:

Reenhielm nr 893

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Reenhielm nr 893 †

Adlad 1675-10-13, introd. 1678. Utdöd 1691.


1Hm. 2Um. 3Norra F. 4Lk. 5SH liber caus, vol. 139, p. 2(OA). 6Vänge kyrkoarkiv (OA). 7Ulleråkers lagfartsprotokoll 1757-02-07 (O. A.).

  • Anders Jakobsson. Borgare i Gävle. Gift med Elsa Larsdotter.

Barn:

  • Jacobus Andreæ, Gevaliensis eller Gevalander, född 1568 i Gävle. Filosofie magister1. Predikant vid amiralitetet i Stockholm. Kyrkoherde i Ösmo församl. av Strängnäs stift 1604. Kontraktsprost omkr. 16301. Död 1651-01-08. Gift 1:o med Anna Sigvardi1, död 1646, dotter av kyrkoherden i Simtuna pastorat av Uppsala ärkestift Sigvardus. Gift 2:o med Helena N. N., som levde änka efter honom.

Barn:

  • 1. Isacus Isthmenlus, född 1610-02-26 i Ösmo prästgård, därav han tog sitt tillnamn. Student i Uppsala 1625. Prästvigd 1638. Promov. filosofie magister i Uppsala 1639-01-29. Teol. adjunkt vid universitetet i nämnda stad 1640. Filosofie och naturalis professor därst. 1641-01-30. Promotor vid magisterpromotionen 1649-05-07 och två gånger rektor magnificus. Prost och kyrkoherde i Örebro 1653-01-19. Död 1658-01-27 i Örebro och ligger begraven i Uppsala [Hm.]. Gift 1641 i Strängnäs med Anna Gestricia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 med professorn Olof Verelius, född 1618-02-12 i Hessleby socken, Jönk., död 1682-01-03 i Uppsala), död 16765, dotter av kyrkoherden i Kjula och Sundby församlingars pastorat av Strängnäs stift Ericus Olai Gestricius och Anna Danielsdotter Fromme.

Barn:

  • Jakob Isthmén, adlad Reenhielm, till Brunna och Täby, båda i Vänge socken Uppsala län, som han fick med sin hustru. Född 1644 i Uppsala. Student därst. 1649-05-002. Riksantikvarie 1675-09-30. Adlad s. å. 13/10 (introd. 1678 under nr 893). Avsked 1678. Löjtnant vid överste Gustaf Cruus' värvade kavalleriregemente 1678-04-12. Deltog i kriget i Skåne och Norge men lämnade snart krigstjänsten3. Död 1691 i slutet av året på Täby och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala, där hans vapen uppsattes. 'Han har gjort sig känd genom Torsten Vikingssons och Olof Tryggvasons sagor, dem han allraförst översatte från gamla götiskan och med lärda anmärkningar i dagsljuset utgivit i Uppsala åren 1680 och 1691.'. Gift 1669-04-16 på Brunna med Anna Böllja, född omkr. 1640, död 1736-07-12 på Brunna, 'ungefär 98 år gammal,' och begraven s. å. 14/7 i Vänge kyrka, dotter av ryttmästaren Kettil Böllja, och Sofia Brautmüller.

Barn:

  • Brita Sofia, till Ekeby i Vänge socken Uppsala län, som hon 1682-01-01 fick i testamente av faderns styvfader Olof Verelius.6. Gift 2:o 1692-08-24 på nämnda egendom med jägerifiskalen Jakob Krook, död 1729 på Torsätra i Hagby socken Uppsala län och begraven s. å. 26/4.
  • Elisabet, död ogift 1710-10-26 i Vänge socken.
  • Sigrid Ramborg, född 1679-01-03 på Brunna, död ogift 1764-02-21 på sin egendom Körlinge i Vänge socken, som hon ärvde efter modern, men sålde 1757-02-06 2 till sin systerson, sergeanten Carl Fredrik Holm under förbehåll att i sin livstid få nyttja och bebo densamma.7
  • Maria Regina, född 1682 på Brunna, död 1763-06-17 på Täby och begraven s. å. 21/6 i Vänge kyrka. Gift 1716-03-25 i Vänge socken med löjtnanten Anders Holm, levde 1754, men död före 1766.
  • Sofia Maria, död ogift 1737-06-21 på Brunna och begraven i Vänge kyrka
  • Anna Catharina, levde änka. 1735-08-12 i Uppsala. Gift 1692 i Vänge kyrka 6 med kaptenen vid Upplands regemente Erik Kohlbom, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Örnflycht, död före maj 1691, dotter av ryttmästaren Åke Bengtsson Örnflycht och Anna Bredenbach), död 1713-05-16 i fångenskap i Tjumen i Sibirien.4

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: