:

Gädda nr 27

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gädda nr 27 †

Gammal dansk frälsesläkt. Natural. 1664, introd. s. å. Utdöd 1705-03-06.

Litteratur: Danmarks Adels Aarbog 1894.


  • Laurids Thorstensen, till Rögla i Välinge socken, Malmöhus län. Nämnes 1503. Levde ännu 1514. Gift med Helena Knudsdotter till Hareberg, av den halländska båtsläkten.

Barn:

  • Knud Lauridsen Giedde, till Rögla samt Spannerup (Spannarp) i Ausås socken, Kristianstads län. Nämnes tillsammans med fadern 1506. Var danska ärkebiskopens fogde på Näsbyholm 1518. Ett av sändebuden från de skånska riksråden till rådet i Själland 1534 och kallas då Knud Giedde. Innehade 1536 genom sitt gifte Tommerup (Tomarp) i Kvidinge socken, Kristianstads län. Var död i okt. 1545. Gift före 1526 med Sidsel Teusdotter Brostrup, som levde änka 1552, dotter av lehnsmannen Teus Brostrup, till Tommerup, och Margrete Ottesdotter (Hvide).

Barn:

  • Knud Giedde, till Tommerup. Tjänte i sin ungdom hertig Fredrik. Lehnsman på Börringe kloster 1551. Förlänad med Magleby län till 1562. Död före 1578. Gift med Margrete Ulfeld, död 1600-03-22 på Tommerup, dotter av befallningsmannen på Roskilde biskopsgård Claus Eggertsen Ulfeld, till Kragerup, och Dorte Lunge.

Barn:

  • Brostrup Giedde, till Tommerup samt Hellerup i Ljungby socken, Hallands län, som han köpte av släkten Grijs. Lehnsman (stathållare) på Island 1595–1597, på Laholm 1597–1608 och på Gotland 1608. Död 1614-05-18, på Visborgs slott och begraven i Visby domkyrka. Gift 1:o 1585-10-31 i Roskilde med Dorte Ulfeld, begraven 1600-06-04 i Kvidinge kyrka, dotter av Palle Ulfeld och Margrete Beck. Gift 2:o 1602-03-21 på Tommerup med Anna Grubbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1587-02-26 på Hellerup med Erik Griis, av den danska grenen av adl. ätten Grijs, i hans 2:a gifte, död omkr. 1588), död 1613-05-09 på Visborg och begraven i Visby domkyrka, dotter av Laurids Grubbe till Alslev och Hilleborg Knudsdotter Bille.

Barn:

  • 1. Ove Giedde, till Tommerup, Vrams Gunnarstorp, Herrestad, Lövestad, Hovdala, Maglö, Tullesbo, Dragsholm, S:t Olov, Hellerup, östro och Uttersjö. Född 1594-12-17 på Tommerup. Gick i Sorö skola 1609–12. Reste utomlands i fem år, först studerande vid olika universitet, därefter i krigstjänst i Holland och Tyskland. Sekreterare i danska k. kansliet 1616–1618. Chef för en flotta till Ostindien, varvid Trankebar erövrades 1618. Lehnsman över Brunlaug och Nummedalen 1622. Kapten för ett av honom värvat kompani i kriget mot kejsaren 1624. Direktör för norska bergverken 1630. Lehnsman över Tönsberg 1637. Landskommissarie 1639. Lehnsman på Bratsberg 1640–1650. Överstelöjtnant vid Akershusiska regementet. Amiral över en flotta 1644-01-00. Riksråd och riksamiral 1645-03-19. Landskommissarie på Jylland 1647. Riddare vid konung Fredrik III:s kröning 1648. Lehnsman på Herrevadskloster 1649–1650, på Hälsingborg 1650–1658 och på Hald 1658. Död 1660-12-19. Gift 1622-09-01 på Kronborg med Dorte Urne, född 1600-07-19, död 1667-07-06 och begraven s. å. 7/8 i Roskilde domkyrka, dotter av befallningsmannen Knud Axelson Urne och Margrete Grubbe.

Barn:

  • Christoffer Giedde, natural. Gädda, till Vrams Gunnarstorp i Vrams socken, Kristianstads län. Född 1637-12-27. Anställd i danska k. kansliet 1655. Var 1658 kapten och föll vid Kronborgs erövring i svensk fångenskap. Major i danska gardet. Gick sedan i svensk tjänst och blev 1664 introd. på svenska riddarhuset under nr 27. Död 1705-03-06 och slöt själv sin adl. ätt. Gift 1:o med Elisabet Vind, från vilken han blev skild, född 1629-09-09 i Roskilde, var nyligen död 1707-03-26, dotter av danska riksrådet och riksamiralen Jörgen Vind och Ingeborg Ulfstand. Gift 2:o med friherrinnan Hedvig Eleonora von Buchwaldt, född 1661-09-11, dotter av generallöjtnanten Fredrik von Buchwaldt, friherre von Buchwaldt, och hans 1:a fru Sofia Elisabet Augusta von Butzow. Gift 3:o 1695-05-15 i Malmö med Anna Sofia von Essen, död 1711-07-11 på Vrams Gunnarstorp, dotter av lantrådet i Estland Otto Magnus von Essen.

Barn:

  • 2. Ove, död som barn.
  • 2. Elisabet Sofia, död ogift 1702.
  • 3. Hedvig Sofia Elisabet, född 1703-11-30, död 1741-04-21. Gift 1720-11-08 med översten Casper Johan Bergk, natural. Berch, född 1688, död 1761.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: