Von Linné nr 2044

Från Adelsvapen-Wiki

2044.jpg


Adliga ätten von Linné nr 2044 †

Adlad 1757-05-07, introd. 1776. Utdöd 1783-11-01. Litteratur: Fries, Th. M., Linné, lefnadsteckning, D. 1 (1903): Bil. 2, s. 5–11.


1Lsn. 2Vsn.

 • Ingemar, född i Varas i Hångers socken Jönköpings län. Bonde. Var i många år blind, men fick på ålderdomen sin syn igen. Gift med Ingeborg.

Barn:

 • Bengt Ingemarsson i Stegaryd i Vittaryds socken Kronobergs län. Arrendator. Död 80 år gammal. Gift med Ingrid Andersdotter, dotter av Anders Jönsson i Backagården i Hångers socken och Märta. Anders Jönsson se även Lindelius,

Barn:

 • Ingemar Bengtsson, född 1633 i Stegaryd. Arrendator på Erikstad i Vittaryds socken. Död där 1693-02-03. Gift 1661-06-24 med Ingrid Ingemarsdotter, född 1641, död 1717-06-24 dotter av bonden Ingemar Svensson i Jonsboda i Vittaryds socken och Ingrid Svensdotter, vilkas barn kallade sig Tiliander.

Barn:

 • Nils Ingemarsson Linnæus, född 1674-07-01 i Jonsboda östergård. Skolpilt i Växjö 1686. Student i Lund1 1699-10-08. Prästvigd och adjunkt hos Samuel Brodersonius i Stenbrohult 1704. Komminister därst. 1705. Kyrkoherde 1708. Död 1748-05-12. Gift 1706-03-06 med Christina Brodersonia, född 1688-11-10, död 1733-06-06 dotter av kyrkoherden i Stenbrohults pastorat av Växjö stift Samuel Petri Brodersonius och Anna Jöransdotter Skee.

Barn:

 • Carl Linnaeus, adlad von Linné, född 1707-05-13 i Råshult i Stenbrohults socken Kronobergs län. I Växjö skola 1716, i gymnasiet därst. 1723. Student i Lund1 1727-08-19 och i Uppsala 1728-09-05. Utrikes resor 1735–1738. Med. doktor i Harderwijk i Holland2 1735-06-24 amiralitetsmedikus 1739. LVA s. å. 2/6. Med. professor i Uppsala 1741 5/5. Sekreterare i VS 1744. Arkiater 1747. RNO 1753. Adlad 1757-04-07 (introd. 1776 under nr 2044). Död 1778-01-10 i Uppsala och begraven i Uppsala domkyrka under en vacker gravvård. Är den världsberömde botanisten. Var 1739 stiftare av och förste preses i den då inrättade svenska vetenskapsakademien. Ledamot av de flesta utländska vetenskapssällskap och akademier. Vistades mycket på sitt landställe Hammarby i Danmarks socken vid Uppsala, där han hade ett naturmuseum och höll sina berömda föreläsningar. Gift 1739-06-26 med Sara Elisabet Morsea, född 1716-04-26 död 1806-04-20, dotter av provinsialmedikus och assessorn Johan Moræus och Elisabet Hansdotter.

Barn:

 • Carl, född 1741-01-20 i Falun. Student i Uppsala2 1750-01-28. Botanices demonstrator vid universitetet därst. 17592. Professor 17632, men tillträdde ej förrän 1777-10-17. Med. hedersdoktor 17652. Död ogift 1783-11-01 i Uppsala och slöt ätten på svärdssidan.
 • Elisabet Christina, född 1743-06-14, död 1782-04-15 på Hammarby. Gift där 1764-07-12 med majoren Carl Fredrik Bergencrantz, av en 1719-10-29 adlad men ej introd. ätt, född 1726-05-06 Asker, död 1792-07-04 i Stockholm.
 • Sara Magdalena, född 1744-09-08, död s. å. 23/9.
 • Lovisa, född 1749-12-24 död ogift 1839-03-24 i Uppsala, den sista av namnet.
 • Sara Christina, född 1751-01-24, död 1835-01-17 på Gränby i Vaksala socken Uppsala län. Gift 1794-11-11 med sin systers svåger, kaptenen Hans Henrik Duse, född 1749, död 1811.
 • Johan, född 1754-04-07, död 1757-08-07.
 • Sofia, född 1757-11-08 död 1830-02-20 i Uppsala. Gift 1781-12-13 med akademiombudsmannen Samuel Christoffer Duse, född 1748, död 1826.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.