:

Rosenquist nr 123

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenquist nr 123 †

Adlad 1548-04-11, introducerad 1627. Utdöd tidigt.


  • Anders Andersson. 'Fick 1548 den 11 april av konung' Gustaf I frälse och frihet på sina gods Terbygård, Wätompt, Alarp, Håkanaboda, Bjergahegnadt och Haraldstorp, dem han ärft efter sin farbroder Jöns Tysk, vilken även av bemälte konung på dem fått frälse, varjämte Anders Andersson tillika erhöll sköldemärke, nämligen i skölden tre blå rosor på en avhuggen kvist i vitt fält och på hjälmen en ros, allt enligt registraturet, där han uttryckligen och flera gånger kallas Anders Andersson.'

Barn:

  • Sven Andersson Tysk, till Alarp i Redvägs härad, Älvsborgs län. Upptages i en längd över frälset i Västergötland upprättad mellan 1565 och 1568, men var död vid frälserannsakningen 1575. Gift med Anna Nilsdotter, dotter av hövidsmannen Nils Arvidsson (Drake af Intorp) och Ingeborg Olofsdotter av gamla drakeätten (flygande drake).

Barn:

  • Anders Svensson Rosenquist, till Ölsta i Färentuna socken, Stockholms län. Introducerad 1627 på riddarhuset under nr 95, vilket sedan ändrades till nr 123. Underskrev ständernas beslut 1627-02-15 men var på grund av sjukdom frånvarande vid riksdagen 1627-12-00–1628-01-00 (Ridd. och Ad. protokoll 1627.). Död utan manliga avkomlingar och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Elin Pedersdotter, dotter av Peder Börjesson (tre björnramar), till Ölsta, som dog 1587, och Anna Jönsdotter (Torskenstierna, ointroducerad ätt) från Hällstad i Björkstads socken, Västmanlands län.

Barn:

  • Sofia, till Holm, död 1642-02-00. Gift med Aron eller Arent Uddesson Örnflycht, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, död 1640. (SH liber caus., vol. 113, p. 5 (OA).)
  • Märta, levde 1672. Genom Kungl Maj:ts dom 1653-10-27 tillerkändes hon och systern Anna halvparten av arvet efter den mycket förmögne frälsemannen Jöns Nilsson (örnklo) till Knapptibble och Lundby. (SH liber caus. vol. 110, p. 2 (OA).) Gift i början av 1600-talet med sin systers svåger Måns Uddesson Örnflycht, född 1585, död 1657.
  • Anna, till Ölsta. Levde 1653. Gift 1629-08-26 på Ölsta med Åke de Palma, död 1654. (J. A. Almquist, Frälsegodsen under storhetstiden (1931).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: