:

Palmström nr 867

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Palmström nr 867 †

Adlad 1674-12-16 introd. 1675. Utdöd sannolikt 1746-05-17.

Litteratur: Personhistorisk tidskrift 1918–1919, h. 1–2, s. 72–75.


1Srr. 2Hs. 3At (L.). 4Um.

TAB 1

Johan Mattsson Lange, adlad Palmström, till Hållerud (nu Katrinedal) i Nedre Ulleruds socken Värmlands län. Född 1621-06-19 i Reval) kompaniskrivare vid flottan 1647. Kanslist i amiralitetskollegium 1650-04-27. Notarie därst. 1654-09-30. Kommissarie 1667-07-23. Adlad 1674-12-16 (introd. 1675 under nr 867). Assessor vid amiralitetet 1675-05-24. Avsked 1677. Död 1686-01-01 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han ursäktade sitt uteblivande från 1678 års riksdag med att han tillskrivit sin son Gustaf att den bevista.'. Gift 1:o 1646-11-08 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm med N. N. Gift 2:o 1661-10-17 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Christina Nilsdotter Emporagria i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1694 med stadsmajoren i Stockholm, överstelöjtnanten Didrik Tomasson Eijssen, adlad von Eisen, född 1632, död 1697), död 1710-09-30, dotter av1 rådmannen i Stockholm Nils Nilsson Emporagrius och hans 1:a hustru Elisabet Amundsdotter.

Barn:

 • 1. Johan, född 1648. Löjtnant. Död 1705. Se Tab. 2
 • 1. Reinhold, döpt 1651-10-20 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm.
 • 1. Elisabet, döpt 1653-09-27 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1691. Gift 1674 med bankokommissarien Erik Svensson Gamén i hans 1:a gifte (gift 2:o 1693-01-20 i Stockholm, Nik., med Anna Magnusdotter), död 1696-04-15, broder till justitieborgmästaren i Stockholm Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen, och halvbroder till lantrichtern Sven Caméen, adlad Caménhielm.
 • 1. Gustaf, född 1656. Ryttmästare. Död 1710. Se Tab. 3
 • 1. Anna, döpt 1659-02-04 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Gift 1:o före 1692 med faktorn vid Norrtälje bruk Olaus Johansson Salanus i hans 2:a gifte. Gift 2:o med kyrkoherden i Norrtälje Lars Hedlin, död 1709-05-02.
 • 2. Nils, född 1662-06-22 (döpt 27/6) i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Bokhållare i reduktionskollegium. Död ogift 1692 (själaringning s. å. 17/3) och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Catharina, döpt 1663-12-19 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1698-08-12g och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1689-08-20 med sekreteraren i k. kansliet Tomas Hiep, död 1695.
 • 2. Maria, döpt 1665-03-14 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1694 31/3. Gift 1692-11-07 med bagareåldermannen Anders Sohm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1666 med Maria Techelien, dotter av Christian Techelien i Gützkow), död 1694-01-10.
 • 2. Christina, döpt 1666-07-20 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1695. Gift med stadskaptenen Gabriel Hansson Söderman, i hans 1:a gifte (gift 2:o med änkan Catharina Wejdling, död 1708-04-00. Gift 3:o med Maria Johansdotter Lund, död 1713. Gift 4:o med Margareta Bejsner, död 1716-01-17).
 • 2. Carl, döpt 1668-03-28 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död före 1694.
 • 2. Helena, döpt 1671-10-12. Gift 1696-07-19 med bokhållaren Daniel Thorsberg.

TAB 3

Johan (son av Johan Mattsson Lange, adlad Palmström, Tab. 1), till Hållerud och Rosendal, båda i Nedre Ulleruds socken Värmlands län. Född 1648-12-07 (döpt 1649-01-08) i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1705-12-27 i Nedre Ulleruds socken och begraven i kyrkan därst. Gift 1681-01-09 på Hållerud med sin broders svägerska Anna Maria Blanckenfjell, död 1716-12-20 på Hållerud, dotter av ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Christina Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Anna Maria, döpt 1683-09-26 i Nedre Ulleruds socken, död före 1706-11-28. Gift 1701-02-07 i nämnda socken med Bengt Lilliestielke, nr 120, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1710.
 • Johan Reinhold, döpt 1684-12-09 i Nedre Ulleruds socken. Sekundfältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Premiärfältväbel därst. 1704-11-30. Sekundfänrik 1705-03-24. Fänrik 1706-12-31. Sekundlöjtnant 1708-10-00. Premiärlöjtnant 1709-01-00. Stupade ogift s. å. 28/6 i slaget vid Poltava.
 • Lorens, född 1686.

TAB 3

Gustaf (son av Johan Mattsson Lange, adlad Palmström, Tab. 1), döpt 1656-01-27 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Kornett vid Ulfsparres skvadron. Löjtnant därst. Ryttmästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1700-09-06. Avsked för ålderdomssvaghet 1703-03-28. Död 1710-12-06 på Blomberg i Husaby socken Skaraborgs län. Gift omkr. 1678 med Margareta Blanckenfjell, död 1723 Essgärdet å. 15/12, dotter av ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Christina Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Anna Elisabet, begraven 1738-11-21 i Götlunda socken Skaraborgs län. Gift 1:o 1705-12-28 på Blomberg med ryttmästaren vid skånska tremänningskavalleriregementet Lennart Lindeström, född omkr. 1670, död 1718. Gift 2:o 1719-03-13 på Blomberg med kaptenen vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente Peter Ahling, född 1678-01-30.

TAB 4

Lars (son av Gustaf, Tab. 3). Till Essgärdet och halva Blomberg2, båda i Husaby socken Skaraborgs län. Student i Uppsala4 1698-02-17. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1700-04-00. Kornett därst. 1703-09-25. Avsked 1709-12-00. Död 1735 på Essgärdet och begraven s. å. 22/1. Gift 1707-06-05 Aspenäs med Anna Catharina Lillie af Aspenäs, född 1689, död 1731 på Essgärdet och begraven s. å. 13/3. dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Mauritz Lillie af Aspenäs, och Margareta Sidonia Bildt.

Barn:

 • Mauritz. Kallas furir 1731. Levde ännu 1734.
 • Anna Margareta, född 1712-08-02 Rosendal. Gift med? fänriken Carl Fredrik von Horst i hans 2:a gifte (gift 1:o 1734 16/7 med Christina Helena Bäärnhielm, född 1695, död 1742-05-13, dotter av Peter Ambjörnsson Bäärn, adlad Bäärnhielm, och hans 2:a fru Elsa Christina von Mentzer).
 • Johan Reinhold, född 1714-02-19 på Rosendal, död där s.å. 16/3.
 • Johan, född 1715-08-23 på Rosendal. Förare vid Väst- götadals regemente. Död 1746-05-17 i Gillstads socken Skaraborgs län.
 • Lars, född 1719-12-10 Nordsjö
 • Catharina, född 1721-05-04 på Nordsjö, död som barn.
 • Catharina, döpt 1724-02-12 på Blomberg, levde ogift 1742. 3
 • Charlotta, döpt 1726-06-17 på Blomberg, levde ogift 1742. 3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: