:

Granatenhielm nr 996

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Granatenhielm nr 996 †

Adlad 1681-05-17, introd. 1682. Utdöd 1790-09-17.


TAB 1

Gustaf (Johan?) Mörk. Klockare.

Barn:

 • Magnus Mörk, adlad Granatenhielm, till Odensjö i Barnarps socken Jönköpings län. Född 1644 i Hovby socken Skaraborgs län. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1655. Lärkonstapel vid fältartilleriet i Jönköping 1661. Konstapel därst. 1665. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1668. Styckjunkare vid artilleriet i Jönköping 1669. Löjtnant därst. 1674-12-02. Kapten 1676-02-03. Sekundmajor 1678-06-16. Adlad 1681-05-17 (introd. 1682 under nr 996). Premiärmajor 1693-09-12. Överstelöjtnant 1697-06-25. Överste för artilleriet i Wismar 1702-12-16. Generalmajors avsked 1706-11-08. Död 1714-10-02 på Odensjö 'och begraven i egen tillredd familjegrav i den av honom uppbyggda ena korsflygeln av Barnarps kyrka, till vilken han även givit den mindre klockan och en präktig altartavla, och i vars ena rum insattes en sten med Granatenhielmska vapnet och årtalet 1687. Han gick 1655 i tjänst hos en kornett vid Smålands kavalleri och medföljde, oaktat sin ungdom, armén under hela polska fälttåget, under marschen till Danmark och över Bälten till Köpenhamn, samt bevistade därunder bl. a. tredagarsslaget vid Warschau, stormningen av Fredriksodde och belägringen av Köpenhamn. Uppbrände under danska kriget 1678 den långa bron vid Kristianstad med danskarnas därå varande blockhus, ehuru den tappert försvarades.' Gift 1:o 1670 med Anna Kock, dotter av handlanden i Jönköping Hans Kock. Gift 2:o med Dorotea Wäsenberg, död 1686 och begraven s. å. 26/3 i Jönköping, dotter av överstelöjtnanten Johan Wäsenberg, adlad Wäsenberg. Gift 3:o 1687-05-22 i Jönköping, efter k. tillstånd s. å. 8/2, med Elisabet Ståhle, död 1688-04-07 i barnsäng, dotter av rådmannen i nämnda stad Håkan Månsson Ståhle och hans 1:a hustru Sara Jönsdotter.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1671. Var konstapel vid artilleriet 1687–1689. Vistades vid akademien i Lund 1692–1693 och vid utländska akademier 1693–96. Auskultant i riksarkivet 1696-12-14. Sekreterare vid fältartilleriet 1697. Biträde i riksarkivet 1699-02-07. Död ogift 1701-02-01 i Dorpat och gravsattes 1703-03-08 i Barnarps kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes.
 • 1. Anders, född 1673. Major. Död 1711. Se Tab. 2
 • 1. Carl Georg, född 1674 i Jönköping. Kom i tjänst vid livgardet 1693. Furir därst. Sergeant 1699-01-13. Kornett vid livdragonregementet 1700-01-13. Löjtnant därst. s. å. 29/11. Död ogift 1701-01-10 i Lais i Livland och gravsattes 1703-03-03 i Barnarps kyrka.
 • 2. Dorotea, död 6 år gammal.
 • 3. Sigrid Sara, döpt 1688-04-07 i Jönköping, död där 1690-02-01 och begraven s. å. 31/8 död familjegraven i Barnarps kyrka

TAB 2

Anders (son av Magnus Mörk, adlad Granatenhielm, Tab. 1), född 1673-03-03. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1694-02-05 (1/3). Fänrik vid artilleriet i Jönköping s. å. 19/4. Avsked 1698-11-15. Löjtnant vid hertigens av Holstein-Gottorp artilleristab s. å. Kapten vid artilleriet i Wismar 1706-12-06. Major vid artilleriet i Stade 1711-04-05. Major vid artilleriet i Malmö s. å. 23/6. Död där s. å. 11/9. Gift 1701-03-01 med Maria Elisabet Wirænia, adlad Cederstierna, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1719 med majoren Jost Hen- rik Kunckel, adlad Kunckel, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1747), född 1687, död 1731 på Odensjö i Barnarps socken Jönköpings län och begraven s. å. 7/3, dotter av biskopen i Växjö stift doktor Samuel Wirænius och Maria Elisabet Lagerstierna.

Barn:

 • Maria Dorotea, född 1702-03-00, död 1703 och begraven s. å. 1/4 i Barnarps kyrka
 • Samuel, till Ribbingsnäs i Barkeryds socken Jönköpings län. Född 1703-08-24. Volontär vid Jönköpings regemente 1719-01-01. Förare därst. 1721-05-30. Styckjunkare vid artilleriet i Kristianstad 1726 och vid det i Malmö 1727. Adjutant därst. s. å. Underlöjtnant vid artilleriet 1729-10-12 (17/10). Överlantjägare i Jönköpings län 1737-06-27. Kapten vid Hamiltons infanteriregemente 1741-07-24. Genom byte ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1746-08-18. Avsked s. å. 4/10. Död barnlös 1790-09-17 i Eksjö och slöt ätten. 'Han anlade vid Ribbingsnäs en bomullsspinneriskola och en yllefabrik, men kom därigenom på obestånd, så att han måste sälja egendomen.' Gift 1731-04-25 med Anna Elisabet Timmerman, född 1700, död 1783-07-15 i Eksjö, dotter av kommendanten Mattias Timmerman.
 • Maria Elisabet, född 1705-01-08 i Kalmar, död 1749-08-14 Sjögården. Gift 1724-09-13 i Barnarps socken med kaptenen Johan Edman, född 1699, död 1770, fader till generalmajoren Erik Edman, adlad och adopt. Edenhielm.
 • Carl Gustaf, född 1706-02-12. Student i Lund 1724-05-30. Död där 1730-12-21 och begraven 1731-01-10 i Barnarps kyrka
 • Fredrik, född 1708-05-01 i Våxtorps socken Kalmar län. Student i Lund 1724-05-30. Sergeant vid artilleriet 1731-01-28. Överminör därst. 1734-12-06. Sekundadjutant vid artilleriet i Stockholm 1738-10-21. 1. adjutant därst. 1740-02-18. Löjtnant 1743-01-07. Kapten 1749-04-22. RSO 1761-11-23. Major i armén 1772-09-13. Sekundmajor vid artilleriet 1783-08-28. Död ogift 1784-12-13 i Helsingfors. Han bevistade finska kriget på 1740-talet och pommerska kriget på 1760-talet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: