:

Hellenstierna nr 1321

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hellenstierna nr 1321 †

Adlad 1694-12-22, introd. 1697. Utdöd 1872-12-22.


Hellenstierna A132100.jpg

TAB 1

Sven Svensson. Landbofogde på de Haromarskjöldska godsen i Misterhults m fl socknar Kalmar län. Bodde på hemmanet Imbramåla i nämnda socken, som han fått av landshövdingen Peder Hammarskjöld. Gift med Brita Månsdotter, dotter av Måns Bergeson i Skälsebo i Tuna socken, Kalmar län och Anna Kierstin Nilsdotter, vilkas gravsten med årtalet 1657 ännu finnes på Tuna kyrkogård.1

Barn:

 • Johan Heller, adlad Hellenstierna, född 1644, Jakobsmässoafton, på Imbramåla. Student i Uppsala2 1662-03-16. Länsbokhållare i Östergötlands län 1670¤3. Häradshövding i Tuna, Sevede och Aspelands härader i Kalmar län 1680-11-23. Adlad 1694-12-22 (introd. 1697 under nr 1321). Död 1704-01-24 Malmgruva Gift 1686-02-28 i Stockholm med Christina Arendt, född 1663 i jan., död 1740-12-26 på Malmgruva och begraven s. å. 31/12, dotter av överkrigskommissarien Johan Arendt och Christina Segersdotter Kraft.

Barn:

 • Brita Christina, döpt 1687-01-03 i Stockholm, begraven 1742-07-11 i Misterhults socken. Gift 1716-10-14 på Malmgruva med livdrabanten och ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Christoffer Gahm, född 1689, levde 1742.
 • Carl, född 1689-08-10. Student i Uppsala2 1703-01-21. Fänrik. Död ogift i Polen.
 • Engela, född 1690, död ogift 1751-09-29 Boda å. 11/10 i Tuna socken.
 • Vendela, född 1692, död ogift 1764-06-02 på Boda.
 • Hans, född 1694 på Malmgruva och begraven s. å. 17/5.
 • Anna Catharina, född 1695-07-05 på Malmgruva, död 1765-09-22 Väderhult. Gift 1736-03-07 i Vena socken, med fänriken Carl Krutmeijer.
 • Margareta, född 1696, död 1732 i Kristdala prästgård och begraven s. å. 26/11. Gift med prosten och kyrkoherden i Hults och Edshults församl:s pastorat av Linköpings stift Nils Meurling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1734-10-16 i Vena socken, med Juliana Ehrenström, född 1713, död 1784-02-09 Aby, dotter av stadsmajoren Arvid Ehrenström, och Catharina Billingberg)4, född4 1690-11-14, död 1761-05-04.
 • Sven Gabriel, född 1697. Kornett. Död 1767. Se Tab. 4
 • Christina, född 1698-07-10 på Malmgruva, död 1709-09-30.
 • Elsa Maria, född 1699-07-12, på Malmgruva, död 1758 och begraven s. å. 5/6 i Misterhults socken. Gift där 1727-01-17 med sjökaptenen Carl Berg, född 1691, begraven 1747-08-16 i Misterhults socken.
 • Lorentz, född 1703. Lantjägare. Död 1777. Se Tab. 8

TAB 2

Johan (son av Johan Heller, adlad Hellenstierna, Tab. 1), till Olofstorp i Algutstorps socken, Älvsborgs län. Född 1691. Student i Uppsala2 1703-01-21. Volontär vid fortifikationen. Förare vid Seulenburgs sachsiska bataljon 1707. Sergeant därst. 1708. Fången s. å. 17/10, vid Kolkampä. Hemkom 1712. Sergeant vid livdragonregementet s. å. 25/9. Löjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1713-07-03. Konfirm.fullm. 1716-12-14. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1717-08-01. Sekundkapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1718-06-26. Premiärkapten därst. 1719-08-19. Kapten vid Skaraborgs regemente 1720-10-31. RSO 1748-11-07. Död 1758-04-06 på Olofstorp. Gift 1:o med Agneta Tranhielm, dotter av kamreraren Christer Trana, adlad Tranhielm, och Elisabet Conradi. Gift 2:o 1748-12-08 i Saleby socken, Skaraborgs län med Brigitta Anthoni, född 1716, död 1787-12-27 i Skövde.

Barn:

 • 1. Johan, född 1744. Hovjunkare. Död 1801. Se Tab. 3
 • 2. Carl, född 1748-02-26 på kaptensbostället Besebo i Saleby socken. Volontär vid. Skaraborgs regemente 1762-10-00. Sergeant därst. 1767. Död ogift 1772-02-14 på St. Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län.
 • 2. Christina Brita, född 1751-09-26, på Olofstorp. Gift 1771-05-22 med fänriken Emanuel Svedenborg, nr 1598, född 1731, död 1794.

TAB 3

Johan (son av Johan, Tab. 2), född 1744-07-20 i Valstads socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1760-09-09. Rustmästare därst. 1762-02-05. Förare s. å. 28/8. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1764. Fänriks avsked 1768-05-28. Hovjunkare. Död 1801-01-04 Grimmestorp. Gift 1:o 1769-01-13 med Anna Maria Lindgren i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1751-06-24 Seltorp s socken, Skarab., med kaptenen Carl Johan Gyllenhaal, född 1725, död 1753. Gift 2:o 1755-08-22 med vice häradshövdingen Johan Jakob von Döbeln, född 1729, död 1766), född 1732, död 1790-01-04 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Georg Lindgren och Anna Maria Segervan. Gift 2:o 1790-10-03 i Slöta socken, Skaraborgs län med Christina Catharina Falander, dotter av Håkan Falander och Märta Christina Kymell. Gift 3:o 1798-05-20 med Anna Carlbom, född 1768, död 1802-01-19 i Härja socken. Dotter av Gustaf Månsson i Skattegården Karleby och Catharina Persdotter.

Barn:

 • 1. Johanna Beata, född 1768, död ogift 1797-01-24 i Skövde.
 • 1. Johanna Birgitta, född 1769-04-20 på St. Torpa i Segerstads socken.
 • 1. Anna Christina, född 1770-07-15 på St. Torpa.
 • 1. Johan, född 1772-11-16 på St. Torpa, död där 1773-03-05.
 • 1. Harald Johan, född 1773-10-24 på St. Torpa, död ung.
 • 1. Carl Daniel, född 1775-05-10 på St. Torpa, död s. å. 25/7.
 • 2. Jan, född 1793, död 1801-11-10 i Härja socken, Skaraborgs län.
 • 3. Maria. Elisabet, född tvilling 1797-04-08 i Härja socken, död där 1800-05-04.
 • 3. Carl, född tvilling 1797-04-08. Härja socken.

TAB 4

Sven Gabriel (son av Johan Heller, adlad Hellenstierna, Tab. 1), född 1697-07-19 Malmgruva. Dragon vid livdragonregementet 1713. Rustmästare därst. s. å. Äldste kornett vid skånska ståndsdragonregementet 1718-06-26. Reducerad med regementet 1721 och exspektant vid Bengt Horns värvade infanteriregemente s. å. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1731. Fänrik vid Jönköpings regemente 1741. Fänrik vid Kalmar regemente 1753. Död 1767-01-08. På Berg i Mönsterås socken, Kalmar län och begraven s. å. 20/2 i Mönsterås kyrka. Gift 1722 med Ingrid Margareta Stråle af Ekna, född 1692, död 1759-02-25 på Berg, dotter av kornetten Magnus Stråle af Ekna, och Catharina Zelow.

Barn:

 • Johan, född 1725. Volontär vid Kalmar regemente. Död 1742 Under finska kriget.
 • Christina Elisabet, född 1727-10-22) på Väderhult i Vena socken, Kalmar län, född ogift 1772-03-22 på Berg.
 • Carl Magnus, född 1730. Kapten. Död 1808. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Magnus (son av Sven Gabriel, Tab. 4), född 1730-09-07 Väderhult. Volontär vid kronprinsens regemente 1745-06-11. Furir vid Kalmar regemente s. å. 16/12. Förare därst. 1748-08-31. Sergeant 1749-03-01. Stabsfänrik 1752-06-11. Fänrik på stat5 1761-06-22. Löjtnant 1764-12-31. Stabskapten 1771-08-28. Kaptenlöjtnant5 17732-10-07. Avsked5 1774-10-24. Död 1808-08-25 Berg. Gift där 1769-07-11 med Eleonora Catharina Bexell, född 1747-02-24 på Funghult i Hässleby socken, Jönköpings län, död 1804-05-02 på Berg, dotter av kaptenen Israel Bexell och Francoise Rudebeck.

Barn:

 • Sven, född 1771-12-14 på Berg. Volontär vid Kalmar regemente 1778-02-12. Furir därst. 1793-03-26. Förare 1796-05-20. Sergeant 1797-06-22. Fältväbel s. å. 3/6. Sekundadjutant 1798-09-10. Livdrabant6 1799-09-09. Placerad på Nylands dragonregemente 1806-09-05. Död ogilt 1809-01-19 i Mönsterås köping.
 • Carolina, född 1773-02-24 på Berg, död 1825-03-20 i Kalmar. Gift 1800-05-20 på Berg med fältkamreraren Johan Wiggman.
 • Johan, född 1778-09-28 och död s. å. 27/11 på Berg.
 • Johanna, född 1783-06-21 på Berg, död ogift 1828-11-21 Kalmar.

TAB 6

Magnus (son av Johan Heller, adlad Hellenstierna, Tab. 1), född 1702-06-10 Malmgruva. Student i Uppsala2 1718-10-20. Auskultant i Göta hovrätt 1724. Vice häradshövding 1726. Häradshövding i Tuna län samt Sevede och Aspelands härader 1736-05-27. Vice lagman i Kalmar län och Öland 1756-07-06. Lagmans titel och avsked 1762-06-29. Död 1783-07-06. På sin egendom Hovmantorp i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1737-04-11 Ekeryd med Anna Magdalena Berghman, född trilling 1715-01-16 på Hovmantorp, död där 1792-09-21, dotter av assessorn Gustaf Berghman, och Maria Christina Rudebeck.

Barn:

 • Christina Magdalena, född 1739-02-11 på Malmgruva, död 1794-05-03 i Vimmerby. Gift 1764-09-22 Väderhult med sin kusin, häradshövdingen Per Lennart Rosenbielke, född 1727, död 1777.
 • Gustaf, född 1740. Tullfiskal. Död 1821. Se Tab. 7
 • Maria Anna, född 1741-06-07 på Malmgruva, död 1797-03-10 på Hovmantorp. Gift 1780-02-23 på Hovmantorp med majoren Zakarias Sundin, adlad Segerheim, född 1735, död 1814.
 • Hedvig Eleonora, född 1742, död 1749-01-15 på Malmgruva och begraven s. å. 24/1 i Tuna socken.
 • Johan Fredrik, född 1743-08-14 och död s. å. 20/12 Österarp

TAB 7

Gustaf (son av Magnus, Tab. 6), född 1740-06-24 på Malmgruva i Tuna socken, Kalmar län. Vice häradshövding. Tullfiskal i Finland. Död 1821-02-20. Gift 1795-08-22 på Väderhult i Vena socken, Kalmar län med Ingeborg Wimmercrantz, född 1766-05-31 i Vimmerby, död 1819-05-19 i nämnda stad, dotter av borgaren Otto Ludvig Wimmercrantz och Margareta Höckert.

Barn:

 • Sofia, född 1787-03-12 på Väderhult, död 1801-05-16.
 • Johan Magnus, född 1795-11-27 i Vimmerby, död där 1796-03-14.
 • Christina Magdalena, född 1797-07-08 på Väderhult, död 1876-03-02 i Linköping. Gift 1820-12-28 i Vimmerby med fanjunkaren och kronoskogvaktaren Erik Albrekt Gripensköld, född 1793, död 1835.
 • Gustava Magna, född 1801-03-01 på Väderhult, död ogift 1824-12-23.
 • Otto Ludvig, född 1805-03-07 i Vimmerby. Kadett vid Karlberg 1822-01-12. Avgången s. å. 28/9. Styrmansexamen i Kalmar 1823-03-04. Kofferdikapten. Död ogift 1834-09-15 i Kalmar.

TAB 8

Lorentz (son av Johan Heller, adlad Hellenstierna, Tab. 1), född 1703-06-26 på Malmgruva. Volontär vid Skaraborgs regemente 1722-09-03. Kadett vid amiralitetet 1723 i dec. Kommenderad på spanska konvojresan 1724. Erhöll 1726 permission att resa utomlands och uppehöll sig ett och ett halvt år i London och Danmark. Arklimästare vid amiralitetet 1728-12-31. Avsked. Underiantjägare i Kalmar län 1737-06-27. Ansökte 1752-04-27 om överjägmästares n. h. o. v. Död 1777-08-00. på Stjärnevik i Frödinge socken, Kalmar län [Sj]. Gift 1732-09-29 Hökefors med Brita Catharina Rääf i Småland, född 1708-11-01, död 1787-04-18 Lysnekullen

Barn:

 • Christina Margareta, född 1733-04-14 på Hökefors, död 1779-08-11 Eketorpet Gift 1768-01-11 på Långvik i nämnda socken, med fänriken Per Gabriel Persson von Stasse, född 1737-03-04 i Böljerum i Gladhammars socken, Kalmar län.
 • Elisabet Vendela, född 1734-10-22 på Hökefors, död ogift 1754-09-13, på nämnda egendom.
 • Johan Magnus, född 1736-09-27 på Hökefors. Rustmästare. Död 1754-09-26 på torpet Hökenäs under Hökefors.
 • Brita Maria, född 1738-09-24 på Hökefors, död 1786-05-04 i Borås. Gift.
 • Leonard Adam, döpt 1740-11-04 på Hökefors, död 1741-01-00 och begraven s. å. 27/1 i Tuna kyrka
 • Vendela, död ogift.
 • Laurentia Catharina, född 1743-07-29 på Hökefors, död 1814-05-05 i Näsby vid Eksjö. Gift 1774-12-22 på Stjärnvik med andre lantmätaren i Kronobergs län Anders Chytræus, född 1749 Älta, död 1828.
 • Lars, född 1745-09-23 på Hökefors, död 11 veckor gammal och begraven s. å. 4/11 i Tuna kyrka
 • Anna Helena, född 1746-10-16 på Hökefors, död 12 veckor gammal och begraven 1747-01-18 i Tuna kyrka
 • Gustaf Adolf, född 1749. Sergeant. Död 1810. Se Tab. 9.
 • Ulrika Charlotta, född 1751-11-18 på Hökefors, död 1752 12 veckor gammal och begraven s. å. 9/2 i Tuna kyrka
 • Ulrika Eleonora, född 1754-06-14 på Hökefors, död s. å. och begraven 16/11 i Tuna kyrka

TAB 9

Gustaf Adolf (son av Lorentz, Tab. 8), född 1749-07-20 Hökefors. Fri volontär vid Kalmar regemente 1773-11-11. Sergeant därst. Död 1810-05-01 på Adriansnäs i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1786-08-06 i Frödinge socken, Kalmar län med Catharina Regina Nordström, född 1762, död 1818-01-29 på Adriansnäs, dotter av regementsskrivaren Johan Nordström och Elsa Regina Roback.

Barn:

 • Christina, född 1787-10-11 Karsnäs, död 1862-06-05 Hälsingsö Gift 1810-12-09 på Adriansnäs med kornetten Erik Johan Ahlgren, född 1785-06-30 på Köksmåla i Misterhults socken, död 1861-04-01 på Hälsingsö.
 • Vendela, född 1788-10-22 på Karsnäs, död änka. Gift 1821-11-16 på Adriansnäs med fanjunkaren vid Smålands husarregemente Georg Gabriel Rothstein, född 1787-11-27 i Gottfridsdals socken, Kalmar län, död 1847-12-22.
 • Gustava, född 1790-07-27 på Karsnäs, död 1848-08-30 i Helsingfors. Gift 1:o 1819-07-02 Imbramåla Gift 2:o 1824-12-03 Hillerstorp med kvartermästaren vid Smålands husarregemente Johan Emanuel Åkerström, född 1801-12-00, i Marbäcks socken, död 1856-08-29.
 • Engela, född 1791-07-29 på Karsnäs, död 1870-10-29 i Tirserums socken, Östergötlands län. Gift 1817-10-11 på Adriansnäs med sin systers svåger fanjunkaren Svante Ahlgren, född 1790-08-02 på Köksmåla, död barnlös 1829-05-10 genom drunkning i sjön vid Köksmåla.
 • Sofia, född 3796-02-29 i Misterhults socken, död 1853-03-06. Gift 1819-07-01 i Misterhults socken, med kyrkoherden i Gladhammars och Västerums församl:s pastorat av Linköpings stift Lars Herman Phalén, född 1794-07-07 på komministerbostället Holmen i Ingatorps socken, Jönköpings län, död 1865-11-20 i Västerums prästgård.
 • Johanna, född 1798-11-02 i Misterhults socken, död där 1799-01-11.
 • Johan Gustaf, född 1802. Kornett. Död 1872. Se Tab. 10
 • Adolf Lorentz, född 1807-10-19 på Adriansnäs, död där 1809-11-24.

TAB 10

Johan Gustaf (son av Gustaf Adolf, Tab. 9), född 1802-04-18 Adriansnäs. Sergeant vid Kalmar regemente. Avsked. Kornetts titel. Egendomsägare. Död 1872-12-22 i Mönsterås och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1829-11-27 Granebo

Barn:

 • Catharina Marta Margareta (Carin), född 1830-09-05 Koppermåla, liksom syskonen, död 1903-11-25 i Emsfors i Döderhults socken, Kalmar län. Gift 1865-02-23 i Mönsterås med snickaren vid Emsfors pappersbruk, kyrkovärdén Carl Johan Svensson, född 1833-06-09. Död.
 • Gustaviana Petronella Matilda, född 1832-04-14, död ogift 1867-03-29, i Mönsterås.
 • Per Erik Gustaf, född 1835-02-22. Ångbåtsbefälhavare. Död i slutet av 1860-talet i San Francisco.
 • Carl Johan Ernst, född 1841-03-01, död s. å. 12/3.

Källor

1 Norra Hammarskjöld, Ätten Hammarskjöld (1910). 2 Um. 3 Oö. 4 As. 5 KrAB. 6 RHHj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: