Fogelhufvud nr 227

Från Adelsvapen-Wiki

0227.jpg


Adliga ätten Fogelhufvud nr 227 †

Introducerad 1634. Utdöd 1732.

Gammal frälsesläkt från Piikkis socken, Finland. Nils Michelsson förevisade vid riksdagen 1634 ett frälsebrev, utgivet 1407-12-04 i Åbo av konung Erik av Pommern för Magnus Torstensson, och blev på grund därav introducerad. Denne Magnus Torstensson, som brukade tillnamnet Diekn, var hövidsman på Kastelholm och domhavande på Åland 1410 samt förde i sigillet tvenne vingar. Han ägde Linnunpää sätesgård i Piikkis socken och gav ett därunder lydande frälsehemman Årlaks till medgift åt sin systerdotter Truda, då hon gifte sig med Håkan Skytte, som skrev sig till Linnanpää 1446. Truda i Linnanpää och hennes senare man, väpnaren Lars Bertilsson, gåvo 1451 Årlaks till Nådendals kloster, varifrån det efter Västerås recess 1530 utlöstes av deras arvinge Sigfrid Mattsson i Laukko. Vapnet synes vara ett arv från den uradliga ätten Diekn.


TAB 1

Sigfrid Mattsson. Skrivare i Ispois, kallas "Sigfrid i Laukko" 1530, då han från Nådendals kloster bördade Årlaks gods i Piikkis socken. Syneman i Bjärnå socken 1537. Gjorde adlig rusttjänst för Ispois i S:t Karins socken 1556. Var död 1577. Gift med Valborg, som levde änka 1594 Berttala

Barn:

 • Ett barn, begraven 1556 i Åbo domkyrka

TAB 2

Måns Sigfridsson (son av Sigfrid Mattsson, Tab. 1), till Storgården Harvarön Var 1574 stallmästare för unga hästar i Finland och kallas 1585 fordom stallmästare. Ledamot av borgrätt på Åbo slott 1584. Han hade 1585 pantsatt Ispois gård, som återlöstes av barnen 1612. Dessa höllo 1612-08-06 arvskifte efter föräldrarna (Medd. av assessor O. Adelborg ur Svea hovrätt, Lib. caus. 1620, vol. 30.) Gift med Carin Knutsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med frälsemannen Michel Mattsson, till Storgården [Anckarfjell, nr 221] ), död änka 1605 (Medd. av assessor O. Adelborg ur Svea hovrätt, Lib. caus. 1620, vol. 30.), dotter av Knut Henriksson (Hästesko), till Kalvsnäs och Beata till Liesniemi.

Barn:

 • Johan Månsson, till Kalvsnäs i Kimito socken. Fältvaktmästare i ryska tioåriga kriget, där han förhöll sig ärligen och manligen, och genom brev från fältmarskalken Jakob de la Gardie, dat. lagret i Solotski 1611-04-15, rekommenderades han till belöning. Följde Hans Myrs fana med tre hästar. Erhöll Vitsiälä by i Hauho socken i förläning 1613-07-01. Deltog i trettioåriga krigets första skede. Död 1632 i Stralsund och i Stralsund begraven. Han kallades 1625 för Åbo hovrätt att låta vidimera sitt sköldebrev och försvara sitt frälse, men infann sig icke och måste plikta fyrtio daler. Gift med Valborg Jakobsdotter, död 1643-09-05 på Kalvsnäs, dotter av Jakob Persson Svärd, som blev adlad 1562. Hon var före sitt giftermål trolovad med hovjunkaren Johan Mårtensson Lax, till Bussila, av en adlad men ej introducerad ätt, död 1599.
 • Erik Månsson, till Ispois i S:t Karins socken, som han 1611 återlöste till släkten, sedan det av farbrodern Henrik 1586 blivit pantsatt. Död 1658. Han kallar sig, oförklarligt nog, i morgongåvebrevet till sin senare fru Erik Månsson Stiernkors, till Ispois. Gift 1:o med Gunilla Eriksdotter. Gift 2:o 1651-06-21 med Anna Speitz, som efterlevde, dotter av lagläsaren
 • Hartvig Henriksson Speitz och Anna Ivarsdotter (Stiernkors).
 • Anna, erhöll vid arvskifte 1612 Ängelsby i Kimito socken. Levde 1635. Gift med kyrkoherden i Ekenäs Arvid Thomæ, levde 1635.
 • Brita, levde 1624.

TAB 3

Henrik Sigfridsson (son av Sigfrid Mattsson, Tab. 1), till Ispois i S:t Karins socken, som han 1586 pantsatte till Erik Bertilsson (Slang, nr 91). Gift med Anna, som 1572-08-02 gjorde testamente av Linnunpää till sin ende son Nils.

Barn:

 • Carin, levde änka 1594.
 • Brita, levde änka 1594.

TAB 4

Nils Henriksson (son av Henrik Sigfridsson, Tab. 3), till Linnunpää i Piikkis socken. Underskrev bland adeln i Åbo län trohetsförsäkran till konung Johan III 1568. Levde 1599. Gift 1:o med Valborg Jakobsdotter (?), som levde 1580. Gift 2:o med Carin Mårtensdotter, som levde änka 1612.

Barn:

TAB 5

Michel Nilsson (son av Nils Henriksson, Tab. 4), till Linnunpää och Årlaks i Piikkis socken. Fick frihet på Kaimala skattehemman i Pemars socken 1616-09-12. Död 1647 och begraven i Piikkis kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Elisabet Persdotter Bock, död 1639, dotter av Per Jönsson Bock (av Bukkila, nr 247). Gift 2:o 1643 med Margareta Svärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1624 med Frälsemannen Pontus Mattsson, av Kallelasläkten), död på 1660-talet (levde 1662) och begraven i Piikkis kyrka, dotter av kvartermästaren vid finska adelsfanan Carl Jakobsson Svärd, av finsk frälsesläkt, och Elin Mårtensdotter Lax, av en adlad men ej introducerad ätt.

Barn:

 • 1. Nils Michelsson Fogelhufvud. Död 1683. Se Tab. 6.
 • 1. Claes Michelsson Fogelhufvud. Kapten. Död 1681. Se Tab. 7
 • 1. Arvid Michelsson Fogelhufvud. Född 1616. Överstelöjtnant. Död 1685. Se Tab. 10.
 • 1. En dotter. Gift med löjtnanten Michel Tomasson Anckarfjell, nr 221, i hans 1:a gifte, död 1657.
 • 2. Nils Michelsson Fogelhufvud. Begraven 1647 i Piikkis kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 6

Nils Michelsson Fogelhufvud (son av Michel Nilsson, Tab. 5), till Linnunpää. Företedde vid riksdagen 1634 en släktledning, bevittnad av fem adelsmän, enligt vilken han i femte led skulle härstamma från Magnus Torstensson, som 1407 blev adlad av konung Erik XIII. Kallas i påskriften därå Nils Lindenberg efter stamgodset Linnunpää. Blev å ättens vägnar introducerad 1407 under nr 227, och kallas vid inskrivningen Fogelnäff, men ätten antog sedan namnet Fogelhufvud, "eftersom påbjudet var att alla adliga släkter, som förut icke brukat vedernamn, utan skrevo sig till sina gods, skulle antaga sådant tillnamn, som de själva behagade". Försålde 1651 sin hustrus arvgods Kovela i Lojo socken. Bevistade bland adeln landskapsmötet i Åbo 1657. Död 1683, men var obegraven ännu 1685. Gift med Anna Nieroth, begraven 1692-10-02 i Sagu kyrka, dotter av ryttmästaren Bertil Nieroth och Kerstin Boose, av en adlad, men ej introducera ätt.

Barn:

 • Sara, död 1703-10-17 Hemböle Gift med Hans Tomasson Boose, begraven 1680-10-03 i Sagu kyrka
 • En dotter, var död 1683. Gift med löjtnanten Mårten Persson Poitz, i hans 1:a gifte, död 1723.
 • En dotter, begraven 1668 i Piikkis kyrka

TAB 7

Claes Michelsson Fogelhufvud (son av Michel Nilsson, Tab. 5), till Linnunpää. Tjänade först hos ryttmästaren vid Östgöta ryttare Gustaf Klingspor. Avsked 1634-04-12. Musketerare vid livgardet 1635. Pikenerare vid livgardet 1638. Korpral vid adelsfanan 1641. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1642. Kapten vid Björneborgs regemente 1647. Erhöll i förläning Tursola gods i Kangasala socken 1650-10-19. Deltog i kriget i Tyskland och Polen och låg under åren 1656 och 1657 i garnison i Strassburg. Avsked, sedan han blivit upprepade gånger svårt sårad. Död 1681 och begraven 1681-12-11 i Piikkis kyrka. Gift 1661-01-06 på Steninge gård i Sagu socken med Christina Ramsay, död 1713 om hösten på Linnunpää, dotter av majoren Johan Ramsay, och hans 1:a fru Märta Galle i Finland.

Barn:

 • Märta Catharina, begraven 1686-01-03 i koret i Piikkis kyrka.
 • Elisabet. Gift med regementskvartermästaren Henrik Finckenberg.
 • Christina, född 1669, begraven 1694 i Piikkis kyrka. Hon råkade 1691 i olycka och fick tvillingar med sin moders drängpojke.

TAB 8

Claes Johan (son av Claes Michelsson Fogelhufvud, Tab. 7), till Linnunpää. Volontär vid amiralitetet 1683. Arklimästare vid amiralitetet 1686. Konstapel 1687. Underlöjtnant 1698-04-19. Överlöjtnant 1700-03-26. Kapten 1706-12-29. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Kommendör 1715-08-17. Död 1732 och begraven 1732-03-10 i Karlskrona. Med honom utgick ätten. Gift 1700 med Brita Lind, begraven 1738-12-28, dotter av skolmästaren vid Storskolan i Stockholm mag. Johan Lind och Anna Svensdotter.

Barn:

 • Gustaf, född 1701-10-01, död 1701-12-03 och begraven 1702-01-23 i Karlskrona.
 • Didrik, född 1706-01-11 i Karlskrona. Överstyrman vid amiralitetet. Midshipman i engelsk tjänst. Död ogift 1730.
 • Ett barn, begraven 1708-07-29 i Karlskrona.
 • Ett barn, begraven 1709-06-16 i Karlskrona.

TAB 9

Gustaf (son av Claes Michelsson Fogelhufvud, Tab. 7). Konstapelmat vid amiralitetet 1696-08-26. Arklimästare vid amiralitetet. Konstapel 1700-04-25. Extra ordinarie underlöjtnant 1700-06-30. Stupade 1702-02-11 i slaget på Peipussjön. Gift.

Barn:

 • Marta Catharina. Gift 1:o 1711-10-09 med konstapeln Erik Ahlroth. Gift 2:o 1720-12-26 i Karlskrona med arklimästaren Mikael Munck Liftenius.

TAB 10

Arvid Michelsson Fogelhufvud (son av Michel Nilsson, Tab. 5), till Linnunpää och Arlaks i Piikkis socken samt Liivala i Sagu socken. Född 1616. Förare vid Österbottens regemente 1634 om våren. Transporterad till livgardet 1637 och till drottning Christinas livgarde 1638. Fänrik vid Björneborgs regemente 1641. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1643. Kaptenlöjtnant 1645. Kapten 1646. Konfirmations fullmakt 1650-07-08. Erhöll 1650-10-18 Smörviks säteri i Sagu socken under Norrköpings besluts villkor. Major 1657-07-26. Överstelöjtnant 1669-03-17. Konfirmations fullmakt 1674-11-21. Död 1685-03-22 på Liivala och begraven 1688-10-21 i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes. Han bevistade fälttåg i Tyskland och Polen och var "genomskjuten och annorledes blesserad". Deltog för sin ätt i riksdagen 1668 men ursäktade sin bortovaro från riksdagen 1682. Gift med Helena Örnflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Olof Johansson Stubbe [halvbroder till Per Johansson och Carl Johansson, adlade Travenhielm och Adlerfelt), död 1637-06-00), död på 1690-talet på Liivala, dotter av löjtnanten Bengt Åkesson Örnflycht, och Margareta Sabelstierna.

Barn:

 • Ett barn, begraven 1655 i Sagu kyrka
 • Arvid, till Linnunpää. Sergeant vid Björneborgs regemente 1668. Fänrik vid Björneborgs regemente 1674. Löjtnant 1677. Kaptenlöjtnant 1699 . Vistades i Riga 1700. Slagen i fält 1700-09-22.
 • Helena, till Liivala, död 1731 på Linnunpää. Gift 1672-09-04 med regementskvartermästaren Lorentz Ekenberg, nr 476, född 1638, död 1711.
 • Margareta, född 1668, begraven 1743-05-28 i Piikkis kyrka. Gift med överstelöjtnanten Hans Bock af Bukkila, född 1656, död 1748.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.