Silfverlood nr 264

Från Adelsvapen-Wiki

0264.jpg


Adliga ätten Silfverlood nr 264 †

Adlad 1638-03-01, introd. 1640. Utdöd 1866-08-04.


1M. 2Hs. 3Vff D. 4, h. 3 o. 4. 4Föräldrarnes gravsten i Västra Tunhems kyrka. 5SK. 6Ckg. 7Um. 8At (S).

TAB 1

Anders Olofsson. Uppgives hava varit »gångeskomakare» i Västra Tunhems socken Älvsborgs län. Gift med N. N. Bryngelsdotter, syster till Algot Bryngelsson i Prästtorp (i Erska socken, Älvsborgs län.?), vilken systersonen Olof Andersson tilltalade vid Väne häradsting 1629-04-16 om bördsbevis i morbroderns gård1

Barn:

 • Olof Andersson, adlad Silfverlood. Överste. Död 1676. Se Tab. 2.
 • Jöns Andersson, adlad Sölfverlood. Kvartermästare. Död 1652. Se adliga ätten Sölfverlood, Tab. 1.

TAB 2

Olof Andersson, adlad Silfverlood (son av Anders Olofsson, Tab. 1), till Fristorp i Tunhems socken och Häggåna i Upphärads socken (båda i Älvsb.), vilka han köpte av kronan till frälse2 1641-07-17. Var dock redan 1617 bosatt i Fristorp, varest han köpte ett hemman Björngården av Per Månsson och hans söner1, och hade redan i början av 1620-talet fått sig Häggåna tilldelat på lön3. Född omkr. 1584. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1603. Korpral därst. 1622. Fänrik 1625. Löjtnant 1629. Ryttmästare 1632. Regementskvartermästare 1635. Major 1636. Adlad 1638-03-01, (introd. 1640 under nr 264). Erhöll drottning Christinas bekräftelse på adelskapet 1646-08-28. Överstelöjtnant vid nämnda regemente6 1657-12-24. Överste för regementet 1658-04-13. Avsked 1660-08-03. Död 1676-04-25 på Fristorp och begraven i Tunhems kyrka, varest hans vapen och gravsten med hans och hans båda fruars bilder finnas, och till vilken kyrka han 1649 gav en förgylld silverkalk med patén samt kalk och altarkläden och 1670 ett förgyllt silverkärl. Han deltog från 1609 i krigen mot Ryssland och Polen samt i trettioåriga kriget. Om honom se Vff. D. 4, h. 3. o. 4, sid. 72–87. Gift 1:o med Ingrid Andersdotter, död 1625-09-30. Gift 2:o med Sigrid Larsdotter Grotte, född 1621-09-16, död 1695-01-06 på Häggåna, dotter av kyrkoherden Laurentius Andreæ Grotte och Lisa Torstensdotter samt syster till Bengt Larsson Grotte, adlad Grottenfelt.

Barn:

 • 1. Brynte. Kaptenlöjtnant vid Upplands ryttare 1643-10-00. Ryttmästare därst. 1647-08-00. Död ogift 1648-11-00 i Tyskland.
 • 1. Hans.
 • 1. Anna.4
 • 1. Brita.4
 • 1. Carin.4
 • 1. Maria.4
 • 2. Nils, död späd.
 • 2. Ingrid, född 1645, död 1723 och begraven s. å. 17/4 i Kungsäters socken Älvsborgs län. Gift 1666-02-26 på Fristorp med sin halvbroders styvson, kaptenlöjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Peder Göransson Falk, adlad Rytterström 1665-07-12, men ej introd.5, född 1633-06-29 i Wismar, död 1668-02-14 på sin egendom Stackenäs (Stacked) i Kungsäters socken.
 • 2. Maria.4

TAB 3

Bengt (son av Olof Andersson, adlad Silfverlood, Tab. 2). Var 1638 kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Löjtnant därst. 1644. Ryttmästare vid Sinclairs regemente 1655. Major 1657. Under kriget i Polen dödad s. å. 30/3 (långfredagen) av polackerna vid staden Cladowa i Polen. Han blev kommenderad med sin bataljon att intaga nämnda stad, som han tvang att accordera, men blev om natten, då det väl förplägade manskapet låg i sin djupaste sömn, överrumplad av borgerskapet, som drog honom ur sängen samt avhögg hans armar och ben, varpå han nedstacks under isen på den tillfrusna floden invid staden. Gift 1638 med Christina Pedersdotter, adlad Gyllencornett, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1628 på Stackenäs (Stacked) med överstelöjtnanten Göran Simonsson Falk, död 1637), dotter av Peder Björnsson och Carin Svan.

Barn:

 • Göran. Kom i tjänst 1658. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1662. Löjtnant därst. 1675. Stupade ogift 1676-08-17 vid Halmstad (Fyllebro).
 • Olof. Student i Uppsala7 1658-09-18. Reformerad kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1663. Kornett därst. 1675-01-05. Löjtnant 1677-01-23. Ryttmästare 1678. Dödade s. å. i april vid Halmstad sin regementskamrat löjtnant Adolf Hård, varefter han avvek ur riket. Erhöll väl Göta hovrätts lejd, men måste sedan enl. k. brev 1681-02-01 »packa sig» ur riket. Död i landsflykt i Fredrikshall8, Norge.
 • Catharina, död 1705 Lindekulla s socken Östergötlands län och begraven s. å. 11/11 på Harstads kyrkogård. Gift 1667 med ryttmästaren Adam Johan Gripensköld, född 1635, död 1696.

TAB 4

Olof (son av Olof Andersson, adlad Silfverlood, Tab. 2), till Fristorp i Västra Tunhems socken Älvsborgs län. Student i Uppsala7 1667-09-20. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1672-01-00. Korpral därst. 1673. Kornett 1674-10-20. Löjtnant 1677-01-23. Kaptenlöjtnant 1709-09-17. Ryttmästare 1710-01-28. Majors avsked 1711-04-14. Död 1716. Gift 1:o med Elisabet Graan, död 1703-10-28 på Fristorp, dotter av landshövdingen Johan Gerhardsson Graan, adlad Graan, och hans 2:a fru Elisabet Bure. Gift 2:o 1709 med Anna Beata Cronmarck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-07-05 i Rångedala socken, Älvsb., med majoren Johan Georg von Drenteln, född 1686, död 1748), född 1684-08-19, död 1751-12-14, dotter av assessorn Daniel Faxell, adlad Cronmarck, och Catharina Bellander.

Barn:

 • 1. Ulrika, född 1687. Död 1721. Gift 1:o med korpralen vid Västgöta kavalleriregemente N. N. Lelow (?Zelow). Gift 2:o 1711 i Norra Vånga socken Skaraborgs län med kornetten vid Västgöta kavalleriregemente Peter Strömstedt.
 • 1. Sara Sigrid, död 1759-02-22 i Härlunda socken Skaraborgs län. Gift 1717 med korpralen vid Västgöta kavalleriregemente Olof Larsson Lund.
 • 1. Elsa, död 1695 på Fristorp och begraven s. å. 26/5.
 • 1. Ulrik Johan, född 1695-04-04 på Fristorp, död 1697 och begraven s. å. 16/4.
 • 1. Jakob, född 1696-09-24 på Fristorp.
 • 1. Gustaf, född 1698. Kvartermästare. Död 1775. Se Tab. 5
 • 1. Ulrik Johan. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. 'Bodde på rusthållet Månsagården i Skaraborgs län'. Drunknade barnlös 1756-01-18 på sjön Dettern, då han skulle gå hem från Näs kyrka. Gift med Ingrid N. N., som efterlevde, dotter av en lantbrukare från Nilsagården i Västbjörke i Tunhems socken.
 • 1. Annika, född 1702, död 1777-03-00 i Göteborg. 'Gift tre gången, alla gångerna med ofrälse män'.
 • 1. Elisabet, född 1703-10-28 på Fristorp, död ung.
 • 2. Daniel Magnus, född 1714. Löjtnant. Död 1759. Se Tab. 8.

TAB 5

Gustaf (son av Olof, Tab. 4), född 1698-03-12. Kvartermästare, först vid Västgöta tremänningskavalleriregemente, sedan vid Bohusläns dragonregemente. Avsked. Död 1775-02-21 Bolltorp och begraven s. å. 28/2. Han bevistade 1718 kriget i Norge och därunder belägringen av Fredrikshall. Gift med Elisabet Christina Örnflycht, född 1714, död 1770-01-15, dotter av kaptenen Baltzar Örnflycht, och Hedvig Beata Sass.

Barn:

 • Olof, född 1732. Hemmansbrukare. Död barnlös 1781-04-14 Munkebo. Gift 1762-10-24 med Catharina Strömstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Lindman), död 1789-02-02, dotter av en löjtnant Strömstedt.
 • Elisabet Beata, född 1734, död 1748 och begraven s. å. 10/7 i Ale-Skövde socken.
 • Maria Christina, född 1742-12-19 på Bolltorp, död 1806-08-17. Gift 1771-12-03 med sergeanten Henrik Lundgren, död 1813.
 • Göran, född 1746-03-09. Först guldsmedsgesäll, sedan lantbrukare på frälsehemmanet Torpet i Romele socken Älvsborgs län. Död barnlös 1774-03-12 på Kalvhed Ugglagården i nämnda socken. Gift med Inga Olofsdotter.
 • Henrik Georg, född 1748. Fältväbel. Död 1791. Se Tab. 6.

TAB 6

Henrik Georg (son av Gustaf, Tab. 5), född 1748-09-25. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1773-05-01. Korpral därst. s. å. 16/6. Fältväbel 1776-09-20. SMtf 1790. Död 1791-03-10 efter hemkomsten från finska kriget 1788–1790, varunder han bl. a. var med i det senare sjöslaget vid Svensksund 1790-07-09. 'Han uppfostrades i Alingsås, där han i skolan inhämtade de nödvändigaste kunskaperna. Lärde sig sedan på kommerserådet Jonas Alströmers inrådan och på hans bekostnad silkesfärgerikonsten m. m., för att biträds vid Alströmers fabriksrörelse och varmed han fortfor tills han 1773 blev militär.'. Gift 1775-03-24 med Catharina Maria Gyllengren, död 1821-03-28, dotter av kornetten Hans Gyllengren.

Barn:

 • Gustaf, född 1776. Bruksbokhållare. Död 1804. Se Tab. 7
 • Hans, född 1779-05-14. Minderårig volontär vid Bohusläns dragonregemente s. å. 9/10. Lantmäteriauskultant 1806-06-06. Vikarie för kommissionslantmätaren: Älvsborgs län J. Västra Beckeman. Död ogift 1808-09-13 Hult
 • Hedvig Beata, född 1781-08-25, död 1784.
 • Elisabet Christina, född 1782-09-27 i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, död 1864-04-24 i Uddevalla.
 • Olof, född 1787-06-11 i Solberga socken. Informator och skrivare hos rådman Arell i Uddevalla 1803. Furir vid Bohusläns regemente 1807-01-01. Sergeant därst. 1809-01-01. Fänrik 1812-09-01. Löjtnant 1816-12-10. Kapten 1825-11-15. Avsked 1836-06-28. CXIVJoh:s med. 1859. Död ogift 1866-08-04 i Uddevalla och utgick ätten med honom.

TAB 7

Gustaf (son av Henrik Georg, Tab. 6), född 1776-04-22. Minderårig volontär vid Bohusläns dragonregemente 1778-09-12. Förlorade i barndomen högra benet. Försörjde sig först med renskrivning, blev sedan frälseinspektor och sist bokhållare vid Nygårds bruk i Tunhems socken Älvsborgs län. Död där 1804-06-26. Gift 1803-12-28 Hov med Lena Svensdotter, född 1771-03-16, död 1829-12-29 Stubbegården

Barn:

 • Oskar Henrik, född 1804-03-12. Gardist vid Svea livgarde. Död ogift 1832-01-13.

TAB 8

Daniel Magnus (son av Olof, Tab. 4), född 1714-04-18. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1730-09-07. Korpral därst. 1735-10-05. Livdrabant 1747-01-09. Död 1759-08-24 i Stockholm och begraven s. å. 26/8. Gift 1740-01-22 med Anna Elisabet Bergin, född 1721-07-23, död 1765-11-27 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Skölvene pastorat av Skara stift Gunnar Bergin och Brita Billgren.

Barn:

 • Anna Beata, döpt 1740-12-14 i Skölvene socken. Gift 1768-08-21 i Stockholm med inspektoren vid Smedby säteri Peter Wennerström.
 • Ulrika, född 1742-09-05 Torbjörntorp s socken Älvsborgs län, död ogift 1805-05-05 på Djurgården vid Stockholm.
 • Charlotta Lovisa, född 1745-02-10 på Torbjörntorp, död ogift 1795-03-20 i Stockholm.
 • Brita Elisabet, född 1746, död ogift 1772-06-01 i Stockholm.
 • ?Gustaf Fredrik. Hemmansbrukare i Bohuslän.
 • Gustaf, född 1754, död 1756-06-05.
 • Hedvig Sofia, född 1756. Död ogift 1781-07-29 i Stockholm.
 • Johan Gabriel, född 1757. Silkesfabrikör. Död 1785. Se Tab. 9.

TAB 9

Johan Gabriel (son av Daniel Magnus, Tab. 8), döpt 1757-01-23 i Stockholm. Silkesfabrikör i nämnda stad. Död där 1785-01-28. Gift 1784-05-09 med Hedvig Ulrika Wongberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1792-06-10 i Stockholm med styckjunkaren Didrik Schultz), född 1760.

Barn:

 • Johanna Fredrika, född tvilling 1785-12-08, död s. å. 21/2.
 • Lovisa Ulrika, född tvilling 1785-02-08, död s. d.
 • Utan känd härledning.
 • Kerstin Silfverlood. Gift 1808-12-27 i Vänersborg med skutkarlen Olof Jonsson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.