:

Von Hauswolff nr 1880

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1743-09-19, introd. 1746. Den nu levande grenen adlad och adopt. 1751-11-22, introd. 1752. En tredje gren adlad och adopt. 1756-11-09, introd. 1778. Utdöd 1826-03-30.

Hauswolff A188000.png

TAB 1

Christoffer Hauswolff. (Översiktstab 1). Levde på 1500-talet och beklädde ett förnämt domarämbete i Mark-Brandenburg. Gift med N. N. von Horst.

Barn:

 • Johan Hauswolff, till länegodsen Immerode och Krappenstedt i Mark-Brandenburg. Amtman i Langenstein och Neuerbau. Död 1641. Gift med Catharina Cramer von Clausbrück, av romersk kejserl. adel, dotter av borgmästaren i riksstaden Gosslar N. N. Cramer von Clausbrück.

Barn:

 • Achates Hauswolff, född 1613. Tjänte sig upp under 30-åriga kriget till kvartermästare vid Wrangelska regementet i svensk tjänst. Avsked 1641. Gerichtsherr i stadsrätten i riksgrevskapen Stolberg och Werningerode. Död 1686. Gift 1641 med Margareta Ackerman, dotter av rådsherren Johan Ackerman och Ottilia Hornungs.

Barn:

 • Justus Christoffer Hauswolff, född 1666-02-02 i Werningerode på Hartz. Reste 1689 till Sverige för att besöka Uppsala universitet, men fartyget måste för läckskada inlöpa till Karlskrona, då han strax blev av k. rådet och amiralen, greve. Hans Wachtmeister kallad till extra ordinarie amiralitetspredikant för tyska matroserna. Den första pastor vid tyska församl. i Karlskrona s. å. 18/10. Prost 1718-01-29. Död 1722-04-22 i Karlskrona. Gift 1691-03-29 med Margareta Clerck, född 1668-04-28, död 1748-04-03 i Karlskrona, dotter av borgmästaren och underlagmannen Tomas Clerck, adlad och adopt. Clerck, och hans 2:a fru Anna Geijer.

Barn:

 • Hans Achates Hauswolff född 1693-04-30 i Karlskrona, † 1759-05-05 på Mörsebo junkargård i Nye sn/F. Adlad och adopterad Hauswolff, men aldrig introducerad. Kapten vid Hamiltonska regementet. Gift 1:o 1725-05-09 på Köija i Älvestads sn/E med Catharina Elisabet Roxendorff född 1679, † 1739-07-28. Hennes 1:a gifte 1711-12-26 i Älvestads sn med korpral Anders Börling. Dotter till Johan Baltazar Roxendorff och Metta Braun. Gift 2:o 1740-08-24 med Anna Christina Freidenfelt född 1711-08-29, † 1799-03-29 på Gishult i Misterhults sn/H. Dotter till Christoffer Freidenfelt och Anna Dorotea Taube.
 • Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff, född 1700, död 1776. Se Tab. 2.
 • Eberhard Salomon Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, född 1702, död 1758. Se Tab. 6.
 • Justus Christoffer Hauswolff, född 1708. Teol. doktor och kyrkoherde. Död 1773. Se Tab. 18.

TAB 2

Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff, (son av Justus Christoffer Hauswolff, tab 1), född 1700-05-02 i Karlskrona. Extra ordinarie i amiralitetskansliet i nämnda stad 1715-05-00. Kammarskrivare i amiralitetskommissariatet 1717-01-18. Kommissarie därst. 1723-05-28. Tillika kommissarie i amiralitetskommissariatet i Stockholm 1729-06-19. Överkommissarie vid amiralitetskollegium i Karlskrona 1734-02-22. Ledamot i amiralitetskammarrätten. Fick, jämte sina bröder Hans Achates, Carl Fredrik, Eberhard Salomon och Henning Vilhelm, konung Fredriks löfte om adelskap 1734-05-08, ifall vid nästföljande riksdag några komme att adlas, men blev ensam adlad 1743-09-19 (introd. 1746 under nr 1880). Förste statskommissarie i statskontoret 1743-07-26. RNO 1748-11-07. Landshövding i Kopparbergs län 1756-06-03. Avsked 1763-05-10 med presidents n. h. o. v. Död 1776-05-29 på Stora Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län och begraven s. å. 29/6 i Mariefred samt därefter jämte sin fru nedsatt i Hackerska graven vid Södertälje kyrka, 'Han avslutade redan vid 14 års ålder 1708 års landsbok för hövdingedömet Blekinge'. Gift 1728-07-02 med Maria Ulrika Hacker, född 1712-07-01 på Åkers styckebruk i Åkers socken, Södermanlands län, död 1774-09-24 på Stora Sundby och begraven s. å. 12/10 i Mariefreds kyrka samt därefter nedsatt i Hackerska graven vid Södertälje kyrka, dotter av direktören vid Åkers krutbruk Olivier Hacker (brorson till Tomas Hacker, adlad Hackersköld) och Ulrika Eleonora Stierneroos B.

Barn:

 • Justus Oliver, född 1729-05-02. Löjtnant vid amiralitetet 1747-01-09. Död s. å. i okt. under en sjöresa.
 • Hans Reinhold, född 1730. Major. Död 1799. Se Tab. 3
 • Carl Johan, född 1732. K. räntmästare. Död 1800. Se Tab. 5.
 • Edvard Ulrik, född 1735-04-28. Volontär vid fortifikationen 1749-11-02. Underkonduktör därst. 1751-02-01. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1752-12-03. Löjtnant därst. 1758-05-11. Ryttmästare 1763-12-08. RSO 1772-05-28. Stallmästare hos hertig Carl 1774(At (P). Sekundmajor 1780-06-12. Premiärmajor 1782-04-03. Död ogift 1784-03-30 i Kristianstad. Bevistade pommerska kriget.
 • Axel Vilhelm, född 1739-06-30 (17/6) i Karlskrona. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1756-10-13. Förare vid dalregementet 1761. Fänrik därst. 1762-12-14. Fänrik vid Södermanlands regemente 1769-03-15. Genom byte livdrabant 1771-07-10. Kaptens avsked 1771-07-17. Död barnlös 1789-10-22 Julpa. Gift 1777-02-12 på Grävlinge i Irsta socken, Västmanlands län med sin svägerskas kusin Elisabet Eleonora Edman, född tvilling 1755-09-06, död 1794-04-12 på Julpa, dotter av brukspatronen Adolf Samuel Edman (kusin till generalmajoren Erik Edman, adlad Edenhielm), och Helena Uhr (syster till brukspatronen David Uhr, adlad af Uhr).
 • Gustaf Adolf, född 1742-03-22 i Karlskrona, död 1746.
 • En son, död ung 1741-05-01 i Stockholm.
 • Eleonora (Margareta Ulrika), född 1748-06-30, död s. å. 7/7 Stockholm.

TAB 3

Hans Reinhold, (son av Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff, tab 2), född 1730-12-16 på Råcksta i Åkers socken, Södermanlands län. Volontär vid fortifikationsstaten 1743-08-19. Fänrik därst. 1748-05-11. Kapten i hessisk tjänst 1750-09-04. Löjtnant vid Cronhjortska, sedermera Sprengtportska regementet 1754-04-25. Kapten därst. 1758-03-25. Genom byte placerad på Östgöta infanteriregemente 1760-10-12. Avgången till tjänstg. i Stralsund 1761-04-00. Kapten vid Västgötadals regemente 1767-09-01 med tur från 1758-11-14. RSO 1767-12-11. Majors avsked 1773-03-10. Död 1799-03-15 Solinge. Gift 1:o 1757-07-26 med Adelheid Gustava Danckwardt, född 1739-05-25, död 1765-05-13, på Stora Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län, dotter av krigsrådet Christian Georg Danckwardt, och Gertrud Christina Bergenstierna. Gift 2:o 1769-12-17 i Stockholm med Maria Carolina Hultman, född 1745-10-21, död 1775-09-28 på Solinge, dotter av grosshandlaren i Stockholm Peter Hultman och Carolina Fredrika Ulrika Johansdotter Camitz. Gift 3:o 1776-09-22 på Tomta i Romfartuna socken med Christina Eleonora Gyllengahm, född 1742-03-16 på Tomta, död 1821-03-09 på Solinge och ligger jämte sin man begraven i Gyllengahmska graven i Romfartuna kyrka, dotter av ryttmästaren Gabriel Gyllengahm, och hans 1:a fru Christina Eleonora Edman.

Barn:

 • 1. Bernhard Georg, född 1758-05-01, död 1759-06-23 i Falun.
 • 1. Christian Reinhold, född 1760-05-31, död 1761-09-05 i Stralsund.
 • 1. Hans Gustaf, född 1762. Major. Död 1840. Se Tab. 4
 • 1. Carl Ulrik, född 1763-05-26. Sergeant vid Dalregementet 1777-12-22. Sekundfänrik därst. 1778-03-11. Premiärfänrik 1779-04-23. Löjtnant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1785-04-20. Transp. till Hälsinge regemente 1786-04-12. Död ogift 1789 27/ 9 i Elimä socken under finska kriget.
 • 1. Justus Oliver, född 1764-04-27, död s.å. 12/7.
 • 2. Carolina Ulrika, född 1771-09-03, död 1773-05-17.
 • 2. Bernhard Reinhold, född 1774-02-03, död 1775-03-23 på Solinge.
 • 2. Adolf Fredrik född 1775-05-09 i Romfartuna sn/U, död s. å. 28/8 på Solinge.
 • 3. Bernhard Gabriel, född 1777-11-05 i Romfartuna sn/U. Fältväbel vid Psilanderhielmska regementet 1780-04-16. Sekundfänrik vid Västmanlands regemente 1781-11-21. Premiärfänrik därst.(KraB.) 1792-04-18. Löjtnants avsked 1800-06-09. Död barnlös 1844-07-25 i Arboga. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1803-12-24 på Malingsbo bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län med Hedvig Ulrika Plaan, född 1784-09-28, död 1815-04-01 på Häggsta i Odensvi socken, Västmanlands län, dotter av majoren Johan Plaan, och Eva Elisabet Tersmeden C.
 • 3. Adolf Reinhold, född 1779-04-11 i Romfartuna sn/U, död s. å. 16/7.
 • 3. Ulrika Eleonora, född 1780-07-20 i Romfartuna sn/U. Stiftsjungfru. Död ogift 1813-08-02 på Solinge.
 • 3. Beata Lovisa, född 1781-10-28 i Romfartuna sn/U. Stiftsjungfru. Död ogift 1800-06-16 på Solinge.
 • 3. Carolina, född 1785-11-17 i Romfartuna sn/U. Stiftsjungfru. Död 1802-12-20 på Solinge.
 • 3. Gustava Elisabet, född 1787-02-01 i Romfartuna sn/U. Stiftsjungfru. Död 1861-10-19 i Stockholm. Gift 1:o 1811-02-18 på Solinge med hovpredikanten, kyrkoherden i Munktorps pastorat av Västerås stift, filosofie doktorn Carl Fredrik Hjertstedt i hans 3:e gifte (gift 1:o 1797-10-14 med Fredrika Eleonora Morin i hennes 2:a gifte, född 1759, död 1803-05-15 i Munktorps prästgård, dotter av överkrigskommissarien Teodor Morin och Charlotta Beckman och förut gift 1793-12-16 med komministern i Katarina församl. i Stockholm Daniel Bonnedahl, född 1754, död 1796-09-27 i Stockholm. Gift 2:o 1805-07-26 med Eva Carolina Ottiliana von Poll, född 1779, död 1810-04-02, dotter av löjtnanten Carl Otto von Poll, av en adlad men ej introd. ätt, och Valborg Rantell), född 1756-08-25 i Malmö, död 1813-11-17 i Munktorps prästgård. Gift 2:o 1821 med hospitals- och fångpredikanten i Västerås, vice pastorn i Munktorps församl. Johan Erik Cederberg, född 1781-12-14 i Falun, död där 1827-05-11.

TAB 4

Hans Gustaf, (son av Hans Reinhold, tab 3), född 1762-04-14 i Stralsund. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1771-12-19. Examen vid kadettkåren i Karlskrona 17781. Stabsfänrik vid nämnda regemente s. å. 28/1. Löjtnant därst.(KraB.) 1784-10-25. Transp. till Nylands infanteriregemente 1787-05-30. Sekundkapten därst. 1788-12-17. Premiärkapten(KraB.) 1790-10-20. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1793-05-13. Major i armén 1796-10-26. KSO 1799-11-16. Avsked 1812-06-02. Immatrikulerad 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 125 bland adelsmän. Död 1840-10-27 i Helsingfors. Gift 1788-02-24 Kulla

Barn:

 • Adelaide Eleonora Sofia, född 1789-01-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-11-15 Lill-Bredvik
 • Carl Ulrik, född 1791-06-13 (1791-06-14?) i Finby, Tenala, Nyland/SF. Student i Greifswald 1799, i Leipzig 1801-05-22 och i Uppsala 1807-02-13. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1810-06-06. Notarie vid regeringskonseljen på S:t Barthélemy 1813-03-26. Kanslist i k. kansliet 1816-02-28. Konst. guvernementssekreterare på S:t Barthélemy s. å. 14/1. Konfirm.fullm. s. d. Avsked(Wä.) 1819-12-31. Död barnlös 1843-12-02 i Finska församlingen/A och slöt på svärdssidan den äldre grenen av ätten. Efter avskedstagandet företog han vetenskapliga och statistiska resor i norra och södra Amerika till år 1823.' Se Biografica. Gift 1824-03-20 i Klara/A med stiftsjungfrun Maria Louisa von Greiff född 1789-11-08 på Gillberga, Dingtuna sn/U. Död 1877-08-30 i Medellin i Columbias förenta stater, Sydamerika. Dotter av förste hovjägmästaren Johan Ludvig Bogislaus von Greiff, och Maria Margareta Pomp.

TAB 5

Carl Johan, (son av Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff, tab 2), född 1732-06-22. Extra ordinarie vid landskontoret i Stockholms län. Kammarskrivare i statskontoret 1747-06-05. Bokhållare därst. 1749-12-20. Hovjunkare 1755-03-14. T. f. k. räntmästare 1761-01-07. Ordinarie räntmästare 1762-11-17. Avsked 1780-02-10. Död 1800-09-17 på Stora Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län och begraven i Hackerska graven vid Södertälje kyrka. Gift 1:o 1757-07-05 med Märta Beata Rosenstam, född 1734-04-13, död 1788-08-06 på Stora Sundby och begraven s. å. 10/8 i Mariefreds kyrka samt sedermera nedsatt i Rosenholmska graven i Bodarne kyrka i Närke, dotter av vice landshövdingen Erik Wellstadius, adlad Rosenstam, och Brita Christina Rosenholm. Gift 2:o 1790-11-25 Tärnö med friherrinnan Anna Maria Mannerheim, född 1748-07-14, död 1830-01-11, dotter av översten Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim, och hans 2:a fru Helena Maria Söderhielm.

Barn:

 • 1. Brita Maria, född 1758-06-29, död 1844-10-01 i Stockholm och begraven i Hackerska graven i Södertälje. 'Hon gjorde till riddarhuset en större testamentarisk disposition till pensioner åt adliga änkor och döttrar.' Gift 1781-01-11 Sundby med generallöjtnanten och en av rikets herrar greve Claes Horn af Åminne, från vilken hon 1800 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1823.
 • 1. Ulrika Carolina, född 1762-03-01, död ogift 1820-12-18 i Stockholm.
 • 1. Reinhold Erik, född 1769-11-05, död 1770-03-12 samt begraven i Rosenholmska graven i Bodarne kyrka

TAB 6

Eberhard Salomon Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, (son av Justus Christoffer Hauswolff, tab 1), född 1702-04-09 i Karlskrona. Extra ordinarie skrivare vid amiralitetskontoret i Karlskrona 1716-03-26. Extra ordinarie kopist vid kommissariatskontoret därst. 1718-02-15. Kopist vid amiralitetskammarkontoret 1720-05-14. Kammarskrivare därst. 1721-02-22. Kammarskrivare i amiralitetets generalkommissariats ekonomikontor 1722-04-24. Sjöartilleribokhållare 1727-08-25. Ledamot av amiralitetskammarrätten s. å. i sept. Sjömilitiekommissarie 1731-07-01. Amiralitetskommissarie och ledamot av kommissariatet vid Stockholmseskadern 1734-04-29. Överkommissaries titel 1739-05-15. Kammarråds karaktär 1747-06-15. Adlad 1751-11-22 och adopt. på sin broder Bernhard Reinholds adl. namn (introd. 1752). Död 1758-01-17 i Stockholm hastigt av slag och begraven i Hackerska graven i Södertälje kyrka. Gift 1:o 1731-08-05 med Ulrika Eleonora Cronfelt, född 1714-12-30, död 1732-06-03 efter barnsäng, dotter av kammarrådet Joakim Westerling, adlad Cronfelt, och Maria Charlotta Holmström. Gift 2:o 1733-01-30 med sin broders svägerska Eleonora Margareta Hacker, född 1716-05-22, död 1788-03-03 i Stockholm, dotter av direktören vid Åkers krutbruk Olivier Hacker (brorson till Tomas Hacker, adlad Hackersköld) och Ulrika Eleonora Stierneroos B.

Barn:

 • 1. Joakim Justus Julius, född 1732-05-22, död 1735-06-20.
 • 2. Olivier Salomon, född 1733. Överste. Död 1808. Se Tab. 7.
 • 2. Carl Hans, född 1736. Hovjunkare. Död 1767. Se Tab. 17
 • 2. Johan Gustaf, född 1737-06-28. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1754. Löjtnant vid amiralitetet 1756-12-01. Kaptenlöjtnant därst. 1767-12-29. Död ogift 1769-12-26 i Västindien. 2. Fredrik Ulrik, född 1741-04-19, död s. å. 29/4.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1742-04-19, död 1743-08-05.
 • 2. Lovisa Margareta, född 1744-07-19, död 1804-06-02 Skogs-Ekeby. Gift 1771-12-19 i Stockholm med kammarrevisionsrådet Johan Daniel Schult, född 1736-11-17, död 1789-05-05.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1746-04-29, död 1761-11-14 i Stockholm.

TAB 7

Olivier Salomon, (son av Eberhard Salomon Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, tab 6), född 1733-12-21 i Karlskrona. Volontär. Vid amiralitetet 1748-06-08. Lärstyrman därst. s. å. 31/12. Avsked 1749-12-30. Volontär vid livregementet till häst 1750-01-18. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 26/6. Löjtnant därst. 1753-12-20. Ryttmästare 1759-05-04. RSO 1772-05-28. Sekundmajor s. å. 17/8. Stallmästare hos hertig Carl 1774. Premiärmajor 1789-09-26. Överstelöjtnant i armén 1790-10-29. Överstes avsked 1797-01-30. Död 1808-11-30 i Hälsingborg. Gift 1:o 1762-09-29 med sin kusin Elisabet Dorotea Francken, född 1735-04-18, död 1779-07-01 Billesholm, dotter av prosten Johannes Fredericus Franck och Dorotea Ottilia Hauswolff samt syster till vice amiralen Hans Reinhold Francken, adlad von Francken. Gift 2:o 1781-10-02 med Ulrika Wåhlin, född 1746-10-04, död 1835-07-08, dotter av domprosten i Lund, doktor Jonas Wåhlin och Märta Maria Wassman.

Barn:

 • 1. Salomon Fredrik, född 1765-02-02 Kolleberga s län. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet(KrAB) 1775-10-13. Kvartermästare därst.(KrAB) 1776-02-17. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1782-06-05. Löjtnant därst. 1788-06-11. Död ogift 1790-01-14 på Svartholms fästning.
 • 1. Justus Olivier, född 1766. Kammarherre. Död 1854. Se Tab. 8.
 • 1. Carl Gustaf Reinhold, född 1767-06-28 på Årup i Billeberga socken, Malmöhus län. Student i Lund(Wä.). Auskultant i Göta hovrätt 1788. Vice häradshövding 1790. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1791-11-15. Auskultant i Svea hovrätt. Kopist i justitiekanslersexpeditionen 1793-11-06. Kanslist därst. 1794-04-01. Protokollssekreterare vid justitieexpeditionen s. å. 30/5. Lagmans fullmakt 1800-06-09. Häradshövding i Gotlands södra domsaga 1802-04-06. RVO 1812-11-09. RNO 1818-05-20. Död barnlös 1828-08-19 på häradshövdingbostället Skog i Levede socken på Gotland. Gift 1803-09-29 i Stockholm med kristnade judinnan Maria Hirsch, född 1779-10-26, död 1854-09-11 i Stenkumla socken på Gotland, dotter av grosshandlaren i Stockholm Gumpert Hirsch och Johanna Wulff.
 • 1. Johan, född 1769, död s. å.
 • 1. Bernhard Henning, född 1770-02-04 på Årup. Fänrik vid amiralitetet 1788-07-21. Död 1789-08-13.
 • 1. Eleonora Dorotea, född 1771-07-31 Arondala, död 1772-06-25.
 • 1. Johan Eberhard, född 1773-07-18 på Årup, död där s. å. och begraven 28/8.
 • 1. Antoinetta Elisabet, född 1777-11-29 på Billesholm. Stiftsjungfru. Död 1826-09-25 Errarp s län. Gift 1807-05-10 i Hälsingborg med kaptenen, friherre Carl Johan von Liewen, född 1771, död 1820.

TAB 8

Justus Olivier (son av Olivier Salomon, tab 7), född 1766-02-21 Kolleberga s län. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1775-11-23. Kvartermästare därst. 1777-08-30. Kornett 1782-05-15. Löjtnant 1790-05-08. Stabslöjtnant 1797-01-30. Ryttmästare vid norra skånska linjedragonregementet 1798-06-29. Majors avsked 1802-12-16. Kammarherre 1817-07-04. Död 1854-06-05 Kärragårda s län. Gift 1801-10-25 i Munkaljungby kyrka Kristianstads län med Maria Lovisa Magdalena Horn af Rantzien, född 1777-10-21 Skillinge s län, dotter av generalmajoren Samuel Henrik Horn af Rantzien A, och friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet.

Barn:

 • Henrietta Magdalena Elisabet, född 1803-03-30 på Östra Ringarp i Örkelljunga socken, Kristianstads län, död ogift 1883-11-04 i Hälsingborg.
 • Maria Lovisa, född 1806-02-24 Hjälmslund s län, död ogift 1875-04-26 i Hälsingborg.
 • Justina Antoinetta Gustava, född 1809-10-15 på Hjälmslund, död ogift 1887-04-25 i Hälsingborg (Båstads förs).
 • Henrik Olivier, född 1811. Hovjunkare. Död 1882. Se Tab. 9.
 • Elisabet Dorotea, född 1812-01-15 på Hjälmslund, död 1887-04-05 i Söndraby i Vedby socken, Kristianstads län. Gift 1834-04-10 med kantorn Magnus Möllerström i hans 2:a gifte, född 1789 i Lund, död 1861 på Söndraby.
 • Justus Reinhold Gustaf, född 1813-07-16 på Hjälmslund. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1830-03-17. Korpral därst. 1831-05-25. Kvartermästare 1833-05-26. Fänrik vid Bohusläns regemente 1834-09-13. Löjtnant därst. 1842-07-23. Premiärlöjtnant vid 2. danska jägarkåren 1849-03-05–s. å. 3/9. Deltog i affären vid Gravenstein och slaget vid Fredericia. RDDO 1849-09-05. Kapten i armén 1854-11-24. Kapten vid regementet 1855-09-13. Död 1858-05-01 Åtorp. Gift 1851-12-16 i Malmö med Maria Dorotea Fredrika Elisabet Colliander, född 1824-05-08 i Lund, död 1883-10-23 i Stockholm, dotter av assessorn, akademiapotekaren Carl Erland Colliander och Margareta Christina Lundh.
 • Bernhard Fredrik, född 1814-08-09 på Hjälmslund, död 1817-07-04 på Kärragårda.
 • Leonard Edvard, född 1815-07-23 Habo. Volontär vid skånska husarregementet 1835-10-19. Sergeant 1837-06-29. Fanjunkare 1849-05-10. Svärdsman 1865-05-03. Avsked 1874-01-24. Underlöjtnant i armén s.å. 20/2. Död 1884-04-04 Harnacka s län. Arrenderade Venedike i nämnda socken 1874–1878. Gift 1847-09-21 Nybo s län med Carolina Christina Leth, född 1817-10-08 på S:t Olofsgård i S:t Olofs socken, Malmöhus län, död 1907-03-02 i Klippan, dotter av krigskommissarien och fältkamreraren Per Olof Leth och Christina Fredrika Bergklint.
 • Amalia Charlotta Marianne, född 1816-08-04 på Kärragårda, död ogift 1887-12-13 i Hälsingborg.
 • Brita Ulrika Ebba, född 1818-03-07 på Kärragårda. Stiftsjungfru. Död ogift 1888-12-05 i Åby i Gråmanstorps socken, Kristianstads län.

TAB 9

Henrik Olivier, (son av Justus Olivier, tab 8), född 1811-01-27 Hjälmslund s län. Hovjunkare 1833. Postmästare i Båstad 1866-09-04. Död där 1882-03-01. Gift 1859-03-08 på Södra Kärragårda i Tostarps socken, Kristianstads län med Sofia Bengtson, född 1820-06-17 Harnacka s län, död 1896-04-20 i Båstad, dotter av lantbrukaren Anders Bengtson och Gunilla Nilsson.

Barn:

 • Axel, född 1843. Underlöjtnant. Död 1919. Se Tab. 10
 • Ernst, född 1844. Underlöjtnant. Död 1910. Se Tab. 13
 • Conrad, född 1847. Postmästare. Död 1909. Se Tab. 14
 • Hilda, född 1850-01-21, död 1893-08-30 på Nacka vid Stockholm. Gift 1880-10-25 i nämnda stad med andre stadsläkaren därst., KV02kl, RNO, med. licentiat Johan Mauritz Aspelin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1895-02-03 i Göteborg med Anna Elisabet Jansson i hennes 2:a gifte, född 1855-12-23 i nämnda stad, dotter av handlanden Lorens Fredrik Janssen och Charlotta Ekström samt gift 1:o 1885-11-01 i nämnda stad med distriktsläkaren i Stockholm, med. licentiat Carl Teodor Scholander i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1846-09-08 i Ängelholm, död 1926), född 1849-03-10 i Båstad, död, 1926-10-26.
 • Eberhard, född 1854-08-18 på Kärragårda. Postskrivare i Hälsingborg 1873–1874. Extra ordinarie postexpeditör 1874-01-08. E. biträde i Jönköping 1882-12-19. Postexpeditör i Uppsala 1884-10-07. Död ogift 1900-02-01 i Ängelholm.
 • Fredrik, född 1859-04-27 på Kärragårda. Postskrivare 1876. Extra ordinarie postexpeditör 1878-12-02. E. biträde 1883-05-08. Postexpeditör 1891-09-21. Postmästare i Sävsjö 1905-01-10. Död där 1909-01-11. Gift 1884-11-27 Skartofta
 • Adelaide Louise, född 1861-10-29 på Hjortshög i Kropps socken, Malmöhus län, död ogift 1915-04-08. Båstads förs.
 • Justus Olivier, född 1865. Postexpeditör. Död 1910. Se Tab. 16.

TAB 10

Axel, (son av Henrik Olivier, tab 9), född 1843-03-21 på Kärragårda. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1861-05-11. Furir 1863-07-15. Sergeant 1871-05-12. Fanjunkare 1877-04-09. Avsked 1893-04-18 underlöjtnant i armén s. å. 27/4. Avsked 1900-06-15. Död 1919-03-27 i Hälsingborg. Gift 1870-10-10 i Båstad Kristianstads län med Ingrid Gustava Rosalie Peterson, född 1841-01-23 i nämnda köping, död 1921-12-28 i Hälsingborg, dotter av handlanden Johan Christoffer Peterson och Lovisa Carolina Charlotta Nilsson.

Barn:

 • Ebba Gustava Elise, född 1870-11-29 i Båstad. Lärarinna vid högre läroverket för flickor i Hälsingborg.
 • Edit Olivia Hilma, född 1875-04-24 i Båstad.
 • Clara Alma Vilhelmina, född 1877-06-23 i Båstad. Interurbantelefonist 1903-12-19.
 • Helfrida Melina Lovisa (Vivi), född 1882-04-02 i Hörs socken. Interurbantelefonist 1903-12-19. Avsked ur telegrafverkets tjänst 1910-06-22. Gift 1910-07-20 i Hälsingborg med kyrkoherden i Fagereds pastorat av Göteborgs stift Axel Gottfrid Elmlund, född 1877-11-26 i Öckerö socken, Göteborgs och Bohus län.

TAB 11

Carl, (son av Axel, tab 10), född 1873-01-01 i Båstad. Handelsbokhållare i Malmö 1889. Kontorist i Hälsingborg 1895. Kassör vid Hälsingborgs ångkvarnsaktiebolag. Direktör för fastighetsaktiebolag Carl XV. Gift 1906-11-17 Hälsingborg med Ebba Maria Cederberg i hennes 2:a gifte, född 1878-05-19 i Lidköping, dotter av handlanden Anders P. Hall Cederberg och Agda Modensvärd.

Barn:

 • Justus Leonard, född 1909-04-25 Hälsingborg, liksom bröderna. Se Tab. 11A.
 • Carl Axel, född 1911-04-20 i Hälsingborg. Se Tab. 11B
 • Gustaf Adolf Achates, född 1917-11-06 i Hälsingborg. Se Tab. 11C.

TAB 12

Kjell Gustaf, (son av Axel, tab 10), född 1879-10-27 i Hörs socken, Malmöhus län. Tjänsteman i Kristianstads ensk, banks avdeln. kontor i Helsingborg 1900, sedan bankaktiebolag Södra Sverige 1903. Kassör därst. 1905. Kamrer i bankaktiebolag Linköpings bank 1908 i Sydsvenska kreditaktiebolag 1911 i Svenska finansinstitutet i Göteborg 1917. Delägare i firman Palmstierna & Co, Göteborg, 1925, död 1943-09-19 i Uppsala (Göteborgs domkyrka db nr 90). Gift 1:o 1903-12-19 i Växjö med Gerda Hilda Maria Ljungbeck, från vilken han 1913 blev skild, född 1877-03-31. Gift 2:o 1919-01-17 i Malmö med Rut Hildur Gerda Kallenberg, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1913-07-17 med direktören Bror Gunnar Brisman – från vilken hon blev skild 1916 – i hans 1.a gifte /gift 2:o 1917-05-16 med grevinnan Ingeborg Marianne Carolina von Rosen, född 1895-12-31/ född 1878-10-22), född 1895-05-10 Villan s län, dotter av disponenten Robert Fredrik Magnus Kallenberg och Catharina Hansine Gier.

Barn:

 • 1. Tomas Jakob Olivier, född 1904-06-13 i Hälsingborg.
 • 1. Kjell Stefan Olivier, född 1905-12-28 i Västra Sallerups socken, Malmöhus län. Se Tab. 12.B.
 • 2. Ulla, född 1919-09-21 Göteborg. Gift 1943-05-01 i Storkyrkoförs Stockholm (vb nr 42) med teckningsläraren Bo Carl Axel Lindroth, född 1917-07-07 i Södermanland.

TAB 12.A

Thomas Jakob Olivier, (son av Kjell Gustaf tab 12), född 1904-06-13 i Hälsingborg. Notarie. Tjänsteman. Kallar sig von Hauswolff-Juhlin. Landsfiskalex i Stockholm, 1929. Förordn i Frösåker. Gustavsberg, Våla distr, Tärnsjö. Distriktsåklagare i Sala. Gift 1931-07-21 i Vassända-Naglums förs Älvsborgs län med Sigrid Wilhelmina Dahlgren, född 1905-11-09 i Hallands län.

Barn:

 • Maj Sigrid, född -1932-05-09 i Östhamars förs.

TAB 13

Ernst, (son av Henrik Olivier, tab 9), född 1844-07-06 på kaptensbostället Borrstorp i Hjärnarps socken, Kristianstads län. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1861-05-11. Furir 1863-07-15. Sergeant 1870-11-08. Ledamot i styrelsen för Båstads sparbank 1880. Fanjunkare 1884-03-31. Kamrer i nämnda sparbank 1893-09-03. Avsked från regementet 1894-07-23. Underlöjtnant i armén s. å. 7/12. Död 1910-03-27 i Båstad. Gift 1877-09-11 i Båstad med Charlotta Albertina Petronella Nilsson, född 1848-11-08 i nämnda köping, död där 1923-06-18, dotter av kamreraren Carl August Nilsson och Paulina Erhardina Hederstierna.

Barn:

 • Ebba Sofia Paulina, född 1878-06-12 i Båstad, liksom syskonen. Anställd i Båstads sparbank 1904-03-06 samt kassörska i Skandinaviska kreditabols kontor därst. 1919-01-01.
 • Hedvig Charlotta Maria Lovisa, född 1880-01-28, död 1881-08-21 i Båstad.
 • Carl'' Henrik Ernst, född 1883-05-06. Bosatt i Nordamerika. Död 1934.
 • Gunilla Charlotta Marie-Louise (Julli), född 1885-11-10. Gift 1907-12-11 i Båstad med direktören i Skandinaviska kreditabol:s kontor i Ängelholm Josef Carl Teodor Elmlund, född 1880-01-30 i Båstad.

TAB 14

Conrad, (son av Henrik Olivier, tab 9), född 1847-05-06 på Kärragårda. Postskrivare i Båstad 1866. Extra ordinarie postexpeditör 1867-01-31. Postexpeditör i Vänersborg 1874-12-24. Tullkammarföreståndare i Båstad 1874–1875. Postmästare i Lenhovda 1876-03-03, i Sävsjöström s. å. 9/12, i Ousby 1881-12-06 och i Båstad 1882-04-21. Ledamot av Kristianstads läns prövningsnämnd 1884 och 1890. Vice ordförande i Båstads skolråd 1888. Ordförande i Båstads och kringliggande orts folkbanks styrelse 1890. Ordförande i Båstads badanstalts abol:s styrelse 1892. Ordförande i sparbankens i köpingen Båstad styrelse 1895. RVO 1906-06-06. Död 1909-05-05 i Båstad. Gift 1875-03-09 i nämnda köping med Maria Christina Berg, född 1848-12-17 i Båstad ]], dotter av fabrikören Jonas Berg och Amalia Abrahamsson.

Barn:

 • Magdalena Sofia Amalia (Magda), född 1876-02-19 i Vänersborg. E. biträde vid postkontoret i Båstad 1893. Död ogift 1923-08-07 i nämnda köping.
 • Henrik Bernhard Conrad, född 1877-03-31 i Lenhovda, död s. å. 14/11 i Sävsjöström.
 • Stanni Ulrika Hilda Matilda, född 1881-05-18 i Sävsjöström.
 • Baltsar Olivier, född 1891-07-08 i Båstad. Extra ordinarie landsfiskal i Kristianstads län 1910. Länsmansexamen s. å. Landsfiskal i Ramsele distrikt av Västernorrlands län 1920-05-29. Gift 1918-10-06 i Borgsjö socken (Västranorrl.) med Edla Axelina Ingeborg Jansson, född 1885-04-23 i Blidö socken, Stockholms län, dotter av lantbrukaren Axel Jansson.

TAB 15

Ulrik, (son av Henrik Olivier, tab 9), född 1857-06-13. Sjökapten. Har överflyttat till Nordamerika. Död 1935-03-19 i Båstad, Kristianstads län (db 6). Gift 1887-07-24 i Stockholm med Selma Josefina Garcia, född 1865-02-02. Död 1934 i Radnor, Pennsylvania, USA, dotter av ingenjören Garcia och Augusta Henrietta Bengtson.

Barn:

 • En dödfödd son 1889-10-02 i Båstad.
 • Brita Garcia Augusta Adelaide, född 1892-09-02 i Båstad. Gift.

TAB 15A

Eric Justus Olivier, (son av Ulrik, tab 15) född 1901-08-11 på "Wodlea" i Rosemont, PA, USA. Examen från Pennsylvania university 1926. Arkitekt v Philadelphia Sesquicentennial Exposition, Philadelphia, PA, 1926–27. Arkitekt National Park Service, Washington DC. Arkitekt Restoration of Valley Forge Park, Valley Forge, PA. Planning Consultant v Federal Aviation Agency, Washington DC. Director vid Airport Planning Service, Federal Aviation Agency, Washington, DC. Director, Pennsylvania Bureau of Parks, Harrisburg, PA. Vice President i Fridy, Gauker Fridy & von Hausswolff, Architects and Engineers, Philadelphia, PA. Deputy Commissioner, Pennsylvania Dept of Transportation, Harrisburg, PA. Commissions of Boards: Chairman i Delaware Valley Regional Planning Commission, Philadelphia, PA. Member of Pittsburgh Regional Planning Commission. Member of Pennsylvanian State Planning Board. Member of Board of Philadelphia Convention Hall. Member of Institute for Transportation studies, Villanosra University, Villanova, PA. Consultant to: Philadelphia City Planning Commission, National Capital Park of Planning Commission, Washington DC. Pittsburgh-Regional Planning Commission, Rhode Island State Planning Commission, NY Regional Planning Commission. Niagara Frontier Planning Commission, Buffalo, NY, USA (se Biografica). Gift 1:o 1926-04-16 i Philadelphia, PA, USA med Katherine Marie (Kay) Bradley, från vilken han blev skild 1940 i Westchester, PA, USA, född 1906 i Philadelphia, PA, USA. Dotter av Michael Bradley o h h Catherine.

Barn:

 • Kay Justus, född 1928-05-08 i Landdown, PA, USA. Gift 1949-0–09 med William Richardson Wood, född 1926-07-10 i Waine, PA, USA. Vice president för Wood plastics manufacturing Co.

TAB 16

Justus Olivier, (son av Henrik Olivier, tab 9), född 1865-01-15 Härninge s län. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1881. Postskrivare i Malmö 1886. Extra ordinarie postexpeditör 1887-02-28. E. biträde vid postkontoret i Malmö s. å. 20/9. Postexpeditör därst. 1899-12-15. Postexpeditör i Eslöv 1906-10-01. Död 1910-01-04 i Lund. Gift 1901-10-23 i Haverdal i Harplinge socken, Hallands län med Sigrid Malfrida Svensson, född 1880-09-17, död 1912-04-03 i Malmö, dotter av lantbrukaren Alfred Svensson.

Barn:

 • Gunhild Sigrid Adelaide (Gullan), född 1902-04-16 i Malmö. Gift 1928-10-16 i Allerums, Malmöhus län (vb 167) med kammarskrivaren Cecilius Oskar Adolf Hartzell, född 1889-12-16 i Lofthammars förs, Kalmar län.
 • Marie-Louise Magdalena, född 1903-08-24 i Malmö. Förste kontorsskrivare o. kassör h. Stockholms stads sjukhusdirektionen, S:tEM 1957. Gift 1929-10-09 i Stockholms, Kungsholmens förs (vb 162), med amanuensen Torsten Erik Ljunggren, född 1901-09-20.

TAB 17

Carl Hans, (son av Eberhard Salomon Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, tab 6), född 1736-06-19. Student i Uppsala(Um.) 1751-03-06. Hovjunkare s. å. 17/5. Bokhållare i statskontoret. Död 1767-01-00 Trislunda Gift 1760-04-22 i Romfartuna socken, Västmanlands län med Anna Elisabet Forssberg, född 1742 på Solinge i nämnda socken, död 1768-01-15 i Stockholm, dotter av hovkamreraren Peter Forssberg och Maria Elisabet Ahlström.

Barn:

 • Eleonora Elisabet född 1760-12-26 i Romfartuna sn/U, död 1761-07-08.
 • Peter Eberhard född 1761-12-13 i Romfartuna sn/U, död 1768-04-16.
 • Eleonora Elisabet född 1763-08-02 i Romfartuna sn/U, död 1773-08-13 på Solinge.
 • Ulrika Christina, född 1766-07-17, död ogift 1789-02-15 i Västerås.

TAB 18

Justus Christoffer Hauswolff, (son av Justus Christoffer Hauswolff, tab 1), född 1708-02-22 i Karlskrona. Student i Lund 1723-05-22. Mag. i Greifswald 1728. Prästvigd i Lund 1730-04-22. Huspredikant hos fältmarskalken, frih. Silfverhielm s. å. 19/ 3. 2:E skvadronspredikant vid livgardet till häst s. å. 6/11. Vice pastor vid tyska församl. i Stockholm 1736. 1:E skvadronspredikant 1737-02-10. Regementspastor 1739-08-09. Hovpredikant 1742-04-29. Teol. doktor i Greifswald 1743. Tjänstg. hovpredikant hos kronprinsen Adolf Fredrik 1744-01-05. Kyrkoherde i Riddarholmsförs 1745-01-17 och i Klara och Olai (nu Adolf Fredriks) församl. i Stockholm 1752-06-11. Död 1773-01-23 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. 'Han var en grundlärd man och hade av sitt stånd många allmänna förtroenden, var den förste, som predikade på svenskt område för kronprinsen Adolf Fredrik och kronprinsessan Lovisa Ulrika, hade slutligen all möda ospard för att skyndsamt återställa och pryda Klara kyrka efter den henne år 1751 övergångna vådeld. Hans barn blevo 1756-11-09 adlade och adopt. på deras farbroder Bernhard Reinholds adl. namn och nummer.' Gift 1743-11-24 med Dorotea Charlotta Boij, född 1713-07-28, död 1794-05-09 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, dotter av assessorn, med doktorn Nikolaus Boij och Anna Margareta Wetzler, samt brorsons dotter till brukspatronen Anton Boij, adlad von Boij.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1744-08-07, död s. d.
 • Dorotea, född 1745-05-03, död följ. dag.
 • Leonard Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, född 1746-08-17 i Riddarholmen/A och döpt dagen efter. Adlad 1756-11-09 jämte sina syskon och adopt. på farbroderns adl. namn och nummer (introd. 1778). Student i Uppsala(Um.) 1758-01-12. Extra ordinarie kanslist i riksens ständers barnhus- och hospitalsdeputation 1764-05-21. Hovjunkare 1767-12-11. Tillika extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1768-05-03. Tjänstg. hovjunkare 1769-09-00. Kopist vid förutn. expedition 1770-09-17. Ledamot i nedre borgrätten 1772-02-09. Kanslist vid krigsexpeditionen s. å. 21/7. Registrator därst. 1776-01-30. Härold vid KMO 1781-11-26. Ceremonimästare vid hovet 1790-12-07. Tillika rikshärold 1791-04-27. RNO s. d. Protokollssekreterare vid förutn. expedition 1791-06-11. Överceremonimästare 1802-11-25. Nedlade rikshäroldsämbetet 1810-05-04. KNO 1811-11-25. Avsked från protokollssekreteraretjänsten 1822-04-30. Död ogift 1826-03-30 i Stockholm och slöt således den yngre adopt. ättegrenen. 'Han tjänstgjorde vid konung Gustaf III:s hov och taffel under konungens hela regeringstid och såsom ceremonimästare fungerade han vid alla solenna tillfällen alltifrån år 1790. Bar serafimerofficiantstecknet och vasaordenstecknet, och var den första, som beklädde överceremonimästarämbetet.'
 • Margareta Hauswolff adlad och adopt. von Hauswolff, född 1747-12-17 och döpt i Riddarholmen/A, död 1780-02-21. Gift 1779-04-11 i Stockholm med domprosten i Linköping, hovpredikanten doktor Jonas Dubb i hans 1:a gifte (gift 2:o 1781-11-30 med Eva Elisabet Martin, född 1760-03-25, död 1832-03-19, dotter av kyrkoherden Peter Anton Martin och Eva Magdalena Qvist)(Hm.), född 1739-04-11 i Västra Husby socken, Östergötlands län(Wä.), död 1823-09-19 i Linköping.(Hm.)
 • Justus Christoffer Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, född 1749-03-24 i Riddarholmen/A och döpt där 27/3. Adlad 1756-11-09 jämte sina syskon och adopt. på farbroderns adl. namn och nummer (introd. 1778). Student i Uppsala(Um.) 1758-01-12. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1770-02-21. Kopist därst. 1772-06-21. Kanslist 1773-03-02. Död ogift 1781-04-26 i Stockholm och begraven i Klara kyrka
 • Fredrika Charlotta Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, född 1750-05-03 i Riddarholmen/A och döpt där 6/5, död ogift 1779-07-16.
 • Catharina Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff, född 1754-07-24, död 1795-05-05 Krägga. Gift 1779-11-21 i Stockholm med sina farbröders fruars kusin, kaptenen Adam Jakob von Schoting, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1808.

Utan känt samband

Carl Fredrik Akatesson von Hauswolff. Kommendör vid flottan. Gift 2:o 1745-09-24 med Anna Magdalena Billow född 1704-04-21 i Uppsala, † 1779-12-01. Hennes 1:a gifte 1728 med kyrkoherden i Köping Petrus Eriksson Brovallius född 1664-01-27 i Falun, † 1738-07-20 i Köping.

Källor


: