Enhielm nr 1275

Från Adelsvapen-Wiki

1275.jpg

Adliga ätten Enhielm nr 1275 †

Adlad 1693-10-31, introducerad 1693. Utdöd 1775-10-19.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Gyllenadler, Enefelt, Silfverstråle, och Enanderhielm.

TAB 1

Samuel Pedersson Enander, adlad Enhielm (son av Peder Nilsson Enander, se adlade ätten Gyllenadler nr 655, Tab. 2), född 16(42?)-02-09 på Sondarps gård (nu Printznäs) i Sandsjö socken, Jönköpings län. Landskanslist i Linköping 1664-05-01. Tillika handskrivare hos presidenten Anders Lilliehöök. Kammarskrivare i kammarkollegium 1682-12-00. Landskamrerare i Östergötland 1685. Bokhållare i statskontoret 1689. Kamrerare i kammarkollegium 1691-12-00. Adlad 1693-10-31 (introducerad 1693 under nr 1275). Död 1710-05-05. Gift 1686-06-20 i Stockholm med Brigitta Roberg, död 1743 och begraven 1743-02-03 i Uppsala bondkyrka, dotter av hovapotekaren Daniel Larsson Roberg och Ingrid Meinich.

Barn:

 • Anna Beata, född 1687-08-23, död 1752-08-24 i Närtuna socken, Stockholms län och begraven i Närtuna kyrka. Gift 1707-12-17 (1707-12-14) med arkiatern Magnus Bromell, adlad von Bromell, född 1679, död 1731.
 • Carl, döpt 1689-09-09 i Jakobs församling, Stockholm, död 1698-06-21.
 • Brita, döpt 1691-09-25 i Jakobs församling, Stockholm, död 1768-05-31. Gift med kaptenen vid Kymmenegårds läns infanteriregemente Johan Samuel Andersson Bjurberg, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1711-07-23 i Stockholm med Brita Bäck i hennes 2:a gifte, född i Nyköping, dotter av Zackarias Bäck), död 1731-12-27 [Lk].
 • Augusta Margareta, född 1692-11-07, död 1700-09-26.
 • Inga, född 1695-02-17, död ogift 1723-05-20.
 • Gustaf, född 1696. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 2
 • Christina, född 1698-05-02, död ogift.
 • Daniel, född 1699-07-20, död 1712.
 • Elisabet, född 1700-10-20, levde 1772, död ogift.
 • Sara, född 1702-03-26, död 1754-04-14 på Österby i Rasbo socken, Uppsala län. Gift 1:o 1728 med löjtnanten vid Upplands regemente Johan Martin von Schneidern, född omkring 1695, död 1734 (Lk.). Gift 2:o 1741-12-20 på Österberga med kaptenen Gustaf Anders Örnflycht, född 1696, död 1764.
 • Märta, född 1703-09-15, död ogift 1772-09-18 i Uppsala.
 • Samuel, född 1705. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 3
 • Catharina Charlotta, född 1707-07-23, död ogift 1785-11-08 i Uppsala.
 • Helena Sofia, född 1708. Gift med kaptenlöjtnanten vid Västerbottens regemente Joakim Kock, född 1690 i Stockholm, död 1763-05-10 i Luleå gammelstad. (Lk.)
 • Carl Filip, döpt 1710-05-05 i Stockholm, död 2 månader gammal.

TAB 2

Gustaf (son av Samuel Pedersson Enander, adlad Enhielm, Tab. 1), född 1696-03-14 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1703-12-16. Volontär vid livgardet 1710-06-00. Furir vid Västerbottens regemente 1711-02-24. Förare vid Västerbottens regemente 1712-04-14. Sergeant 1714-02-00. Fänrik 1715-07-26. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Sekundlöjtnant 1717-11-07. Premiärlöjtnant 1718-03-18. Avsked 1726-07-30. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1729-11-21. Blev 1741-08-23 i slaget vid Villmansstrand illa blesserad och fången och dog 1741-09-00 av sina sår under vägen till S:t Petersburg [Lk]. Gift 1719-10-11 med Maria Charlotta Hastfer, född 1697-05-31 (1696-06-24), död 1752-04-04, dotter av översten Vilhelm Henrik Hastfer och hans 2:a fru Christina Margareta Clodt von Jurgensburg, samt syster till friherrarna Hastfer.

Barn:

 • Magdalena, född 1721-01-16, död 1721-06-16.
 • Samuel Vilhelm, född 1722-05-08, död 1724.
 • Anna Gustava, född 1724-04-26, död 1724-06-12.
 • Brita Beata, född 1725-06-27, död 1728 i Stockholm och begraven 1728-11-00 i Maria församling.
 • Maria Elisabet, död 1753. Gift med fänriken Fredrik Maville.
 • Emerentia Charlotta, döpt 1729-08-15 i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, död 1729 och begraven 1729-10-07 i Stockholm.
 • Clara Aurora, född 1739-01-00, död 1739 tre veckor gammal och begraven 1739-02-05 i Sillomtakagraven Sääksmäki kyrka i Finland.

TAB 3

Samuel (son av Samuel Pedersson Enander, adlad Enhielm, Tab. 1), född 1705-01-12. Student i Uppsala (Um.) 1717-03-29. Volontär vid Västerbottens regemente 1719. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1719. Förare vid generalmajor Zöges dragonregemente. Förare vid östgöta tremänningsinfanteriregemente 1721-04-16. Fältväbel vid Kymmenegårds regemente 1722-10-00. Löjtnants avsked 1744. Gränsridare i Finland. Död 1775-10-19 och slöt ätten. Gift med Anna Catharina Falck, dotter av löjtnanten Jonas Falck.

Barn:

 • Samuel Jonas, född 1727-11-25, död 1729-03-00.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.