:

Reenstierna nr 57

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Reenstierna nr 57 †

Grevlig 1714-03-03, introd. 1719. Utdöd 1783-10-03.

1Um. 2de Brun, Holmiana et alia. 3Ab. 4At (So.) 5At (Sch).

TAB 1

Jakob Reenstierna, friherre och greve Reenstierna (son av Jakob Momma, adlad Reenstierna, se adl. ätten Reenstierna, Tab. 3), till Björnvik och Björnsnäs i Kvillinge socken Östergötlands län. Född 1659-04-30 i Stockholm. Student i Uppsala1 1672-09-28 och i Leipzig 16742. Sekreterare i bergskollegium3 1683-02-14. Assessor i Svea hovrätt3 s. å. 5/6. Lagman i Halland 1692-05-24. Landshövding i Stora Kopparbergs län3 1710-05-21. Friherre 1711-08-14 (ej introd.). K. råd 1712-06-02. Tillika president i kommerskollegium 1713-05-13. Greve 1714-03-03 (sonen introd. 1719 under nr 57). Död 1716-02-29 och begraven i Norrköpings tyska kyrka, där familjen hade sin grav och varest hans vapen uppsattes. 'Han erhöll 1685 bergskollegii privilegium på upprättande av ett silverbruk i Regna socken Östergötlands län, vilket dock, såsom ett icke lönande arbete, snart nedlades. Blev 1717 den 13 mars eller efter sin död av Svea hovrätt dömd att hava förverkat sitt rådsämbete och presidentskall samt att betala till fångarna i Ryssland 3,000 daler silvermynt, allt för det han emot k. m:ts förbud befordrade och utverkade fribrev på seglation till de av fienden inkräktade livländska sjöstäder.'. Gift 1687-01-09, enl. k. tillstånd 1686-11-13 att träda i ofrälse gifte, med sin broders svägerska Magdalena Toutin, född 1670-10-00, död 1753-03-30, dotter av hovjuveleraren i Stockholm Valentin Toutin och Gertrud Uttenhofen.

Barn:

 • Gustaf, född 1687-10-08, 'under det vagnshästarna skenade med modern tvärs över vattnet från Södermalm till Kornhamn, dit de med vagnen framsummo'. Drunknade 1700-10-12, så att han både föddes och dog i vattnet.
 • Jakob, född 1689-07-24, död 1691-01-09.
 • Jakob, född 1692-09-13 i Norrköping, död 1694-07-24.
 • Axel, född 1695. Envoyé. Död 1730. Se Tab. 2.

TAB 2

Axel (son av Jakob Reenstierna, friherre och greve Reenstierna, Tab. 1), till Pryssgården i Östra Eneby socken Östergötlands län. Född 1695-07-06 i Norrköping. Resident i Hamburg 1719-10-20. Hovråds titel. Utnämnd 17274 till envoyé vid ottomanska porten. Död 1730-02-16 i Stockholm, innan han hann tillträda nämnda ämbete. Gift 1719-08-27 i Romfartuna socken Västmanlands län med Margareta Elisabet Sparfvenfeldt, född tvilling 1701-08-31, död 1764-11-08 Runstorp s socken Östergötlands län, dotter av överceremonimästaren Johan Gabriel Sparfvenfeldt nr 541, och Antoinetta Sofia Hildebrand nr 1357.

Barn:

 • Magdalena Sofia, född 1721-09-21, död ogift 1751-04-27 på Pryssgården.
 • Fredrik Ulrik, född 1722. Landshövding. Död 1783. Se Tab. 3.
 • Jakob, död ung.

TAB 3

Fredrik Ulrik (son av Axel, Tab. 2), till Björnvik och Björnsnäs, vilka han försålde. Född 1722-03-22 i Hamburg. Auskultant i Stockholms stads underrätter. Auskultant i Svea hovrätt 1739-09-00. Amanuens i fiskalskontoret därst. 1740. E. notarie vid kriminalprotokollet 1744. Extra ordinarie fiskal 1747. Sekreterare i riksens ständers kontor 1748-12-01. Lagmans fullm. 1756-12-14. Lagman i Östergötland 1758-07-04. Landshövdings titel 1762. RNO 1770-04-28. Landshövding i Östergötlands län 1775-08-02. Död 1783-10-03 i Linköping och begraven s. å. 14/10 därst. samt slöt på svärdssidan grevl. ätten Reenstierna, varför vapnet vid jordfästningen krossades av kammarherren, friherre Knut Leijonhufvud. Ägde vid sin död Nyfors och Kårslångens järnbruk i Malingsbo socken Kopparbergs län. Han uppfördes 1761 på riksrådsförslag, men undanbad sig detta ämbete. Bevistade flera riksdagar och var fullmäktig i järnkontoret och generaltulldirektionen. Invaldes 1781-08-09 till ledamot av patriotiska sällskapet. Gift 1750-03-00 med Anna Maria Gyllenhöök, född 1726-09-10 död 1799-02-25 i Linköping, dotter av häradshövdingen Carl Gyllenhöök nr 1115, och Margareta Lagermarck nr 1141.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1751-06-28, död 1777-08-10 Boserup och begraven s. å. 26/8. Gift 1771-04-23 Råcksta med majoren Conrad Vilhelm Ankarcrona, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1809.
 • Anna Maria, född 1752-09-22, död 1757-06-25. Charlotta Fredrika, född 1753-10-05, död ogift 1775-04-08 på Råcksta.
 • Magdalena Sofia5, född 1755-02-27, död ogift 1772-01-26 på Råcksta.
 • Axel, född tvilling 1758-05-28, död 1767-01-09 på Råcksta och begraven i Spånga kyrka .
 • Anna Maria, född tvilling 1758-05-28, död 1825-02-25 i Linköping, den sista av denna grevliga ätt. Gift 1788-10-24 i Linköping med lagmannen Anders Vilhelm Pereswetoff-Morath, född 1748, död 1817.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: