:

Silfverstråle nr 1372

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverstråle nr 1372 †

Adlad 1698-12-15, introducerad 1700. Utdöd 1841-06-05.

Om ättens äldre släktled se adliga ätten Gyllenadler.

TAB 1

Isak Johansson Enander, adlad Silfverstråle (son av Johannes Enander, se adliga ätten Gyllenadler nr 655, Tab. 3), född 1665 i Åby prästgård, Östergötlands län. Student i Uppsala (Um.) 1680-10-23. Auskultant i Svea hovrätt 1691. Utrikes resor. Assessor i Dorpats hovrätt 1695-01-03, men tillträdde tjänsten först 1696-10-18. Adlad 1698-12-15 (introducerad 1700 under nr 1372). Assessor i Svea hovrätt 1704-12-00. Ledamot av lagkommissionen (As.) 1713-03-07. Död 1716-03-11. Gift 1698-09-08 (enligt annan uppgift 1702-12-00.) (Sundelius, Norrköpings minne, (1798) sid. 256.) med Catharina Utterklo, född 1676-06-21 Uttersberg, död 1705-12-23, dotter av assessorn Johan Utterklou, adlad Utterklo, och Ingrid Boy.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1703. Kammarherre. Död 1751. Se Tab. 2
 • Inga Charlotta, född 1704, död 1742-12-22 i Stockholm. Gift 1724 med generalmajoren Johan Carl Ramsay, född 1675, död 1742.
 • Catharina, född 1705, levde 1741 på Grängshammars bruk i Silvbergs socken, Kopparbergs län, som hon ärvde efter morfadern. Gift 1728 med översten för skånska tremänningskavalleriregementet Reinhold Lode (av samma släkt som adliga ätten Lode från Livland), född 1679, död 1732-12-28.

TAB 2

Carl Ludvig (son av Isak Johansson Enander, adlad Silfverstråle, Tab. 1), född 1703. Student i Uppsala (Um.) 1716-10-22. Kammarherre (SAB.) 1744-01-20. Drunknade 1751-02-28. Gift 1743-06-02 med Christina Birgitta Falker i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1754-11-14 i Stockholm med fältmarskalken Samuel Gustaf Stierneld, friherre Stierneld, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1775), född 1723-03-04, död 1786-04-02 i Stockholm, dotter av statssekreteraren Anders Falcker, adlad Falker, och Anna Maria Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1744-03-08, död 1749-05-08.
 • Lovisa Christina, född 1745-02-08, död 1745-12-15.
 • Carl, född 1746. Livdrabant. Död 1798. Se Tab. 3
 • Gustaf, född 1748. Hovjunkare. Död 1816. Se Tab. 5
 • Anna Catharina, född 1749-04-04, död 1756-04-07.
 • Isak, född 1751-03-18, död 1751-05-00.

TAB 3

Carl (son av Carl Ludvig, Tab. 2), född 1746-07-08 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1760-02-22. Volontär vid Västmanlands regemente 1760. Förare vid Västmanlands regemente 1762-03-30. Sergeant 1762-06-08. Livdrabant 1762-10-28. Löjtnant i armén 1766-11-19. Avsked 1777-12-06. Major (?). Död 1798-02-05 på Grängshammars bruk i Silvbergs socken, Kopparbergs län. Gift 1:o 1775-08-08 på Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län med sin kusins dotter Elsa Catharina Franc, född 1751-11-25, död 1784-03-04 på Grängshammar, dotter av krigsrådet Carl Fredrik Franc, och hans 1:a fru Ulrika Johanna Lode. Gift 2:o 1786-12-14 i Husby kyrka, Kopparbergs län med Beata Charlotta Rosenborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1801-02-24 på Grängshammar med landshövdingen Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1823), född 1765-11-14, död 1840-07-09 i Stockholm, dotter av krigsrådet Anders Rosenborg, och friherrinnan Christina Charlotta Funck.

Barn:

 • 1. Carl, född 1777. Ryttmästare. Död 1828. Se Tab. 4
 • 2. Gustaf, född 1790-01-07. Student i Uppsala (Um.) 1805-02-01. Auskultant i Svea hovrätt 1810-06-20. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1810-09-27. Vice notarie 1811-10-03. Vice häradshövding 1815-01-31. Häradshövdings karaktär 1816-09-10. Adjungerad ledamot i hovrätten 1828-02-01. Assessor 1828-12-31. Hovrättsråd 1839-10-12. Död ogift 1841-06-05 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Tor, född 1791-06-17. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexaminerad 1809-03-28. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1809. Avsked 1813-01-19. Hovjunkare. Kammarjunkare. Död ogift 1826-06-17 Frosta
 • 2. Christina Gunilla Augusta, född 1793-04-00, död ogift 1846-08-06 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län.
 • 2. Beata Charlotta, född 1794-12-31, död 1795-03-10.
 • 2. Beata Charlotta, född 1796-05-21, död 1797.
 • 2. Anna Maria, född 1797-04-15 på Grängshammar, död ogift 1867-10-24 i Stockholm.

TAB 4

Carl (son av Carl, Tab. 3), född 1777-07-14 på Grängshammar i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Underofficer vid Smålands kavalleriregemente 1786. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1786-04-12. Transporterad till livregementsbrigadens husarkår 1795-08-24. Löjtnant vid livregementsbrigadens husarkår 1796-08-11. Ryttmästares avsked 1800-09-08. Död 1828-11-20 i Hedemora. Gift 1812-03-17 på Gylle (At (Sch).) i Stora Tuna socken, med Maria Charlotta Thenstedt, född 1791-06-02 i Stora Tuna prästgård, död 1856-05-28 i Hedemora, dotter av hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift Natanael Thenstedt och Metta Regina Söderhielm.

Barn:

 • Elsa Regina Charlotta, född 1823-04-09 Vassbo, död ogift 1881-05-08 i Hedemora.

TAB 5

Gustaf (son av Carl Ludvig, Tab. 2), född 1748-02-04 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1760-02-22. Hovjunkare (SAB.) 1767-05-04. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1793–1812. Död 1816-05-11 på Lindö i Kärrbo socken, Västmanlands län och begraven i Vittinge socken, Västmanlands län. Ägde hus i Stockholm (kv. Spektern nr 4 och Gripen nr 3). Gift 1775-09-26 Hacksta med stiftsjungfrun friherrinnan Hedvig Margareta Adlermarck, född 1758-06-01 i Stockholm, död i Stockholm 1825-03-05, dotter av lagmannen Carl Magnus Adlermarck, friherre Adlermarck, och (friherrinnan) Anna Beata Wulfvenstierna.

Barn:

 • Christina Beata Lovisa, född 1776-09-15 på Hacksta, död 1782-06-01 vid Lindö.
 • Hedvig Charlotta, till Hacksta fideikommiss, född 1780-01-17 på Lindö, död 1857-03-18 på Hacksta. Gift 1802-09-15 i Stockholm med kaptenen Carl Fredrik Printzensköld, i hans 2:a gifte, född 1764, död 1811.
 • Eva Eleonora, född 1783-01-04 vid Lindö, död 1783-01-11.
 • Carolina Gustava, född 1786-08-01 på Lindö, död några timmar gammal.
 • Aurora Gustava, född 1788-07-24 vid Lindö, död 1833-06-03 i Stockholm. Gift 1812-09-10 med överstelöjtnanten Carl Johan Ingelotz, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1830.
 • Carl, född 1792-11-16, död 1792-11-16.
 • Dessutom fyra barn, vilkas namn äro okända.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: