:

Ikorn nr 57

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ikorn nr 57 †

Adlad 1582-10-01, introducerad 1625. Utdöd 1650-08-25.


TAB 1

Bengt Eriksson. Säges hava varit borgmästare i Nya Lödöse (Älvsborg) i riksföreståndaren Sten Sture den yngres tid. Var en rik man och hade många barn.

Barn:

  • Erik Bengtsson. Köpman i Nya Lödöse, som sådan anlitad av konung Gustaf 1547–1549 (G I r.) och säges hava blivit borgmästare i Nya Lödöse. Möjligen identisk med slottsfogden på Älvsborg Erik Bengtsson, som namnes (Vff II, h. 1, s. 41.) 1558-07-30. 'Slog vad med konung Gustaf I, att han kunde på ett år åstadkomma tolv läster oxtungor.'

Barn:

  • Alf Eriksson, till Norsa (nu Rosersberg) i Norrsunda socken, Stockholms län. Konung Sigismunds preceptor. Adlad 1582-10-01 av konung Johan III. Fängslades vid riksdagen i Arboga 1597 såsom en ibland dem, vilka utspritt konung Sigismunds brev. Levde 1607-01-19 då han kallas krigsöverste (SH. lib. caus. vol. 102, p. 1.) och ännu 1612 (SH. lib. caus., vol. 32 (OA).), men (Medd. av postmästaren H. Lagergren nr Dalarnes dombok 1610–1614.) död 1612 före 06-14. Gift med Anna Nilsdotter (Medd. av postmästaren H. Lagergren nr Dalarnes dombok 1610–1614.), dotter av »konung Eriks vapendragare» Nils Olofsson (sexuddig gyllene stjärna i rött fält) till Främsbacka i Falu landsförsamling, vilken egendom (Medd. av postmästaren H. Lagergren nr Dalarnes dombok 1610–1614.) ävensom Norsa han 1565 fick i förläning av konung Erik XIV, samt brorsdotter (Medd. av postmästaren H. Lagergren nr Dalarnes dombok 1610–1614.) till bergsmannen Christoffer Olofsson till Nor, adlad (Gyllenknoster) 1621-01-30, men ej introducerad.

Barn:

  • Brita, död 1616-03-15 Viby i barnsäng. Gift med häradshövdingen Tyke Larsson, adlad Gyllencreutz, nr 54, i hans 2:a gifte, död 1625.
  • Margareta, född 1584-08-25, död 1652-12-24. Trolovad 1611-02-24 på Norsa (SH. lib. caus., vol. 29.) och gift 1611 kort därefter (ehuru morgongåvobrevet utfärdades först 1612-06-29) med amiralen Johan Bagge af Boo, i hans 2:a gifte, född 1558, död 1636.
  • Beata, bodde i Östergötland.

TAB 2

Erik Alfsson Ikorn (son av Alt Eriksson, Tab. 1), till Norsa samt Torsätra i Västra Ryds socken, Uppsala län. Var 1622 fänrik vid svågern Wellam Grays komp. av Upplands regemente (SH. lib. caus., vol. 99, p. 3.). Introducerad 1625 under nr 23, vilket sedan blev 57, med namnet Ikorn efter vapnet. Begraven 1627-07-29 i Norrsunda kyrka. Han försålde Norsa till riksrådet, friherre Gabriel Oxenstierna 1620. Bodde därefter Ekhamn. Gift 1622 (SH. lib. caus., vol. 29.) med Ingeborg Tott af Skedebo, till Torsätra, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1632-07-15 Granhammar nr 84, i hans 2:a gifte, död före (SH. lib. caus., vol. 96, p. 2 (OA)) 1642-09-20), levde änka 1661 (SH. lib. caus., vol. 112, p. 9 (OA).), dotter av Tönnes Eriksson Tott (af Skedebo, nr 88), och hans 2:a fru Elin Månesköld (af Seglinge, nr 62).

Barn:

  • Anna, till Berga i Ununge socken, Stockholms län, som hon erhöll genom testamente 1639-08-18 av sin mormoder (SH. lib. caus., vol. 104, p. 4 (OA).). Levde änka 1665. Gift efter 1654 (SH. lib. caus., vol. 104, p. 4 (OA).) med översten Christer Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, född 1607, död 1660.
  • Beata, till Torsätra. Levde änka 1667 (SH. lib. caus., vol. 118, p. 5 (OA).) och bodde då Gavel Gift 1:o 1642-11-13 på Torsätra med Johan Stensson Böllja, död före 1647-07-00 (SH. lib. caus., vol. 130, p. 5 (OA).). Gift 2:o före 1654 (SH. lib. caus., vol. 104, p. 4 (OA).) med majoren Johan Duse, adlad Dusensköld, född 1626, död 1659. 3:o 1659 med sin systers styvson Christer Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, född 1631, död före 1667.
  • Johan, till Torsätra och Berga. Född 1626-09-14 på Torsätra. Hovjunkare hos riksrådet, greve Erik Oxenstierna. 'Utlockades på Beckholmen vid Stockholm och blev på Beckholmen förrädligen ihjälstucken 1650-08-02 av kunglig hovjunkaren Erik von Saltzen, som därför blev den 30 påföljande augusti dömd till döden och sedermera avrättad.' Med denne Ikorn, som var ogift och begrovs i Norrsunda kyrka, varest hans vapen uppsattes, utgick ätten på svärdssidan.
  • Elin, död före 1661. Gift 1653-06-19 med överstelöjtnanten Julius Richard de la Chapelle, naturaliserad de la Chapelle, i hans 1:a gifte, född 1625, död 1672.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: