:

Ladau nr 1576

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ladau nr 1576

Adlad 1718-11-20, introducerad 1719.

Ätten har ansetts härstamma från Halberstadt. Huruvida Jurgen Ladow von Berlin, till Lövenäs, överste för Södermanlandsfänikorna (Södermanlands regemente) 1577–1598 (Lsr.), hörde till denna ätt, är ej utrett. – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 104 bland adelsmän.

Ladau A157600.png

TAB 1

Otto Reinhold Ladow, adlad Ladau, född 1683-08-29 i Livland. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1696. Arklimästare i Karlskrona 1699. Konstapelmat 1701-04-10. Avsked 1703-03-10. Löjtnant vid Harriska lantmilisregementet i Dorpt 1703. Löjtnant vid regementet Royal Allemand i Frankrike 1706. Kapten vid regementet Royal Allemand i Frankrike 1707. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1711-02-15. Konfirmationsfullmakt 1715-03-25. Ryttmästare vid livregementet till häst 1716-10-06. Adlad 1718-11-20, och var den siste av dem, som konung Carl XII adlade (introducerad 1719 under nr 1576), sköldebrevet underskrivet av drottning Ulrika Eleonora 1719-03-03. Överstelöjtnant vid estniska adelsfanan 1720-01-09. Placerad vid livregementet till häst 1723-07-19. Överste för Savolaks och Nyslotts läns regemente till fot 1741-10-19. Tillika vice landshövding i Nylands och Tavastehus län 1743-08-29. Död 1746-04-12 i Helsingfors. Han var en tapper krigsman. Blev bland annat fången hos holländarna i slaget vid Malplaquet 1709. Gift 1718-05-15 med Hedvig Juliana Wattrang, döpt 1688-10-14 i Stockholm, död 1764-01-21 Långbro, dotter av revisionssekreteraren Jakob Wattrang, adlad Wattrang, och hans 2:a fru Maria Gyllenpistol.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1719-04-07 på Edeby boställe i Ludgo socken, Södermanlands län, död 1723-07-19.
 • Catharina Charlotta, född 1720-08-01 på Edeby, död 1791-03-02. Gift 1770-06-17 med fänriken Adam Johan Pistolekors, i hans 3:e gifte, död 1783.
 • Maria Johanna, född 1721-03-22 och död 1721-11-08 på Edeby.
 • Hedvig Juliana, född 1722-07-28 på Edeby, död ogift 1751-04-05.
 • Ulrika Eleonora, född 1726-01-21, död 1726-03-17.
 • Fredrik Vilhelm, född 1727. Major. Död 1773. Se Tab. 2
 • Gustaf Otto, född 1728. Löjtnant. Död 1783. Se Tab. 11
 • Jakob Johan, född 1730-08-26, död 1730-03-31.

TAB 2

Fredrik Vilhelm (son av Otto Reinhold Ladow, adlad Ladau, tab 1), född 1727-05-08. Volontär vid livregementet 1735-08-10. Fänrik vid Savolaks regemente 1742-01-02. Sekundlöjtnant vid Savolaks regemente 1742-04-14. Stabskapten 1755-10-04. Regementskvartermästare 1758-07-10. Kompanichef 1759-12-07. RSO 1761-11-23. Sekundmajor 1772-07-15. Död 1773-03-31 och begraven i Idensalmi kyrka i Finland. Gift 1756-02-12 i S:t Michels socken med Anna Christina Furumarck, född 1730, död 1805-05-16 i Borgå, dotter av majoren Otto Carl Furumarck, och Christina Affleck.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1756-10-31, död 1756-11-05.
 • Ottiliana Charlotta, född 1757-10-20 i S:t Michels socken, död 1827-10-27 i Stockholm. Gift 1:o 1775-02-09 Fredriksdal Gift 2: O 1795-08-06 i Stockholm med assessorn Gabriel Ahlman, född 1736-09-08 i Bjärnå socken, död 1799-10-05 Hatanpää
 • Hedvig Juliana, född 1759-12-23, död 1762-02-13 i S:t Michels socken.
 • Carl Reinhold, född 1762. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 3.
 • Jean.
 • Gustaf Vilhelm, född 1765. Verkligt statsråd. Död 1833. Se Tab. 9.
 • Fredrik Christian, född 1766-09-25, död 1767-09-23.
 • Adolf, född 1768. Löjtnant. Död 1835. Se Tab. 10

TAB 3

Carl Reinhold (son av Fredrik Vilhelm, tab 2), född 1763-11-26 i Idensalmi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1770-08-20 och vid Tavastehus läns regemente 1771-08-17. Korpral vid Nylands dragonregemente 1776-06-17. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1777-09-14. Transporterad till Savolaks infanteriregemente. Kadett vid Haapaniemi 1779–1784. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente regemente 1780-06-10. Löjtnant i regementet 1788-08-06. Kapten vid Kujana bataljon 1789-08-20. Konfirmationsfullmakt 1791-04-14. Transporterad till Savolaks infanteriregemente 1802-03-31. Major i armén 1809-02-09. RSO 1809-03-06. Överstelöjtnants avsked 1810-06-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 104 bland adelsmän. Postinspektor i Heinola 1818-08-06. Död i Heinola 1823-02-19. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1791-10-11 med Anna Elisabet Willich, född 1761-04-01, död 1849-11-09 i Tavastehus, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Christoffer Willich och hans 2:a hustru Beata Elisabet Boisman.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1792-07-26. Student i Åbo 1810-10-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1815-06-19 och auskultant i Vasa hovrätt 1817-02-10. Vice häradshövding 1819-12-18. Kanslist i Vasa hovrätt 1823-05-14. Aktuarie i Vasa hovrätt 1826-03-14. Notarie 1827-10-08. Avsked 1835-02-07. Död ogift 1835-09-15 i Vasa.
 • Ottiliana Sofia Lovisa Andréetta Henrika, född 1794-05-00, död 1795-04-26 i Österbotten.
 • Carl Fredrik, född 1796. Kadett. Död 1814-12-26 i Mariefred.
 • Adolf Vilhelm, född 1793. Landssekreterare. Död 1846. Se Tab. 4
 • Anna Elisabet, född 1801, död späd.
 • Anna Christina, född 1802-04-03, död ogift 1883-10-13 i Tavastehus.
 • Georg Gustaf, född 1804. Kommissionslantmätare. Död 1867. Se Tab. 5.

TAB 4

Adolf Vilhelm (son av Carl Reinhold, tab 3), född 1799-07-03 i Hyrynsalmi socken. Student i Åbo 1818-02-23. Auskultant i Åbo hovrätt 1821-06-06 och auskultant i Vasa hovrätt 1821-12-10. Vice häradshövding 1825-06-18. Häradshövdings n. h. o. v. 1830-08-14. Vice landssekreterare i Nylands och Tavastehus län 1830-09-14. Landssekreterare i Tavastehus län 1831-12-24. Död 1846-01-25 på hemmanet Nikunen i Vånå socken. Gift 1829-05-26 i Helsingfors med sin kusin Anna Ottiliana Ladau, född 1807-09-27 i Viborg, död 1896-09-27 i Tavastehus, dotter av verkliga statsrådet Gustaf Vilhelm Ladau och hans 1:a fru Amalia Helena von Vegesack.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1830-03-17 i Ilmola socken. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon, först på extra stat 1847-02-28 och på ordinarie stat 1847-05-04. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1848-08-28. Fänrik vid gamla ingermanländska, sedan generaladjutanten furst Mensjikovs, infanteriregemente 1849-07-23. Underlöjtnant generaladjutanten furst Mensjikovs, infanteriregemente 1853-03-22. Transporterad till 7. finska linjebataljonen 1853-04-10, till ärkehertig Frans Carls grenadjärregemente 1854-03-06 och till 11. finska linjebataljonen 1854-12-16. Avsked 1855-06-30. Åter i tjänst som underlöjtnant vid 22. finska linjebataljonen 1855-11-03. Transporterad till 4. bataljonen av samma trupper 1857-06-02. Död ogift 1865-08-27 i Pälkäne socken.
 • Anna Sofia Helena, född 1831-10-24 i Helsingfors, död i Helsingfors 1858-03-16. Gift 1857-01-30 med löjtnanten vid 12. finska linjebataljonen Dmitri Provolsky.
 • Emilia Elise Ottiliana, född 1833-08-16, död 1910-10-09 i Tammerfors. Gift 1857-01-18 med kronofogden i Birkkala härad, kaptenen Carl Fredrik Vilhelm Schreck, född 1826, död 1882-10-21 på sin gård Joensuu i Pälkäne socken.
 • Carl Otto Reinhold, född 1844-05-04, död 1847-03-23.

TAB 5

Georg Gustaf (son av Carl Reinhold, tab 3), född 1804-03-20 i Jokkas socken. Student i Åbo 1822-06-01. Lantmäteriauskultant 1827-03-30. Extra lantmätare i Viborgs län 1832-04-03. Kommissionslantmätare i Kuopio län 1839-07-17. Transporterad till enahanda befattning i Viborgs län 1841-03-30. Förklarad för ordinarie kommissionslantmätare i Viborgs län 1848-11-07. Död 1867-09-09 i Kerimäki socken. Gift 1834-07-10 i Nyslott med Fredrika Sohlman, född 1814-05-11 i Viborg, död i Viborg 1868-08-07, dotter av glasmästaren i Viborg Michel Sohlman och Helena Catharina Koikkalainen.

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1835-12-20, död 1926-05-04 i Nyslott. Gift 1870-08-29 i Nyslott med hamnmästaren Anton Alfred Backman, född 1838, död 1909-05-06 i Nyslott.
 • Carl Reinhold, född 1837. Äldre kommissionslantmätare. Död 1896. Se Tab. 6.
 • Otto Vilhelm, född 1838-09-09 i Sääminge socken. Extra ordinarie kammarskrivare i postverket 1861-02-12. Kontorsskrivare vid postkontoret i Viborg 1863-02-27. Bokhållare vid postkontoret i Viborg 1866-12-29. Yngre expeditör vid Viborgs postkontor 1868-01-28. Förste expditör vid Viborgs postkontor 1869-04-27. Postmästares titel 1874-04-24. RRS:tStO3kl 1880-05-02. Postförvaltare i Vasa 1891-01-22. RRS:tAO3kl 1894-04-29. Jämte ordinarie tjänst postinspektör i tredje postdistriktet 1897-01-01. Kollegiiassessors titel 1904-04-10. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1909-03-27. Avsked 1910-06-02. Död 1910-06-09 vid Kolho järnvägsstation och begraven i Tammerfors. Gift 1890-01-26 i Viborg med Julia Amalia Nilsson, född 1851-09-17, död 1913-03-24 i Tammerfors.
 • Ottilia Viktorina, född 1841-11-08 i Nyslott. Föreståndare för postexpeditionen i Puumala 1876-07-01 och i Ilomants 1892-12-29. Avsked 1895. Död 1918-11-07 i Nyslott. Gift 1895-09-07 i Ilomants med överkonduktören Georg Gustaf Carl Gräsbeck, född 1870-01-11 i Dünaburg, död 1905-08-26 för egen hand i närheten av Nyslott.
 • Georg Casimir, född 1843-01-12 i Nyslott. Lantmäterielev 1856-08-14. Student i Helsingfors 1863-10-02. Lantmäteriauskultant 1864-01-12. Vice lantmätare 1871-08-23. Yngre kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län 1876-03-07. Äldre kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län 1879-07-22. Länslantmätare i S:t Michels län 1895-06-12. RRS:tStO3kl 1897-04-25. Kammarråds titel 1905-04-30. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1906-02-22. Avsked 1910-08-20. Död 1914-01-20 i Helsingfors. Gift 1892-02-06 i Åbo med Amanda Serafia Emanuelsson, född 1852-09-07, dotter av arbetaren Erik Johan Emanuelsson och Christina Lovisa Wikström.
 • Gustaf Leopold, född 1845 i Nyslott. Extra kontorsskrivare vid postkontoret i Viborg. Död ogift 1870-05-22.
 • Linda Eleonora, född 1847-12-24 i Nyslott, död ogift 1905-11-22 i Nyslott.
 • Adolf Fredrik, född 1850-04-15 i Nyslott, död i Nyslott 1853-11-19.
 • Robert Alexander, född 1853. Postmästare. Se Tab. 8
 • Knut Arkadius, född 1856-01-12 i Nyslott, död i Nyslott 1856-03-19.
 • Agnes Adéle Elise, född 1857-08-06 i Nyslott. Gift i Nyslott 1889-12-22 med maskiningenjören Petter Sairanen, född 1862-06-25 i Sääminge socken.

TAB 6

Carl Reinhold (son av Georg Gustaf, tab 5), född 1837-08-30 i Nyslott. Lantmäterielev 1860-08-18. Lantmäterinuskultant 1862-11-28. Vice lantmätare i Åbo och Björneborgs län 1865-08-12. Tillika justerare i Björneborgs län 1866-11-06. Avsked från lantmätarebefattningen 1874-07-17. Äldre kommissionslantmätare i Tavastehus län 1888-11-20. Död 1896-02-18 i Tammerfors. Gift 1:o 1867-07-02 i Björneborg med Adolfina Julia Carolina Leidenius, född 1840-12-05 i Påmarks socken, död 1886-02-04 på Inderö i Björneborgs landsförs, dotter av kommissionslantmätaren Gustaf Adolf Leidenius och Carolina Printz. Gift 2:o 1890-08-08 i Tammerfors med Hilda Sofia Salmén, född 1859-04-27 i Töfsala socken.

Barn:

 • 1. Julia Irene, född 1868-06-22 i Björneborg, död ogift 1891-12-06 i Tammerfors.
 • 1. Carl Julius, född 1870-01-27 i Björneborg. Elev vid andra civilgymnasium i S:t Petersburg. Död 1880-08-03 genom drunkning i Duderhof i Ingermanland.
 • 1. Carl Axel Alarik, född 1872-02-17 i Björneborg. Studentexamen i S:t Petersburg 1892-02-13. Student vid universitetet i Helsingfors 1893-01-23. Extra poliskommissarie vid polisinrättningen i Helsingfors 1901. Avsked 1901-10-00. Translator i ryska språket hos länsstyrelsen i Vasa län 1904-01-00. Avsked 1906. Till förordnad detektivkommissarie vid polisinrättningen i Vasa 1906. Ånyo translator vid länsstyrelsen i Vasa län. Sekreterare vid polisinrättningen i Vasa 1912. Hugnad med en briljanterad ring 1914-04-19. RRS:tStO3kl 1915-04-04. Avsked från sekreterarebefattning vid polisinrättningen i Vasa 1916.
 • 1. Carl, född 1875-12-08 i Björneborg, död i Björneborg 1875-12-08.
 • 1. Carl Otto Reinhold, född 1880. Affärsman. Se Tab. 7

TAB 7

Carl Otto Reinhold (Reino) (son av Carl Reinhold, tab 6), född 1880-01-03 i Björneborg. Student i Helsingfors 1900-06-12. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland 1901. Kontorist hos Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolag 1903-06-18. Affärsman i Tammerfors. Gift i Tammerfors 1905-02-08 med Ida Stenman, född 1880-11-17 i Tammerfors, död i Tammerfors 1925-12-16 dotter av arbetsledaren Johan Gustaf Stenman och Ida Carolina Lindell.

Barn:

 • Irma Kanerva Regina, född 1906-04-11 i Tammerfors, liksom syskonen. Studentexamen 1925-05-31.
 • Kaarlo Otto Reino Olavi, född 1907-12-13.
 • Lea Margit Anna Lisa, född 1912-02-03.
 • Reino Leo Georg Haakon, född 1915-02-25.
 • Carl Erik Gustaf Reinhold, född 1916-06-03.

TAB 8

Robert Alexander (son av Georg Gustaf, tab 5), född 1853-01-14 i Nyslott. Extra ordinarie kopist vid postdirektionen i Finland 1871-08-29. Föreståndare för postexpeditionen vid Kervo järnvägsstation 1875-05-24. Resepostexpeditör 1883-09-05. Postmästares titel 1907-05-05. Avsked 1918-05-00. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1919-01-30. Gift 1910-07-12 i Helsingfors med Eunika Rebecka Wahlgren, född 1886-06-27 i Raumo. Farmaceut. Dotter av stadstjänaren i Raumo, gårdsägaren i Raumo Gustaf William Wahlgren och Catharina Martimo.

Barn:

 • Svea Ragnhild, född 1911-04-22 i Helsingfors.
 • Georg Rolf Robert Ilmari, född 1912-10-15 i Helsingfors, död 1917-08-09 Leitola
 • Eva Torhild, född 1913-11-29 i Helsingfors.
 • Lea Linnea, född 1918-06-16.

TAB 9

Gustaf Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, tab 2), född 1765-03-27 i Idensalmi socken. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1769. Korpral vid Savolaks lätta infanteriregemente 1777. Sergeant vid Savolaks fotjägarkår 1779-03-02. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1779-04-23. Kadett vid Haapaniemi 1782. Fänrik vid vargeringen av Björneborgs infanteriregemente 1783-08-28. 1. Adjutant 1785-05-18. Kapten i armén och stabsadjutant hos konungen 1788-06-04. Flydde för delaktighet i Anjalaförbundet 1788 till Ryssland och blev därför avförd ur regementets rullor 1789-02-04 samt dömdes 1789-10-30 att mista adelskap och gods samt att, när han ertappades, varda halshuggen, vilken dom upphävdes 1810-03-29. Kapten i rysk tjänst 1790-11-30. Placerad på Nascheburgska infanteriregementet 1791-03-31. Transporterad till Narvska regementet 1791-05-01. Flygeladjutant hos kejsaren 1791-09-01. Bevistade polska kriget 1794. Avsked 1795-06-08. Anställd vid utrikeskollegium i S:t Petersburg 1808-01-30 med guvernementssekreterares titel och åtföljde, i egenskap av direktör för dess civila kansli general en chef, greve Buxhoevden vid dess inryckande i Finland 1808. Kollegiiassessors titel 1808-03-22. RRS:tAO2kl 1808-04-22. Återinsattes 1809-02-23 inom Finland i sina adliga rättigheter. Hovråds titel 1809-11-08. Direktör för postverket i Finland 1810. Postdirektör med kollegiiråds titel 1811-09-21. Tillika ledamot i regeringskonseljens, sedermera kejs. senatens för Finland ekonomidepartement 1812-01-21. Statsråd 1817-03-31. RRS:tVIO3kl 1819-09-12. Verkligt statsråd 1822-08-08. RRS:tAO1kl 1826-09-03 och erhöll därtill kejs. kr. 1830-08-14. Död 1833-08-16 i Helsingfors. Gift 1:o 1804-03-31 i Viborg (Viborgs tyska förs kyrkoarkiv.) med Amalia Helena von Vegesack från vilken han 1817-04-16 blev skild, född 1777-03-03, död 1817-12-23 i Viborg (Viborgs tyska förs kyrkoarkiv.), dotter av hovrådet Georg Ludvig von Vegesack och Ottiliana Helena Gersdorff. Gift 2:o 1817-12-14 med Fredrika Sofia Fock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1796-05-26 med professorn vid Åbo akademi, ledamoten av regeringskonseljen i Finland, statsrådet Gabriel Erik Haartman, finsk adelsman von Haartman, i hans 2:a gifte, född 1757-03-09 i Nagu socken, död 1815-08-02 i Åbo), född 1777-07-13 Frugård

Barn:

 • 1. Alexander Casimir, född 1805-04-08, död 1815-11-19 i Åbo (Åbo.).
 • 1. Anna Ottiliana, född 1807-09-27 i Viborg, död 1896-09-27 i Tavastehus. Gift 1829-05-26 i Helsingfors med sin kusin, landssekreteraren Adolf Vilhelm Ladau, född 1799, död 1846.
 • 1. Maria Adelheid, född 1808-05-30 i Viborg, död i Viborg 1809-05-17 [7].
 • 1. Viklorina Helena, född 1810-08-05, död 1830-03-12 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1829-05-26 med sin styvbroder, stabskaptenen vid kasanska dragonregementet Georg Gabriel von Haartman, finska adlad ätten nr 168, född 1805-04-18, död 1838-10-02 i Vosnesensk.
 • 1. Fabian Fredrik Vilhelm, född 1813-03-12, död 1814-05-29 i Åbo.
 • 1. Maria Vilhelmina Elisabet, född 1815-08-01 i Åbo, död 1854-05-12 i Nykyrka socken. Gift 1835-07-07 med kronofogden Uddo Sten Casimir Gripenberg, född 1810, död 1863.
 • 2. En son, född 1818-08-16 i Åbo, död 1818-08-16.

TAB 10

Adolf (son av Fredrik Vilhelm, tab 2), född 1768-08-15 i Idensalmi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1775-09-30. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1779-06-29. Kadett vid Haapaniemi 1780-06-15. Fänrik vid Björneborgs infanteriregemente 1785-05-18. Löjtnant i armén 1790-08-23 och i regementet 1801-06-16. Avsked 1803-06-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 104 bland adelsmän. Död 1825-09-20 Raseborg Gift 1802-03-07 i Messuby socken med Regnata Juliana Tronelius, född 1777-01-07 i Tammerfors, död 1841-03-20 i Kymmene prästgård, dotter av (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) bokhållaren Henrik Tronelius och Margareta Christina Haugberg.

Barn:

 • Otto Vilhelm Christian, född 1805-01-28. Kadett vid Haapaniemi 1817-07-28, sedan i Fredrikshamn. Fänrik vid kejs. sviten, sedan generalstaben, 1825-02-28. Underlöjtnant vid kejs. sviten. Bevistade turkiska fälttåget 1829. RRS:tAO3kl m ros 1830. Död ogift 1830-09-05 i Kutais i Grusien.
 • Charlotta Adelaide, född 1807 i Ruovesi socken, död i Ruovesi socken 1811-08-21.
 • Ludvig Leonard, född 1810-09-01. Kadett i Fredrikshamn 1823. Avgick utan avslutad kurs 1828-08-19. Underofficer vid fältmarskalken, greve Paskievitj Erivanskijs infanteriregemente. Fänrik vid fältmarskalken, greve Paskievitj Erivanskijs infanteriregemente 1830-07-25 med tur från 1830-02-08. Underlöjtnant vid 7. grusinska linjebataljonen 1834-04-03. Död ogift 1838.
 • Amalia Ottiliana, född 1814-02-11, död 1899-08-05 i Heinola. Gift 1837-01-25 med stadspredikanten Johan Fredrik Svinhufvud af Qvalstad, född 1811, död 1876.

TAB 11

Gustaf Otto (son av Otto Reinhold Ladow, adlad Ladau, tab 1), född 1728-11-25. Kungl. page (SAB.) 1740-10-16. Kammarpage hos drottningen (SAB.) 1751-05-08. Fänrik vid Kronobergs regemente 1754-05-09. Stabslöjtnant vid Kronobergs regemente 1764-05-02. Löjtnant 1769 . Livdrabant 1772-07-15. Avsked 1774-03-23. Död 1783-09-14 på sin egendom Väraboda i Ryssby socken, Kronobergs län. Han bevistade pommerska kriget 1758 och 1759, blev fången vid Peenemündes övergång 1759-04-09 och hemkom efter fredsslutet 1762. Gift 1766-03-31 Ugglansryd

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1767-04-05 på Ugglansryd.
 • Carl Reinhold, född 1768-07-11 Stråhult
 • Carl Reinhold, född 1769. Löjtnant. Död 1837. Se Tab. 12
 • Gustaf Vilhelm, född 1771-01-28 på Väraboda.
 • Johan Fredrik, född 1774. Prost. Död 1840. Se Tab. 13
 • Catharina Charlotta, född 1775-03-26 på Väraboda, död ogift 1844-08-14 på Sunnerboholm.

TAB 12

Carl Reinhold (son av Gustaf Otto, tab 11), född 1769-06-24. Volontär vid Kronobergs regemente 1777. Sergeant vid Kronobergs regemente 1777. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1779-02-10. Transporterad till Kronobergs regemente 1786-12-14. Löjtnant i regementet 1790-08-23 och stabslöjtnant vid regementet 1791-02-10. Avsked 1792-12-18. Död 1837-11-30 i Värö prästgård, Hallands län. Han bevistade finska kriget 1789–1790. Gift 1798-06-24 på torpet Näset under Bolstad i Bolmsö socken, Kronobergs län med Henriette Ulrika Roupé, dotter av överjägmästaren Nils Anders Roupé och Charlotta Johanna Uggla.

Barn:

 • Dygdig Eufrosyne Gustava, född 1799-05-05 Lidhem, död 1867-05-17 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Gift 1822 med pappersfabrikanten John Smith från England.
 • Nils Claes, född 1800, död 1803-04-23 på Ånäs i Lidhults socken, Kronobergs län.

TAB 13

Johan Fredrik (son av Gustaf Otto, tab 11), född 1773-12-03 Väraboda. Student i Uppsala 1793-10-03. Teol. examen 1793. Disp. 1799. Prästvigd 1801-03-10 i Växjö. Huspredikant hos generalen, greve Adam L. Lewenhaupt 1801. Fil. kand. 1802-05-24. Disp. för magistergraden 1803-04-02. Promov. fil. mag. 1803-06-16. Pastoralexamen i Växjö 1804-03-14. Bataljonspredikant vid Upplands regemente 1805-05-04. Regementspastor vid Upplands regemente 1812-11-17. Kyrkoherde i Värö och Stråvalla församl:s pastorat av Göteborgs stift 1818-03-04. Prost 1827. Död 1840-12-27.. Gift 1821 i Värö prästgård, Hallands län med Elsa Christina Holst, född 1797-12-11 i Halmstad, död 1859-03-25 Ambjörntorp, dotter av bokbindaren Sven G. Holst.

Barn:

 • Augusta Eleonora, född 1821-10-09 i Värö prästgård, liksom syskonen, död 1894-01-09 i Fjällbacka. Gift 1849-10-26 på Ambjörntorp med tullinspektören i Falkenberg, underlöjtnanten Carl Magnus Wastenius, född 1805-09-14 i Strömstad, död 1868-09-11 i Falkenberg.
 • Hedvig Ulrika, född 1823-05-17, död 1863-11-12 i Forshälla prästgård, Göteborgs och Bohus län. Gift 1856-05-02 med sin avlidna systers man kyrkoherden i Forshälla förs av Göteborgs stift Edvard Vilhelm Sallander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1853-05-24 med Jenny Charlotta Ladau, född 1825, död 1854), född 1805-05-11 i Svartebergs socken, Göteborgs och Bohus län, död 1866-01-18 i Forshälla prästgård.
 • Jenny Charlotta, född 1825-05-06, död 1854. Gift 1853-05-24 med kyrkoherden Edvard Vilhelm Sallander i hans 1:a gifte, född 1805, död 1866.
 • Georgina Olivia, född 1827-05-13, död ogift 1906-12-25 i Uddevalla.
 • Gustaf Otto, född 1829-02-28. Gymnasist. Död 1846-11-21.
 • Catharina Vilhelmina, född 1831-01-16, död ogift 1885-09-22 i Jönköping.
 • Carl Ferdinand, född 1832. Farmare. Död 1904. Se Tab. 14
 • Johan Fredrik, född 1833-12-15, död 1834-08-27.
 • Verner Filip, född tvilling 1835-01-12. Lokomotivförare. Anställd vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg. Död 1892-12-10 i Jönköping.
 • Axel Gerhard, född tvilling 1835-01-12, död 1835-02-28.
 • Elis Bernhard, född 1836-03-22, död 1843-11-11 genom olyckshändelse.
 • Lovisa Matilda, född 1837-08-04, död 1892 271 i Stockholm. Gift 1869-01-30 i Brasilien med brasilianske generalkonsuln i Stockholm Henrik Gustaf Jakob Rosén, född 1840 i Motala, död 1892-01-07 i Stockholm.
 • Josefina Elisabet Isidora, född 1839-02-07, död 1916-04-30 i Norrköping. Gift 1862-06-22 i Gävle med ingenjören Alfred Vilhelm Åhlander, född 1836-06-21 Brattfors, död 1908.

TAB 14

Carl Ferdinand (son av Johan Fredrik, tab 13), född 1832-10-01 i Värö prästgård, Hallands län. Överflyttade 1882 till Nordamerika och blev farmare i Caribou i Maine. Död i Caribou i Maine 1904-02-06. Gift 1866-07-27 i Halmstad med Emilia [Johanna] Sophia Vilhelmina Grabau, född 1845-05-12 i Ledreborg i Danmark, död 1920-03-08 i Caribou, dotter av lantbrukaren Johannes Vilhelm Grabau och Carolina Sofia Helena Köhne.

Barn:

 • Johan Ferdinand, född 1866-12-18 Bonarp. Köpman i Caribou. Död 1943-05-21 i Caribou, Maine, USA
 • Axel Vilhelm, född 1867-11-28 på Bonarp. Mogenhetsexamen 1886. Student i Uppsala 1886. Död i Uppsala 1886-09-29.
 • Carl Gustaf, född 1869. Tulltjänsteman. Se Tab. 15
 • Sofie Emilie Vilhelmina (Vivan), född 1870-09-03 Bergkvara. Gift 1892-10-14 i Öjaby socken, Kronobergs län med arkitekten Carl Adolf Nissen, född 1861-03-10 i Rendsburg i Slesvig-Holstein. död 1945-04-23.
 • Anna Helena, född 1872-10-24 på Bergkvara, död 1913-03-15 i Västerås. Gift 1906-09-14 i Stockholm med lantbrukaren Daniel Fredrik Ansgarius Ulff, född 1868-05-13. Död 1913-03-16 i Västerås.
 • Ellen Carolina, född 1878-04-28 Jultorp. Har överflyttat till Nordamerika. Död 1947-02-11 i Boston MA. USA Sekreterare i Boston.
 • Carin Vilhelmina, född 1881-03-25 Vässby s socken, Älvsborgs län, död i Gestads socken 1882-01-09.
 • Knut Edvard Alaskus, född 1882. Ingenjör. Se Tab. 17

TAB 15

Carl Gustaf, (son av Carl Ferdinand, tab 14), född 1869-04-28 Bonarp. Huvudman 1904. Har överflyttat till Nordamerika och var en tid köpman. Tulltjänsteman i Boston. Död 1947-05-20 i Brookline MA begravd i Boston, MA. Gift 1893-07-17 i Worcester med Janet Louisa Harrington Howard, född 1865-11-11 i North Andover, MA, USA. död 1942-04-26 i Brookline, MA, USA, dotter av Samuel Harrington Howard o. Mary Augusta Kent.

Barn:

 • Helena, född 1894-07-25 i Brookline, MA. Gift 1920-09-27 i Portland, OR, USA med advokaten Paul Henry Bradshaw, född 1887-06-18.
 • Margaret Louisa, född 1895-09-11 i Brookline, MA. Död 1896-08-30.
 • Karl Fredrik, född 1901-01-10 i Brookline, MA. Se Tab. 15A
 • Erik Gustaf, född 1905-01-31 i Brookline, MA, USA. Huvudman 1947. Reklamman i Boston, MA. Gift 1:o 1935-11-01 i Pembroke, MA med Evelina Marguerita Jackson, född 1907-02-22 i Dorchester, MA. Dotter till Guy Atwood född i Jackson, Main o h h Elevina Dalos. Gift 2:o med Barabara, född 1912-05-02.

TAB 16

Filip Holst, (son av Carl Ferdinand, tab 14), född 1874-05-02 Jultorp. Affärsman först i Lowell , MA., Nordamerika, sedan i Chelmsford, MA. Gift 1900-08-22 med Gerda Elisabet Grabau född 1874-04-21, dotter av lantbrukaren i New Sweden, Maine, USA, Carl Julius Grabau och Botilda Larson.

Barn:

 • Natalie Caroline, född 1904-01-06 i Lowell, MA, USA. Gift 1938-07-30 i Lowell, MA, USA med affärsmannen i Lynn, MA, Henry Carlton Emmons, född 1895-10-21.

TAB 17

Knut Edvard Alaskus, (son av Carl Ferdinand, tab 14), född 1882-04-12 ombord å ångaren Alaska under föräldrarnas överresa till USA . Ingenjör i Chicago, Ill. , senare i Menlo Park, Calif. Gift 1912-10-12 med Annie Blanche Fay född 1885-04-08 i Prince Edward Island, B.C., Canada. död 1942-09-00 i Chicago, Ill., dotter av restaurangchefen William Fay.

Barn:

 • Wilhelmina, född 1915-06-11. Död 1915-06-16.
 • Philip Ferdinand, född 1922-01-23 i Lakewood, OH, USA.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: