:

Ulffana nr 153

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ulffana nr 153 †

Introd. 1625. Utdöd omkr. 1633.

Ätten Ulffana har gemensam härstamning med Forstena-släkten, men introducerades med särskilt namn och nummer. Vapnet är detsamma som Forstenasläktens.

Litteratur: Personhist. tidskrift för 1920, sid. 107–110.


1Lsr. 2 SH, liber caus, vol. 106, p. 1 (OA). Villåttinge härads dombok (OA).

Ulffana%20A15300.jpg

TAB 1

Bengt Stigsson. Se Forstenasläkten, nr 2, Tab. 9.

Barn:

TAB 2

Nils Bengtsson Ulffana (son av Bengt Stigsson, Tab. 1), till fädernegården Boda i Vingåkers socken, Södermanlands län. Tjänade först i drottning Christina den äldres hov, sedan fänrik vid Södermanlands regemente. Introd. 1625 å ättens vägnar under nr 125, vilket nummer sedan ändrades till 153. Vid riksdagen 1627 bestriddes honom vapnet av Knut Posse på sin hustrus (af Forstenasläkten) vägnar, men han fick behålla det mot villkor att kalla sig Ulffana till ätternas åtskillnad. Var 1628-06-10 med regementet kommenderad till Elbing och fången s. å. 1/11, vilket han troligen blivit av polackerna s. å. vid Neuenburg1. Uppgives av brodern 1629 vara stadd på tåg och resor, men nämnes ej vidare. Gift 1625-11-11 på Sjösa2 i Svärta socken, Södermanlands län (morgongåvobrev s. å. 12/11), då hon erhöll Boda i morgongåva med Christina Nallbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren vid Upplands och Södermanlands ryttare, majoren Anders Björnsson i hans 1:a gifte [gift 2:o med Helena Hansdotter, född i Söderköping, död 1656 i Nyköping], född 1609 i Småland, död 1657-04-28 och begraven s. å. 27/11 i S:t Nikolai kyrka i Nyköping), död 1650-09-002.

Barn:

  • Gunilla, till Boda, som hon erhöll i testamente efter modern. Gift före 1650 med Elias Marcusson Kruslock, »som tjänade under k. m:ts livgarde».

TAB 3

Carl Bengtsson Ulffana (son av Bengt Stigsson, Tab. 1), till Dunkers storgård och Sunds-Händö, båda i Dunkers socken, Södermanlands län, som han ärvde efter faderns död 1627. Var frånvarande från riksdagen 1627 på grund av sjukdom, men var närvarande vid riksdagen 1629, då även han måste försvara sitt vapen mot Posse, »men hans adelskap och herkomst disputerade han (Posse) inthett». Levde 1632-05-25 och var då ute i kriget, men 1633-09-19 säges3, att han dött under kriget i Tyskland, där han »förts siuker neder till Wittenbergz län». Han slöt sannolikt ätten på svärdssidan. Gift med Ursilia Uddesdotter Örnflycht, begraven 1673-04-20 i Dunkers socken, dotter av Udde Bengtsson Örnflycht, (nr 84) och Carin Månsdotter (Silfversparre).

Barn:

  • Magdalena, levde ännu 1684. Gift omkr. 1645 med kornetten Olof Göransson Hökeflycht, död 1665 eller 1666.
  • Sofia, död före 1666-05-25. Gift med kaptenen Erik Silfverbrand, nr 508, död före 1658.
  • N. N., levde 1666. Gift med kvartermästaren Daniel Krigsman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: