:

Rosencrantz af Granhammar nr 197

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosencrantz af Granhammar nr 197 †

Adlad 1612-06-15. introducerad 1633. Utdöd 1672.


TAB 1

Isak Nilsson. Fogde i Rasbo 1586 (?fullm. 13/10), men fick avstå fögderiet. Fogde i Tierp 1586-10-13–1593-03-17. Tillika fogde i Uppsala län 1591-11-14–1592. Död 1593 [Al]. Gift 1:o med en dotter till ryttmästaren och ståthållaren i Nyköping Gisle Nilsson Strutz, till Nydala och Barksäter i hans 1:a gifte. 2:o med Catharina Olofsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1594 med ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus i hans 1:a gifte, född 1565, död 1646, vars barn i 2:a giftet blevo adlade Olivecrantz), död 1623 Kristi himmelsfärdsdag, dotter av föreståndaren i Stockholm Olof Persson.

Barn:

  • 1. Rikard Isaksson, adlad Rosencrantz, till Granhammar i Västra Ryds socken, Uppsala län och Toresund i Nagu socken, Finland. född i Stockholm. Fänrik vid en fänika knektar 1605-07-12. Adlad 1612-06-15 och fick 1612-06-15 i förläning 80 1/2 hemman i Halikko socken i Finland. (Al.) Befälhavare för bönderna vid Gröneborg 1612-09-04 Ståthållare på Ladoga 1616–1617-03-25 och på Dünamünde 1617. Erhöll såsom pant för lån till kronan hemman i Nagu och Pargas snr i Finland (Finlands statsarkiv, biographica (medd. av arkivarien R. Rosén), 1617-12-17. Ståthållare i Pernau och över dess län (Al.) 1618-05-16 samt överste för ett finskt regemente fotfolk 1618-11-03. Arrenderade Pernau län jämte Kokenkau, Auderns, Torgels och Testarna gårdar (Al.) 1620-08-01. Död 1621-12-23 i Pernau. 'Han förde innan han blev adlad sitt mödernevapen; erhöll 1611 om vintern i Örebro konung Gustaf II Adolfs tillsägelse, att, så framt han sig manligen och väl förhölle, skulle det adliga vapen, som honom på hans möderne tillkom och Gisle Nilsson tillförne fört, nämligen övre delen av en struts med en hästsko i näbben, honom förunnas, vilket vapen han sedermera fick i sitt eget upptaga; är den första i Sverige, vars adliga vedernamn blivit i sköldbrevet utsatt'. Gift 1607-10-19 på Granhammar med Margareta von Fahrensbach i hennes 3:e gifte [gift 1:o med ryttmästaren Åke Bengtsson (Örnflycht), i hans 2:a gifte, vilken stupade 1604 vid Weissenstein. 2.o med ryttmästaren vid Upplandsfanan Hans Olofsson (hjorthuvud), stupade 1605 vid Kirkholm. Gift 4:o 1646 med överbergmästaren Georg Grissbach, adlad Grissbach, i hans 2:a gifte, född 1587, död 1651]), död 1651-06-12 på Granhammar, dotter av Wierich von Fahrensbach, till Walkel, och N. N. Schlippenbach. 'Hon gav, då hon frånbytte sig sina barn, godset Eyefer i Livland till sin dotter Beata Örnflycht, vilket gods Rikard Rosencrantz köpt av sin hustrus morbroder Markus Schlippenbach (SH liber caus., vol 102, p.1. (O.A.) och däremot örnflychtska stamgodset Granhammar till sina söner med Rosencrantz.'

Barn:

  • Isak, död 1612-09-05 på Granhammar och begraven i Västra Ryds kyrka. [Uff II, s. 100.].
  • Gustaf Rikard, till Granhammar. Introducerad 1633 under nr 197. Överstelöjtnant vid ett tyskt regemente till fot samt kommendant Petersburg Död ogift 1648-02-14 på Granhammar och begraven 1648-08-20 i Västra Ryds kyrka. 'Han gjorde s. å. 01-13. sitt testamente, uti vilket han rekommenderar till sin styvfader Georg Grissbach omsorgen om sin begravning och till sin moder den lilla flickan Margareta Gustafsdotters uppfostran samt giver största delen av sin kvarlåtenskap till sin avlidna broders barn förutom juveler och 400 rdr specie, som skulle tillfalla förutnämnda lilla flicka, vilken förmodligen var hans oäkta dotter.'

TAB 2

Johan (son av Rikard Isaksson, adlad Rosencrantz, Tab. 1), till Grytaby i Gryta socken, Uppsala län samt Granhammar och Toresund. Student i Uppsala 1632-01-30. Introducerad 1633 under nr 197. Ryttmästare. Död omkring 1644. Gift 1634 med Hedvig von Wartensleben i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1646-03-02 i Stockholm med generalmajoren och guvernören Reinhold Liwe, friherre Liwe (von Liewen), nr 45, i hans 1:a gifte, född 1621, död 1665), död 1657-03-20, dotter av furstliga schaumburgska geheimerådet Simon Hansson von Wartensleben och friherrinnan Dorotea Petersdotter von Ganse.

Barn:

  • Anna Maria, född på 1630-talet. Levde änka 1695. Gift 1661 med presidenten Georg von der Osten, naturaliserad von der Osten, genannt Sacken, nr 832, född 1617. död 1690.
  • Lennart Gustaf, till Granhammar, Toresund och Grytaby. född på 1630-talet. Student i Uppsala 1654-06-00 (Um.). Ryttmästare. Upprättade sitt testamente 1672-06-09 i Dresden (SH. Liber caus., vol 127, p.7 (O. A.). Död i Dresden i slutet av samma månad (intyget om liköppningen är daterad 1672-07-02) (At (L).) och slöt ätten på svärdssidan. Han bestred vid 1668 års riksdag assessorn Christian Nilsson (Gyllenhierta) rättighet att kalla sig Rosencrantz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: