:

Von Törne nr 1824

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Törne nr 1824

Adlad 1727-08-04, introd. s. å.

TAB 1

Mikael Törne, adlad von Törne, (son av Mikael Hansson Törne, se adliga ätten Törnflycht, tab 2), döpt 1682-12-04 i Stockholm. Student i Uppsala1 1690-02-01. Volontär vid fortifikationen 1700. Löjtnant vid Hälsinge tre- och femmänningsregemente 1702-11-04. Kapten därst. 1703-07-17. Konfirm.fullm. 1704-01-11. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1705-12-21. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Majors karaktär med regementskvartermästares indelning s. å. 26/6. Adlad 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1824). Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1741-07-31. Död 1744-12-23. Gift 1725 med Constantia Fehman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med brukspatronen Olof Norijn, adlad Nordenfelt, i hans 2:a gifte, född 1677, död 1724), född 1699, död 1766-03-20 i Åbo, dotter av handelsmannen i Stockholm Peter Fehman och hans 1:a fru Cecilia Wolters samt brorsdotter till justitiekanslern Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman.

Barn:

 • Mikael, född 1726. Landshövding. Död 1796. Se Tab. 2
 • Peter, född 1727-08-17 i Åkarp i Gislövs socken, Malmöhus län. Student i Lund4 1739-10-28. Kanslist i Åbo hovrätt 1752-07-07. Notarie därst. 1754. Protonotarie 1758-10-05. Assessor 1762-06-09. Hovrättsråd 1766. Död ogift 1774-11-26 i Åbo. [2]
 • Brita Cecilia, född 1729-09-01 i Åkarp, död 1730.
 • Olof, född 1731-03-30, död 1733.
 • Brita Cecilia, född 1732-08-30, död s. å. 3/9.
 • Tomas, född 1733-11-12. Student i Åbo 1748. Auskultant i Åbo hovrätt 1750-10-25. Extra kanslist därst. 1754-06-27. Vice notarie s. å. 17/12. Kanslist 1759-04-30. Extra fiskal 1762-10-18. Notarie 1765-06-25. Protonotarie 1770-09-10. T. f. advokatfiskal s. å. 7/11–1773-07-15. Häradshövding i Lill-Savolaks domsaga 1777-06-27. Avsked 1781-08-02. Död ogift 1788-07-12 i Karlstad. [2]
 • Nils, född 1735-10-17 i Åkarp. Kadett vid artilleriet 1752-05-28. Sergeant därst. 1753-12-25. Foderherre 1757-08-10. Styckjunkare 1758-07-11. Fänrik vid fribataljonen 1760-06-23. Placerad vid Spens' regemente i Stralsund 1762-09-14. Placerad vid Jönköpings regemente 1767-01-01. Löjtnant därst. 1772-06-17. Stabskapten 1778-02-04. Avsked 1781-11-28. Död ogift 1814-10-20 Djurström
 • Olof, född 1737-04-27 Haglösa, död s. å. 11/5.
 • Lars, född 1738-08-10. Student i Åbo 17543. Jur. och filosofie examen därst. 1756-12-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1757-02-09. Extra ordinarie kanslist s. å. 17/2. Vice notarie 1759-07-11. Auditör vid artilleriregementet 1763-05-09. Häradshövding i Hattula och Raseborgs domsaga 1771-06-05. Avsked 17833. Död ogift 1794-02-06 Storbolarskog
 • Brita Cecilia, född 1743, död s. å.

TAB 2

Mikael, (son av Mikael Törne, tab 1), född 1726-06-22 i Åkarp4 i Gislövs socken, Malmöhus län. Student i Lund4 1739-10-28. Volontär vid adelsfaneregementet 1742-03-31. Livdrabant 1747-06-04. Kapten i armén 1755-10-04. Korpral vid livdrabantkåren 1762-02-04 med tur från 1760-09-24. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1771-06-12 och vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 17/7. Landshövding i Älvsborgs län 1775-05-02. Avsked därifrån 1785-08-29. Död 1796-05-16 Ekensberg. Gift 1774-10-09 med hovfröken (grevinnan) Johanna Elisabet Hjärne, född 1747-08-25, 1803-08-28 på Ekensberg, dotter av riksrådet Gustaf Adolf Hjärne (friherre och greve Hjärne), nr 1149, och Anna Maria Ehrensvärd.

Barn:

 • Mikael, född 1775. Landshövding. Död 1854. Se Tab. 3
 • Gustaf Adolf, född 1777-01-12, död troligen ung före 1804.5

TAB 3

Mikael, (son av Mikael, tab 2), född 1775-09-17 i Stockholm. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1783-04-30. Understallmästare hos hertig Carl av Södermanland 1792-12-03. Avsked ur krigstjänsten 1796-10-30. Stallmästare i survivans vid hovstallet, 1817. RVO 1818-05-11. Vice landshövding i Jämtlands län s. å. 14/7. Ord. landshövding därst. även s. å. 8/12. RNO 1824-03-14. KNO 1841-07-04. Avsked från landshövdingämbetet s. å. 29/9. Död 1854-03-23 i Hamburg och ligger jämte sin fru m. fl. av familjen begraven på Västerhaninge kyrkogård Stockholms län i nordvästra hörnet, där deras gravvårdar ses. Har från trycket utgivit Försök till äreminne öfver rikskansleren Axel Oxenstjerna, Stockholm 1809. Om nyodling och cirkulationsbruk vid Djurströms säteri (infört i lantbruksakademiens annaler 1814). Om den allmänna och enskildta fördelen af bränvinsbränning (på samma ställe) m. fl. skrifter. Gift 1797-06-09 Häringe

Barn:

 • Mikael, född 1798-12-25 på Ekensberg, död där 1800-01-21.
 • Gustaf Otto, född 1799-12-23 på Ekensberg. Fanjunkare vid Svea livgarde 1818-03-10. Officersexam, s. å. 20/6. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 30/6. Löjtnant därst. 1824-11-02. Kapten 1834-10-18. RSO 1848-04-28. Major i armén 1858-01-08. Död s. å. 14/6 i Stockholm.
 • Ulrika Christina, född 1801-01-27 på Ekensberg. Stiftsjungfru. Död 1840-01-29 Nobynäs. Gift 1824-02-08 Torsåker med översten friherre Gustaf Rutger von Liewen, född 1772, död 1835.
 • Mikael, född 1802-03-11 i Stockholm Maria förs. i Stockholm. Rustmästare vid Upplands regemente 1818-12-04. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1821-04-10. Löjtnant därst. 1827-05-04. Avsked 1829-11-21 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död ogift 1864-02-04 i Grödinge församling.
 • Jeanette Constantia, född 1803-07-23 på Ekensberg, död 1842-02-09 i Stockholm. Gift 1827-01-01 med överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tigerstedt, född 1786, död 1835.
 • Nils August, född 1804. Kapten. Död 1868. Se Tab. 4
 • Eva, född 1807-10-14 på Ekensberg, död där s. å. 6/11.
 • Beata Charlotta, född 1811-06-01, död ogift 1891-06-22 på Häringe.

TAB 4

Nils August, (son av Mikael, tab 3), född 1804-08-28 Ekensberg. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1822-08-28. Löjtnant därst. 1830-04-07. Kapten 1848-02-11. RSO 1853-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1854-12-07. Död 1868-11-04 i Sundsvall. Gift 1838-03-13 i Fors socken, Jämtlands län med Gustava Charlotta Stiernberg, född 1816-10-03 Vigge, död 1905-08-12 i Hudiksvall, dotter av majoren Gustaf Adolf Stiernberg och Anna Margareta Engström.

Barn:

 • Mikael Gustaf August, född 1841. Kassör. Död 1929. Se Tab. 5.
 • Hugo Bernhard Seybrandt, född 1844. Kontorschef. Död 1910. Se Tab. 7.
 • Oskar Alfred, född 1849-06-10 på löjtnantsbostället Brattbyn i Revsunds socken, Jämtlands län, död ogift 1870-12-02 i Härnösand.
 • Hulda Ines Bernhardina, född 1852-07-19 på Ede i Hammerdals socken, Jämtlands län, död 1862-11-30 i Sundsvall.

TAB 5

Mikael Gustaf August, (son av Nils August, tab 4), född 1841-06-29 i Fors socken, Jämtlands län. Kontorist hos Hudiksvalls trävaruaktiebolag 1872. Kassör och bok- förare vid Hybo ångsåg i Ljusdals socken, Gävleborgs län 1888. Död 1929-03-26 i Näsviken i Forsa socken, Gävleborgs län. Gift 1888-02-10 i Hudiksvall med Erika Vilhelmina (Mimmi) Engströmer, född 1854-05-11 på Sunnås bruk i Skogs socken, Gävleborgs län,död 1901-10-07 i Gävle. Isasus. Dotter av bruksinspektoren Johan Vilhelm Engströmer och Erika Gustava Æséus.

Barn:

 • Carl Gustaf Helmer, född 1889. Skogstjänsteman. Se Tab. 6.
 • Helfrid Gustava Vilhelmina, född 1891-01-03 vid Hybo, Ljusdals förs. Gävleb. Stiftsjungfru. Gift 1934-01-06 i Göteborgs domkyrkoförs. (Ärtemarks förs., Älvsb. vb 1) med urmakaren Karl Johan Grenström, född 1872-10-30, död 1934-10-03.
 • Hulda Vilhelmina Augusta, född 1894-07-02 och död 1896-12-26 vid Hybo.

TAB 6

Carl Gustaf Helmer (son av Mikael Gustaf August, tab 5), född 1889-01-02 vid Hybo i Ljusdals förs, Gävleborgs län. Skogstjänsteman hos Munksunds sågverksaktiebolag 1914–1925. Arbetsförmedlingsombud i Gällivare 1930. Gift 1918-04-14 vid Hybo i Ljusdals förs med Hilda Elisabet Engelmark, född 1891-10-12 i Gällivare förs, Norrbottens län. Dotter av kronojägaren Lars Fredrik Engelmark och Maria Carolina Henriksson.

Barn:

 • Thorgerd Charlotta Elisabet
 • Sigrid Maria Vilhelmina
 • Ulla Ingrid Margareta
 • Ragnhild Gerda Erika
 • Gunborg Hilda Ursula
 • Nils'' Mikael Urban

TAB 7

Hugo Bernhard Seybrandt, (son av Nils August, tab 4), född 1844-11-07 på löjtnantsbostället Brattbyn i Revsunds socken, Jämtlands län. Bokhållare å sågverkskontor i Hudiksvall 1877-05-01. Bokförare och kamrer 1880. Kontorschef hos Hudiksvalls trävaruaktiebolag 1886. Kamrerare vid Hudiksvalls trävarubolags huvudkontor. Död 1910-08-17 i nämnda stad. Gift 1:o 1881-06-22 i Solna kyrka Stockholms län med Maria Gisberg, född 1847-07-20 i Sundsvall, död 1900-11-16 i Hudiksvall, dotter av handlanden Per Daniel Gisberg och Abrahamina Elisabet Taxberg. Gift 2:o 1902-05-19 i Stockholm med Carolina Söderberg, född 1846-03-09, död 1931-02-15 på Opphem.

Barn:

 • 1. Nils Hugo Ivar, född 1883-03-20 i Hudiksvall förs. db. Kontorist. Död 1912-04-22 i Pojo, Borgå, Finland.
 • 1. Agda Maria, född 1884-08-05 och död 1887-12-26 i Hudiksvall.
 • 1. Olof Hugo Gösta, född 1889-01-13 i Hudiksvall. Gick till sjöss. Död 1906 under resa till Argentina med barkskeppet Eastcroft.
 • 1. Siri Maria, född 1890-07-04 i Hudiksvall. Stiftsjungfru. Gift 1916-08-20 i Mora kyrka (Ljusdals förs. Gävleb vb med korrespondenten hos Stockholms rederiaktiebolag Svea Ivar David Qvarnström, född 1887-06-25.

Källor

1Um. 2Wå. 3Lå. 4At (P). 5At (L).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: