:

Von Stapelmohr nr 2036

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Stapelmohr nr 2036

Adlad 1756, introd. 1776.

TAB 1

Herman Rudolf Stapelmoor (översiktstab. 1), döpt 1670-07-25 i Aurich, Ostfriesland (nuv. Hannover), varest hans fader var fältskårsmästare. Inkom 1696 till Sverige jämte sin broder, regementsfältskären vid Södermanlands regemente Lorentz Stapelmoor. Stadsfältskär i Linköping 1701. Regementsfältskär vid Östgöta kavalleriregemente 1709-10-15. Deltog med regementet i fälttåget i Skåne 1709–1712 och Pommern 1712 samt blev fången i Stralsund 1715. Bevistade norska fälttåget 1718. Avsked från regementsfältskärssysslan 1735-06-10. Död 1749-10-06 i Linköping. Gift 1702-02-09 sistnämnda stad med Anna Klingenberg, född 1672-01-00 i Norrköping, död 1748-06-12 i Linköping, dotter av inspektoren över småtullarna i Östergötland Peter Classon Klingenberg och Elisabet Andersdotter.

Barn:

 • Christoffer Lorentz Stapelmoor, adlad von Stapelmohr, född 1711-03-13 i Linköping. Student i Uppsala1 1726-10-31. Disp. pro exerc. 1730-06-18. Auskultant i Göta hovrätt 1731. Vice häradshövding 17312. Förrättade 1732 domarsysslor samt auditörstjänst vid Östgöta kavalleriregemente. Auskultant vid rätterna i Stockholm 1733 och 1734. Extra kanslist och registrator vid generaltullarrendesocietetens fullmäktiges kansli 1735. Notarie därst. 1736-05-06. Ombudsman i Skåne, Halland och Blekinge 1738-05-15 justitieombudsman 1742-02-00 och s. å. överinspektor vid lanttullarna och acciserna i Göteborg. Överinspektor vid stora sjötullen därst. 1746-06-30. Tre gånger kallad till handels- och politieborgmästare i Göteborg3. Överdirektör vid stora sjötullen och gränstullarna i Sverige och Finland samt vid licenterna i Pommern och Finland 1755-05-09. Tillika preses i stora sjötullsrätten. Adlad 1756 (introd. 1776 under nr 2036). Död 1782-09-27 i Stockholm. Gift 1:o 1737 (lysn. s. å. 27/3 i Spånga socken, Sth.) med Charlotta Magdalena Meijer. Gift 2:o 1745-05-12 i Göteborg med Maria Lucretia Dittmer, född 1726-10-13 i Göteborg, död 1796-09-01 i Norrköping, dotter av majoren Herman Dittmer och Anna Oldekop samt syster till Henrik Herman och Joakim Ulrik Dittmer, adlade af Dittmer.

Barn:

 • 2. Herman Henrik, född 1746-01-03 i Göteborg. Student i Uppsala1 1758-05-12. Kadett vid amiralitetets kadettkår 1759. Löjtnant vid amiralitetet 1764-12-07. Varvslöjtnant och kapten därst. 1773-10-27. Varvskaptenlöjtnant och major 1774-08-18. Fick i uppdrag3 att författa ett verk om »de kunskaper och skyldigheter som fordras av en sjöofficer», vilket genom hans död icke kom till utförande. Död ogift 1779-08-04 i Helsingfors.
 • 2. Anna Charlotta, född 1748-06-10 i Göteborg, död s. å. i aug.
 • 2. Gustaf Rudolf, född 1749. Kapten. Död 1827. Se Tab. 2
 • 2. Carl Christoffer, född 1751-04-19, död 1752-03-00.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1752-11-14 i Göteborg. Student i Uppsala 1768-12-20. Auskultant i Göta hovrätt2. Vice häradshövding3. Utn. notarie i Vasa hovrätt 1776. Vice häradshövding. Död ogift 1776-09-09 i Stockholm.
 • 2. Anna Charlotta, 'bekant för sin skönhet och kvickhet'. Född 1754-09-24 i Göteborg, död 1791-01-01. Gift 1776-11-26 i Stockholm med statssekreteraren och landshövdingen Elis Schröder, adlad Schröderheim, A, född 1747, död 1795.
 • 2. Otto Julius, född 1763-11-10 i Stockholm, död där 1764-01-15.

TAB 2

Gustat Rudolf, (son av Christoffer Stapelmoor, adlad von Stapelmohr, Tab. 1), född 1749-06-29 i Göteborg. Student i Uppsala1 1758-05-12. Underofficer 1771. Fänrik vid Jönköpings regemente 1774-06-06. Genom byte fänrik vid von Saltzas regemente i Göteborg 1775-01-11. Löjtnant därst. 1780-06-07. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1785-12-14. Genom byte kapten vid konungens eget värvade regemente 1791-12-20. Avsked ur krigstjänsten 1792-04-18. Tullinspektor i Norrköping 1793. Tullförvaltare i Vadstena 1799. Död där 1827-08-17. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1786-02-07 på Strömsbro boställe i Svinstads socken, Östergötlands län med Gustava Lovisa von Wilskman, född 1764-07-17 Torsjö, död 1835-09-21 Torp, dotter av överstelöjtnanten Peter Georg von Wilskman (adlad vid 1772 års revolution, men ej introd.) och hans 2:a fru Charlotta Johanna Gustava De Geer.

Barn:

 • Christoffer Georg, född 1787-01-02 på Strömsbro. Sergeant vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1791-09-18. Reste 1806 med ett handelsfartyg till Ostindien. Avhördes icke sedan 1812, då han vistades i Paris, och ansågs därför 1840 vara död.
 • Maria Gustava Charlotta, född 1788-12-24 Kungsbro, död 1884-03-14 i Linköping. Gift 1826-01-19 Förråd
 • Herman Rudolf, född 1790-06-27 på Kungsbro. Postmästare i Säter 1825-12-30. Död ogift 1826-02-22 i nämnda stad.
 • Gustaf Vilhelm, född 1791-08-13 på Kungsbro. Kontrollör vid Bergs station vid Göta kanal. Död ogift 1817-10-05 vid Berg.
 • Mårten Henrik, född 1798. Lantbrukare. Död 1863. Se Tab. 3.

TAB 3

Mårten Henrik, (son av Gustaf Rudolf, Tab. 2), född 1798-09-17 i Norrköping (Olai). Arrenderade Frö i Lillkyrka socken 1828–1835, ägde Torps rusthåll i Östra Skrukeby socken 1834–1855 (båda i Ög.). Död 1863-11-26 i Linköping. Gift 1828-06-12 Eriksberg, död 1851-04-30 på Torp, dotter av översten Johan Peter Törner och Hedvig Carolina Agrell.

Barn:

 • Johan Rudolf Vilhelm, född 1829-04-03 på Frö. Elev å Prästhyttan vid Hedemora 1845. Bruksbokhållare vid Dalfors 1849, vid Korsån 1853 och vid Kolsva i Bro och Malma snr Västmanlands län 1870–1890. Bruksinspektor. Död ogift 1915-06-04 i Arboga.
 • Carolina Gustava (Lina), född 1830-09-26 på Frö, död ogift 1914-03-25 i Linköping.
 • Beata Henrika Augusta, född 1831-11-10 på Frö, död ogift 1901-05-17 i Stockholm.
 • Edla Maria Charlotta, född 1833-11-02 på Frö. Lärarinna. Död ogift 1916-01-30 i Stockholm, Gusaf Vasa förs.,.
 • Emilia Ottiliana (Ottilia), född 1836-02-17 på Torp, död ogift 1906-10-11 Taxnäs
 • Carl Herman, född 1838. Kamrer. Död 1916. Se Tab. 4.
 • Gustaf Harald, född 1840. Filosofie doktor, läroverkskollega. Död 1905. Se Tab. 6.
 • Ida Sofia, född 1842-10-02 på Torp, död 1926-12-13 Taxnäs. Gift 1873-05-30 i Stockholm med godsägaren Carl Johan Landelius, född 1835-09-03 i Kärna socken, Östergötlands län, död 1907-12-09 i Stockholm.
 • Axel Albert, född 1844. Förste provinsialläkare. Död 1923. Se Tab. 7.
 • Henrik, född 1846. Bokhandlare. Död 1918. Se Tab. 8
 • Christoffer Isidor, född 1849. Borgmästare. Död 1916. Se Tab. 9.

TAB 4

Carl Herman, (son av Mårten Henrik, Tab. 3), född 1838-08-08 på Torps rusthåll i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1857-05-23. Kameralexamen 1858-12-10. Kammarskrivare i kammarrättens överrevisionsdepartement 1864-02-26. Kamrer i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1871-03-11–1901. RVO 1881-12-01. Kamrer hos patriotiska sällskapet 1883-11-30. Ledamot av sagda kontors överstyrelse 1903. Dess mindre GM 1908-02-17. Död 1916-12-26 i Stockholm, Oscars förs.,. Ägde hus i Stockholm och på Rindön. Gift 1875-12-09 i Stockholm Maria förs., i Stockholm med Anna Ingeborg Sofia Söderling, född 1856-12-09 i nämnda församl., ]] död 1923-02-27 i Stockholm, dotter av översten Jakob Söderling och Augusta Charlotta Hesselgren.

Barn:

 • Carl Oskar Jakob, född 1877. Civilingenjör. Se Tab. 5.
 • Anna Carolina Augusta, född 1879-09-26 i Stockholm Hedvig Eleonora förs., i Stockholm. Stiftsjungfru. Utexaminerad Rödakorssyster. död 1944-03-19 å Beckomberga sjukhus i Stockholm, Bromma förs., (db nr 111).
 • Carl Axel Ivar, född 1886-02-11 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm. Se Tab. 5 1/2.
 • Gerda Ingeborg Carolina, född 1887-08-28 på Tomten Rindön. Stiftsjungfru. Utexaminerad skolkökslärarinna från Ateneums skolköksseminarum.
 • Elsa Tyra Carolina, född 1888-10-05 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm. Stiftsjungfru. Musiklärarinna. Död 1938-11-29 i Stockholm (Oscars förs., db 329) (Solna förs., Sth. fb nr 308).
 • Elin Maria Carolina, född 1892-11-11 i Stockholm Hedvig Eleonora förs., i Stockholm. Stiftsjungfru. Utexaminerad från högre lärarinneseminariet. Gift 1917-04-18 i Stockholm med godsägaren friherre Gösta Hermelin, född 1884.
 • Märta Elisabet Carolina, född 1896-01-05 i Stockholm Hedvig Eleonora förs., i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1921-10-28 i Stockholm Oscars förs., ]] med hovrättsrådet i Svea hovrätt, jur. kandidat Carl Gustaf Eklund, född 1894-03-10 i Gunnilbo socken, Västmanlands län. Jur. kandidat i Sthlm 1918. Efter tingstjänstg. till Svea hovrätt 1925. Tjänstgöringar vid justitiedepart. o. nedre justitierevisionen. Hovrättsråd vid Svea hovrätt 1931. Tf expeditionschef i försvarsdepart. 1931. Expeditionschef i justitiedepart. 1933. Statssekreterare o. revisionssekreterare. Regeringsråd 1935. Vice ordf. i riksvärderingsnämnden 1940. D:o i inskrivningsrådet 1941. Ordför. i Stiftelsen Serafimerlasarettet o. i Juristfören i Sthlm.

TAB 5

Carl Oskar Jakob, (son av Carl Herman, Tab. 4), född 1877-05-24 i Stockholm Hedvig Eleonora förs., i Stockholm. Mogenhetsexamen 1896-05-16 vid Högre allm. läroverket å Södermalm i Stockholm 1896-05-16. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm s. å. 18/9. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1899-06-10. Elev vid Grossheds techn. Hochschule i Karlsruhe 1899–1900. Konstruktör hos olika firmor i Nordamerika 1901–1908. Betongingenjör hos aktiebolag Kreuger & Toll i Stockholm, Berlin och Bryssel 1909–1910. Egen konstruktionsfirma i Bryssel 1911–1926. Bosatt i Stockholm och anst. i aktiebolaget Lean för dess utländska affärer 1917. LSTF 1896–1923. Anställd hos Kreuger & Toll i Paris 1926–1930, död 1941-10-17 i Stockholm (Hedv. El. förs., Sth db nr 213). Gift 1916-07-05 i Södertälje förs., ]] med Nanny'' Maria Kallander, född 1883-06-28 i Stockholm, Katarina förs. Dotter av tulltjänstemannen Petrus Kallander och Anna Catharina Magnusson.

Barn:

 • Jarl Jakob Oskarsson, född 1917-04-26 i Stockholm (Ad. Fredr.), liksom syskonen. Se Tab. 5A.
 • Carl Bengt Oskarsson, född 1919-03-03 i Stockholm, Oscars förs. Se Tab. 5B.
 • Jeanne Margot, född 1921-02-26 i Stockholm, Oscars förs.,. Sjuksköterskeelev. Gift 1944-01-05 i Dala Järna (Hedv. El. förs., Sth. vb nr 2). Distriktsveterinär Karl Johan Samuel Gezelius. Född 1898-03-13.

TAB 5 1/2

Karl Axel Ivar, (son av Carl Herman tab. 4). Född 1886-02-11 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm. Studentexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1905-05-19. Tjänsteman vid riksbankens huvudkontor 1906-04-28–1908-10-01. Student i Uppsala universitet 1907-09-19. Filosofie magister därst. 1912-05-28. Student vid universitetet i Lund 1917-01-00. Filosofie licentiat examen därst. 1922-05-31. Vik. läroverksadjunkt. Promov. filosofie doktor 1937-05 29, död 1942-08-29 i Mariestad (Solna förs., Sth. db nr 247). Gift 1933-10-07 i Kristianstads förs., ]] med Elin Gerda Mary Valfrida Elisabeth Stenquist. Född 1905-11-16. Leg. tandläkare. Dotter av filosofie doktorn David Stenquist och Lundgren.

Barn:

 • Frida Ingeborg Stenquist, född 1936-04-07 i Lund (Kristianstads fb nr 59). Studentexamen v. Lidingö lärov. 1956-05-23. Filosofie stud. Filosofie kand. v. univ. i Sthlm 1963-09. Förlagsredaktör. Filosofie magister (medd AK75).

TAB 6

Gustaf Harald, (son av Mårten Henrik, Tab. 3), född 1840-07-29 Halleby. Student i Uppsala 1859-05-19. Filosofie kandidat 1866-02-17. Disp. pro gradu s. å. 23/5. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5 vice kollega vid Västerviks högre allmänna läroverk s. å. Vice adjunkt vid Västerås högre allmänna läroverk 1867. Kollega vid Arboga lägre allmänna läroverk 1867-12-14. Ledamot av styrelsen för Arboga sparbank 1876. Vice rektor under riksdagarna 1892–1898. RVO 1901-11-30. Död 1905-08-28 i Arboga. Gift 1877-12-31 på Stora Lindhem vid Söderköping med Eva Maria Charlotta Bruze, född 1852-08-01 Byrum ]], dotter av kaptenen Carl Magnus Bruze och Anna Charlotta Björkman. Död 1933-07-11 i Sthlm, Matteus förs.,.

Barn:

 • Ella Maria, född 1878-10-06 i Arboga. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1902-05-23. Gift 1910-11-18 i Arboga stadsförs., ]] med översten och chefen för Hälsinge regemente, RSO, RVO, Ernst Filip Vilhelm Hartelius, född 1879-02-23 i Arboga. Död 1933.
 • Gustaf Magnus (Gösta), född 1882-05-21 i Arboga. Mogenhetsexamen 1901. Elev vid tekniska högskolan 1902. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1905-12-00. Studieresa till Nordamerika 1906–1908. Bitr. ingenjör vid vattenfallsstyrelsens byggnadsbyrå 1920. T. f. byråingenjör därst. 1930. Gift 1910-03-26 i Oskarshamn ]] med Ragnhild Persén, född 1887-03-25. Död 1943-02-18 i Stockholm (S:t Matteus db nr 60).

TAB 7

Axel Albert, (son av Mårten Henrik, Tab. 3), född 1844-10-13 Torp. Elev å apoteket Lejonet i Norrköping 1858. Farm. stud. examen 1862-09-29. Inskrevs vid farmaceutiska institutet i Stockholm hösten 1866. Provisors- och apotekarexamen 1867-12-14. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1870-12-12. Student i Uppsala 1871-01-19. Med. filosofie examen s. å. 4/11. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1872-05-29–1872-07-11. Med. kandidat 1874-05-13. Underläkare vid Katarina sjukhus s. å. 1/7–25/8. Läkare vid Furusunds badort sommaren 1876. Dels amanuens och dels underkirurg vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1877-03-01–1878-06-01. T. f. överkirurg vid nämnda sjukhus s. å. 1/6–1879-09-01. Med. licentiat 1878-02-23. Legitimationsed s. å. 4/3. Underläkare vid kurhuset i Stockholm s. å. 15/10–9/12. T. f. lasarettsläkare i Oskarshamn 1878-12-15–1879-01-24. Lasarettsläkare därst. 1879-01-24. Läkare vid länslasarettet i Kalmar och kurhuset i Oskarshamn s. å. 24/6. Innehavare av det mindre av de för civila läkare för år 1881 anvisade resestipendier 1880-12-17. T. f. provinsialläkare i Oskarshamns distrikt 1880-12-291881-02-24, 1881-03-18–1881-04-26. Erhöll av medicinska fakulteten i Uppsala Hvasserska resestipendiet 1881. T. f. 2. bataljonsläkare vid Kalmar regemente 1881-04-13. Vistades i Tyskland, Frankrike och Österrike, huvudsakligen i Berlin, Halle, Wien och Paris för kirurgiska och gynekologiska studier 1881-12-20–1882-07-07. Förestod lasarettstjänsten på förordnande s. å. 2/3–25/4, 2/7–13/11. Frånträdde lasarettstjänsten och utnämndes till 2. bataljonsläkare vid Kalmar regemente 1883-03-02. Läkare vid Göteborgs kurhus s. å. 12/11. Tillika t. f. 1. bataljonsläkare vid Göta artilleriregemente 1885-03-21–1885-05-02. Badintendent vid Särö havsbad somrarna 1886 och 1887. Provinsialläkare i Mora distrikt 1887-12-09. Förste provinsialläkare i Uppsala län och provinsialläkare i Uppsala distrikt 1894-04-06. RNO 1898-12-01. Avsked 1909-04-30. Död 1923-03-05 i Stockholm (solna förs., db). Ägde Oskarshamns tändsticksfabrik 1887–1897, mekaniska snickerifabriken i nämnda stad 1888–1897 och den s. k. läkaregården i Mora 1890–1894. Gift 1882-03-11 i Oskarshamn med Anna'' Cecilia Petersson, född 1863-11-23 i nämnda stad, död 1918-07-30 i Stockholm (Solna förs., db), dotter av grosshandlaren Erland Petersson och Maria Sofia Wijkström.

Barn:

 • Carin Maria, född 1883-02-13 i Oskarshamn. Stiftsjungfru. Död där s. å. 27/5.
 • Sten Gunnar Axelsson, född 1884-03-01. I Oskarshamn. Mogenhetsexamen i Uppsala 1901-05-30. Med. filosofie examen därst. 1902-09-15. Kadettaspirant vid kustartilleriet 1903-06-18. Kadettexamen s. å. 11/9. Kadett s. å. 16/9. Avsked från kustartilleriet 1904-03-10. Officersvolontär vid 2. Svea artilleriregemente s. å. 17/5. Amanuens vid fysiol. instit. av Uppsala universitet 1905-07-01–1906-06-30. Reservofficersexamen vid Karlberg 1906-08-15. Underlöjtnant i upplands artillerireg:s reserv s. å. 14/12. Med. kandidat i Uppsala 1907-11-29. Amanuens vid akademiska sjukhuset i nämnda stad skilda tider 1908–1910. Avsked från underlöjtnantsbeställningen 1911-01-27. Läkareförordnanden i Uppsala och Stockholm under skilda tider 1911–1912. Amanuens vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1912-04-01. Med. licentiat i Uppsala s. å. 30/2. Andre läkare vid sistnämnda sjukhus kirurgiska avdelning 1916-04-15–1921-04-15. Studieresa till Tyskland, Italien och Österrike 1921–1922. T. f. lasarettsläkare vid länslasarettet i östhammar 1922-03-28–s. å. 30/4. Underläkare vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm kirurgiska avdelning 1922-05-011925-06-07. T. f. lasarettsläkare vid länslasarettet i Landskrona 1925-06-08 ord. lasarettsläkare därst. s. å. 3/10. Överläkare vid Norrköpings lasaretts kirurgiska avdelning 1931-12-06. Med. hedersdoktor vid Uppsala universitet 1932-11-05. Har av trycket utgivit ett femtontal skrifter i kirurgiska ämnen. RNO 1938-06-06, KVO 2kl 1943-11-15, RJohO. Gift 1913-03-29 i Uppsala (Sthlm, Gustaf Vasa förs., vb) med Astrid'' Tekla Margareta Wallman, född 1888-06-22 i Stockholm, Svea art. regementes förs., dotter av inspektören och underlöjtnanten Carl Evald Wallman och hans 1:a hustru Alma Viktoria Hultstrand.

TAB 8

Henrik, (son av Mårten Henrik, Tab. 3), född 1846-11-11 på Torp. Anställd i C. G. Fritzes & C:o hovbokhandel i Stockholm 1862–1870. Biträde i Georges bokhandel i Genève i Schweiz 1870 och i en bokhandel i Paris 1873–1875. Bokhandlare och bokförläggare i Genève 1883-07-01. Död 1918-12-17 Taxnäs,. Gift 1882-10-05 i Genève med Pauline Jeanne Suzanne Thioly, född 1855-12-31 i nämnda stad, död 1923 i Nordamerika, dotter av dentisten Jacques Francois Gideon Thioly och Henriette Marie Bellon. Död 1923-01-10.

Barn:

 • Anna Heléne, född 1883-08-10 i Genève, ]] (Etat civil de Genève). Gift 1914-12-06 med affärsmannen i Brooklyn U. Södra A. Herbert Howard Cox, född 1882-01-07.
 • Edla Andrée, född 1885-02-19 i Genève. Gift 1907-03-19 i Norrköping med ingenjören Emil Rikard Enderlein, född 1878-01-29 i Schweiz.
 • Charles Otto Henri, född 1887-05-18 i Genève, död 1905-01-00 i Genève. Död 1904-12-30.

TAB 9

Christoffer Isidor, (son av Mårten Henrik, Tab. 3), född 1849-05-27 på Torp. Mogenhetsexamen i Linköping 1868-06-11. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1869-05-29 och examen till rättegångsverken 1872-05-22. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 4/6. Extra ordinarie notarie s. å. 1/7. Vice häradshövding 1875-05-31. Advokat i Sundsvall 1876–1878. Notarie vid Sundsvalls rådhusrätt 1878-12-30. Borgmästare i Östersund 1879-09-19. Landstingsman i Jämtlands län 1888–1915, landstingets ordförande 1910–1915. Ledamot av riksdagens första kammare 1891–1899. RVO 1891-12-01. RNO 1897-09-18. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1903–1915. KVO 2kl 1909-07-15. Död 1916-09-20 i Östersund. Gift 1881-09-15 på Jakobsdal vid Sundsvall med Gunilla'' Sofia Vilhelmina Bergmansson , född 1853-12-31 i Västerås. Död 1938-11-16 i Stockholm (Kungsh. förs., db 258) (Östersunds db 16). Dotter av häradshövdingen Gustaf Ulrik Bergmanson och Emilia Christina Melin .

Barn:

 • Elsa, född 1882-10-16 i Östersund. Stiftsjungfru. Lärarinna i teckning vid samskolan i Ängelholm 1907-01-31. Avsked från nämnda befattning 1908. Lärarinna vid elementarskolan för flickor i Östersund. Gift 1914-05-30 i Östersund ]] med majoren i armén, kaptenen vid Jämtlands fältjägarregemente, RSO, Curt Bernhard Brant-Lundin, född 1882-02-24 i Stockholm.
 • Marit, född 1884-06-04 i Östersund. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Anna Sandströms högre lärarinneseminarium. Lärarinna vid Anna Schuldheis' skola i Stockholm.

Källor

Medd. om hela släkten har lämnats av med. doktor Sten von Stapelmohr.

1Um. 2Oö. 3Egen meritförteckning.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: