:

Grissbach nr 297

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grissbach nr 297 †

Adlad 1641-10-23, introd. 1642. Utdöd 1734-11-22.


1Ab. 2Um. 3Blr. 4KrAB. 5Köpinps kyrkoarkiv. 6Lk. 7KA, red. koll. akt 205 (medd. av assessor O. Adelborg). 8Svea hofr. liber caus. vol. 114, p. 9 (medd, av assessor O. Adelborg). 9Svea, hofr. liber caus., vol. 121, p. 10 (medd). av assessor O. Adelborg). 10Akkas kyrkoarkiv, 11Medd. av major K. Gyllenadler.

TAB 1

Georg Grissbach. Bodde i Braunschweig. Död 1598-11-29. Gift med Catharina Brechtel, död 1598-12-21, dotter av överbergmästaren vid S:t Andersberg Mattias Brechtel.

Barn:

 • Georg Grissbach, adlad Grissbach, till Salnecke i Gryta socken, Uppsala län samt Sund och Torm-sjö. Född 1587-08-25 (29/8) i Andersberg i Braunschweig. Forstmeister. Kapten över minörerna hos greve Ernst av Mansfeld. Kapten över minörerna i svensk tjänst 1624. Överbergmästare över alla rikets silver-, bly- och koppargruvor samt tillika bergmästare i Sala 1630-10-11. Assessor i generalbergsamtet1 1637-12-14. Adlad 1641-10-23 (introd. 1642 under nr 297). Död 1651-08-27 på Väsby gård i Sala landsförsaml. Västmanlands län och begraven 1652-03-14 i Sala stads kyrka, till vars orgelverk han skänkte 3 pipor av silver, vägande tillsammans 224 marker. Han erhöll genom k. brev 1641-10-23 i donation fyra hemman i Salnecke, tre hemman By i Fittja socken, två hemman Billinge, ett hemman Bodarne och ett hemman Focksta i Hagby socken, två hemman Angestad i Tibble socken, tre hemman Svistad, ett hemman Torsbro och ett hemman Bärby i Ramsta socken, samt tre hemman Kumla i Balingsta socken, allt under Norrköpings besluts villkor, å vilken donation han 1645-10-30 erhöll drottning Kristinas konfirmation. 'Han var en skicklig minör och följde såsom sådan konung Gustaf II Adolf på flera dess krigståg. Upphjälpte mycket och förenklade konstinrättningarna, särdeles vid Sala gruva.'. Gift 1:o 1632-10-22 på Väsby med Anna Sibylla Schmidt, född 1601 i Oberossel i Düringerland, av adl. ätt i Tyskland, död 1641-03-09 i barnsäng och begraven i Sala kyrka, dotter av Otto Henrik Conradsson Schmidt, som 1614 blev av konung Gustaf II Adolf införskriven till Garpenbergs kopparverk, och Anna Christina Stigeln. Gift 2:o 1646 Med Margareta von Fahrensbach, i hennes 4:e gifte [gift 1:o med ryttmästaren Åke Bengtsson (Örnflycht), stupade 1604 vid Weissenstein. Gift 2:o med ryttmästaren vid Upplandsfanan Hans Olofsson (hjorthuvud), stupade 1605 vid Kirkholm8. Gift 3:o 1607-01-19 på Granhammar8 i Ryds socken, Upps., med översten Rikard Isaacsson, adlad Rosencrantz (af Granhammar, nr 197), död 1621], död 1651-06-12 på Granhammar8, dotter av Winrich von Fahrensbach, till Walkil, och Anna Taube, till Maidel.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1632, död 1673 (själaringning s. å. 17/9) i Stockholm. Gift där 1647-05-27 med hovrådet Johan Weidenheim, adlad von Weidenhaijn, född 1604, död 1666.
 • 1. Georg, född 1634-01-25. Student i Uppsala 1649-01-002. Kornett vid Upplands ryttare 16553. Stupade 1656-09-00 vid Krakau3 (enl. annan uppgift7 s. å. »sist på året» vid Wanitz i Polen). Ägde Svistad.
 • 1. Christina, född 1634. Död 1704-11-21 och begraven s. å. 5/12 i Strö kyrka Kristianstads län. Gift före 1652-09-27 med generalmajoren och landshövdingen Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, i hans 2:a gifte, född 1618, död 1683.
 • 1. Beata. Född 1636, död 1709 och begraven 1710-01-04 i Akkas socken, i Finland.10 Gift med överstelöjtnanten Anders Neümeyer, adlad Neümeijer, död 1675-04-00.7
 • 1. Zakarias, född 1640. Kapten. Död 1676. Se Tab. 2

TAB 3

Zakarias (son av Georg Grissbach, adlad Grissbach, Tab. 1), född 1640-06-20. Student i Uppsala 1654-12-002. Kom i tjänst 1655. Fänrik 1657. Tjänade både till lands och sjöss såväl in- som utrikes. Kornett 1658. Regementskvartermästare vid Upplands regemente 1660-09-00. Kapten därst. 1664. Ånyo regementskvartermästare 1669. Kapten4 1673-05-28. Död 1676-04-00 i Stettin. Gift med Sofia Trafvenfelt på Mällby, var död 1677-07-31, då hennes samt fyra små barns lik stodo obegravda i Stettin11, dotter av9 ryttmästaren Bengt Trafvenfelt, och Helena Kempe.

Barn:

 • Bengt, född 1661-01-12. Var förare vid Upplands regemente 1701. Sergeant därst. Fänrik 1705-07-13. Avsked 1707-08-14. Återinträdde i krigstjänst. Stupade ogift 1709-06-23 vid Poltava.
 • Fyra barn dessutom, som dogo små (se ovan).

TAB 3

Georg Zakarias (son av Zakarias, Tab. 2), till Focksta i Hagby socken, Uppsala län. Rustmästare vid Upplands regemente 1687-05-20. Fältväbel därst. 1695-08-20. Fänrik 1697-08-26. Löjtnant 1700-06-02. Kaptenlöjtnant s. å. Kapten 1701-07-21. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift 1:o med Margareta de la Chapelle, född 1664, död 1699 på Focksta och begraven s. å. 16/7, dotter av överstelöjtnanten Julius Richard de la Chapelle, och hans 2:a fru Beata Sabel. Gift 2:o med Johanna Christina Wijnbladh, född 1685, död 1715 Ora och begraven s. å. 20/1, dotter av överstelöjtnanten Olof Wijnbladh, och hans 1:a fru Catharina Silfversparre.

Barn:

 • 1. Sofia Charlotta, född 1694, död 1752-07-29 på Focksta och begraven s. å. 2/8. Gift 1:o med ryttmästaren vid Upplands femmänningskavalleriregemente Johan Fredrik Dolch, död omkr. 1725. Gift 2:o 1729-06-03 på Focksta med löjtnanten vid örlogsflottan Paul Scharff, död 1739 på Focksta och begraven s. å. 28/4.
 • 1. Eleonora Christina, döpt 1697-01-10 på Focksta.
 • 2. Johanna Maria, född 1703, död 1764-08-27 på Ora. Gift där 1723-04-02 med regementsadjutanten vid Upplands regemente, kaptenen Herman Assweer (Hasveer), döpt 1690-12-14 i Köping5, död 1752-08-27 på Ora och begraven s. å. 9/9.
 • 2. Catharina Christina, död 1777-05-16. Gift 1723-10-24 med sin moders kusin, fänriken Johan Adolf Svinhufvud af Qvalstad, född 1696, död 1761.
 • 2. Helena, döpt 1707-01-09 på Ora, död där s. å. och begraven 5/5.
 • 2. Eva Ulrika, döpt 1708-02-16 på Ora. Gift före 1725-12-17 med majoren Johan Georg Hoffman, adlad Sternleuw, född 1690, död 1738.

TAB 4

Otto (son av Georg Grissbach, adlad Grissbach, Tab. 1), till Salnecke i Gryta socken, Uppsala län. Född 1641-02-03 på Väsby i Sala landsförsaml. Västmanlands län. Student i Uppsala 1654-12-002. Kornett 1658. Löjtnant vid trondhjemska kavalleriregementet 1659. Tillika med regementet reducerad 1660. Anhöll att bliva löjtnant vid skånska kavalleriregementet 1672. Ryttmästare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 16754. Major därst. 1677-02-17. Avsked 1679-10-24. Död 1690-07-02 och begraven i Gryta kyrka. 'Han bevistade slaget vid Halmstad 1676 och blev s. å. den 11/11. på ett parti tillfångatagen av danska generalmajoren Merheim, som släpade honom i håret efter sig och fråntog honom hans penningar.'. Gift 1660-01-03 med Sofia Sabel, levde änka 1712-06-11, dotter av översten Gustaf Sabel, och Margareta Patkull.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1661. Överstelöjtnant. Död 1702. Se Tab. 5.
 • Margareta Sofia, född 1662-02-21, död 1695-03-05. Gift 1691-06-16 på Salnecke med löjtnanten Johan Utter, född 1664, död 1698.
 • Carl Gustaf, till Salnecke. Född 1663-08-26 i Uppland. Antagen i krigstjänst 1678. Ryttare vid Aschebergs regemente 1679. Korpral därst. 1680. Furir vid dalregementet 1684-02-15. Sergeant därst. 1687-05-00. Fänrik 1688-12-23 löjtnant 1693-06-26. Kaptenlöjtnant 1700-07-17. Kapten s. å. 1/9 major 1705-01-10. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1708-12-04. Överstes titel 1722. Död barnlös 1728-01-05 och begraven i Gryta kyrka, där hans vapen uppsattes. Han var med vid Narva, Dünaströmmen, Klissov, Thorn, Warschau, Holovzin och Poltava, där han blev fången och förd till Nisjnij-Novgorod. Gift med sin kusin Beata Rosenschöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Mårten Stiernhöök, född 1673. död 1717), död 1755-03-27, dotter av överstelöjtnanten Claes Rosenschöld, nr 287, och Anna Margareta Sabel.
 • Johan Otto, född 1665-06-16. Korpral vid Upplands regemente 1687-06-02. Sergeant därst. 1688. Fältväbel s. å. 14/11. Fänrik 1695-07-20. Löjtnant 1700-06-08. Sekund-kapten 1704-04-12. Död ogift 1706-03-14.
 • Gabriel, född 1668-02-10. Ryttare vid livregementet till häst. Korpral därst. 1693-05-13. Kvartermästare 1698-12-21. Kornett 1700-04-03. Löjtnant s. å. 29/9 sekundryttmästare 1703-12-29. Premiärryttmästare 1704-01-09. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Död s. å. 20/7 av sina sår.
 • Juliana, född 1670-12-25, död ung.
 • Christoffer Vilhelm, född 1675-04-02, död 1691-07-09.

TAB 5

Georg Fredrik (son av Otto, Tab. 4), född 1661-01-12. Ryttare vid änkedrottningens livregemente till häst 1674-10-00. Korpral därst. 1676-08-20. Kornett vid. Gift Kruses kavalleriregemente 1679-04-08. Avsked 1680-10-18. Kornett vid M. Lindhielms kavalleriregemente s. å. 4. Fänrik vid dalregementet 1686-07-13. Löjtnant därst. 1691-05-09. Regementskvartermästare 1697-07-05. Kapten 1698-10-19. Major 1701-07-29 överstelöjtnant4 1702-03-04. Död s. å. 11/12 i Aplatov i Polen. Han var med vid Halmstad och Lund samt Dünaströmmen. Gift 1699-07-02 m Margareta Metta Blixencron, född 1681, död 1758-11-00 i Stockholm och begraven s. å. 9/11 i Jakobs kyrka, dotter av assessorn Gustaf Blixencron, och Metta Ribbing.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1700-08-29. Volontär vid fortifikationen. Underlöjtnant vid fältartilleriet 1719-12-02 död 1734-11-22 och med honom utgick ätten på svärdssidan, samt begraven i Jakobs kyrka i Stockholm, varest hans vapen före reparationen fanns.
 • Sofia Metta, född 1702-12-14 på Salnecke, död 1781 före 7/6 i Stockholm. Gift med tygmästaren Mårten Mannerheim, född 1693, död 1738.

TAB 6

Patrik (son av Otto, Tab. 4), född 1678-11-05. Rustmästare vid Upplands regemente. Förare därst. 1696. Fältväbel vid dalregementet. Fänrik därst. 1700-10-17. Sekundlöjtnant 1701-02-07. Premiärlöjtnant6 1704-01-05. Sekundkapten därst. 1705-11-14. Premiärkapten 1709-01-006. Död 1718-07-00 under rysk fångenskap i Kasan. Han blev vid Holovzin illa blesserad och vid Perevolotjna fången. Gift under fångenskapen med Anna Maria Eisentrandt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Harald Oxe, i hans 2:a gifte, död 1723), född 1693, död 1757-12-08 Åslund och begraven i Bredareds socken, Jönköpings län, dotter av handelsmannen Eisentrandt.

Barn:

 • Carl, född 1716 i Kasan, död där 1718.
 • Sofia Helena, född 1718 i Kasan, död 1793-01-16 på Åslund. Gift 1741-11-15 på Ås Norrgård i Ås socken med jägmästaren Carl Johan Falkenberg af Trystorp, född 1702, död 1745.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: