Stiernspetz nr 1805

Från Adelsvapen-Wiki

1805.jpg

Adliga ätten Stiernspetz nr 1805

Adlad 1726-10-13, introd. s. å.

Stiernspetz A180500.png

TAB 1

Johan Petersson,, adlad Stiernspetz, till Hamnaryd i Solberga socken, Jönköpings län. Född säkerligen 1680 (och ej 1690, såsom uppgives på riddarhusgenealogien) i Pommern, där fadern var amtman. Korpral vid pommerska adelsfaneregementet 1698. Volontär vid livdragonregementet 1700. Fältväbel därst. s. å. Kornett 1702-07-14. Rymde för dråp s. å., men frikändes och återfick tjänsten 1703-11-06. Löjtnant 1704-04-23. Konfirm.fullm. s. å. 9/8. Regementskvartermästare 1706-11-26. Kapten 1708-03-02. Följde till Bender 1709. Lämnade i staden Saltziawa s. å. i aug. utan tillstånd Gyllenkrooks armé samt reste hem. Återkom till Sverige 1710. Åter kapten vid livdragonregementet 1712-02-28. Överjägmästare i Småland och Blekinge samt lantjägmästare i Jönköpings län efter svärfadern 1717-01-22. Transp. till överjägmästartjänsten i Västergötland 1719. Överjägmästare i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län 1721-11-21 och i hela Småland och Blekinge 1723-06-26. Adlad 1726-10-13 (introd. s. å. under nr 1805). Död 1733-05-01 Slätthult Han var med vid Narva, Riga och Klissov, sårad vid Punitz, bevistade slaget vid Fraustadt, sårad vid Holovzin och Poltava samt följde konungen till Bender och blev fången i kalabaliken, men strax frigiven. Gift 1713-12-01 på Hamnaryd med Maria Christina Hammarfelt, född 1690, död 1768-09-12 på Hamnaryd och begraven s. å. 9/9, dotter av överjägmästaren Samuel Hammarin, adlad Hammarfelt, och Christina Wattrang.

Barn:

 • Christina Juliana, född 1714-11-24 på Hamnaryd, begraven 1716-04-18.
 • Carl Gustaf, född 1716. Kapten. Död 1774. Se Tab. 2
 • Hedvig Eleonora, född 1719-02-10 på Hamnaryd, död 1765-06-10 på Slätthult. Gift 1740-05-27 på Hamnaryd med sin mosters mans brorson majoren Gustaf Johan Queckfeldt, född 1716, död 1775.
 • Samuel Johannes, född 1724-06-11 på Slätthult, död ung.

TAB 2

Carl Gustaf, (son av Johan Petersson, adlad Stiernspetz, tab 1), född 1716-08-09 på Hamnaryd. Volontär vid livgardet 1732. Underofficer 1733. Sergeant 1737. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente s. å. Livdrabant 1746-04-09. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1747-11-10. Kaptens avsked 1759-05-04. Död 1774-05-03 på Hamnaryd. Gift 1:o 1747-09-06 på Viredaholm i Vireda socken, Jönköpings län med sin syssling Christina Henrietta Hammarberg, född 1716-08-15, död 1750-07-04 Orreda och begraven i Solberga kyrka, dotter av presidenten Henrik Hammarberg, och Abela Juliana Silfverskiöld. Gift 2:o 1753 med Hedvig Elisabet Printzensköld, född 1732-04-28 Bodanäs, död 1773-03-14 på Hamnaryd, dotter av ryttmästaren Johan Axel Printzensköld, och friherrinnan Emerentia Beata Roos.

Barn:

 • 2. Johan Henrik, född 1754-05-20 på Orreda. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1776-09-02. Sekundkorpral därst. 1776-11-22. Livdrabant och kornett 1777-05-13. Löjtnant 1789-05-20. Avsked 1796-11-03. Död barnlös 1819-08-13. Gift 1782-12-26 Äpplaholm
 • 2. Carl Axel, född 1755. Löjtnant. Död 1840. Se Tab. 3.
 • 2. Christina Henrietta, född 1757-01-20 på Orreda, död 1819-09-23. Gift 1776-05-12 på Hamnaryd med stadsnotarien och rådmannen i Eksjö, assessorn Constans Eek, född 1748, död 1799-01-22 i Eksjö.
 • 2. Beata Eleonora Emerentia, född 1758-02-28 på Orreda, död 1834-04-00. Gift 1780-04-14 Hattsjöhult
 • 2. Maria Elisabet, född 1760-01-21, död 1805-11-13. Gift 1790-08-04 Nordanskog med sin syssling samt två sina bröders och en sin systers svåger överjägmästaren Per Markus Mannerstedt, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1807.
 • 2. Carolina Eleonora, född 1761-07-08, död 1856-02-28. Gift 1784-04-12 Nyatorp
 • 2. Gustaf Otto, född 1763-08-31. Volontär vid Jönköpings regemente 1782. Adjutant därst. s. å. 25/6. Fänrik 1784-08-25. Stabslöjtnant 1785-05-18. Kaptens avsked 1786-09-20. Död barnlös 1817-04-16 på familjeegendomen Hamnaryd samt ligger jämte sin hustru begraven i Solberga kyrka. Gift 1790-07-23 i Norra Solberga socken med Johanna Maria Key, född 1754-10-04 Botorp, död 1840-03-13 på Hamnaryd, dotter av häradshövdingen Johan Key och Christina Maria Wiesel.
 • 2. Fredrik Adolf, född 1765. Levde utan tjänst. Död 1827. Se Tab. 4.
 • 2. Claes Erik, född 1767. Adjutant. Död 1835. Se Tab. 14
 • 2. Nils Julius, född 1770. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 15.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1773-02-24 på Hamnaryd. Gift 1802 med prosten och kyrkoherden i Dalstorps pastorat av Göteborgs stift Johan Molin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1774 i Göteborg med Margareta Lindqvist, född 1754, död 1795, dotter av kontrollören Fadder Lindqvist), född 1746-10-29 i Göteborg. Död 1805-02-25.

TAB 3

Carl Axel, (son av Carl Gustaf, tab 2), född 1755-05-05 i Orreda i Flisby socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1771-05-18. Sekundkorpral därst. 1774-08-12. Sekundadjutant 1777-12-17. Stabskornett 1779-07-22. Löjtnant i armén. Löjtnant vid Smålands lätta kavalleriregemente 1792-11-22. Genom byte k. livdrabant 1801-06-16. Avsked s. å. 20/7. Död 1840-11-24. Gift 1778-05-24 Äpplaholm med sin syssling Eva Juliana Mannerstedt, född 1751-12-01, död 1790-05-15 Boda, dotter av ryttmästaren Nils Julius Mannerstedt, och Elisabet Printzensköld.

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1779-03-17 på Äpplaholm, död 1809-05-10 i Stockholm. Gift 1802-08-20 med sekreteraren vid generaltullarrendesocieteten Henrik Forshäll, född 1763 i Finland, död 1810-02-19 i Stockholm.
 • Carl Julius, född 1780-04-02 Rö
 • Nils Gustaf, född 1781-10-10 i Säby socken. Löjtnant vid arméns flotta. Död barnlös 1823-06-05. Gift 1813-02-13 med Christina Catharina Wettermarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1793-09-27 i Barkeryds socken, Jönköpings län, med kornetten Carl Gustaf von Gertten, född 1774, död 1809), född 1767.
 • Axel Fredrik, född 1783-04-06 i Säby socken. Livdrabant vid hertig Carls livdrabantkår 1803-04-01. Fänrik vid Jönköpings regemente 1808-01-14. Sekundlöjtnant därst. 1812-03-08. Kapten 1815-07-11. RSO 1831-01-26. Avsked från regementet 1835-06-19 med tillstånd att kvarstå i armén. Död barnlös 1847-05-30 i Linköping. Gift 1817-09-14 med sin farbrors frus brorsdotter, stiftsjungfrun Märta Sofia Ribbing, född 1793-09-13 Stumperyd, död 1846-04-15, dotter av ryttmästaren Fredrik Ribbing, och Hedvig Charlotta von Liphardt.
 • Ulrika Eleonora, född 1784-10-20 på Boda, död ogift 1866-10-23 på Hamnaryd.
 • Beata Charlotta, född 1786-08-06 på Boda, död 1868-12-18 i Billinge prästgård Malmöhus län. Gift 1805-10-16 Segesholm s län med ryttmästaren Gustaf Vilhelm Horn af Rantzien, A, född 1780, död 1838.
 • Lovisa Gustava, född 1788-06-28 på Boda, död 1841-02-03 på Stora Björkeröd. Gift 1821-11-26 på Rösjöholm i Tosjö socken, Kristianstads län med sin svågers kusin, ryttmästaren Bengt Gustaf Skytte af Sätra, född 1768, död 1844.

TAB 4

Fredrik Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 2), till Gullarp i Flisby socken, Jönköpings län. Född 1765-09-21 Hattsjöhult. Levde utan tjänst. Godsägare. Död 1827-08-10 på Gullarp och begraven 1827-08-27. Gift 1794-12-19 på sistnämnda egendom med Hedvig Charlotta Ribbing, född 1755-08-14 Stumperyd. Död 1818-10-23 på Gullarp, dotter av fänriken Arvid Gustaf Ribbing, och Helena Sabelfelt.

Barn:

 • Hedvig, född 1796-04-07 på Gullarp, död där s. å. 10/4.
 • Gustaf Arvid, född 1798. Auditör. Död 1866. Se Tab. 5.

TAB 5

Gustaf Arvid, (son av Fredrik Adolf, tab 4), född 1798-10-13 Gullarp. Student i Uppsala 1815. Auskultant i Göta hovrätt 1818-10-09. Extra kanslist därst. 1819. Extr anotarie 1821. Vice häradshövding 1823-08-05. Auditör vid skånska husarregementet 1825-07-29. Auditör vid Smålands grenadjärbataljon s. d. Avsked 1848-07-11. Död 1866-11-30 på Hamnaryd i Solberga socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1826-06-24 (1826-07-24?) Danstorp med Christina Cecilia Söderström, från vilken han blev skild 1845-01-07 enl Linköpings domkapitel, född 1807-07-21 Danstorp. Död 1877-02-19 på Hamnaryd och begraven på Solberga kyrkogård. Dotter av fältkamreraren Johan Söderström och Anna Christina Stahre. Gift 2:o 1859-05-08 i Solberga förs, Jönköpings län med Maria Elisabet Nilsdotter, född 1825-08-10 i Flisby socken, Jönköpings län. Död 1907-09-26 i Eksjö landsförs. Dotter till hemmansägaren och rusthållaren Nils Jansson (Johansson) o h h Maja Lena Petersdotter Brask.

Barn:

 • 1. Hedvig Catharina Elfrid, född 1827-05-20 på Gullarp, död 1923-02-21 i Motala. Gift 1863-08-18 på Danstorp med kantorn vid Lunds domkyrka, musikdirektören vid norra skånska infanteriregementet, RVO, August Reinhold Nylander, född 1819-02-15 i Nässjö socken, Jönköpings län. Död 1895-04-02 på Västra Näs i Höreda socken, Jönköpings län.
 • 1. Utha Herminia, född 1828-11-02 på Gullarp. Död 1905-12-22 i Tranås och begraven i Norra Solberga socken. Gift 1859-01-28 på Danstorp med majoren Sten Charles Emil Hjalmar von'' Heland, nr 1841, född 1826-05-04. Död 1918-10-30. Major i armén.
 • 1. Johan Gustaf, född 1830. Vice häradshövding. Död 1894. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Sigurd, född 1832-05-19 (1832-02-01?). Död 1843-08-27.
 • 1. Per Arvid Henrik, född 1834-06-21 på Gullarp. Student i Lund 1850-11-09. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1851-01-18. Konstapel därst. 1851-06-23. Sergeant 1851-09-28. Artilleriofficersexamen 1852-04-29. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1852-12-11. Löjtnant därst. 1858-03-02. Transp. till topografiska kåren 1861-10-08. Kapten därst. 1867-11-26. Stabschef i femte militärdistriktet 1872-02-021875-05-00. RSO 1873-05-14. Överadjutant och major vid generalstaben 1873-12-19. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1887. Disponent på Rockhammars och Storbo bruk i Fellingsbro socken, Örebro län 1879. Ordförande i styrelsen för Guldsmedshytte aktiebolag sedan 1879. Avsked från generalstaben 1884-07-18. Disponent för Ulvshytte bruk i Silvbergs socken, Kopparbergs län 1887–1893. Ledamot av riksdagens andra kammare 1888–1893. Ordförande i Ulvshytte järnverksabol:s styrelse 1893. Ägde tillsamman med syskonen Gullarp och Hamnaryd i Solberga socken 1841–1862 samt ensam Danstorp i Höreda socken (alla i Jönköpings län) ävensom Rockhammars och Storbo bruk. Död 1918-12-22 i Södertälje. Gift 1872-11-02 på Nygård i Älvkarleby socken, Uppsala län med Ida Eleonore af'' Wirsén, född 1854-11-02 på Rockhammars bruk. Död 1922-02-19 i Södertälje. Dotter av kabinettskammarherren Carl Ture af Wirsén, och Virginia Charlotta Elisabet Eleonora von Schulzenheim.
 • 1. Constans Edvard, född 1836-05-16 på Gullarp. Student i Lund 1853. Examen till rättegångsverken 1856-12-13. Auskultant i Göta hovrätt 1857-01-14. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1858-05-28. Vice häradshövding 1862-10-21. Fiskal i nämnda hovrätt 1873-04-21. Assessor i Göta hovrätt 1875-01-29. Avsked 1879-06-27. Ägde en tid 1/5 i Gullarp och 1/2 i Västra Näs i Höreda socken, Jönköpings län. Död ogift 1896-01-31 i Vadstena.
 • 2. Emma Carolina, född 1843-12-19. Död 1857-03-29. Obs född och död före föräldrarnas äktenskap och därigenom ej tillhörig ätten.
 • 2. Kristina Maria, född 1845-04-04 i Solberga förs, Jönköpings län. (R H D prot. 1885-11-28). Död 1903-02-06. Gift 1868-09-19 med Martin Theodor Constantin von Zeipel, född 1829-06-12. Apotekare. Död 1911-11-30.
 • 2. Herman Walentin, född 1847. (R H D prot. 1885-11-28). Baningenjör. Död 1917. Se Tab. 7.
 • 2. Augusta Amanda, född 1849-05-01 i Ånhult, Sandsjö förs, Jönköpings län. (R H D prot. 1885-11-28). Död 1937-09-29 i Tranås (db nr 54). Begraven i Alseda förs, Jönk. Gift där 1866-04-26 med fanjunkaren vid Smålands husarregemente, svärdsmannen Jakob Ludvig Hansson, född 1839-11-05 i Eksjö. Död 1906-01-07 i Vimmerby.
 • 2. Henrik Albin, född 1850. (R H D prot. 1885-11-28). Major. Död 1920. Se Tab. 10.
 • 2. Olivia Dorotea (Livi), född 1852-12-04 i Uddhult under Hammaryd, Solberga förs, Jönköpings län. (R H D prot. 1885-11-28). Död ogift 1931-01-31 på Södra Kulla i Eksjö landsförs.
 • 2. Fanny Elisa (Elise), född 1854-06-10 i Solberga förs, Jönköpings län. (R H D prot. 1885-11-28). Död 1929-12-23 i Kalmar. Gift 1875-10-29 på Södra Kulla med bitr. kassören och byråskrivaren vid Kalmar järnväg Gustaf Adolf Johansson, född 1844-11-06 i Karlskrona. Död 1914-11-28 i Kalmar.
 • 2. Robert Vitalis, född 1856. (R H D prot. 1885-11-28). Stationsinspektor. Död 1880. Se Tab. 12.
 • 2. Emma Erika, född 1858-01-20 i Solberga förs, Jönköpings län. (R H D prot. 1885-11-28). Död ogift 1928-07-29 i Eksjö.
 • 2. Edvin Bernhard, född 1859-07-28 i Solberga förs, Jönköpings län. Bruksbokhållare vid Uddeholmsverken 1880. Genomgick Filipstads bergsskola 1881–1882. Bokhållare 1882 och bruksförvaltare på Rockhammars bruk 1884–1890, vid Billnäs i Finland 1890–1893 och vid Lotorp i Risinge socken, Östergötlands län 1894. Anställd hos aktiebolag Bergman, Hummel & C:o i Nederkalix 1895. Direktör. Sågverksägare 1912. Död ogift 1930-02-07 i Kiruna, Nederkalix förs, Norrbottens län.
 • 2. Virginia Serena (Gini), född 1861-02-19 i Solberga förs, Jönköpings län. Död 1926-08-12 på Södra Kulla. Gift 1886-05-27 i Eksjö med ingenjören vid Boxholms bruk, bergsingenjören Jonas Vilhelm Sandahl, född 1845-10-08 vid Domnarvet i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Död 1912-08-04 Kulla
 • 2. Albert Arnold, född 1862-09-23 i Solberga förs, Jönköpings län. Förvaltare Kulla 1890. Inspektor. Jordbruksarrendator. Död ogift 1932-09-21 på Korpikå i Nederkalix socken, Norrbottens län.
 • 2. Conrad Isidor, född 1864. Överjägmästare. Död 1920. Se Tab. 13.
 • 2. Hack Anders Alarik, född 1866-02-01 på Hamnaryd. Gårdsägare i Småland. Se Tab. 13 1/2

TAB 6

Johan Gustaf, (son av Gustaf Arvid, tab 5), född 1830-09-21 Gullarp. Student i Lund 1848-10-14. Examen till rättegångsverken 1852. Auskultant i Göta hovrätt 1852-12-31. Extra ordinarie kanslist 1853. Extra ordinarie brottmålsnotarie 1855. Vice häradshövding 1858-02-06. Fiskal i nämnda hovrätt 1864-10-31. Notarie i Göta hovrätt 1868. RVO 1893-12-01. Död 1894-03-12 i Jönköping. Gift 1870-08-25 i Stockholm med Agnes Emilia Blidberg, född 1843-12-30 i Jönköpings Kristina förs. Död 1888-05-21 Jönköpings Kristina förs. Dotter av majoren Jakob Daniel Blidberg och Julie Vilhelmina Josefina Albertina Ekstrand.

Barn:

 • Ellen Hedvig Christina, född 1871-09-25 i Jönköping. Stiftsjungfru. Gift 1897-06-12 i Stockholm med före detta hovrättsrådet i Göta hovrätt, ledamoten av riksdagens första kammare, KNO1kI, LMA, Carl Johan Ekman, född 1863-04-11 i Jönköping. Fru Ekman, född Stiernspetz, har jämte sina systrar ägt gård i Jönköping och 1/2 Hamnaryd.
 • Tyra Julia Jacquette, född 1873-11-13 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död 1928-11-23 i Stockholm, Oscars förs. Gift där 1901-01-10 med ingenjören Hilmer Fredrik Sillén, född 1863-12-18 i Visby, död 1918-03-15 i Söderhamn.
 • Naima Emilia Gustava, född 1876-05-05 i Jönköping. Stiftsjungfru. Gift 1912-05-24 i Jacobs i Stockholm med kanslirådet i k. m:ts kansli, RVO m. m., jur. doktorn Israel Myrberg, född 1875-09-12.

TAB 7

Herman Walentin, (son av Gustaf Arvid, tab 5), född 1847-02-02 i Ånhult, Sandsjö förs, Jönköpings län. Biträde vid topografiska kårens mätningar sommaren 1865. Elev vid Johannisbergs lantbruksskola s. å. Utexaminerad därifrån 1866. Schaktmästare vid Nässjö–Oskarshamns järnvägsbyggnad 1871. Biträdande ingenjör 1873. Assistent vid Nässjö–Oskarshamns järnväg. Baningenjörsassistent 1874. Baningenjör vid Nässjö-Oskarshamns Järnväg 1889. Död 1917-06-27 i Eksjö. Gift 1877-06-07 Dal med Anna Maria Viktorine Hagström, född 1857-09-06 på Locknevi i likanämnd socken, Kalmar län. Död 1939-05-19 i Eksjö (db nr 40). Dotter av lantbrukaren Carl Viktor Hagström och Maria Fredrika Sofia Teurnberg.

Barn:

 • Astrid Maria, född 1878-04-20 i Eksjö. Gift där 1902-11-29 med kommissionslantmätaren i Jönköpings län Johan Leonard Gustaf Pettersson född 1866-03-20 i Österåkers socken, Stockholms län, död 1914-12-01.
 • Gustaf Alf, född 1885. Banktjänsteman. Se Tab. 8

TAB 8

Gustaf Alf, (son av Herman Valentin, tab 7), född 1885-11-10 i Eksjö. Studentexamen 1905-05-26. Tjänsteman i aktiebolag Nordiska kreditbanken 1905–1908, i bankaktiebolag Stockholm–Öfre Norrland 1908–1911, i aktiebolag Norrlandsbanken 1911–1917 och i aktiebolag Svenska handelsbanken sedan 1917. Kamrerare i sistnämnda bank 1938. Anställd i Banque des Pays du Nord i Paris 1912 och hos Arndts Herzog & C:o, Hamburg 1913. Nämndeman vid Stockholms rådhusrätt 1948. Gift 1917-10-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora med Carolina Eleonora (Ellen) Södermark, född 1887-03-16 i Jönköping, dotter av apotekaren Axel Vilhelm Södermark och Anna Sofia Magdalena Rydin.

Barn:

 • Gustaf Axel Herman (Gösta), född 1918-08-02 i Stockholm.
 • Alf Lennart, född 1920-05-01 i Lidingö Villastad förs.

TAB 9

Yngve, (son av Herman Valentin, tab 7), född 1887-04-28 i Eksjö. Studentexamen 1907-12-14. Volontär vid Positionsartilleriregementet 1908-02-21. Styckjunkare 1910-09-08. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. GV:sO1M 1912. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1913. Löjtnant därst. 1914-07-03. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1917. Kapten i regementet 1925-12-04 och vid regementet 1926-10-26. Kapten vid Smålands arméartilleriregemente 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. RSO 1931-06-06. Chef och lärare vid ballongkurs 1931–1932. Kasernofficer 1934. Avsked 1937-09-11 fr.o.m. s. å. okt. 1. Major i armén s. å. sept. 30. Expeditionsofficer vid Försvarsstaben 1938-07-01. Major i Smålands arméartilleriregementes reserv. död 1945-04-04 i Lidingö Lidingö förs, Stockholm (db nr 41). Gift 1928-10-17 i Storkyrkan i Stockholm, Adolf Fredriks med Vera Maria Sandström, född 1898-04-23 i Gävle, dotter av disponenten vid Korsnäs sågverksaktiebolag Esaias Johannes Sandström och Sigrid Maria Blommert.

Barn:

 • Jan Yngvesson, född 1930-11-04 i Jönköping.

TAB 10

Henrik Albin, (son av Gustaf Arvid, tab 5), född 1850-12-25 i Ånhult, Sandsjö förs, Jönköpings län. Kadett vid Karlberg 1870-01-17. Utexaminerad 1872-03-16. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 22/3. Löjtnant därst. 1876-05-26. OffFrInstr.publ. 1878. Löjtnant vid trängbataljonen, sedan Svea trängbataljon 1885-01-01. Kapten 1885-07-17. RSO 1892-12-01. Major och chef för Kungl Norrlands trängbataljon 1893-09-03—1897. Verkställande direktör för aktiebolag Nordiska kreditbanken 1896–1911. Avsked från bataljonen 1897-05-26. RNO 1910-06-06. Död 1920-10-03 i Stockholm. Gift 1888-12-01 i Stockholm med Magda Ottilia Backman, född 1862-07-08 i Stockholm. Dotter av förste lantmätaren Erik Backman och Clara Magdalena Dillner.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1889. Före detta löjtnant. Se Tab. 11.
 • Henrik Arvid, född 1891-08-03 Jakobsdal, död 1927-11-22 i Kazempa, Rhodesia.
 • Eva Maria, född 1900-08-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Konstnärinna. Gift 1924-11-16 i nämnda stad Oscars med verkställande direktören i Värmlands enskilda bank, jur. utr. kandidat Johan Fridolf Lennart Knutsson Killander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1911-09-26 med Anna Hilda Maria Norström, född 1884-10-28, död 1923-10-24 i Karlstad, dotter av majoren Carl Anders Norström och Fanny Maria Carlsson), född 1882-01-06 i Malmö, jur kandidatexamen i Uppsala 1904, tingstjg 1905–1907, egen advokatverksamhet 1908–1917, ombudsman i Skandinaviska Kredit AB 1917, bitr dir i d:o 1921, verkst dir i Wermlands Enskilda Bank 1923–1934, egen advokatverksamhet fr 1934.

TAB 11

Gustaf Erik, (son av Henrik Albin, tab 10), född 1889-10-20 i Stockholm, Svea Tränkår. Studentexamen 1908-05-20. Volontär vid Svea livgarde s. å. 30/5. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-12-23. RFVRO1kl 1919. RFinlVRO 1920. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i nämnda regementes reserv 1921-05-20. Under 1:a världskriget flygfare v. Malmslätt, spaningsflygare i Kiruna o. Boden. Affärsman (skinnbranschen) i Nord- och Sydamerika. Inköp av gård utanför Katrineholm 1927. Gift 1918-09-08 i Tosjö annexförs, Kristianstads län med Sigrid Gunhilda Göransson, född 1891-04-30 i Ausås' socken, Kristianstads län, dotter av lantbrukaren Anders Göransson och Kerstin Eriksdotter.

Barn:

 • Eva Gunhild, född 1917-10-11 i Luleå domkyrkoförs, Nb.. (RHD:s prot. 1945-01-16 § 8). Gift 1938-12-31 i Bo förs, Stockholm (vb nr 24) med civilingenjör Sven Uno Karl Arvid Richter, född 1914-12-22
 • Ulla Margareta, född 1918-12-10 i Helsingör, Danmark (enl. pastor i Floda förs, Söd). Gift 1943-11-06 i Katrineholm (Oscars förs, Stockholm vb nr 585) med Rune Erik Edströmer (löjtnant i kavall:s reserv), född 1918-10-10, kapten i kavall:s reserv, anst v Försäkringsbolaget Valand
 • Hans Gustaf Henrik, född 1921-05-31 (i Buenos Aires, Argentina?), död 1924-11-18 i New York.

TAB 12

Robert Vitalis, (son av Gustaf Arvid, tab 5), född 1856-03-27 i Solberga förs, Jönköpings län. Kassör vid Nässjö–Oskarshamns järnvägsaktiebolag 1878. Stationsinspektor i Storebo station vid Nässjö–Oskarshamns järnvägsaktiebolag 1880-01-01. Död 1880-01-06 genom olyckshändelse. Gift 1879-12-11 i Oskarshamn med Amanda Adelina Petersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1885-07-15 i sistnämnda stad med bryggeridisponenten Fritiof Alexander Åberg, född 1861-12-12 i Ålems socken, Kalmar län), född 1861-10-10 Nynäs, dotter av sjökaptenen Nils Johan Petersson och Rebecka Gesine Henke.

Barn:

 • Ester Vitalia, född 1880-08-04 i Oskarshamn. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1902-10-18 i nämnda stad med banktjänstemannen Fritz Sven Magnus Lindeberg, från vilken hon blev skild gm Karlshamns RR:s dom 1917-09-03, född 1875-11-01 i Lidköping. Gift 2:o 1917-12-16 med tjänstemannen Hugo Joel Leyon, född 1885, död 1927-08-17 i Södertälje.

TAB 13

Conrad Isidor, (son av Gustaf Arvid, tab 5), född 1864-08-18 i Solberga förs, Jönköpings län. Mogenhetsexamen i Jönköping 1883-05-31. Extra lärling vid Ombergs skogsskola 1883-09-01. Avgångsexamen 1884-06-17. Elev vid skogsinstitutet 1884-05-31. Utexaminerad 1886-08-01. Underlärare vid Marma skogsskola 1886-12-13. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1887-06-23. Extra jägmästare å Västerås revir 1887-11-24. Assistent å nämnda revir 1890-03-13. Kontrollant av Västmanlands läns hushållningssällskaps skogsodlingsarbeten 1892-05-18. Företog med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland, Böhmen och Danmark s. å. Assistent hos överjägmästaren i bergslagsdistriktet 1894-02-01. Biträdande jägmästare i Örebro och Köpings revir 1898-10-17. Jägmästare i Grönbo revir 1900-04-27. Avsked från jägmästaretjänsten 1906-10-05. Skogschef vid Vifsta varvs sågverksaktiebolag 1907–1910. Jägmästare i Gullbergs revir 1910-12-23. T. f. byråchef i domänstyrelsen 1911–1917. Överjägmästare i Smålands distrikt 1914-10-09. RNO 1915-06-06. Död 1920-02-18 i Växjö (Eksjö stadsförs, db). Gift 1902-04-10 i Västerås med Anna Inez Adèle Sundberg, född 1882-11-28 på Grundbacka i Söderala socken, Gävleborgs län. Dotter av byggmästaren Johan Sundberg.

Barn:

 • Ulf Johan, född 1903-02-08 i Grönbo. Studentexamen i Växjö 1923-06-02. Officersaspirant vid Västernorrlands regemente 1926-11-26. Elev vid krigsskolan 1927. Utexaminerad 1929-04-25. Fänrik i regementet s. å. 10/5 och vid regementet 1930-12-31. Underlöjtnant 1931-05-15. Se Tab. 13A.
 • Åke Gustaf, född 1905-01-07 i Grönbo. Anställd på landsfiskalskontor i Älmhult. Se Tab. 13B.
 • Inga Maria (Maj), född 1907-07-16 i Östersund. Kartriterska.
 • Dag Inge, född 1909-08-21 i Östersund. Student i Stockholm 1928-05-11. Fänrik i Jämtlands fältjägarregemente 1931-04-16. Se Tab. 13C.

TAB 13C

Dag Inge, (son av Conrad Isidor, tab 13), född 1909-08-21 i Östersunds förs. Studentexamen i Stockholm 1928-05-11. Officersexamen 1931-04-01. Fänrik i Jämtlands fältjägarregemente s. å. april 16. Underlöjtnant i regementet 1933-05-05 och vid regementet s. å. maj 12. Löjtnant i regementet 1935-05-03. Kapten vid regementet 1941-07-01. Stabsadjutant och kapten vid Generalstabskåren 1945-09-19. Kapten vid Norrbottens regemente 1947-10-01. Gift 1939-06-24 i Farums kyrka i Danmark (Oscars förs, Stockholm, vb nr 223), med Dagmar Signe Elisabeth Lundström, född 1907-05-31 i Matteus förs, Stockholm.

Barn:

 • Ebba Elisabeth Dagsdotter, född 1940-01-22 i Östersund (Frös förs, Jämtl., fb nr 13).
 • Jan Conrad Dagsson, född 1942-09-21 i Soln förs, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, fb nr 804).
 • Margaretha Adèle Dagsdotter, född 1944-09-07 i Stockholm (Karol. BB) (Oscars förs, Stockholm, fb nr 876).

TAB 13 1/2

Hack Anders Alarik (Alrik), (son av Gustaf Arvid, tab 5), född 1866-02-01 i Solberga förs, Jönköpings län (nr 326). (RHDP 1957-11-20 § 26.) Hemmansägare. Gårdsägare i Småland. Posessionat (lantgodsägare). Död 1939-07-09 i Ryd, Björkö förs, Jönköpings län (db nr 9). Gift 1937-03-12 i Eksjö (Björkö förs, Jönköpings län, vb nr 3) med Emilia Sofia Johansdotter, född 1869-11-18 i Höreda förs, Jönköpings län. död 1944-10-16 i Björkö förs, Jönköpings län. Dotter av brukaren Johan Peter Svensson o. Gustava Carlsdotter.

Barn:

 • Ruth Ester, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1889-11-29 (Björkö förs, Jönk., fb). Lärarinna vid mindre folkskolan i Gränden. Död 1912-12-21 i Björkö förs, Jönk. (Lannaskede förs, Jönk., db).
 • Magda Maria, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1891-11-07 (Björkö förs, Jönk., fb). Hushållerska.
 • Alvar Emanuel, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1894-07-19 (Björkö förs, Jönk., fb). Spårvagnsförare. Gift 1926-09-11 med Majken Viktoria Kjellén, född 1896-09-13, kassörska,
 • Oskar Yngve, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1898-12-18 (Björkö förs, Jönk., fb). Lantbrukare.
 • Torsten Gunnar, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1901-11-04 (Björkö förs, Jönk., fb). Pensionatsinnehavare. Död 1941-09-10 i Björkö förs, Jönk. (Nederkalix förs, Nb., db nr 126).
 • Svea Adéle (Adela) Sofia, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1904-04-23 (Björkö förs, Jönk., fb). Gift 1936-09-05 i Stockholm, Bromma med ingenjören Magnus Gustaf Adolf Gunne, född 1893-06-15 i Stockholm, Svea art. regementes förs, son av ingenjören o. verkmästaren Carl Gustaf Gustafsson o. Ruth Maria Naëmi Peterson.
 • Helge Lennart, RHDP 1957-11-20 § 26, född 1908-03-17 (Björkö förs, Jönk., fb)

TAB 14

Claes Erik, (son av Carl Gustaf, tab 2), född 1767-09-30 Hattsjöhult. Volontär vid Jönköpings regemente 1785. Adjutant därst. s. å. 18/5. Avsked 1788-07-23. Död 1835-08-18. Gift 1801-11-22 i Eksjö med Lovisa Maria Siegbahn, dotter av regementsfältskären vid Smålands kavalleriregemente Peter Siegbahn och Sara Christina Lindgren.

Barn:

 • Gustava Carolina, född 1802-02-27 Vik. Gift 1820-11-03 i Eksjö med trumpetaren vid Smålands husarregemente Magnus Gustaf Bolling.

TAB 14A

Lars'' Peter, (son av Claes Erik tab 14), född 1798-09-02 i Eksjö. Kom till S:t Petersburg 1828. Bronsarbetarmästare. Se vidare Biografica! Död 1840-04-15 i S:t Petersburg (S:ta Catharina Svenska förss död- och begravningsbok). Gift 1832-09-10 i S:t Petersburg (av komminister Zandt) (S:ta Catharina Svenska Församl vigselbok) med Johanna Lovisa Gröndahl, född 1803-08-24 i Nystad, Finland ]] "Fadren obekant, sjömanshustrun Lena Lindström moder", död 1868-11-06 i S:t Petersburg, kom från Åbo till S:t Petersburg.

Barn:

 • Carl Joseph Christoffer, född 1832-04-04 i S:t Petersburg, döpt april 24. Vistades 1848–1850 i Helsingfors. Död ogift i tyfus 1864-08-04 i S:t Petersburg.
 • Maria Lovisa Mathilda, född 1833-09-03 i S:t Petersburg, döpt sept 13. Död 1900-03-05 i S:t Petersburg. Gift 1886 i S:t Petersburg (lysning utfärdad 1886-05-25 av S:ta Catharina Svenska Församling) med officerssonen och översten Nikolai Jerschoff, född 1835 i Kronstadt, överlevde hustrun.
 • Varolina Wilhelmina, född 1835-01-14 i S:t Petersburg, döpt 23 jan. Levde ogift 1917 i S:t Petersburg.
 • Charlotta Amalia, född 1836-10-21 i S:t Petersburg, döpt dec 5. Död 1903-08-19 i S:t Petersburg. Gift 1854-11-14 i S:t Petersburg med bagaremästaren August Riecke från vilken hon blev skild, född 1823 i Braunschweig som son av en skräddare Riecke, död 1866-09-27 i S:t Petersburg (S:ta Catharina Tyska församl.).
 • Gustava Dorothea, född 1839-06-26 i S:t Petersburg, döpt juli 11. Död 1839-07-15 i S:t Petersburg, av svaghet.

TAB 15

Nils Julius, (son av Carl Gustaf, tab 2), född 1770-01-11 Hamnaryd. Löjtnant. Död 1833-05-23 på Torsjö. Gift 1793-11-15 med Fredrika Charlotta Hummel, död 1831-02-07, dotter av häradshövdingen Jakob Fredrik Hummel och Christina Charlotta Herrmanni.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1794. Kapten. Död 1850. Se Tab. 16

TAB 16

Carl Fredrik, (son av Nils Julius, tab 15), född 1794-04-11 i Eksjö. Konstit. fänrik vid Jönköpings lantvärn 1808-06-01. Fänrik vid Jönköpings regemente 1809-08-15. Löjtnant därst. 1815-07-11. Kapten 1825-11-15. RSO 1839-01-26. Död 1850-01-20 Stensgöl Gift med Ulrika Fredrika Kinberg, född 1785-03-16, död 1859-11-25 på Stensgöl.

Barn:

 • Nils Emil Tycho, född 1816. Kapten. Död 1888. Se Tab. 17.
 • Carl Johan Henrik Gothar, född 1818-05-20, studerade i Eksjö skola. Död 1831-11-19.
 • Hinrika Margareta Charlotta, född 1820-06-08.
 • Gustaf Otto Frans, född 1821-11-08 Knutstorp. Volontär vid Smålands husarregemente 1843-05-30. Sergeant därst. 1845-06-07. Fanjunkare 1858-04-28. Svärdsman 1869-07-29. Avsked 1874-01-24. Underlöjtnant i armén s. å. 20/2. Död ogift 1892-06-29 i Eksjö.

TAB 17

Nils Emil Tycho, (son av Carl Fredrik, tab 16), född 1816-03-16 Hagensjö Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1833-06-12. Officersexamen 1838-02-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/4. Löjtnant därst. 1847-04-07. Erhöll städernas allmänna brandstodsbolags SM med inskrift »för mod i faror och medborgerligt nit» 1856-11-18. Kapten 1859-07-30. RSO 1864-05-03. Avsked 1868-01-31. Död 1888-12-25 på Stensberg vid Eksjö. Gift 1860-10-30 Ribbingshov med Magdalena Cecilia Augusta Ridderborg, född 1834-05-12 på sistnämnda egendom, död 1911-12-20 Stensgöl,dotter av kammarherren Jakob Fredrik Georg Ridderborg, och Maria Magdalena Monthan. Änkefru Stiernspetz, född Ridderborg, ägde tillsammans med sonen Stensgöl.

Barn:

 • Carl Fredrik Emil Georg, född 1861. Lantbrukare. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl Fredrik Emil Georg, (son av Nils Emil, tab 17), född 1861-07-15 på Stensgöl. Äger nämnda egendom tillsammans med äldsta sonen, ävensom Sölaryd i Våxtorps socken, Jönköpings län. död 1942-07-02 på säteriet Stensgöl i Eksjö landsförs (db nr 9). Gift 1:o 1886-12-29 Ängaryd med Selma Aurora Helena Elisabet (Sally) Åberg, född 1865-01-22 på sistnämnda egendom, död 1890-04-15 i Eksjö, dotter av majoren Hjalmar Åberg och Selma Stockhaus. Gift 2:o 1892-10-18 Tångby med Tekla Gustava Du Rietz nr 666, född 1854-03-12 på nämnda egendom, död 1911-08-14 på Stensgöl (Eksjö landsförs, db), dotter av godsägaren Constans Edvard Du Rietz, och Carolina Lorin.

Barn:

 • 1. Carin Augusta Elisabet, född 1888-01-04 i Eksjö landsförsaml. Gift 1909-06-22 i Eksjö med ingenjören Albert Gustaf Oskar Wahlström född 1870-03-15 i Sandby socken, Kalmar län, död 1930-08-00 i Falköping.
 • 1. Frans Georg Nikolaus (Nils), född 1889. Ingenjör. Se Tab. 19.
 • 1. Selma Maria Ingeborg, född 1890-04-07 i Eksjö landsförsaml. Gift 1915-05-01 i Stockholm (Eksjö landsförs vb) med kamreraren Anton Mauritz Sovelius, född 1882-04-08, död 1929.
 • 2. Carl Edvard Leonard, född 1893-09-06 i Eksjö landsförsaml. Studerande. Död ogift 1916-09-22 i Umeå (Fröderyds förs, Jönk., db).
 • 2. Tekla Carolina (Lilly), född 1895-01-04 i Eksjö landsförsaml. Stiftsjungfru. Farm. kandidat. Gift 1922-06-23 på Stensgöl (Eksjö landsförs, vb) med extra ordinarie jägmästaren Carl Erik Dillner, född 1892-08-07 i Stockholm, död 1941-06-30 i Stockholm eller Ljusdal.
 • 2. Knut Martin, född 1896. Extra jägmästare. Se Tab. 20.
 • 2. Ebba Ulrika Gustava (Ulla), född 1898-07-10 i Eksjö landsförsaml. Stiftsjungfru. Gift 1931-07-11 på Stensgöl (Eksjö landsförs vb) med löjtnanten vid Jönköpings-Kalmar regemente Carl Oskar Emil Hedenberg, född 1893-05-15 i Vena socken, Kalmar län

TAB 19

Frans Georg Nikolaus (Nils), (son av Carl Fredrik Emil Georg, tab 18), född 1889-02-14 i Eksjö landsförsaml. Utexaminerad från Tekniska elementarskolan i Norrköping 1908. Ingenjör. Konstruktör hos aktiebolag Olje-Eldning, Stockholm. Gift 1916-04-21 i Svenska kyrkan i Oslo (Stockholm Adolf Fredriks förs, vb) med Valborg Charlotta Bredelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med agronomen Carl Schmidt), född 1879-02-12 i Göteborg

Barn:

 • Gudrun Cecilia Anna Helena, född 1917-10-12 i Stockholm vid Aspudden, Brännkyrka förs, Stockholm (fb nr 539). Stiftsjungfru.

TAB 20

Knut Martin, (son av Carl Fredrik Emil Georg, tab 18), född 1896-08-21 Stensgöl Studentexamen i Linköping 1915. Utexaminerad från skogshögskolan 1920-04-01. Extra jägmästare s. å. 1/5. Bitr. jägmästare i Piteå revir 1938. Gift 1927-06-24 i Norra Solberga förs, Jönk. med Stina Rosa Astrid'' Lönner, född 1904-03-25, dotter av fabrikören Emil Lönner och Rosa Cecilia Johansson.

Barn:

 • Astrid Margareta Cecilia, född 1928-03-23 i Jönköping. Stiftsjungfru. Hushållslärare.
 • Tekla Rosa Birgitta, född 1929-07-12 i Jönköping (Eksjö landsförs, fb). Stiftsjungfru.
 • Anders Fredrik Allan, född 1938-01-07 i Piteå (Piteå stadsförs, fb nr 1).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.