:

Segerheim nr 2127

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Segerheim nr 2127 †

Adlad 1772-09-13, introducerad 1778. Adlad och adopterad 1799-12-15, introducerad 1800. Utdöd 1868-09-28.


TAB 1

Petrus Magni Rivius. Student i Uppsala 1619 (Lns.). Prästvigd 1622 (Um.). Komminister i Sunds församling av Linköpings stift 1624. Kyrkoherde Sunds församling av Linköpings stift 1632. Död 1655. Gift med Anna Kiliandotter (Lns.), styvdotter till mannens företrädare, kyrkoherden Johannes Hemmingius.

Barn:

 • Magnus Petri Sundius, född 1625-01-01 i Sunds socken, därav han tog sitt namn. Student i Uppsala 1647-10-20. Prästvigd 1650. Komminister i Asby församling av Linköpings stift 1656. Kyrkoherde Asby församling av Linköpings stift 1667. Prost över Ydre härad 1690. Död 1697-01-23 i Asby prästgård. Gift 1659 med Brita Torpadia, född 1630-05-00, död 1703-11-10 i Asby socken och begraven 1704-03-17, dotter av kyrkoherden i Torpa pastorat av Linköpings stift Zakarias Torpadius och Ingeborg Larsdotter.

Barn:

 • Zakarias Sundius, född 1664-04-14 i Asby prästgård. Student i Lund 1682-08-18. Akademisekreterare i Lund. 1689-03-19. Justitieborgmästare i Malmö 1699-03-27. Död i Malmö 1710-03-19. Han förrättade överauditörsämbetet under skånska kriget. Gift 1693-11-21 i Lund med Margareta Cecilia Anna Stobæ i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1712-09-12 med löjtnanten Frans Henrik Schreiber, född i Lüneburg, död 1745-06-28), född 167(3), dotter av professorn i Lund Andreas Stobæus och hans 1:a hustru Ursula Maria Wode samt syster till generalmajoren och landshövdingen Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée.

Barn:

 • Magnus Sundin, född 1698. Volontär vid fortifikationen 1716. Konduktör vid fortifikationen 1717-12-23. Löjtnant 1727-10-13. Kapten och chef för Kalmarbrigaden 1741-08-03. Överstelöjtnants avsked 1750-03-30. Död 1751-02-15. 'Han gjorde i yngre åren resor till alla inrikes och många utrikes fästningar. Bevistade därefter dels såsom volontär, dels såsom konduktör fälttågen i Norge 1716 och 1718. Förrättade slutligen i sju år tjänst i Stralsund och på Rügen.' Gift 1731 med Johanna Maria Bassow, född 1713-03-16, död 1798-01-19 i Ronneby, dotter av faktorn Johan David Bassow och Maria Christina Meijer.

Barn:

 • Zakarias Sundin, adlad Segerheim, född 1735. Major. Död 1814. Se Tab. 2.
 • Johan David Sundin, adlad och adopterad Segerheim, född 1745. Överkommissarie. Död 1813. Se Tab. 3.

TAB 2

Zakarias Sundin, adlad Segerheim (son av Magnus Sundin, Tab. 1), född 1735-01-29 i Ronneby. Volontär vid fortifikationen 1741-06-31. Underkonduktör vid fortifikationen 1747-12-01. Student i Lund 1751-08-30. Furir vid Lantingshausens regemente 1752-03-24. Förare vid Lantingshausens regemente 1757-06-11. Fänrik vid Kronobergs regemente 1758-06-10. Konfirmationsfullmakt 1762-09-21. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1763-09-21 och vid Flemingska värvade regementet 1764-05-29. Löjtnant vid Flemingska värvade regementet 1766-10-02 med tur från 1766-09-26 och vid Skytteska regementet 1768-09-26. RSO 1772-09-12. Adlad 1772-09-13 (introducerad 1778 under nr 2127). Stabskapten 1774-06-27. Genom byte kapten vid Kronobergs regemente 1776-05-22. Kapten med kompani 1777-01-22. Majors avsked 1791-02-10. Död 1814-08-12 i Ronneby och slöt själv sin adliga ättegren. 'Han kommenderades 1758 till pommerska kriget, varunder han med en piket räddade en kanon vid Güstrow samt 1759 uthärdade Anklams belägring, där han blev fången utan att utväxlas förrän vid krigets slut. Beordrades till tjänstgöring under Sprengtporten vid 1772 års regementsförändring, för vilket han blev riddare och adelsman.' Gift 1780-02-23 Hovmantorp med Maria Anna Hellenstierna, född 1741-06-07 på Malmgruva i Tuna socken, Kalmar län, död 1797-03-10 på Hovmantorp, dotter av lagmannen Magnus Hellenstierna, och Anna Magdalena Berghman.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1781.
 • Johanna Magdalena, född 1782-10-10 Virestadsnäs s socken, Kronobergs län, död 1838-05-09 i Karlskrona. Gift 1798-11-18 på Hovmantorp med majoren, friherre Fredrik Vilhelm von Liewen, född 1764, död 1817.

TAB 3

Johan David Sundin, adlad och adopterad Segerheim (son av Magnus Sundin, Tab. 1), född 1745-05-28 i Ronneby. Student i Lund 1762-05-14. Auskultant i Göta hovrätt 1766-06-02. Kanslist hos sekreta utskottets defensionsdeputation vid 1769 års riksdag. Vice häradshövdings titel 1772-06-15. Tillförordnad auditör vid amiralitetsunderrätten i Karlskrona 1774. Aktuarie vid amiralitetsöverrätten vid amiralitetsunderrätten i Karlskrona 1775-02-28. Tillförordnad advokatfiskal vid amiralitetet 1776. Tillförordnad landssekreterare i Blekinge. Sekreterare vid amiralitetsöverrätten 1777-12-18 och i amiralitetskollegium 1780-12-20. Amiralitetskammarråd 1784-08-25. Överkommissarie i generalsjömilitiekontoret 1791-05-05. Ledamot i bondeståndets kanslidirektion i Stockholm 1792-02-23. Förordnades 1792-08-25 att hava speciella inseendet över krigsakademiens på Karlberg räkenskaper. Blev 1794 ledamot av kommittén till krigs- och sjöartiklarnas överseende. Ledamot i direktionen över krigsakademi på Karlberg 1797-07-10. Adlad 1799-12-15 och adopterad på sin broders adliga nummer (introducerad 1800). Död 1813-11-10 i Stockholm. Gift 1785-05-31 i Stockholm med Hedvig Petronella Hedman, född 1769-06-19, död 1795-10-26 i Stockholm, dotter av amiralitetskammarrådet Abraham Hedman och Hedvig Maria Claussen.

Barn:

 • Magnus Abraham, född 1786-04-06 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt 1804-06-20. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1804-09-26. Vice notarie 1807-01-28. Kanslist 1810-12-24. Notarie 1813-06-15. Assessor 1828-08-13. Hovrättsråd 1839-10-12. Avsked 1846-09-01. Död barnlös 1868-09-28 vid Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1829-06-05 i Stockholm med Christina Charlotta Lindberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kramhandlaren Gustaf Borg, född 1781, död 1826-04-11 i Stockholm), född 1787-12-05 död 1884-02-05 vid Drottningholm.
 • Hedvig Johanna Regina, född 1787-10-12, död 1794-08-30.
 • Catharina Gustava, född 1791-11-19, död 1820-02-11 i Stockholm.
 • Johan Gustaf, född 1795. Löjtnant. Död 1830. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Gustaf (son av Johan David Sundin, adlad och adopterad Segerheim, Tab. 3), född 1795-10-13 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1812-11-12. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1814-06-27. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1815-11-07. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1820-11-23. Avsked från regementet 1824-05-25 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död 1830-07-00. Gift 1823-03-31 med stiftsjungfrun grevinnan Christina Charlotta De la Gardie, född 1799-04-24, död 1827-05-02 i Skövde efter barnsäng, dotter av majoren greve Magnus Julius De la Gardie, och friherrinnan Beata Charlotta Silfverhielm.

Barn:

 • Julia Christina Charlotta, född 1827-04-15 i Skövde, död 1894-07-26 i Nyköping. Gift 1846-09-21 i Skövde med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Carl Teodor Ahlberg, född 1822-07-17, död 1880-04-09 Knista

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: