:

Langman nr 203

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Langman nr 203 †

Adlad 1632-10-07, introd. 1634. Troligen utdöd 1799-04-01.


1Um. 2Lå. 3Örebro kyrkoarkiv. 4S:t Nikolai församl:s i Sth. kyrkoarkiv. 5Lk. 6Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Henrik Tönnesson Lang. Borgmästare i Viborg 1595–1603. Levde 1609.6 Gift med Lisbet Eriksdotter, levde änka 1632.

Barn:

 • Tönnes Henriksson, adlad Langman, till Bergsbrunna i Danmarks socken, Uppsala län. Född 1601-02-18 i Viborg. Skrivare i räkningskammaren 1622. Bokhållare därst. 1624. Kamrerare 1631. Adlad 1632-10-07 (introd. 1634 under nr 203). Generalkamrerare 1633-06-14. Kommissarie i kammarrevisionen 1635. Avsked därifrån 1647-06-22. Landshövding i Värmland och på Dal 1648-11-28. Avsked 1655-03-01. Död 1656-05-27 på Bergsbrunna och begraven jämte sin fru 1657-02-22 i Uppsala domkyrka samt därefter förd till sin grav i Danmarks kyrka, varest hans vapen ses. 'Han ålades vid 1640 års riksdag att absentera sig från riddarhuset och ej underskriva riksdagsbeslutet, intill dess han hade förlikt sig med Casper Lilliecrona, med vilken han kommit i ärerörig ordväxling'. Gift 1633-11-26 i Nikolai förs., Stockholm med Vendela von der Linde, född 1615-05-26, död 1656-05-18 och begraven i Danmarks kyrka, dotter av kammarrådet Erik Larsson, adlad von der Linde, och hans 2:a fru Vendela Lohrman.

Barn:

 • Vendela, döpt 1635-01-10 i Nikolai förs., Stockholm.
 • Gertrud, död ogift.
 • Gustavus, till Bergsbrunna. Född 1642-09-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1654-10-001. Död 1660-07-24 i Uppsala, enl. påskriften å hans vapen i Danmarks kyrka
 • Christina, född 1643-09-26. Var hos fru Christina von der Linde, där hon dog ogift 1695-05-29.
 • Erik, född 1644. Levde utan tjänst. Död 1708. Se Tab. 2
 • Johan Henrik, född 1647, död 1648-01-28.

TAB 2

Erik (son av Tönnes Henriksson, adlad Langman, Tab. 1), till Bergsbrunna. Född där 1644-12-21. Student i Uppsala 1654-10-001 och i Åbo 16612. Levde utan tjänst på nämnda sin egendom. Död där 1708-01-06 och begraven i Langmanska familjegraven i Danmarks kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han var döv samt sjuklig, men spelade mycket konstigt på luta.'. Gift 1:o 1671-11-21 i Stockholm med Maria Eleonora von Friesendorff, till Starfors, död 1694, dotter av hovrådet, engelska baroneten och tyska riksfriherren Johan Fredrik von Friesendorff och Margareta Elisabet Gärffelt, samt syster till friherrarna von Friesendorff. Gift 2:o 1697-04-00 med Catharina Juliana von Brehmer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kommendören vid amiralitetet Herman Jonasson Snack, av samma släkt som adl. ätten Snack, i hans 3:e gifte, född 1671, död 1734-11-25 i Stockholm), död 1733-05-02 dotter av överstelöjtnanten Johan Georg von Brehmer, och Anna Catharina Chrutzell.

Barn:

 • 1. Vendela, född 1673, död ung.
 • 1. Margareta, född 1675, död 1725-10-22 på Slattefors i Landeryds socken, Östergötlands län.
 • 1. Erik, född 1676-02-00, död s. å. i juli.
 • 1. Gustaf, född 1677. Arklimästare. Död ogift i Karlskrona.
 • 1. Erik, född 1678-09-00. Löjtnant vid överste Sparrfelts regemente i Holland. Gift i Haag.
 • 1. Maria Vendela, född 1680-06-00.
 • 1. Christina Eleonora, född 1681, död s. å. i aug.
 • 1. Anton Magnus, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1754. Se Tab. 3.
 • 1. Ulrika Elenora, död 1766 i Örebro.8 Gift 1714-11-07 i Nikolai förs., Stockholm4 med sadelmakarmästaren i Örebro Johan Burnick, född 1691, död 1756.3
 • 1. Johan Carl, död 1685-09-11.
 • 1. Eva, född 1686-02-17, död 1694.
 • 1. Magdalena Catharina, född 1687-03-26, död 1694.
 • 1. Jakob Adam, född 1688. Kapten. Död 1775. Se Tab. 4
 • 1. En son, död en vecka gammal.

TAB 3

Anton Magnus (son av Erik, Tab. 2), född 1682-12-00. Antagen i krigstjänst 1700. Löjtnant vid Meijerfelts dragonregemente5 1707-05-14. Kapten därst.5 1708-05-03. Majors karaktär 1722-08-26 med kaptens exspektans vid Upplands regemente. Kapten med kompani vid Västerbottens regemente 1731-07-01. Major därst. 1742-04-27. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant5 1752-05-07. Död 1754-10-02 i Umeå socken. Han var med vid Tönningen, Veprik och Poltava, varest han blev fången och hemkom först efter fredsslutet. Gift 1725 med Hedvig Banck, född 1699-07-17, död 1786-05-13, dotter av fältsekreteraren Bengt Banck och Sara Persdotter samt halvbroders dotter till kommerserådet Carl Banck, adlad Adlerstedt.

Barn:

 • Sara Margareta, född 1726-01-06, levde 1799. Gift 1754 med landsfiskalen Lars Hedström.
 • Adam Magnus, född 1727-04-11 i Stockholm. Underofficer vid Västerbottens regemente 1741-09-10. Fältväbel därst. 1749-03-24. Sekundadjutant s. å. Fänrik 1752-05-07. Löjtnant 1759-11-20. Kapten 1761-02-04. RSO 1767-11-23. Major i armén 1774-03-16. Avsked 1782-03-20. Vice landshövding i Västerbottens län 1785-11-13. Död ogift 1799-04-01 i Umeå samt slöt troligen ätten på svärdssidan. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762.
 • Hedvig Vilhelmina, född 1728-12-25, död ogift 1801-09-30 i Umeå.
 • Constantin Magnus, född 1731-03-17 i Stockholm. Volontär vid Västerbottens regemente 1744-01-00. Furir därst. 1745-11-15. Sergeant 1760-03-29. Fältväbel 1761-04-17. Dödsskjuten ogift 1762-01-02 i träffningen vid Neukahlen under pommerska kriget.
 • Adolf Magnus, född 1736-09-12 i Piteå. Volontär 1746-10-00. Rustmästare 1750-09-00. Förare 1752-02-07. Sergeant 1760-03-29. Fältväbel 1761-07-20. Bataljonsadjutant vid Västerbottens regemente. Död 1767-08-16. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1762-02-01 med Maria Wincke.
 • Albert Magnus, född 1738-05-10 i Piteå. Volontär vid Västerbottens regemente 1750-09-28. Furir därst. 1755-03-21. Sergeant 1762-01-18. Död ogift 1762-04-11 under pommerska kriget.

TAB 4

Jakob Adam (son av Erik, Tab. 2), född 1688-06-15 i Uppland. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1706-12-12. Sergeant vid värmländska fältstaten 1710-01-24. Styckjunkare därst. 1712-03-04. Fänrik på Karlstens fästning 1713-04-14. Löjtnant i Malmö 1717-04-24. Minörlöjtnant vid artilleriet i Malmö 1719-08-22, sedan i Stockholm. Kaptens karaktär 1722-06-26. Avsked 1729-06-05. Död 1775-04-26 Borrebo och begraven s. å. 17/5. Gift 1:o 1713-06-00 med Helena Gyllenflycht, död 1716-03-25, dotter av häradshövdingen Erik Abrahamsson Schreuder, adlad Gyllenflycht, och hans 1:a fru Justina Andersdotter Tersera. Gift 2:o 1718-12-14 i Kristianstad med sin svägerskas kusin Catharina Brandenburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710-12-28 i Malmö med kaptenen Hans Örnflycht, född 1687, död 1715), född 1679, död 1743-04-14, dotter av änkedrottning Hedvig Eleonoras hovpredikant, sedermera superintendenten, magister Albertus Brandenburg och Ingrid Larsdotter Banck. Gift 3:o 1743-11-20 i Långaryds socken, Jönköpings län med Eva Lilliegranat i hennes 2:a gifte, (gift 1:o N. N.) född 1711-03-07 Oshult, död 1792-06-01 på Lilla Färgaryd i Färgaryds socken och begraven s. å. 10/6, dotter av salpetersjuderidirektören Jakob Lilliegranat, och Elsa Margareta Hilletan.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1716-02-08, död ogift 1756-07-09 på Borrebo.
 • 2. Carl Albrekt, född 1720-03-18, död 1721-03-02.
 • 3. Johan Fredrik, född 1745-02-13 på Borrebo.
 • 3. Jakob Magnus, född 1752-02-09 på Borrebo.

TAB 5

Erik Anton (son av Johan Adam, Tab. 4), född 1713-12-28. Kornett. Gift med Maria Wångberg.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1757-12-26, död 1760-05-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: