Ihre nr 2043

Från Adelsvapen-Wiki

2043.jpg

Adliga ätten Ihre nr 2043

Adlad 1757-04-05, introducerad 1776. En gren friherrlig 1843-02-06 enligt 37 § R.F., introducerad 1844. Utdöd 1877-08-09. För den inom ätten gängse traditionen om härstamning från Skottland äro icke några bevis kända.

TAB 1

Hans (Eire), bonde på Eire gård i Elinghem, sedan Hangvars socken, Gotlands län. Levde 1601. (C. J. Hallgrens Gotländska släkter(1926).)

Barn:

 • Hans Eire. Var 1616 häradsdomare och bodde på Eire gård, vilken dock redan 1635 gått ur släkten. (C. J. Hallgrens Gotländska släkter(1926).)

Barn:

 • Nils Ihre, född 1624-06-13, på Eire gård. Blev efter åtskilliga läroår i Danmark (1643–1646) och i Tyskland (1647–1650) i glasmästareyrket (Medd. av överbibliotekarien A. Orape, Uppsala.) handlande, källarmästare och gästgivare i Visby. Rådman i Visby. Arrenderade stadens förnämsta vinhus, den sk rådhuskällaren (C. J. Hallgrens Gotländska släkter(1926).). Död 1688-09-14. Han hade med sin hustru tolv barn. Gift 1652-01-25 med Elisabet Qviberg (C. J. Hallgrens Gotländska släkter(1926).), född (C. J. Hallgrens Gotländska släkter(1926).) 1632-03-21, död 1711-07-17 i pesten, dotter av kyrkoherden i Martebo på Gotland Tomas Qviberg.

Barn:

 • Tomas Ihre, född 1659-09-03 i Visby. Student i Köpenhamn 1677, där han blev baccalaureus. Studerade i Kiel, Greifswald och Rostock. Student i Uppsala 1680-12-21. Handledare i studier för landshövdingen friherre Lennart Ribbings söner 1682. Fil. mag. 1685-12-10. Extra ordinare teol. professor i Uppsala och kyrkoherde i Hagby prebendepastorat 1692-09-24. Prost 1692. 3:e teol. professor i Lund och kyrkoherde i Uppåkra prebendepastorat 1693-12-23. 2:e teol. professor Uppåkra 1711. Domprost i Linköping 1717. Död i Linköping 1720-03-11 och begraven i Linköpings domkyrka 1720-06-21. [Hans maka] Han var en högt begåvad och lärd man och en stridbar kraftnatur. Han skildras även som en utmärkt predikant. (Medd. av överbibliotekarien A. Orape, Uppsala.) Gift 1:o 1696-07-29 i Lund med Brita Steuchia, född 1679-07-19, död 1710-04-21, dotter av ärkebiskopen, doktor Mattias Steuchius (se adliga ätten Steuch) och Anna Tersera. 2:o 1713-08-19 med Petronella Catharina Bille af Dybeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-10-06 med assessorn Nils Langelius, adlad Bildensköld, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1740), född 1680-04-10 Dybeck, död 1746-01-10 Snogeholm och begraven 1746-02-04 i Sövde kyrka samt sedan förd till Vemmenhögs kyrka och nedsatt i Billegraven, Vemmenhögs kyrka, dotter av Christian Bille, naturaliserad Bille af Dybeck, och Carin Wind.

Barn:

 • 1. Johan Ihre, adlad Ihre, till Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län. Född 1707-03-14 i Lund. Mag. i Uppsala 1731-06-00. Docent vid fil. fakulteten Uppsala 1734. Vice bibliotekarie 1735. Poëseos professor 1737-05-16. skytteansk professor 1738-12-06 LVHA 1755. Kansliråds n. h. o. v. 1756-09-20. Adlad 1757-01-05 (introducerad 1776 under nr 2043). RNO 1758-11-21. Död 1780-12-01 i Uppsala och begraven i Björklinge kyrka. Han har betecknats som Sveriges störste språkgeni under 1700-talet. Med sitt 1769 utgivna Glossarium Sviogothicum, »ett jätteverk i avseende på snille och lärdom», som åt sin författare skänkte europeisk ryktbarhet, bröt han nya banor för den svenska språkforskningen. (Medd. av överbibliotekarien A. Orape, Uppsala.) Gift 1:o 1738-05-05 med friherrinnan Sara Charlotta Brauner, född 1714-10-22, död 1758-09-18, dotter av landshövdingen Johan Brauner, adlad och friherre Brauner och Margareta Törne. Gift 2:o 1759-12-11 med Charlotta Johanna Gerner född 1728-07-16 Venngarn, död 1822-03-31 Torslunda, dotter av översten Albrecht Gemer, nr 905, och grevinnan Anna Gyllenborg.

Barn:

 • 1. Johan, född 1740-06-29. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1757. Fanjunkare vid blå husarregemente 1758. Löjtnant vid blå husarregemente 1758-08-14. Ryttmästare 1763-05-09. Placerad vid adelsfanan 1767. Major i rysk tjänst 1772. RSO 1779-01-24. Död 1783-03-23, På sin gård Närlinge i Björklinge socken och begraven i Björklinge kyrka. Under ryska tjänsten bevistade han flere krigstillfälligheter emot turkarna. Gift med sin hushållerska. (C. Bonde, Anteckningar om Bondesläkten (1895).)
 • 1. Margareta Charlotta, född 1742-02-22, död 1770-10-04 Rödön. Gift 1764-09-02 på Sandbro med översten David Samuel Silfverstolpe, född 1728, död 1787.
 • 1. Hedvig Christina, född 1743-05-28, död 1743-06-20 (07-03).
 • 1. Brita Christina, döpt 1744-07-21 på Sandbro, död 1769-01-20 Yvre och begraven i Björklinge kyrka. Gift 1768-04-01 med häradshövdingen Johan Pfeiff, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1795.
 • 1. Hedvig Maria, född 1746-08-07 i Uppsala (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.), död 1798-02-03 på Sandbro. Gift 1764-12-27 i Uppsala med lagmannen Jonas Engeström, adlad von Engeström B, född 1737, död 1807.
 • 1. Tomas, född 1748-02-17 i Uppsala (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.), död 1748-08-07.
 • 2. Albrekt, född 1763. Kansliråd. Död 1828. se tab 2.
 • 2. Anna Catharina, född tvilling 1766-09-24, död 1767-08-03 i Uppsala och begraven i Sigtuna.
 • 2. Elof, född 1766. Ryttmästare. Död 1828. Se Tab. 6

TAB 2

Albrecht, (son av Johan Ihre, adlad Ihre, tab 1), född 1763-06-01 i Uppsala (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.). Student i Uppsala 1765-12-21. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1778. Kopist i Uppsala 1780. Kanslist 1781. Protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1782. Riddarhusfiskal 1786. Avsked därifrån 1810-05-14. Kansliråd och ledamot av kanslistyrelsen 1812-09-17. Död 1828-08-17, på Venngarns kungsgård i S:t Olovs socken, Stockholms län. Ägde Ekebyhov i Ekerö socken, Stockholms län, som han inköpte 1790. Gift 1789-06-25 med sin sysslings dotter Anna Sofia Bäck, född 1762-09-05, död 1848-09-20 på Ekebyhov, dotter av arkiatern doktor Abraham Bäck och Anna Charlotta Adlerberg B.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1791. Major. Död 1839. Se Tab. 3
 • Charlotta Sofia, född 1793-08-12 på Ekebyhov. Stiftsjungfru. Död ogift 1877-04-15 på Ekebyhov.
 • Mariana, född 1794-08-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1864-02-26 på Ekebyhov.
 • Inga Albertina, född 1796-09-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1830-05-05 (05-07) i Stockholm.
 • Albrecht Elof, friherre Ihre, född 1797-10-06 på Ekebyhov. Se Friherrliga ätten Ihre
 • Anna Sofia, född 1799-01-11 på Ekebyhov. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-02-06, på Ekebyhov.

TAB 3

Johan Abraham, (son av Albrekt, tab 2), född 1791-07-10 på Ekebyhov. Kadett vid Karlberg 1804-04-03. Utexam. (Hc.) 1808-04-04. Kornett vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1808-04-09. Löjtnant vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1813-02-23. Ryttmästare vid livregementsbrigadens dragonkår 1818-05-11. Majors avsked 1821-03-14. Död 1839-06-09. Gift 1822-05-11 i Stockholm med stiftsjungfrun Antoinetta Margareta Riben, född 1802-07-27 i Stockholm, död 1866-01-21 i Södertälje, dotter svensk kaptenen Axel Gustaf Riben, och Maria Antoinetta Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Charlotta Maria Anna (Lotten), född 1823-06-14 på Håtunaholm i Håtuna socken, Uppsala län. Stiftsjungfru. Död 1885-05-12 i Stockholm. Gift 1843-05-14 med professorn vid Uppsala universitet, fil. doktorn, RNO, Adolf Ferdinand Svanberg, född 1806-10-23 i Stockholm, död i Stockholm 1857-09-27.
 • Albrecht Gustaf Elof, född 1825. Kapten. Död 1871. Se Tab. 4.

TAB 4

Albrecht Gustaf Elof (son av Johan Abraham, tab 3), född 1825-05-26 Håtunaholm. Kadett vid Karlberg 1838-06-16. Utexaminerad 1846-05-27. Underlöjtnant vid dalregegementet 1846-05-02. Löjtnant 1853-01-19. Kapten 1864-07-27. RSO 1871-05-27. Död 1871-12-02 genom olyckshändelse vid Utanfors i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Arrenderade Utanfors. Gift 1862-08-06 i Lovisa i Finland med stiftsjungfrun Augusta Ottilia Knorring, född 1841-09-06 Virvik och friherrinnan Fredrika Christina Wrede af Elimä.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1863-09-20 Hagaberg. Gift 1892-01-12 i Stockholm med häradshövdingen, friherre Casper Hjalmar Wrede af Elimä, född 1849, död 1912.
 • Antoinetta Christina Charlotta (Nanny), född 1864-12-12, på Hagaberg. Död 1930-04-15 i Huddinge förs, Stockholm (db 27). Gift 1889-01-20 i Stockholm med godsägaren, RVO, Lars Birger Carlsson, född 1861-11-20 på Fittja gård i Botkyrka socken, Stockholms län. Ägare Flemingsberg i Huddinge socken, Stockholms län. Död 1934-05-05 (db 38) å Flemmingsberg å Huddinge socken, Stockholm.
 • Bengt Johan Albrecht, född 1867. Ryttmästare. Se Tab. 5.
 • Augusta Elsa, född 1868-11-03 på Utantors. Gift 1896-11-25 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm med majoren vid Norrlands dragonregemente RSO, Magnus Albert Nyström, född 1850-01-17, död 1911-02-05 i Mariefred.

TAB 5

Bengt Johan Albrecht, (son av Albrekt Gustaf Elof, tab 4), född 1867-05-24 i Södertälje. Volontär vid Jämtlands hästjägarkår 1886-04-13. Mogenhetsexamen. 1886-05-15. Sergeant i Jämtlands hästjägarkår 1887-07-13. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår 1890-01-24. Löjtnant vid Norrlands dragonregemente 1895-05-03. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1901-05-03. Avsked 1908-02-07 . Erhöll tillstånd att återinträda såsom löjtnant i Norrlands dragonregementes regementes reserv 1914-07-24. Ryttmästare i Norrlands dragonregemente 1914-11-19. Häradsdomare 1915. RJohO 1919-02-20. RSO 1925-12-15. Kommunalman. Vattenrättsnämndeman i Österbygdens vattendomstol. Ägare Ekebyhov i Ekerö förs, Stockholms län, vilken egendom han inlöste från sina medarvingar 1894-08-00. Gift 1898-06-26 på Vuojoki gård i Euraåminne socken, Finland med Tuttu Sigrid Helena Björkenheim från Finland, finska adliga ätten, född 1875-06-19 i Bjernå socken, Finland. Dotter av lantbruksrådet Carl Axel Fredrik Björkenheim, och Sigrid Louise Charlotta von Julin.

Barn:

 • Hans Axel Albrecht, född 1899-07-05 på Ekebyhov, liksom syskonen. Huvudman 1956. Studentexamen vid Nya elementärskolan i Stockholm 1918-05-13. Student vid Uppsala universitet 1919-10-03. Reservofficersexamen 1920-08-28. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1920-12-31. Underlöjtnant i livregementets dragoners reserv 1923-01-13. Jur. kand. examen i Upsala 1923-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1923-12-19. Andre notarie i Västerbottens norra domsaga 1924-01-01–1924-12-31. Förste notarie i Västerbottens norra domsaga 1925-01-01–1926-08-31. Tjänstgöring å advokatkontor i London 1927-01-01–1927-04-01. Löjtnant i livregementets dragoners reserv 1927-12-09. Advokat i Stockholm. Löjtnant i Livregementets till häst reserv 1930-01-16 LSA 1930. Avsked 1931-07-31. Egen Advokat verksamhet i Stockholm från 1934. Ledamot av advokatsamfundets nämnd 1936–1940. Revisor vid advokatsamfundets nämnd 1937–1940. Suppleant i samfundets styrelse 1940, styrelseledamot 1949–1946. Gift 1936-08-29 i Börringe kyrka i Börringe förs, Malmöhus län (Engelbrekt förs, Stockholm vb nr 191) med Malin Stjernsvärd, född 1910-12-07 på Jordberga i Källstorps förs, Malmöhus län. Dotter av löjtnanten vid Skånska dragonregementet Carl Erik Nolcken [[Stjernsvärd nr 2053 och Elsa Berg von Linde.
 • Bengt Johan Elof, född 1902-12-31 Ekebyhov. Se Tab. 5C.
 • Sigrid Augusta Margareta, född 1905-10-25 på Ekebyhov i Ekerö förs, Stockholms län. Kanslibiträde. Gift 1940-02-21 Ekebyhov (Engelbrekts förs, Stockholms län, vt 281) med Konmmendörkaptenen vid flottan, Johan Eskil Gester i hans 2:a gifte, född 1894-06-13 i Härnösand. Konteramiral.
 • Nils Johan Holger, född 1908-02-21 Ekebyhov. Se Tab. 5D.

TAB 5B

Tomas Gustaf, (översiktstab 5A, som av Bengt Hohna Albrecht tab 5) född 1900-12-21 Ekebyhov. Studentexamen i Stockholm 1919-05-09. Student vid Uppsala universitet 1919. Fil. kand. examen vid Uppsala universitet 1921-05-28. Anställd hos Deutsche Bank i Hamburg 1922–1923, i firman W. R. Grace &. C:o i Lima, Peru 1924–1927 och hos svenska tändsticksaktiebolaget 1928. Gift 1938-06-23 i Hälsingborg (Engelbrekts förs, Stockholm, vb nr 145) med Ingrid Vera Henriette Lagerlöf, född 1913-11-23 i Matteus förs, Stockholm. Dotter av advokaten Sven Lagerlöf och Vera Björkman.

Barn:

 • Hans Thomasson
 • Johan Thomasson

TAB 5C

Bengt Johan Elof, (översiktstab 5B son av Bengt Hohan Albrecht tab 5) född 1902-12-31 Ekebyhov. Studentexamen i Stockholm 1921-05-12. Student vid Uppsala universitet 1921-09-02. Med. kand. vid Uppsala universitet 1925-02-19. Studerade vid medicinska fakulteten vid universitetet i Montpellier, Frankrike, 1925-04-00–1925-07-00. Elev vid Karolinska institutet 1925-09-00. Extra läkare vid Porla brunn somrarna 1927 och 1928. Med. lic. examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1929-12-03. Assistentläkare vid Ersta sjukhus 4 månader 1931 och vid Åsö sjukhus 4 månader 1930-1931. Gift 1:o 1929-12-07 i Stockholm med Barbro Hansdotter Ericsson, född 1903-09-04. Dotter av konteramiralen Hans Ericson och Elin Gadelius.

Barn:

 • Görel Helene, född 1932-03-21 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Thomas Bengtsson, född 1935-03-04 i Kungsholms förs, Stockholms län (fb nr 53).
 • Elizabeth Christina, född 1939-09-09 i Kungsholms förs, Stockholm (fb 315).

TAB 5D

Nils Johan Holger, (son av Bengt Johna Albrecht tab 5) född 1908-02-21 Ekebyhov. Studentexamen i Stockholm 1927-05-11. Elev vid handelshögskolan i Stockholm 1927. DHS. Disponent i aktiebolaget ÅETÅ tryck. Direktör i aktiebolaget Bonnierföretagen (sektionschef för koncernens förpackningar). Gift 1936-12-05 i Seglora kyrka, Engelbrekts förs, Stockholms län (vbnr 358), med Ester Gertrud Gunilda Bruhn-Fåræus, född 1914-04-06 i Engelbrektsförs i Stockholms län. Dotter av med. doktorn Ernst Gerorg Mortimer Bruhn-Fåræus och Ester Ingegerd Sylvén.

Barn:

 • Torbjörn Johan Holgersson, född 1938-11-22 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 436).
 • Johan Mortimer Holgersson, född 1941-10-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholms län (fb nr 194).
 • Catharina Ester Margaretha, född 1943-01-31 i Djursholm, Djursholms förs, Stockholms län (fb nr 8).
 • Anders Hans Oskar Holgersson, född 1945-06-06 (Allm. BB.) Djursholms stad i Danderyds förs, Stockholms län (fb nr 69).

TAB 5E

Nils Edvard, (översikt stab 5C, son av Bengt Johan Albrecht tab 5), född 1910-05-15 Ekebyhov. Studentexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1928-05-10. Student vid Uppsala universitet 1928-10-10. Tjänstgöring vid Darmstäder und Nationalbank i Berlin 1930-06-10–1930-08-25. Tjänstgöring i Stockholms enskilda bank 1931-06-30–1931-08-15. Jur. kand. examen i Uppsala 1932-05-30. Tjänstgöring å advokatkontor i Paris 1932-10-00–1935-01-00. Inskriven vid universitetets i Paris juridiska fakultet 1932-11-00. Tjänstgöring i Credit Lyonnais, Paris, 1935-01-00–1935-09-00. Tingstjänstgöring i Uppsala läns södra domsaga 1935-08-15–1935-11-10, Antagen till attaché i utrikesdepartementet 1935-11-15. Attaché vid beskickningen i Berlin 1934-01-15. Sekreterare vid handelspolitiska förhandlingar med Tyska Riket 1934. Ånyo attaché i utrikesdepartementet 1935-01-17. Förordnad att vara andre legationssekreterare i Bern 1936-04-30 från och med 1936-07-01. Sekreterare hos de svenska ombuden i N.F:s urtima förs 1936. Förordnad att tillsvidare vara andre sekreterare i Utrikesdepartementet 1937 nov. 26. Andre sekreterare i Utrikesdepartementet 1938-08-31 Sekreterare i delegation för nordiskt ekonomiskt samarbete sedan 1938. Ånyo sekreterare vid handelspolitiska förhandlingar med Tyska Riket 1938. Sakkunnig och ombud vid handelsförhandlingar med Turkiet 1938. Förordnad att tills vidare vara förste sekreterare i Utrikesdepartementet 1939-05-05. Tillförordnad byråchef vid Utrikesdepartementet 1939. Sekreterare vid handelspolitiska förhandl. med Finland 1939 Sakkunnig och ombud vid handelsförhandlingar med Tyska Riket 1939–1941, Danmark 1940–1941, Ungern 1940–1941 och Schweiz 1941. Ledamot av clearingsnämnden 1941. Gift 1938-10-17 i S:t Jacobs kyrka, Hedvig Eleonora förs, Stockholms län (vb nr 258), med friherrinnan Brigitta Hedvig Regina Lagerfelt, född 1914-11-05 i Stockholm. Dotter av kammarherren friherre Carl-Fredrik Lagerfelt och friherrinnan Agathe Wrede af Elimä.

Barn:

 • Nils-Albrekt Fredrik Nilsson, född 1941-12-02 i Oscars förs, Stockholms län (fb nr 810).
 • Marie-Louise Gabriella Sigrid Agathe, född 1944-04-29 (Akademiska sjukhuset) i Oscars förs, Stockholms län (fb nr 408).
 • Barn
 • Barn

TAB 6

Elof, (son av Johan Ihre, adlad Ihre, tab 1), född 1766-09-24 i Uppsala. Student i Uppsala 1769-05-25. Volontär vid livregementet till häst 1779-06-21. Kvartermästare livregementet 1780-01-24. Kornett 1781-02-07. Löjtnant 1785-09-27. Ryttmästare i armén 1790-07-22. Ryttmästare vid livregementets kyrassiärkår 1794-05-12. RSO 1805-03-19. Avsked. Död 1828-04-16 på Hellefors bruk. Han deltog 1788 i fälttåget mot norska gränsen. Bevistade 1790 års krig mot Ryssland som kommenderad på skärgårdsflottan och därunder affären med ryska fregatten Venus samt affären vid Björkö (Koivisto), reträtten till Svensksund och bataljen Svensksund Ägde Abbotnäs mm i Floda socken, Södermanlands län. Gift 1791-06-23 i Stockholm med Elisabet Lovisa Celsing, född 1772-08-25 på Pölsebo i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län, död 1866-12-29 på Abbotnäs, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Celsing C, och Elisabet Doncker. Hon innehade Fjällskäfte fideikommiss i Floda socken, 1/3 av Hellefors styckebruk i Lilla Mellösa socken, båda i Södermanlands län och huset nr 3 Regeringsgatan i Stockholm, samt ägde Abbotnäs.

Barn:

 • Johan Ulrik, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1846. Se Tab. 7.
 • Charlotta Elisabet, född 1796-08-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1817-09-18, på Abbotnäs.
 • Nils Gustaf, född 1804-08-19. Sekundlöjtnant vid kungliga maj:ts flotta 1830-02-06. Avsked 1832-05-12. Död ogift 1834-08-24 på Pölsebo.

TAB 7

Johan Ulrik, (son av Elof, tab 6), född 1792-10-16 i Stockholm. Korpral vid livregementets kyrassiärkår 1807-11-30. Kornett livregementets kyrassiärkår 1811-02-25. Stabslöjtnant 1816-04-02. Ryttmästare vid livregementets dragonkår 1822-09-04. RSO 1823-07-04. Major vid livregementets dragonkår 1826-05-11. 1. major livregementets dragonkår 1827-06-29. Överstelöjtnants avsked 1829-05-16. Död 1846-12-11 Fjällskäfte. Gift 1835-03-08 Axelsberg med stiftsjungfrun Vendla Charlotta Sofia Sparre af Rossvik, född 1812-12-13 på Axelsberg, död 1893-05-07 Östergård

Barn:

 • Charlotta Elisabet (Elise), född 1835-12-12 på Fjällskäfte. Stiftsjungfru. Död 1893-06-02 i Växjö. Gift 1856-07-26 på Abbotnäs med godsägaren och löjtnanten, friherre Ernst Vilhelm Wrede af Elimä, född 1825, död 1897.
 • Vendla Gustava Emerentia, född 1837-02-15 på Fjällskäfte. Stiftsjungfru. Död 1869-02-15 Mariedam. Gift 1863-09-01 på Fjällskäfte med direktören på järnkontorets metallurgiska stat, bruksägaren, RNO, Andreas Gustaf Grill i hans 2:a gifte (gift 1:o 1851-09-01 Godegård. Död 1861-06-05 på Mariedam, dotter av assessorn Johan Herman Didron, och Lovisa Christina Horneman. Gift 3:o 1871-07-15 Valsta med Eva Henrika Laurentia Lorichs, född 1844-07-05 på Valsta, död 1926-06-14 i Örebro, dotter av översten Fredrik Natanael Lorichs, och Fredrika Christina Charlotta Lorichs), född 1827-06-05 på Mariedam, död 1889-05-27 i Örebro.
 • Sofia Louisa, född 1838-08-19 på Fjällskäfte. Stiftsjungfru. Död på Fjällskäfte 1843-01-20.
 • Anna Sofia, född 1845-08-30 på Fjällskäfte, död på Fjällskäfte 1905-09-08. Gift 1865-08-10 på Fjällskäfte med sin syssling kaptenen Petrus Fredrik Celsing C, född 1838, död 1904.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.