:

Von Oldenskiöld nr 1932

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Oldenskiöld nr 1932

Adlad 1751-11-21, introd. 1752.

TAB 1

Christian Olbers (översiktstab. 1. Borgmästare i Zelle i Hannover. Död 1558. Gift med Kunigunda N. N. [As].

Barn:

 • Ludolf Olbers. Pastor i Drochtersen i Hannover. Gift med Elisabet Hovermann [As].

Barn:

 • Christian Olbers, född 1566-09-02. Pastor i Kadenbergen i Hannover. Död 1616-04-16. Gift med Maria von Cappeln [As].

Barn:

 • Ludolf Olbers, född 1603-09-03. Pastor i Oberndorf i Hannover. Död 1657-08-07. Gift med Adelheid Pepers [As].

Barn:

 • Andreas Olbers, född i Hannover. Inkom till Sverige och var en tid under senare hälften av 1600-talet köpman i Stockholm, men skall sedermera hava utflyttat ur riket [As].

Barn:

 • Johan Anders Olbers, född 1673 i Stockholm. Handlande i Göteborg 1700-08-30. Rådman därst. 1716-09-26. Politieäldste 1718. Assessors titel 1719. Död 1741 [Bg]. Innehade Livereds säteri i Hålanda socken, Älvsborgs län under förpantning. Gift 1:o med Anna Thorsson. Gift 2:o med Clara Schröder, död 1740, dotter av handelsmannen i Göteborg Johan Schröder och Clara Mattsson.

Barn:

 • 2. Erik Olbers, adlad von Oldenskiöld, född 1725-07-09 i Göteborg. Student i Lund 17411. Volontär vid fortifikationen 1743-07-14. Underkonduktör 1744-01-00. Konduktör 1746-06-19. Kapten vid Maur. Posses värvade tyska infanteriregemente 1749-03-21. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1932). Avsked 1753-09-27. Konstit. kapten vid Upplands regemente 1757-11-07. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1761-12-18. RSO 1770-04-28. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1774-06-06. Död 1781-05-30 på majorsbostället Kärne i Grava socken, Värmlands län. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1754 med Ingeborg Bergh, född 1728-06-29, död 1771-12-23, dotter av löjtnanten Simon Bergh. Gift 2:o 1779-03-12 i Karlstad med Charlotta Christina Piscator, född 1745-05-23, död 1821-04-06, dotter av prosten och kyrkoherden i Älvdalen Bengt Andersson Piscator och hans 3:e hustru Elsa Andersdotter Arenberg.

Barn:

 • 1. Sven Herman, född 1753-03-12, död s. å. 26/3.
 • 1. Erik Adolf, född 1754-04-22 i Malmö, död s. å. 30/5.
 • 1. Gustava Ulrika, född 1755-06-02 Hästa, död 1812-10-29 på Mälby i Tillinge socken, Uppsala län. Gift med inspektören P. G. Palm.
 • 1. Clara Vilhelmina, född 1764-09-15, död 1831-01-05. Gift med komministern i Ekshärads pastorat av Karlstads stift Elof Frykberg, född 1755-05-21 Nolby, död 1830-02-04.
 • 1. Jakob August, född 1765-12-24, död 1766-01-28.
 • 2. Axel, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1820. Se Tab. 2.
 • 2. Sofia Charlotta, född 1774, död 1850-08-11 på Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län. Gift 1:o 1799-09-08 Alkvättern med sin halvkusin, brukspatronen Claes Laurens af Geijerstam, från vilken hon blev skild, född 1771, död 1819. Gift 2:o 1812-09-11 i Örebro med en av rikets herrar, justitiestatsmiiüstern Carl Peter Törnebladh, född 1774, död 1844.
 • 2. August Fredrik, född 1780-06-22. Anställd i svenska ostindiska kompaniets tjänst. Död ogift 1799-03-09 på kompaniets skepp Sofia Magdalena under återresa från Kanton i Kina.

TAB 2

Axel, (son av Erik Olbers, adlad von Oldenskiöld, Tab. 1), född 1773-03-23 i Ekshärads socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1784-02-15. Sergeant därst. 1788-10-21. Fänrik s. å. 1/11. Löjtnant 1791-12-20. Kapten 1796-10-26. RSO 1809-07-03. 2. Major 1808-02-15. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. 1. major vid Värmlands regemente och överstelöjtnant i regementet 1812-07-14. Död 1820-03-24 i Kristinehamn. Bevistade kriget i Finland 1789 och 1790, i Pommern 1807 samt fälttåget mot Norge 1808–1809 och 1814. Gift 1802-02-11 i Åmål med Brita Johanna Åberg, född där 1778-08-28, död 1843-08-04, dotter av borgmästaren i Åmål Gustaf Åberg och Märta Christina Amelberg.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1803. Levde utan tjänst. Död 1859. Se Tab. 3.
 • Christina Augusta, född 1804-08-11 Eketorp. Stiftsjungfru. Död 1860-10-20 i Åmål. Gift 1833-08-25 Boksbol Älvsborgs län med konrektorn vid Karlstads högre lärdomsskola, sysslomannen vid Karlstads domkyrka, kyrkoherden i Åmål, filosofie doktorn Johan Erik Nordahl, född 1804-08-08 i Örs socken, Värmlands län, död 1854-10-29 i Karlstad.
 • Brita Johanna, född 1808-08-15. Stiftsjungfru. Död 1810-02-26 på Kärne majorsboställe i Grava socken, Värmlands län.
 • Anders Mauritz, född 1812-06-23 på Kärne. Student i Lund 1829 och i Uppsala 18352. Död ogift 1838-05-22 i Åmål.
 • Brita Johanna, född 1817-02-14 på Kärne, död 1857-11-27 Kasenberg Gift 1840 med bruksägaren och tullkammarföreståndaren i Åmål, RVO, Johan Åberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1862 med Anna Carolina Alsterlund i hennes 2:a gifte, född 1814-10-31 i Karlstad, död 1882-05-01 i Åmål, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Kristinehamn, hovpredikanten Jonas Alsterlund och Anna Benedikta Bagge)3, född 1816-04-11 i Åmål, död där 1877-03-22.

TAB 3

Erik Gustaf, (son av Axel, Tab. 2), född 1803-05-23 i Råda socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1824. Död 1859-09-21 i Åmål. Gift där 1837-11-05 med Brita Christina Ågren, död 1879 i Kristiania, dotter av handlanden Johan Ågren och Brita Maria Askenstedt.

Barn:

 • Christina Maria, född 1838-08-13 Åmål, liksom systrarna, död 1917-01-09 i Skee socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1865-12-24 i Åmål med skolläraren Johan August Fägersten, död 1893.
 • Erika Augusta Amalia, född 1840-07-19.
 • Sofia Charlotta, född 1843-03-25, död ogift på 1890-talet.
 • Emma, född 1845-06-07.

TAB 4

Axel, (son av Axel, Tab. 2), född 1806-04-17 i Råda socken. Förare vid Västgötadals regemente 1822-05-17. Sergeant därst. s. å. 3/9. Fänrik 1824-11-09. Löjtnant 1833-10-05. Kapten 1848-06-23. Död 1858-06-29 i Vänersborg. Gift 1835-11-02 i Åmål med Erika Gustava Ekermann, född 1807-04-17 Forsbacka, död 1897-12-28 i Vänersborg, dotter av bruksägaren Nils Fredrik Ekermann och Sofia Christina Lilliestierna.

Barn:

 • Axelia, född 1837-06-24 Sund, död ogift 1920-01-13 i Vänersborg.
 • Gottfrid, född 1839. Bruksförvaltare. Död 1907. Se Tab. 5

TAB 5

Gottfrid, (son av Axel, Tab. 4), född 1839-03-19 på Sund. Bruksförvaltare vid Gustavsfors och Lennartsfors 1860–1875 samt kassör vid Agnhammars bruksaktiebolag. Död 1907-11-02 på Sjötullsborg vid Karlstad. Gift 1868-01-24 på Gustavsfors i Torrskogs socken, Värmlands län med Nora Hjelte, född 1848-10-20 Lennartsfors, död 1909-09-06 på Sjötullsborg (Karlstads stadsförsamling db), dotter av klensmeden Hans Hjelte och Maria Cecilia Löke.

Barn:

 • Axel, född 1869-06-08 på Gustavsfors. Elev vid Kristinehamns mekaniska verkstad 1889–1892. Skogsinspektor vid Hammar i Väse socken, Värmlands län 1892–1894. Trävaruagent 1895. Anställd vid Agnhammars bruksaktiebolag 1896. Död ogift 1917-01-07 i Valbo församling, Gävleborgs län .
 • Gerda, född 1870-11-04 på Gustavsfors, död 1927-07-20 i Eddeskogs församling Älvsborgs län (db 12). Gift 1893-05-28 Agnhammar med kyrkoherden i Edsleskogs pastorat av Karlstads stift Lars Magnus Danielsson, född 1858-07-29 i Gräsmarks socken, Värmlands län.
 • Erika, född 1873-04-22 på Lennartsfors. Gift 1897-09-07 i Grums kyrka Värmlands län med ingenjören Ernst August Nordström, född 1864-10-07 i Falun.
 • Hans Ragnar Erik, född 1874-04-10 i Transkils församling, Värmlands län . Volontär vid Norrlands dragonregemente 1893–1894. Beridare vid Göteborgs ridhus 1894–1895. Anställd hos Agnhammars bruksaktiebolag 1897. Tekniker i Chicago.
 • Axelia Maria, född 1875-08-11 i Frankils församling, Värmlands län. Gift 1899-10-10 i Karlstad med kamreraren i Kopparbergs läns sparbank Fredrik Vilhelm Norelius, född 1860-05-24 vid Huså kopparverk i Kalls socken, Jämtlands län, död 1926-05-15 i Kristine församling, Falun.
 • Gottfrid Vendel, född 1880-12-25 Kullen. Styrman. Död ogift 1907-05-07 i Mörsil.
 • Tord Sigge Christer, född 1887. Kamrer. Se Tab. 6

TAB 6

Tord Sigge Christer, (son av Gottfrid, Tab. 5), född 1887-12-14 i Vänersborg. Anställd vid enskilda affärsföretag 1906–1926. Anställd vid Norrköpings stads barnavårdsnämnd 1926. Kamrer. HvGM 1951-06-06. Räkenskapsförare vid Norrköpings stads fritidsanläggning på Esterön 1926-1953. Kompanichef och hemvärnschef. Gift 1920-11-21 i Norrköping med Eva Jenny Maria Carlsson, född 1888-03-26 i Växjö, dotter av byggmästaren Johan Gustaf Carlsson och Eva Catharina Larsson.

Barn:

 • Eva Nora Margareta, född 1921-01-29 i Katrineholms församling, Norrköping.
 • Tord'' Erik Gustaf, född 1923-05-13 i Katrineholm.
 • Hans Gottfrid Christer, född 1925-04-10 i Norrköping.
 • Axel Sigge Lennart, född 1928-06-27 i Norrköping.


Källor

1Sgn. 2Svn. 3H. Lagergren, Värmländska släkter, h. 1 (1914).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: