:

Af Borneman nr 2261

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af BORNEMAN nr 2261 †

Adlad 1818-05-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1819. Utdöd 1905-04-07.

TAB 1

Birger. Levde på 1600-talet och var bonde i Kils socken, Värmlands län.

Barn:

 • Aron Kihlgren, född 1648 i Kils socken, varav han tog namnet. Student i Uppsala (Um.) 1675-09-14. Prästvigd 1678 till komminister i Karlanda pastorat av Karlstads stift. Avsatt 1715. Död 1739-05-00 [Hm].

Barn:

 • Petrus Kihlgren, född 1683 i Karlanda socken, Värmlands län. Student i Lund 1699. Pastor vid södra skånska infanteriregementet. Kyrkoherde i Simrishamn 1713-12-24 och i S:t Petri församling i Ystad 1725. Död 1728-02-27 i Ystad. [Hm]. Gift 1711 med Maria Ursula Sundius, född 1695-03-09 i Lund, död 1764 i Oppmanna socken, Kristianstads län, dotter av borgmästaren i Malmö Zacharias Sundius och Cecilia Margareta Stobæus. (Im.)

Barn:

 • Gabriel Kihlberg, född 1719-01-22 i Simrishamn. Student i Lund 1735-12-18. Auskultant vid rådhusrätten i Malmö 1745. Landsfiskal i hela Kristianstads län 1751-10-08. Hovkvartermästares n. h. o. v. 1755-09-18. Avstod »halva sysslan» 1776 till inspektören Elof Wagner. Avsked 1787-10-18. Död 1790-02-10 i Oppmanna socken [Li]. Gift 1:o 1753-09-07 i Skepparslövs socken Kristianstads län (Ll.) med Regina Sofia Löfgren, född omkring 1727 (Ll.), död 1757-02-16 i Östra Broby socken, Kristianstads län (Ll.), dotter av borgmästaren i Hälsingborg, häradshövdingen Gabriel Löfgren och Sara Westersköld, samt syster till Alexander och Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld. Gift 2:o 1757-10-14 i Ousby socken Kristianstads län (Ll.) med Maria Catharina von Borneman, född 1738, död 1806-04-13 i Karlskrona, dotter av ryttmästaren Johan Gabriel von Borneman, och Margareta Charlotta von Unge.

Barn:

 • 2. Johan Aron Kihlberg, adlad af Borneman, född 1768-04-03 i Oppmanna kyrkoby. Skeppsgosse vid örlogsflottan 1782-03-22. Lärling vid varvet 1783. 3. timmerman å fregatten Diana 1786. E. underskeppsbyggmästare 1791. Löjtnant vid flottans konstruktionskår 1794. Kapten vid flottas konstruktionskår 1795-01-02. RVO 1802-04-12. Major 1805-12-20. Överstelöjtnant 1812-04-04. LKrVA 1817-04-26. Adlad 1818-05-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1819-03-06 under nr 2261). Överste 1822-01-28. RSO 1826-05-11. KVO 1832-09-18. Avsked 1845-02-10. Död 1846-12-02 i Karlskrona. Han ingick 1794 på kunglig befallning i turkiska marinens tjänst för att där införa förbättringar i skeppsbyggeriet, och kvarstannade i turkiska marinens tjänst, till 1801. Gift 1804 med Anna Brita Clason, född 1778-09-04, död 1856-01-05 i Karlskrona, dotter av brukspatronen Jakob Efraim Clason och Catharina Helena Wallensteen.

Barn:

 • Anna Charlotta Gabriella, född 1809-10-08 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1857-01-10 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1834-11-25 med kommendörkaptenen Hans Fredrik Frick, född 1798-01-28 i Karlskrona, död i Karlskrona 1871-11-05.
 • Maria Fredrika, född 1811-11-11 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1901-06-29 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1834-11-25 med konteramiralen Erik Adolf Printzensköld, född 1803, död 1882.
 • Carl Magnus Constantin, adelsman vid faderns död 1846. Född 1814 i Karlskrona. Kaptenlöjtnant. Död 1898. Se Tab. 2
 • Jacque Edvard, född 1816 i Karlskrona. Major. Född 1897. Se Tab. 4.

TAB 2

Carl Magnus Constantin (son av Johan Aron Kihlgren, adlad af Borneman, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1846, född 1814-08-31. Underkonstruktör. Underlöjtnant vid flottans konstruktionskår 1838-02-09. Premiärlöjtnant 1852-06-29. Kaptenlöjtnant 1863-01-27. RVO 1864-05-03. Försatt på indragningsstat. Biträdande ingenjör vid ingenjörsdepartementet i Karlskrona 1871-02-23. GMnor8 1879-10-31 (Sjöf.). Avsked. GM n. och r. Död 1898-06-14 i Stockholm. Gift 1855-08-07 i Karlskrona med (Emmy) Emilie Sofia Osterman, född 1825-01-16 i Karlskrona, död 1903-12-29 i Stockholm, dotter av kommendören i K. M:ts flotta Christoffer Didrik Osterman och Matilda Charlotta Améen.

Barn:

 • Carl Aron Christoffer, adelsman vid faderns död, född 1856. Handlande. Död 1905. Se Tab. 3.
 • Anna Emelie Matilda, född 1858-12-15 i Karlskrona. Död 1925-10-21 i Saltsjöbadens förs., Stockholms län.
 • Marie-Louise, född 1861-12-01 i Karlskrona. Död 1932-10-21 i Saltsjöbadens förs., Stockholms län (db nr 29).
 • Emmy Amelie, född 1863-05-10 i Karlskrona.

TAB 3

Carl Aron Christoffer (son av Carl Magnus Constantin, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1898. Född 1856-08-15 i Göteborg. Handlande. Död 1905-04-07 i Stockholm, och utgick ätten med honom. Gift 1900-02-07 med Gerda Davida Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1891-09-14 i Gustavi förs., Göteborg med sjömannen Karl Ferdinand Enström, född 1866-01-28 i Gävle, skilsm 1899-10-11), född 1871-04-07 i Göteborg, Karl Johans förs, dotter av fattigfogden David Alexander Andersson och Josefina Albertina Tengberg.

Barn:

 • Marie-Louise, född 1900-07-24 i Göteborg. Gift 1924-12-07 med sjökaptenen Viktor Daniel Vikström född 1898-12-26.

TAB 4

Jacques Edvard (son av Johan Aron Kihlgren, adlad af Borneman, Tab. 1), född 1816-06-08 i Karlskrona. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1835-07-22. Löjtnant vid marinregementet 1849-02-13. Kapten 1859-03-29. RSO 1864-05-03. Major i regementet 1866-02-06. 2. major 1866-07-04. Avsked 1888-09-21. Död 1897-07-03 på sin egendom Kronetorp i Augerums socken, Blekinge län. Gift 1852-06-04 i Karlskrona med Charlotta Elisabet Christina Hubendick, född 1830-10-15 i Karlskrona, död 1899-06-10 på Kronetorp, dotter av handlanden August Vilhelm Hubendick och Fredrika Elisabet Qviding.

Barn:

 • Alfhild Carolina, född 1864-07-17 i Karlskrona. Död 1928-10-12. Gift 1885-08-24 på Kronetorp med överstelöjtnanten i armén, majoren i 2. livgrenadjärregementets reserv, RSO, RVO, Carl Vilhelm Lokrantz, född 1853-08-24 i Kils socken, Värmlands län

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: