:

Kinninmundt nr 971

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kinninmundt nr 971 †

Natural 1680-12-07 introd. s. å. Utdöd 1789-07-16. Var troligen av samma släkt som den föregående, emedan den förde ett liknande vapen.


TAB 1

1Jakobs förs. i Sth. kyrkoarkiv. 2Mf. 3Lk. 4Hm. 5Ab. 6Um.

 • Hans Kinninmundt, till Krekemia ej långt från Edinburg i Skottland. Gift med Geneta Güthrie.

Barn:

 • Hans Kinninmundt, född 1608-02-16 på Krekemia. Kom 1629 till Sverige och blev borgare och handelsman i Stockholm 1638-03-10 död där 1658-03-04. Gift 1:o 1639-11-10 med sin broders svägerska Barbro Nyman, född 1621-09-31 i Falun, död 1656-06-00 och begraven s. å. 6/7 i Jakobs kyrka 1, dotter av handlanden i nämnda stad Peter Nyman och Gundborg Olofsdotter. Gift 2:o med (ej känt).

Barn:

 • Robert Kinninmundt, natural. Kinninmundt, född 1647-03-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1659-02-00 och i Åbo 1660 om hösten. Disp. där5 1662-12-06. Åter student i Uppsala 1663. Handledare i studier för unga greve Fredrik Stenbock 1671-07-00. Hovjunkare hos greve Bengt Oxenstierna 1674 på dennes ambassad till Wien. Notarie i kammarkollegium 1678-06-08. Referendarie därst. 1680-02-17. Natural. svensk adelsman s.å. 7/12 (introd. s. å. 10/12 under nr 971). Sekreterare i bergskollegium5 1683-05-23 assessor därst. 1690-12-20 bergsråd 1713-06-26 död 1720-11-13. Gift 1:o 1680-02-00 på Jakobsberg i, socken Stockholms län med Catharina Sofia Eldstierna, född 1661, död 1689-07-10 i Stockholm och begraven s. å. 6/10 i Jakobs kyrka, dotter av landshövdingen Lars Larsson Eldh, adlad och friherre Eldstierna, och hans 1:a fru Catharina Standorph. Gift 2:o 1690-05-08 på Brahelund med Anna Christina Berentsdotter, död 1723-05-08, dotter av assessorn i reduktionskollegium Berent Caspersson.

Barn:

 • 1. Lars, född tvilling 1680-12-06. Var underkonduktör vid fortifikationen i Stralsund 1696. Konduktör därst. 1698-05-002. Löjtnant2 1701-08-20. Kommenderad till Stralsund 1711. Fången därst.3 1715-12-23. Rymde och hemkom 1718-03-003. Avsked 1719-11-06. Intagen å Vadstena krigsmanshus 1722-12-19, död ogift 1730-12-14 i Vadstena och begraven s. å. 19/12.
 • 1. Hans född tvilling 1680-12-06 död 1681-01-00 och begraven i sin morfaders grav i Borgs kyrka, Östergötlands län.
 • 1. Hans Robert, född 1681-12-16 död 1695-01-13 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • 1. Barbara Christina, född 1683-06-28 död 1743-12-07 i Norrköping och begraven s. å. 12/12 i Borgs socken. Gift med prosten och kyrkoherden i Uddevalla, magister Zakarias Esberg, död 1734 och begraven s. å, 7/4 i Uddevalla kyrka 4, broder till Erik och Carl Henrik Esberg, adlade Bergensköld, nr 1943.
 • 1. Catharina Brita, född 1685-07-31, död 1737-05-08. Gift 1729 med majoren Johan Prytz, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1753.
 • 1. Patrik Tomas, född 1689-06-15, död 1690-05-00 och begraven i Jakobs kyrka
 • 2. Peter Bernt, född 1691. Kapten. Död 1733. Se Tab. 2
 • 2. Carl Gustaf, född 1693-07-26, död 1694-08-02.
 • 2. Johan, född 1696. Assessor. Död 1738. Se Tab. 3
 • 2. Anna Sofia, född 1697-09-06, död 1758-09-16 på Viggeby i Sånga socken Stockholms län och nedsatt 1760-01-00 i graven nr 3 i Klara kyrka s kor. Gift 1723-12-28 med bergmästaren i Uppland Torbern Bellander, född 16885. Död 1740-04-14 i Stockholm.
 • 2. Eva Beata, född 1698-10-10 död 1747. Gift 1732-08-08 i Gävle med häradshövdingen i Västmanland Peter Berger, född 1699-04-14, död 1742-01-16.
 • 2. Robert, född 1700-01-10 kvävd till döds av amman s. å., natten mellan den 14 och 15 febr.

TAB 2

Peter Bernt (son av Robert Kinninmundt, natural. Kinninmundt, Tab. 1), till Aspenäs i Malexanders socken Östergötlands län. Född 1691-05-21 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1707. Konduktör i Malmö 1709. Konduktör i Karlskrona 1710-05-05 regementskvartermästare vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente s. å. 15/9 transp. till Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1714-04-04. Åter transp. till Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente s. å. i okt. Konfirm.fullm. såsom regementskvartermästare 1717-04-05. Kapten 1718-06-26 avgången vid regementets reducering 1720-01-30. Kaptens exspektans vid Södermanlands regemente 17233 och vid livgardet 17323. Död 1733-11-22 på Aspenäs och begraven s. å. 28/11 i Malexanders kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Eva Elisabet Du Rietz, född 1700, död 1771-09-22 på Aspenäs, dotter av hovjunkaren Carl Du Rietz, och Eva Elisabet Klingstedt.

Barn:

 • Carl Robert, född 1729-08-23 på Aspenäs, död där s. å. 1/12
 • Eva Christina, född 1731-02-02 på Aspenäs, död där 1799-07-29, den sista av ätten. Gift 1:o 1748-06-21 på Aspenäs med kaptenen Johan Printzensköld, född 1720, död 1758. Gift 2:o 1769-07-04 på Aspenäs med lagmannen Johan Gustaf Gripensköld, född 1723, död 1791.
 • Charlotta Sofia, född 1733-04-15 på Aspenäs, död där 1734-02-02.

TAB 3

Johan (son av Robert Kinninmundt, natural. Kinninmundt, Tab. 1), född 1696-06-25. Student i Uppsala6 1712-05-27. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1715 och i justitierevisionen 1716. Kopist därst. 1722-02-10. Kanslist 1726-06-28. Registrator 1730-06-11. Protonotarie 1735-04-23. Assessor i Svea hovrätt 1736-11-11. Död 1738-11-30. Gift 1728-05-02 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med friherrinnan Anna Catharina Reuterholm, född 1711-05-02, död 1787, dotter av landshövdingen Nils Esbjörnsson Reuterholm, adlad von Reuterholm och friherre Reuterholm, och Hedvig Sofia von Leopolden.

Barn:

 • Nils Robert, född 1729-11-27. Sekreterare vid utredningskommissionen. Landssekreterares n. h. o. v. 1761. Notarie vid slottsbyggnadsdeputationen 1764-10-02. Landssekreterare i Örebro län. Död ogift 1768-06-22 Ekeby
 • Johan Bernhard, född 1731. Revisionssekreterare. Död 1789. Se Tab. 4.
 • Emanuel, född 1732-07-30 i Stockholm, död 1733 och begraven s. å. 13/5 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm.
 • Hedvig Sofia, född 1733-12-05 i Stockholm, död ogift 1762-02-02.
 • Emanuel, född 1735-06-05 i Stockholm. Antagen till krigstjänst 1749. Kadett vid artilleriregementet 1751-08-01. Sergeant vid Västerbottens regemente 1752-06-05. Souslöjtnant i fransk tjänst vid tyska infanteriregementet Royal Pologne 1756-11-11. Sekundlöjtnant vid franska armén 1757-09-21. Premiärlöjtnant 1760-03-00. Löjtnant i svenska armén 1766-10-16. Löjtnant vid Västmanlands reg 1767-01-08 med tur från s. å. 1/3. Kapten därst. 1770-01-26. Regementskvartermästare 1771-06-19. RSO 1772-05-28. Död ogift 1775-08-29 Katrinedal
 • Carl Christian, född 1736-12-09 antagen på prov död banken 1756. Extra ordinarie tjänsteman därst. 1757-12-31. Kontorsskrivare i lånebanken 1766-09-09. Kontorsskrivare i växelbanken 1773-05-24. Bankobokhållare. Död ogift 1777-03-03 i Stockholm.
 • Per Axel, född 1739-01-20 död 1747-07-00.

TAB 4

Johan Bernhard (son av Johan, Tab. 3), född 1731-01-05 student i Uppsala4 1749-03-09 auskultant i Svea hovrätt 1750. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Sekreterare i jernkontoret 1759. Kopist i förutn. revision 1761. Kanslist därst. 1762. Sekreterare i pommerska kommissionen 1766. Avsked 1769. Protokollssekreterare i justitierevisionen 1770. Expeditionssekreterare vid justitiekanslersämbetet 1772. Revisionssekreterare 1774. RNO 1782-09-01. Död 1789-07-16 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 23/7 i Klara kyrka, varvid vapnet krossades av friherre Schering Rosenhane. Gift 1774-12-22 i Stockholm med Agneta Sofia Forsner, född 1754, död 1784-05-02 i Stockholm, dotter av hovkvartermästaren Anders Forsner och Vendela Brita Hessling.

Barn:

 • Anders Bernhard, född 1777-08-24 i Stockholm, död där 1782-05-09.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: