:

Hupenfelt nr 938

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hupenfelt nr 938 †

Adlad 1678-09-20, introd. 1680. Utdöd 1822-01-27.


1At (L). 2Lk. 3At (P).

TAB 1

Jakob Huup, adlad Hupenfelt, av skotsk börd. Född 1619 i Stralsund. Gemen och korpral vid överste Wasilii regemente ett år. Rustmästare därst. två år. Furir vid Kalmar regemente 1641. Förare därst. 1642. Sergeant 1643. Fältväbel 1653-06-02. Fänrik 1654-02-28. Löjtnant 1656. Kapten 1669-05-07. Kommendant på Borgholms slott. Adlad 1678-09-20 (introd. 1680 under nr 938). Död 1681-04-00 Skånebo och begraven i Kristvalla kyrka, där hans vapen uppsattes. [1]. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1652-01-13 med Hedvig Gotsche, född 1634-08-09 i Kalmar, död 1687, dotter av amtmannen och ståthållaren i Schleswig Christer Gotsche.

Barn:

 • (?)1. Susanna, död änka 1758-03-03 i Karlskrona, 114 år gammal [RHG].
 • 2. Hedvig Catharina, född 1653 i Kalmar, död 1720-08-07 i Kristvalla socken. Gift 1676 med löjtnanten Emanuel Örnflycht, död 1711.
 • 2. Jakob, född 1659. Löjtnant. Död 1732. Se Tab. 2
 • 2. Alexander, levde 16801 [se nedan].

TAB 2

Jakob (son av Jakob Huup, adlad Hupenfelt, Tab. 1), född 1659-10-09 i Kalmar. Fältväbel vid Kalmar regemente 1678–1679. Löjtnant vid överste Carl Skyttes dragonregemente. Död 1732-02-05 på rusthållet Kopparbo i Kristvalla socken Kalmar län och begraven s. å. 15/2. Gift 1689-11-22 med Christina Elisabet Grubbe, född 1666-04-24, död 1718-08-31 på Kopparbo, dotter av amiralitetskaptenen Peter Grubbe, och Elisabet Forbes af Lund.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1690-10-24 på Kopparbo, liksom syskonen.
 • Jakob, född 1691-12-31, död 1692-05-04 på Kopparbo.
 • Jakob Georg, född 1693. Kommendörkapten. Död 1770. Se Tab. 3.
 • Hedvig Maria, född 1694-08-26, död ogift 1753.
 • Christoffer, född 1695-11-18, död 1705-11-24 på Kopparbo.
 • Carl Gustaf, född 1697-10-05, död 1703-03-23 på Kopparbo.
 • Peter, född 1700-04-14. Underofficer vid amiralitetet. Reste 1717 utrikes och kom i holländsk tjänst i Ostindien, där han dog barnlös 1734. Gift i Amsterdam.
 • Axel, född 1703-06-09. Reste 1718 utrikes och dog därst.
 • Gustaf, född 1704-09-29, död s. å. 18/10 på Kopparbo.
 • Christoffer, född 1705-12-15, död 1706-11-08 på Kopparbo.
 • Christina Elisabet, född 1707-08-30, levde 1754. Gift 1733-03-06 på Kopparbo med drängen Måns Håkansson.
 • Barbara Rebecka, född 1708-07-10, död s. å. 27/10 på Kopparbo.
 • En dotter, född 1711-09-24, död s. å. 20/10 på Kopparbo.

TAB 3

Jakob Georg (son av Jakob, Tab. 2), född 1693-01-12 Kopparbo. Antagen i tjänst vid amiralitetet 1705. Skeppsgosse vid flottan 1708. Volontär vid major Löwens kompani 1709. Underlöjtnant 1717-07-03. Kaptens karaktär 1719-10-05. Hade utrikes permission 1722–1729. Varvskapten i Karlskrona2 1740-05-23. Skeppskapten därst.2 1745-07-16. Kommendörkapten3 1754-03-11. Avsked 1755. RSO. Död 1770-01-09 i Karlskrona. Bevistade aktionen vid Kjögebugt 1710, råkade i fångenskap hos danskarna 1715 men flydde och kom 1716 till Karlskrona. Gift 1716-11-29 i Stockholm med Magdalena Juliana Lilliesvärd, född 1689-01-23 Fröslunda, död 1774-03-27 i Karlskrona, dotter av ryttmästaren Gabriel Fult, adlad Lilliesvärd, och Catharina Silfverström.

Barn:

 • Jakob Gabriel, född 1717-10-00 i Stockholm, död s. å., tio dagar gammal.
 • Christina Catharina, född 1719-01-07 på Stjärnemo i Kristvalla socken, död där 1725-02-19.
 • Carl Magnus, född 1721-02-18 på Stjärnemo. Styrman vid amiralitetet. Död 1739-11-26 i Karlskrona.
 • Axel Julius, född 1722-11-00 på Stjärnemo, död där 1729-10-10.
 • Gustaf Fredrik, född 1726. Kaptenlöjtnant. Död 1767. Se Tab. 4.
 • Johan Gabriel, född 1729. Kaptenlöjtnant. Död 1794. Se Tab. 5.

TAB 4

Gustaf Fredrik (son av Jakob Georg, Tab. 3), född 1726-05-01 Stjärnemo. Kadett vid amiralitetet 1735. Lärstyrman 1741-07-21. Medelstyrman 1744-04-28. Löjtnant 1749-11-22. Kaptenlöjtnant 1755-08-09. Död 1767-07-31 Bruatorp. Gift 1751-04-28 i Karlskrona m, Margareta Sofia Ziegelhoff, född 1722, död 1772-03-08 och begraven i Söderåkra kyrka Kalmar län, dotter av kommendören vid amiralitetet Hans Georg Ziegelhoff.

Barn:

 • Hans Jakob, född 1752-08-17 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetets volontärregemente 1756. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1768. Volontär vid Sprengtportenska regementet 1773. Sergeant därst. 1774-09-20. Fältväbel 1777-09-15. Fänrik 1780-12-13. Löjtnant 1785-12-14. Ogift dödsskjuten 1789 på flottan.
 • Hedvig Christina, född 1754-07-20 i Karlskrona, död ung.
 • Magdalena Catharina, född 1755, död s. å.
 • Magdalena Catharina, född 1756-07-22 i Karlskrona, död 1818-10-17 på Bruatorp. Gift där 1814-03-19 med stadsbyggmästaren Nils Nylander.
 • Fredrika Juliana, född 1758-08-02 i Karlskrona, död 1763-01-09 i Söderåkra socken.
 • Margareta Christina, född 1760-04-19 i Karlskrona, död 1763-06-20 i Söderåkra socken.
 • Gustava Sofia, född 1762-02-10 och död 1763-06-04 i Söderåkra socken.
 • Fredrik Carl, född 1764-04-28 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1781-12-13. Fänrik därst. 1784-12-17. Konstit. löjtnant 1789-10-23. Konfirm.fullm 1790-07-17. Kapten 1793-02-25. Major 1805-09-04. RSO 1810-05-04. Överstelöjtnant i flottorna 1812-04-04. Död ogift s. å. 24/9 i Karlskrona.

TAB 5

Johan Gabriel (son av Jakob Georg, Tab. 3), född 1729-12-31 på Stjärnemo. Kom i tjänst 1740. Lärstyrman vid amiralitetet 1748-06-13. Medelstyrman 1755-09-19. Överstyrman 1758-07-06. Löjtnant 1760-08-11. Kaptenlöjtnant 1770-09-18. Avsked 1774. Död 1794-04-26 i Stockholm. 'Han var i yngre åren 8 år i holländsk sjötjänst och blev därunder sårad i högra armen, så att han därav var ofärdig, fick 1763, då han skulle konvojera en handelsflotta och blev angripen av tvenne engelska fregatter, en blessyr i huvudet, så att han förlorade synen.' Gift 1762-04-00 i Gottröra socken Stockholms län med sin kusin Eleonora Sofia Lilliesvärd, född 1731-07-18 i Rasbo-Kils socken Uppsala län, död 1802-06-12 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Lilliesvärd, och Gustaviana Maria Planting-Gyllenbåga.

Barn:

 • Carl Jakob, döpt 1763-06-02 i Karlskrona, död s. å.
 • Gustaf Fredrik, döpt 1764-07-02 i Karlskrona. Kammarskrivare i krigskommissariekontoret1 1792-11-01 och i krigsmanshuskontoret1 1793-01-31. Avsked1 1796-06-09. Kammarförvant i kammarkollegium. Död ogift 1822-01-27 i Stockholm och slöt ätten.
 • Carl Magnus, född 1766-02-25 i Stockholm.
 • Magdalena Gustava, född 1768-04-21 i Stockholm, död där 1811-06-08. Gift 1792-07-01 med kronofogden i Oppunda och Villåttinge härader i Södermanland Axel Johan Limnell, död 1801-02-27 på kronofogdebostället Vik.
 • Johan Gabriel, född 1772-09-16 i Karlskrona. Kapten? vid amiralitetet. Död ogift 1794-04-26 i Stockholm genom en olyckshändelse.
 • Utan säkert känt samband med stamfadern:
 • Alexander Hupenfelt (sannolikt son av Alexander, Tab. 1), före detta konstapel. Gift med Christina Maria N. N. Båda makarne levde 1733. – Barn: Anders, född 1719. Skeppsgosse vid örlogsflottan 1729. Göran, född 1721-05-18 i Kristianstad. Skeppsgosse vid örlogsflottan 1733 [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: