:

Von Wulffschmidt nr 1722

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Wulffschmidt nr 1722 †

Adlad 1720-03-17, introd. s. å. Utdöd sannolikt 1864-03-16.


1 LS. 2 Karlstads stifta Hm D. 3, sid. 137. 3 At (L). 4 SH., liber cans., vol. 120, p. 5 (OA). 5 At (RA).

Wulffschmidt%20A172200.jpg

TAB 1

Carl Schmidt, till Stegeborg. Tysk adelsman. Furstl. Braunschweigsk kansler. Gift med Barbara von Mossecken.

Barn:

 • Carl Schmidt. Juris doktor. Syndikus i Thüringen. Gift med Gertrud Kleinschmidt, 'dotter av en president'.

Barn:

 • Filip Magnus Schmidt, född 1596-06-14 i staden Langensaltza i Sachsen. Elev på apotek i Halberstadt i fem år och konditionerade sedan några år i Leipzig och Berlin1. Inkallades 1623 till Sverige och antogs av drottning Maria Eleonora till hovapotekare och föreståndare för apoteket inom slottet. Hovapotekare på stat 1 1640-04-30, konfirm. 1647-01-05 och 1652 1. Död 1652-09-23 i Stockholm. Han fick 1650-12-25 kronosäteriet Ryk i Färgelanda socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1625-11-05 i Stockholm med Barbara Siluestersdotter. Gift 2:o med Catharina Johannesdotter (Reijter) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658-07-27 med tjänstemannen vid postverket Johan Georg Richter, begraven 1676-08-24), överlevde sin andra man.

Barn:

 • Carl Magnus Schmidt, till säteriet Ryk. Ryttmästare. Var död 1671-11-00 4. Gift med Dorotea von Krakewitz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Anders Dreffensköld).

Barn:

 • Carl Magnus Schmidt, adlad von Wulffschmidt. Överstelöjtnant. Död 1742. Se Tab. 2.
 • Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulffschmidt. Kaptenlöjtnant. Se Tab. 4.
 • Benjamin Schmidt, adlad von Wulffschmidt, född 1669. Kapten. Död 1745. Se Tab. 14.

TAB 2

Carl Magnus Schmidt, adlad von Wulffschmidt (son av Carl Magnus Schmidt, Tab. 1), till Olsängen i Färgelanda socken Älvsborgs län. Född på Ryk. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1681-11-00. Avsked 1682. Förare vid Västgötadals regemente 1683-11-20. Sergeant därst. 1685-08-03. Adjutant 1690. Fänrik 1696-08-08. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703-08-15. Major därst. 1713-06-27. Adlad 1720-03-17 jämte sina bröder (introd. s. å. under nr 1722). Transp, till drottningens livregemente 1720-11-26. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1723-10-03. Död 1742-04-22 och begraven i Färgelanda kyrka. Han kallas redan 1697 i rullorna för Wulffschmidt. Gift 1691 med Elsa Margareta Didron, död 1730, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Didron, natural. Didron, och Agneta Silfverswärd.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, levde 1754. Gift 1:o 1714-09-27 i Örs socken Älvsborgs län med kaptenen Peter Gyllenstorm, född 1691, död 1739. Gift 2:o 1741-06-14 Olsängen
 • Jean Henrik, född 1696. Löjtnant. Död 1751. Se Tab. 3
 • Carl Magnus. Fältväbel vid drottningens livregemente till fot. Avsked med löjtnants karaktär 1738-02-21. Död ogift 1741.
 • Filip Gustaf. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente. Fältväbel därst. 1716-07-26. Fänrik 1717-10-25. Löjtnant 1718-06-26. Död ogift 1719-03-10 på Härstads gästgivargård i Bohuslän under marsch till Norge och begraven i Färgelanda kyrka
 • Dorotea Emerentia, född 1708, död 1789-03-14 Korpegården. Gift 1726-06-26 hemligen och utan föregående lysning på Åkerud2 i Gesäters socken Älvsborgs län med löjtnanten Johan Möller, född 1693, död 1753-05-06 i Färgelanda socken.

TAB 3

Jean Henrik (son av Carl Magnus Schmidt, adlad von Wulffschmidt, Tab. 2), till Olsängen. Döpt 1696-01-13 i Färgelanda socken. Mönsterskrivare vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-06-01. Sergeant därst. 1712-01-01. Fältväbel 1713-08-01. Fänrik 1716-07-20. Konfirm. fullm. 1717-01-19. Löjtnant 1718-02-24. Löjtnant vid drottningens livregemente 1720-11-28. Avskedad för duell 1723-04-10. Död 1751-06-00 på Olsängen. Gift 1740-11-01 Högsäter, död 1794-10-20 på Kalserud i ödeborgs socken, dotter av kaptenlöjtnanten Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulffschmidt, och Märta Maria Didron.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1747-01-26 på Olsängen, död 1830-05-26 i Torps socken Älvsborgs län. Gift 1765 med kornetten Ivar Bagge af Söderby, född 1743, död 1813.

TAB 4

Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulftschmidt (son av Carl Magnus Schmidt, Tab. 1), född Ryk. Kadett vid prins Vilhelms av Oranien garde 1687. Sergeant vid Västgötadals regemente 1688-12-00. Fältväbel därst. 1690-10-21. Fänrik 1700-03-23. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703-08-11. Konfirm. fullm, s. å. 30/12. Kaptenlöjtnant därst. 1710-10-29. Avsked 1711-11-03 för svåra blessyrers skull. Adlad 1720-03-17 jämte sina bröder (introd. s. å. under nr 1722). Var död 1729. Han kallas redan i konfirmationsfullm. 1703 för Wulffschmidt. Gift 1692 med sin broders svägerska Märta Maria Didron, död änka, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Didron, natural. Didron, och Agneta Silfverswärd.

Barn:

 • Catharina Sofia, levde 1740.3 Gift med kaptenen Göran Dahlborg, död 1780-10-13.
 • Maria Dorotea, döpt 1693-03-27 på Laggaregården i Färgelanda socken, levde 1740.3
 • Frans Carl, född 1700. Löjtnant. Död 1762. Se Tab. 5
 • Jakob Pontus, född 1702. Fänrik. Död 1775. Se Tab. 7
 • Agneta, född 1703, död 1777-10-28. Gift 1:o 1740-08-20 på Högsäter med korpralen Magnus Johan Blanckenfjell, född 1704, död 1755. Gift 2:o 1757-03-13 med sin mosters mans brorson, löjtnanten Åke Leonard Höökenberg, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1763.
 • Emerentia Dorotea. Gift 1726-06-26 med löjtnanten Johan Möller. [5]
 • Brita Maria. Gift 1736-08-20 på Högsäter med fänriken Nils Georg Wall.
 • Niliana Emerentia, född 1709-09-23 på Gundvareby, död 1794-10-20 Kalserud. Gift 1740-11-01 på Högsäter med sin kusin både på fädernet och mödernet, löjtnanten Jean Henrik von Wulffschmidt, född 1696, död 1751.
 • Carl Filip, född 1713. Sergeant. Död 1763. Se Tab. 11

TAB 5

Frans Carl (son av Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulffschmidt, Tab. 4), född 1700-01-01. Underofficer vid Bohusläns dragonregemente. Löjtnants avsked. Död 1762-01-01. Gift 1:o 1730-02-04 Lästviken med Helena Margareta Svenske, dotter av kaptenen Göran Svenske, och hans 2:a fru Maria Ahlefelt. Gift 2:o med Sara Margareta Willemoth.

Barn:

 • 1. Jakob Pontus, född 1730. Furir. Död 1789. Se Tab. 6
 • 2. Maria Helena, född 1741, död ogift 1810-01-30 Strömmen
 • 2. Ulrika, född 1743, död ogift.
 • 2. Lorentz Magnus, född 1744-11-13 på bostället Marteröd i Herrestads socken Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1769-08-01. Rustmästare därst. 1770-10-13. Sergeant 1778-10-05. Fänrik 1782-11-05. Avsked 1788-04-14. Död ogift 1807-11-24 på torpet Lorentsberg.
 • 2. Carl Gert, född 1747. Utan känd tjänst. Död ogift 1799.
 • 2. Anton, född 1749. Utan känd tjänst. Gift med en ofrälse och hade med henne sex döttrar.'
 • 2. Maria Margareta, död ogift 1810.
 • 2. Johan Henrik, född 1753-05-26 på Högsäter i Färgelanda socken. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Gift med en ofrälse och hade med henne två döttrar.

TAB 6

Jakob Pontus (son av Frans Carl, Tab. 5), född 1730-11-22. Furir vid Bohusläns dragonregemente. Avsked därifrån 1758-08-23. Död 1789-06-15. Gift 1757-10-16 i Västra Timhems socken Älvsborgs län med Margareta Elisabet Scharpf, född 1738-01-06 på Tveta i likan, socken Värmlands län död 1805, dotter av kaptenen Henrik Johan Scharpf och Anna Mätta Ahlefelt.

Barn:

 • Carolina Maria, född 1758-08-13, död 1763-09-23.
 • Märta Helena, född 1760-06-25, död 1763-09-22.
 • Henrietta Lovisa, född 1763-04-23, död ogift 1828-12-13 Kolabotten
 • Carolina Maria, född 1765-04-04, död ogift 1837-10-26 i Uddevalla.
 • Vilhelmina, född 1767-06-05, död före systern Henrietta Lovisa.
 • Johanna, född 1768-06-27, död ogift 1853-04-22.
 • Henrik Johan, döpt 1770-06-21 i Lidköping, död 1774-05-24 Dordislund s socken Skaraborgs län.
 • Catharina Margareta, född 1773-01-09 i Hästhagen i Otterstads socken, död ogift 1832-03-14.
 • Demina, död 1774-06-07 på Dordislund.

TAB 7

Jakob Pontus (son av Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulffschmidt. Tab. 4), född 1702-11-05. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1725-08-20. Korpral därst. 1726-06-02. Rustmästare 1727-10-30. Sergeant. Fänriks avsked 1751-04-06. Död 1775-12-06. Gift 1:o 1730-10-13 med sin broders svägerska Maria Elisabet Svenske, född 1700, död 1754-11-07 på Gullsjö i Långseruds socken Värmlands län, dotter av kaptenen Göran Svenske, och hans 2:a fru Maria Ahlefelt. Gift 2:o med Elsa Maria Falck, född 1717-01-16 i Gillberga socken Värmlands län, död 1784-03-31 på Hövesgård i Arvika socken Värmlands län, dotter av löjtnanten Petter Falck och Christina Polydora Bock.

Barn:

 • 1. Jakob Göran, född 1732. Fänrik. Död 1808. Se Tab. 8.
 • 1. Märta Helena, född 1734-04-04 på Gullsjö, död 1813. Gift omkr. 1756 5 med hovauditören Johan Nikolaus Tengman, född 1731-06-08 på Smedbyn i Kila socken Värmlands län, död 1793.
 • 1. Anton, född 1735-07-07, död 1736-07-19 i Långseruds socken.
 • 1. Jean Magnus, född 1738. Fänrik. Död 1813. Se Tab. 9.
 • 1. Maria Margareta, född 1741-08-28, död 1782-03-20 Vik Gift 1765 med brukspatronen Anders Wennerstrand i hans 2:a gifte (gift 1:o 1757-02-10 med Ulrika Hedvig Blanckenfjell, född 1738-10-07 på Vik, död 1763-02-25, dotter av Johan Blanckenfjell, och Hedvig Ljungblom. Gift 3:o med Johanna M. Göransson), död 1789.
 • 2. Christina Ulrika, född 1756-06-22. Död 1838-10-06 Västby. Gift 1772-12-27 Hällsbäck med mönsterskrivaren vid adelsfaneregementet Anders Edgren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Kajsa Riselia, död 1763-12-30), född 1735-07-23, död 1813-05-30.
 • 2. Maria Elisabet, född 1757-08-20 på Hällsbäck, död 1758-02-03.
 • 2. Carl, född 1759-06-24 på Hällsbäck.

TAB 8

Jakob Göran (son av Jakob Pontus, Tab. 7), född 1732-05-11 i Långseruds socken Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1748. Förare därst. 1757-09-26. Sergeant 1758-06-06. Fältväbel 1759-03-20. Fänriks avsked 1775-10-03. Död 1808-04-08 (19/6). Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1763-03-22 Säter med Anna Catharina Uggla, född 1739-04-12 på Säter, dotter av löjtnanten Erik Carlsson Uggla, och Christina Beata Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Peter Göran, död ett halvt år gammal.
 • Jakob Erik, född 1764-12-09 på Södra Kocklanda i Hugge- näs socken Värmlands län. Fanjunkare vid Närkes och Värmlands regemente. Död ogift 1766 på Kocklanda och begraven s. å. 4/5 i Kila socken.
 • Maria Christina, död 1795-07-13. Gift med tullnären vid Svinesund Magnus Wallén.
 • Elsa Lisa, född 1767-09-05 på Kocklanda, död där s. å. 1/12.
 • Märta Ulrika, född 1769-01-14 på Kocklanda. Gift med en ofrälse.
 • Anna Elisabet, född 1770-09-22, död ogift 1847-04-06 på torpet Dalen under säteriet Säter i Kila socken Värmlands län.
 • Elsa Catharina, född 1779-05-22 på Säter, död 1864-02-19 i Nedre Korsnäs, Tjärnö. Gift på Säter 1799-06-24 med handlanden, sedermera torparen Herman Låftman, född 1779-07-26 i Kätterud, Grava, död 1830-01-24 i Nedre Korsnäst, Tjärnö.

TAB 9

Jean Magnus (son av Jakob Pontus, Tab. 7), född 1738-07-20 på bostället Angunneryd i Långseruds socken Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1754-09-11. Mönsterskrivare därst. 1758-02-03. Förare s. å. 6/5. Sergeant 1760-01-09. Fältväbel 1761-01-11. Adjutant 1764-07-30. Fänrik 1765-11-27. Avsked 1776-02-14. Tog 1790 anställning vid örlogsflottan i Karlskrona under kriget med Ryssland. Död 1813-06-10. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1774-04-24 i By socken Värmlands län med Anna Elisabet Sundelius, född 1741-11-22, död 1822-12-12 Stömmestad s socken Värmlands län.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1776-11-17.
 • Jakobina Lovisa, född 1778-08-28, död 1831-05-03 i Foss socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1802-07-25 i Väsehärads kyrka i Värmland med löjtnanten vid Bohusläns regemente Carl Gustaf Egelström, född 1770-12-27, död 1827-05-03.
 • Gustaf Pontus, född 1780-07-06 i Visnums socken Värmlands län volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1796-02-22 rustmästare därst. 1801-03-29. Sergeant 1812-08-23 död ogift 1823-12-17 på Arvsbyns soldatstom i Värmland. Han bevistade norska kriget 1814.
 • Anna Barbara, född 1782-05-06 på Björkås i Kila socken Värmlands län, död ogift 1810.
 • Peter Filip, född 1783. Fanjunkare. Död 1864. Se Tab. 10

TAB 10

Peter Filip (son av Jean Magnus, Tab. 9), född 1783-10-18 Björkås. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1803-01-14. Furir därst. 1808-05-30. Sergeant s. å. 7/9. Fanjunkare 1809-06-29. Avsked 1844-06-27. Död 1864-03-16 i Grums socken Värmlands län. Han bevistade fälttågen i Pommern 1807 samt mot Norge 1808, 1813 och 1814. Gift 1835-12-29 med Catharina Högström i hennes 2:a gifte, född 1795-08-14, död 1847-08-21.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1836-01-27 i Nors socken Värmlands län, död 1843-05-12.

TAB 11

Carl Filip (son av Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulffschmidt, Tab. 4), född 1713-04-24 Gundvareby. Sergeant. Död 1763-03-11 på Olsängen i Färgelanda socken Älvsborgs län. Gift 1747-10-02 med Mariana Eleonora Örnflycht, född 1721-07-10 Torpa, död 1758-12-19, dotter av kaptenen Baltzar Örnflycht, och Hedvig Beata Sass.

Barn:

 • Märta Maria, född 1748-04-27 på Frändö i Färgelanda socken Älvsborgs län, död 1800-08-17 i Trollhättan. Gift 1771-03-31 Munkebo med sin syssling, styckjunkaren Patrik Rutger Lilliebielke, nr 273, född 1746, död 1820.
 • Jakob Göran, född 1750. Kapten. Död 1808. Se Tab. 12

TAB 12

Jakob Göran (son av Carl Filip, Tab. 11), född 1750-06-24 på Dal. Kapten. Död 1808-06-19. Gift 1768-09-23 med Margareta Christina Ulfsparre af Broxvik, född 1740-03-16 Torpa, död 1808-06-28, dotter av löjtnanten Erik Ulfsparre af Broxvik, och Magdalena Lilliebielke, nr 273.

Barn:

 • Mariana Elisabet, född 1768-11-12 i Vassända-Naglums socken Älvsborgs län, död 1769-01-23.
 • Gustava Sofia Magdalena, född 1771-04-10 på Höga i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län, död 1815-05-13 i Norrköping. Gift 1795-10-26 med klädesfabrikören Johan Leonard Braun.
 • Hedvig, född 1774-05-24 på Höga.
 • Hedvig Beata, född 1779-04-21 på Höga. Gift 1804-06-29 med krögaren Anders Larsson.

TAB 13

Erik Gustaf (son av Jakob Göran, Tab. 12). Bruksarbetare. Gift 1805-01-16 m, Märta Larsdotter, född 1777.

Barn:

 • Christina, född 1805-10-05 i Vänersnäs socken Skaraborgs län.
 • Erik, född 1807-07-21 i Leksbergs socken Skaraborgs län, död s. d.
 • Brita Maria, född 1816-10-28 i Hället i Västra Tunhems socken Älvsborgs län.

TAB 14

Benjamin Schmidt, adlad von Wulftschmidt (son av Carl Magnus Schmidt, Tab. 1), född 1669 Ryk. Volontär vid överste Gustaf Mackliers regemente i Göteborg (svenska livregementet till fot) 1687. Korpral därst. s. å. Rustmästare och furir 1688. Sergeant vid Västgötadals regemente 1690-10-00. Fältväbel därst. 1697-03-31. Fänrik 1703-10-19. Löjtnant 1705-10-09. Regementskvartermästare 1711-03-09. Kapten 1712-05-23. Konfirm. fullm. 1716-04-17. Adlad 1720-01-17 jämte sina bröder (introd. s. å. under nr 1722). Avsked ur krigstjänsten 1722-03-16. Död 1745-12-23 Stömne. Han var med vid Gadebusch och Tönningen. Gift 1:o 1701-08-18 Rangtorp med Barbara Bondhjelm. Gift 2:o med Eva Maria von Gegerfelt, född 1670-05-29, dotter av kaptenen Samuel Gegentelt, adlad von Gegerfelt, och Christina Thomson.

Barn:

 • 1. Carl, född 1701-11-10 i Råda socken.
 • 1. Carl Filip, född 1703-01-05 i Råda socken. Antagen i krigstjänst 1719. Sergeant vid drottningens livregemente till fot. Fältväbel därst. 1729. Avsked 1734-01-26. Löjtnant i kejserlig tjänst. Död ogift.
 • 1. Johan Henrik, född 1704-09-01 i Råda socken, död i Varberg.
 • Carl Magnus, född 1710. Livdrabant. Död 1751. Se Tab. 15

TAB 15

Carl Magnus (son av Benjamin Schmidt, adlad von Wulffschmidt, Tab. 14), född 1710-02-04 i Sandåker i Eds socken Värmlands län. Livdrabant. Död 1751-06-26 Stömne. Gift 1737-05-01 med Beata Elisabet Falck, född 1714-10-27, död 1738-05-00 i Gillberga socken Värmlands län, dotter av kaptenen Peter Eskilsson Falck och hans 1:a fru Christina Polydora Bock.

Barn:

 • Beata Lisa, född 1738-05-06 i Gillberga socken. Gift 1756-12-28 på Stömne med stadssekreteraren i Åmål Olof Swart, född 1718, död 1774.
 • Utan utrett samband:

TAB A

Jan Persson, född 1829-08-30 (enl. husförhörsböckerna i Grums, men återfinnes ej i denna församlings födelsebok, inflyttade 1858 från Filipstad till Grums). Uppgives i ett intyg från Grums av 1864-03-22 vara son av fanjunkaren Per Ph. von Wulftschmidt (se Tab. 10) och utkvitterade som sådan 5 månaders pension för sin avlidne fader. Torpare. Död 1874-02-24 i Grums socken. Gift med Carin Andersson, född 1834, död 1874-06-26 i Grums socken.

Barn:

 • Gustaf, född 1860. Brädgårdsarbetare. Se Tab. B
 • Carl Magnus, född 1862-04-03 i Grums socken. Flyttade 1880 från Grums till Stockholm och var då ogift.
 • Johan Valfrid, född 1865-10-12 i Grums socken. Flyttade 1887 från Grums till Gävle och var då ogift.

TAB B

Gustaf (son av Jan Persson, Tab. A), född 1860-02-13 i Grums socken. Brädgårdsarbetare. Gift 1891-09-28 med Hilda Maria Lindberg, född 1867-05-24 i Ovansjö.

Barn:

 • Agnes Maria, född 1892-02-11 i Gävle.
 • Knut Ejnar, född 1894-04-22 i Gävle. Eldare.
 • Signe Viktoria, född 1895-11-04 i Gävle.
 • Rut Elvira, född 1898-01-08 i Gävle.
 • Elsa Linnea, född 1899-11-14 i Hille.
 • Gösta Martin, född 1901-10-02 i Valbo. Brädgårdsarbetare.
 • Sven Georg, född 1902-12-23 i Valbo.
 • Carl Hjalmar, född 1905-04-20 i Valbo.
 • Gustaf Sixten, född 1907-02-16 i Valbo.

TAB C

Anders (son av Jan Persson, Tab. A), född 1868-04-11 i Grums socken. Hyvleriarbetare. Gift 1899-01-21 med Christina Hjert, född 1863-12-22 i Nor.

Barn:

 • Folke Viktor Julius, född 1895-08-22 i Nor. Eldare.
 • Hilma Teresia, född 1898-08-07 i Nor.
 • Aina Christina Concordia, född 1905-06-13 i Nor, död 1916-03-19.
 • Vendela Viktoria, född 1909-03-05 i Valbo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: