:

Björnram nr 300

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Björnram nr 300
Vapensköld för adliga ätten Björnram nr 300

Adliga ätten Björnram nr 300 †

Den finska frälsesläkt, som skrev sig till Domargård i Karis socken samt adlades eller erhöll förnyelse å gammalt adelskap 1581 och introducerades på riddarhuset 1643 under nr 300, utdog på svärdssidan redan 1676. Se även Björnram – Isnässläkten [1]

TAB 1

Per Jakobsson till Domargård i Karis socken i Finland. Levde 1542.

Barn

 • Henrik Persson, till Domgård, gjorde adlig rusttjänst 1562.
 • ? Anders, son eller svärson. Se Tab. 2.

TAB 2

Anders Persson, (son eller svärson Per Jakobsson, Tab 1). Var måhända den Anders Persson som var domhavande i Norrfinne lagsaga 1520–1540. Gift med en syster till väpnaren Lydik Larsson (Djäkn, Lydekasönernas ätt).

Barn:

 • Matts Andersson. Se Tab. 3.
 • Hans Andersson, landtågsarklimästare i Narva, död senast 1599. Dotter Brita Hansdotter gift med John (Jöns) Smith, se Rosenschmidt, (svärföräldrar till Ragnhild Torstensdotter Stålhandske)[2].
 • Brita Andersdotter, gift 1:o med Per Håkansson, 2:o med köpmannen i Stockholm Jören Behr. Död senast 1595.[3]

TAB 3

Matts Andersson (son av Anders Persson, Tab. 2), till Ånäs i Strömfors socken och till Domargård från 1565. Gjorde adlig rusttjänst 1562. Fogde i Jääskis härad 1568–1572 och i Keksholms län 1581-02-04. Skeppshövidsman på Ladoga. Adlad av konung Johan 1581-06-08. Fick 1581-07-03 frälse på Björkbacka vid Borgå och genom P. De la Gardies brev 1582-10-12, åtta hakar i Kargoschi pogost. Befallningsman på Koporie slott 1582–90. Död 1590-03-00 under en resa på vägen från Koporie till hemmet. Gift 1:o med Anna Persdotter, dotter av Per Jönsson (Ruuth i Finland) och Gertrud Bertilsdotter. Gift 2:o med Anna Turesdotter, dotter av Ture Johansson (Stålarm) och Anna Dubbe.

Barn:

 • Christer Mattsson. Slottslofven. Död 1599. Se Tab. 4.
 • Anders Mattsson, död ung.
 • Carin Mattsdotter, levde 1616. Gift 1:o med tullnären Ernald Forbes nr 249. Gift 2:o med underståthållaren i Viborg Salomon Jönsson, av en icke introducerad finsk frälsesläkt kallad Piil eller Båga, i hans 2:a gifte

TAB 4

Christer Mattson (son av Matts Andersson, Tab. 3), till Domargård. Ryttare under Mårten Boijes fana 1590. Slottslofven på Nyslott 1597. Förnyad fullmakt på detta ämbete 1598-01-10. Fängslad på hertig Carls befallning 1599-10-00. Avrättad i Åbo 1599-11-10 och begraven 1599-11-12 i Åbo domkyrka i Hans Erikssons till Brinkkala grav. Gift med Carin Stålarm, dotter av riksrådet Erik Arvidsson Stålarm och Beata Grabbe, av gammal finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Arvid Christersson. Fänrik. Se Tab. 5.

TAB 5

Arvid Christersson (son av Christer Mattsson, Tab. 4), till Domargård. Fänrik under överstelöjtnant Ernst Creutz 1618. Var död 1628-01-21, då hans änka fick konfirmation på hans frälsegods. Gift med Carin Slang. Hon sålde 1638 jämte barnen Jokisato i Halikko socken till Arvid Horn och levde ännu 1652, dotter av fältöversten Claes Slang och Elin Boose, tysk uradel.

Barn:

 • Claes Arvidsson Björnram. Kapten. Se Tab. 6.
 • Arvid Arvidsson Björnram. »Adelsbuss» vid gardet 1640. Blev jämte brodern introducerad 1643 under nr 300. Fänrik vid Björneborgs regemente 1643-12-23. Ihjälsköt i duell en köpman i Riga och flydde ur riket och vistades 6 år i Tyskland, Danmark, Skottland, England och Holland mestadels i krigstjänst. Anhöll om pardon och tillstånd att få återkomma 1652, vilket på moderns förbön medgavs. Överlöjtnant vid amiralitetet 1655-01-12. Kapten vid amiralitetet 1657-11-15. Major 1665-11-23. Amirallöjtnant 1675-09-13. Major i 1. eskadern av Stenbocks flotta 1675-10-00. Vice amiral i 2. eskadern av Lorentz Creutz flotta 1676-05-01–1676-05-21. Därifrån förflyttad till Creutz amiralsskepp Kronan, på vilket han omkom i slaget vid Öland 1676-06-01 och utgick ätten med honom .
 • Märta Björnram. Gift med kvartermästaren Claes Sabelstierna.
 • Carin Björnram, död 1673. Gift med bokhållaren i Raseborgs grevskap Johan Hansson
 • Elin Björnram. Var död 1683. Gift med ryttmästaren Hans Gyllenlood.
 • Ingeborg Björnram, död 1690. Gift med kaptenlöjtnanten Erik Örnflycht.

TAB 6

Claes Arvidsson Björnram (son av Arvid Christersson, Tab. 5), till Domargård samt Kormo i Loppis socken. Inlade vid riksdagen 1643 på riddarhuset konung Johans adelsbrev av 1581 och blev jämte brodern introducerad under nr 300. Var löjtnant 1643 och kapten 1646 vid Åbo låns regemente. Död omkring 1668. Gift före 1648-12-02 med Estrid Uggla i hennes 2:a gifte, dotter av amiralen Claes Uggla och Beata Wachtmeister.

Barn:

 • Anna. Gift med kaptenen Carl Rosenlindt.
 • Estrid, död 1694. Gift 1675, enligt kunglig tillstånd, med borgmästaren i Helsingfors Johan Laurentz i hans 1:a gifte.


Den år 1765 på riddarhuset inkomna släkten Björnram, som ej härstammar från den år 1643 introducerade ätten Björnram, nr 300

TAB 7

Anders Björnram, född 1632. Uppgives hava varit kornett vid livregementet till häst, men återfinnes icke bland regementets officerare.[4] Död 1670. Gift 1:o med Catharina Birgera. Gift 2:o med Sara Gravia, dotter av rektorn i Örebro Josua Laurentii Gravius.

Barn i gifte 2:o:

 • Per, född 1659. Landsfiskal. Död 1724. Se Tab. 8.
 • Anders. Underofficer vid livgardet. Död ogift.
 • Josua. Officer. Död ogift i Polen eller Sachsen.
 • Johan. Sergeant. Gift 1712-02-20 i Askers socken, Örebro län med Maria Heideman.


TAB 8

Per (son av Anders, Tab. 7), född 1659. Mönsterskrivare. Länsgevaldiger eller landsfiskal i Närke. Död 1724. Gift 1687-01-01 med Christina Kling, dotter av kyrkoherden i Kräklinge pastorat av Strängnäs stift Lars Klingius och hans 3:e hustru Christina Almenia.

Barn:

 • Sara Catharina, född 1688, död 1722. Gift 1709 med kornetten vid livregementet till häst, löjtnanten Carl Forsberg, död 1740-10-19 i Vadstena.
 • Birgitta född 1689 i Vintrosa. Gift 1:o 1714 med kollegan vid Örebro skola Nils Lindgren, död 1720. Gift 2:o 1723-09-24 i Örebro med apologisten Lars Stenius † 1730. Örebro Nikolai E:1 vigsel 1723 s38, Örebro Nikolai AI:3 s44.
 • Anders, född 1690. Kapten. Död 1746. Se Tab. 9.
 • Christina, född 1693. Gift 1716 med adjutanten vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente Nils Berger, död 1738.
 • Lars, född 1695. Löjtnant. Död 1770. Se Tab. 11.
 • Per, född 1700. Löjtnant. Se Tab. 14.
 • Josua. Trädgårdsmästare. Se Tab. 16.

TAB 11

Lars Björnram (son av Per, Tab. 8), född 1695. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1714-11-00. Kvartermästare vid livregementet till häst 1717-01-30. Kornett vid Nylands ståndsdragoner 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Placerad vid Kymmenegårds regemente 1721. Premiärfänrik vid Kymmenegårds regemente 1740-04-29. Sekundlöjtnant vid Kymmenegårds regemente 1742-06-26. Konfirmationsfullmakt 1742-03-26. Löjtnant vid Nylands regemente 1745-09-16. Avsked 1749-06-06. Död 1770-01-01 i Masku prästgård i Finland [Lk]. Han bevistade fälttågen i Norge 1716 och 1718 samt i Finland 1741. Gift 1718 med Marta Helena Appelbom, dotter av ryttmästaren Anders Appelbom och Anna Dorotea Löfling.

Barn:

 • Per Johan, född 1719. Sergeant vid Upplands regemente. Död ogift 1743.
 • Dorotea Christina, född 1720, död 1790-05-24. Gift 1743 med komministern i Norrbärke församling av Västerås stift Petter Mattias Gisler.
 • Maria Helena, född 1726, död 1737.
 • Beata Charlotta, född 1728-04-29 i Willmanstrand, död 1799. Gift 1747-10-25 i Somero socken med kyrkoherden i Masku pastorat i Finland Erik Borenius.
 • Lars Fredrik, född 1730. Volontär vid Nylands regemente 1746. Fänrik vid Nylands regemente 1757-01-29. Död ogift 1763. [5]
 • Anders Gustaf, född 1732. Major. Död 1796. Se Tab. 12.
 • Carl Adolf, född 1734, död 1737.
 • Hedvig Sofia, född 1737, död ogift 1760.
 • Sara Elisabet, född 1741, död ogift 1780-12-00 på Norrby i Karis socken i Finland.

TAB 12

Anders Gustaf Björnram (son av Lars Björnram, Tab. 11), född 1732-04-26 i Kymmenegårds län. Volontär vid Nylands regemente 1748. Var 1763 adjutant vid dalregementet. Fänrik vid Björneborgs regemente 1766-06-30. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1771-06-05. Kapten 1779-04-23. Major. Avsked 1783-05-28. Död 1796-06-04 i Snappertuna kapell av Karis socken. Gift med Christina Elisabet von Daniels i hennes 2:a gifte, dotter av holsteinske jägmästaren Peter von Daniels och Christina Elisabet von Bötticher.

Barn:

 • Claes Anders, född 1783. Hovrättsauskultant. Se Tab. 13.
 • Helena Charlotta, född 1784-10-22, död 1808-10-23. Gift 1806-07-15 med majoren Carl Henrik Toll i hans 1:a gifte.
 • Lars Gustaf, född 1786-02-14, död 1786-08-16 i Snappertuna socken.
 • Per Adolf, född 1787-07-27 död 1790-01-11 i Snappertuna socken.

Fotnot

 1. De äldsta släktleden omfatta den släkt, till vilken hörde bl a Gustaf Vasas bekante hövidsman Lars Olofsson och dennes båda adlade söner amiralen Hans Larsson Björnram, död 1571, och ärkebiskopen Andreas Laurentii Björnram, död 1591, med vilken denna frälsesläkt sannolikt utdog. Såsom direkt härstammande från denna släkt, vilken genom förvärv av Isnäs i Perno socken blivit kallad Isnässläkten
 2. Kurtén, Love: Om ätten Björnrams i Finland härstamning. Genos 1984:97-104, 129.
 3. Kurtén, Love: Om ätten Björnrams i Finland härstamning. Genos 1984:97-104, 129.
 4. Anders Björnram, som uppgavs vara son av kaptenen Claes Arvidsson Björnram, vilken jämte sin ogift avlidne broder amiralen Arvid Arvidsson Björnram introducerades 1643. Rätta förhållandet är likväl, att denne Claes Arvidsson Björnram endast efterlämnade tvenne döttrar Estrid och Anna. Emellertid har han på den inlämnade stamtavlan fördubblats, d v s han har med orätt givits en son Claes, som gjorts till fader för Estrid och Anna, samt förutom sonen Anders påförts flera barn, som bevisligen voro hans syskon. Detta har numera även rättats å riddarhusgenealogien, som dock, ehuru med frågetecken, ännu har kvar den falske ättlingen kornetten Anders Björnram. Då dennes ättlingar från 1760-talet till början av 1800-talet representerat adliga ätten nr 300 på riddarhuset, upptagas de här nedan (Tab. 7 och vidare) enligt riddarhusgenealogien, som dock delvis torde vara ofullständig och även felaktig.
 5. Etter 1672 fram till mitten av 1700-talet har ingen suttit för ätten på riddarhuset och den betecknades även i A. A. von Stiernmans 1754 utgivna Matrikel över Svea Rikes Ridderskap och adel såsom utdöd. Med anledning härav inlämnade fänriken Lars Fredrik Björnram den 23 februari 1756 till riddarhusdirektionen en skrivelse, vari han framhöll att ätten ännu fortlevde samt ville med en av Jonas Bång hopsatt stamtavla bevisa sin härstamning från densamma. Skrivelsen remitterades till riddarhusdirektören, den kände genealogen Daniel Tilas, som förklarade stamtavlans uppgifter rörande de äldre släktleden icke äga stöd i för honom tillgängliga urkunder samt ansåg att bättre bevis borde företes. År 1764 inkom den då avlidne Lars Fredrik Björnrams broder, adjutanten Anders Gustaf Björnram med en ny stamtavla, i huvudsak liknande den 1756 inlämnade fast något utvidgad, och 1765 har Anders Björnram på grund av densamma vunnit inträde på riddarhuset för ätten. I denna sistnämnda stamtavla, som ligger till grund för riddarhusgenealogien över ätten, hava sammanförts minst tre olika släkter.

Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: