:

Von Goltz nr 1684

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Goltz nr 1684 †

Natural. 1719-11-10, introd. 1720. Utdöd 1744-06-05.


  • 'Härstammar från grevskapet Golczewo i Storpolen, vars ägare kallade sig grevar Golczewo eller Goltz. Från dessa ledde många biskopar och senatorer, sä i Stor-som Lillpolen sin härkomst. En gren av ätten kom till Pommern, varest redan 1469 en Reinert Curt von der Goltz var ibland dem av pommerska adeln, vilka förklarade staden Stettin krig. Ätten har ock spritt sig till flere andra länder och gjort sig namnkunnig genom Gunther von der Goltz, som vid år 1630 var tysk kejserl. generalissimus och ståthållare i Böhmen och Mähren, Martin Maximilian von der Goltz, som 1632 var kejserl. generalfälttygmästare och kommenderande chef för kejserl. armén i Böhmen och Schlesien, och Joakim Rüdiger von der Goltz, som först blev fransk baron, därpå generalfältmarskalkslöjtnant i Danmark och sist kurfursten Georg III:s i Sachsen krigsråd och generalfältmarskalk i kriget emot turkarna 1683.'
  • Evert Fredrik von Goltz. Överste. Gift 1680 med Eva von Podewilz.

Barn:

  • Fredrik Wilhelm von Goltz, natural. von Goltz, till Föllingsö i Kisa socken och Holma i Torpa socken (båda i Ög.). Född 1681-08-28 Wuhrau Studerade vid universiteten i Frankfurt a. d. Oder och Jena. Kadett i preussisk tjänst 1699. Fänrik vid sachsiska livgardet 1701. Löjtnant därst. 1703. Blev svensk krigsfånge vid Thorns intagande s. å. Avsked från sachsisk tjänst 1707. Gick i svensk tjänst s. å. och blev kapten vid överste Straelborns sachsiska bataljon i svensk tjänst s. å. 23/8. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1709-11-08. Konfirm.fullm. 1715-04-27. Överstelöjtnants karaktär 1719-10-01. Natural. svensk adelsman s. å. 10/11 (introd. 1720 under nr 1684). Avsked 1721-10-30. Död 1744-06-05 på Föllingsö utan söner och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Kisa kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han fick Föllingsö genom sitt gifte och Holma i testamente av sin frus moster, ryttmästaren Knut Drakes änka Rebecka Grubbe.' Gift med Maria Christina Örnflycht, dotter av Johan Carl Örnflycht, och Christina Grubbe.

Barn:

  • En son, död 1706-07-00 i Skeninge.
  • Fredrik Johan, döpt 1710-08-28 i Torpa socken, död före fadern.
  • Hedvig Rebecka, döpt 1712-03-06 i Torpa socken, död 1745-05-05 på Holma och begraven s. å. 11/6. Hon fick Holma på sin lott och har givit en silverdopskål till Kisa kyrka. Gift 1733-08-07 på Föllingsö med majoren Erik Leonard Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1750.
  • Christina Fredrika, född 1715-09-02 i Torpa socken, död 1770-05-11 på Föllingsö, vilket ställe hon fick på sin del. Gift där 1741-04-22 med sin moders kusin, kommendörkaptenen Magnus Grubbe, född 1709, död 1763.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: