:

Af Bjerkén nr 1995

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af BJERKÉN nr 1995

Adlad 1770-01-21, introd. 1773. Denna gren utdöd 1780-08-28. En annan gren adlad och adopt. 1773-02-04, introd. s. å. En tredje gren adlad och adopt. 1773-07-00, introd. s. å. Utdöd 1875-03-05.


TAB 1

Hans Torbernsson i Bjärke i Hova socken Skaraborgs län. Levde på 1600-talet och var häradsdomare i Vadsbo härad. Gift med Ingeborg Jonsdotter, syster till häradshövdingen Lars Joensson Herrlund, adlad Lagerberg.

Barn:

 • Jonas Bjerchenius, född 1643 Heden Student i Uppsala 1668-09-12. Filosofie kandidat därst. 1679, men icke promoverad. Prästvigd 1680 till vice pastor i Fredsberg. Kyrkoherde i Fredsbergs pastorat av Skara stift efter svärfadern 1681, sedan han i Skara disputerat och hållit provpredikan. Var orator vid prästmötet 1683. Predikant 1688 och preses 1696. Prost över Norra Vadsbo kontrakt 1696. Död om våren 1723 och begraven i Fredsbergs kyrka, varest hans epitafium uppsattes. Gift 1:o 1681 med Maria Oldengren, död 1684, dotter av kyrkoherden i Fredsbergs pastorat Lars Oldengren och Ingegerd Månsdotter Maville. Gift 2:o 1688 med Anna Fegræa (av den gamla, förnämliga Vångasläkten), dotter av prosten i Mariestad Torbernus Andreæ Fegræus och Ursula Johansdotter Loccenia, samt brorsdotter till landshövdingen Håkan Fegræus, adlad Fägerstierna [Hm].

Barn:

 • 2. Hans Bjerchenius, född 1691-02-12. Student i Uppsala1 1704-09-13. Auskultant i Svea hovrätt 1712. Notarie i kontributionsränteriet 1714. Notarie i riksens ständers kommission 1719. Notarie i bergskollegium 1723-10-04. Advokatfiskal därst. 1731-07-21. Sekreterare 1736-06-01. Assessor 1745-01-08. Död 1750-08-14 [Ab]. Gift 1724-12-00 med Anna Greta Leijel, född 1703-07-31, död 1761-05-29, dotter av borgmästaren i Stockholm Johan Leijel och hans 1:a fru Catharina Ehrencrona, samt halvsyster till borgmästaren Carl Leijel, natural. och adopt. Leijel.

Barn:

 • Johan Bjerkén, adlad af Bjerkén, född 1725-11-07 i Stockholm. Student i Uppsala1 1741-09-15. Extra ordinarie kanslist vid utrikesexpeditionen 1743-08-23 sekreterare i norska gränsregleringskommissionen 1749-03-00. Kanslist vid förutn. expedition 1754-06-11. 2. protokollssekreterare därst. 1758-12-21. 1. protokollssekreterare 1762-12-14. Fullmäktig i järnkontoret 1767-02-00. Expeditionssekreterare 1769-12-20. Adlad 1770-01-23 (introd. 1773 under nr 1995). Kansliråd 1770-03-23. Ånyo fullmäktig i järnkontoret 1772-03-23. RNO 1775. Död ogift 1780-08-28 på Lövsta sätesgård i Frösunda socken Stockholms län, och slöt således själv sin ättegren, samt begraven s. å. 16/9 i Klara kyrka. Hans bröder blevo 1773 på hans adelskap adopterade och introducerade.
 • Gustaf Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, född 1729, död 1799. Se Tab. 2.
 • Per Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, född 1731, död 1774. Se Tab. 6.

TAB 2

Gustaf Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, (son av Hans Bjerchenius, tab 1), född 1729-09-10 i Stockholm. Auskultant i bergskollegium 1748-02-29. Volontär vid fortifikationen 1754-03-19. Underkonduktör därst. s. å. 18/4. Sekundadjutant vid Västerbottens regemente 1757-01-21. Premiäradjutant därst.2 s. å. 31/12. Fänrik 1758-08-21. Stabslöjtnant 1760-10-07. Löjtnant 1762-05-26. Stabskapten 1770-12-11. Kapten vid Upplands regemente 1771-06-19. RSO 1772-04-28. Adlad och adopt. 1773-02-04 på sin äldre broders adelskap (introd. s. å. under nr 1995). Avsked 1776-10-08. Död 1799-05-18 Kauppilanmäki Gift 1767-01-23 Juttilla

Barn:

 • Johanna Fredrika, född 1767-10-20 i Finland, död 1857-11-12 Stenåsen Gift 1:o 1790-03-01 i Leppävirta socken med kaptenen Staffan Adolf Klingspor, född 1763, död 1790. Gift 2:o 1800 med sin kusin kyrkoherden Carl Gustaf af Bjerkén, född 1767, död 1804. Gift 3:o 1806-05-20 i Dala kyrka Skaraborgs län med prosten och kyrkoherden i Dala pastorat av Skara stift Anders Setterholm, född 1762-01-12 i Sätuna i Broddetorps socken Skaraborgs län, död 1831-01-31 i Dala prästgård.
 • Carl Vilhelm, född 1768-01-13, död s. å. 11/2.
 • Carl Constantin, född 1769-12-24, död 1787-07-10 Lövsta
 • Gustaf, född 1770-12-07, död 1771-02-22.
 • Johan Peter, född 1773. Major. Död 1844. Se Tab. 3
 • Gustaf, född 1775-04-08, död s. å. 18/4.
 • Ferdinand Ernst, född 1780-07-16. Kadett i Haapaniemi 1796. Utexaminerad 1800-07-14. Fänrik vid karelska jägarna s. å. 3/11. Avsked före 1806.
 • Vilhelm, född 1781-12-24, död 1792-07-24.
 • Gustaf Fredrik, född 1784-12-20, död 1785-08-16.

TAB 3

Johan Peter, (son av Gustaf Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, tab 2), född 1773-05-04 i Vendels socken Uppsala län. Volontär vid Savolaks regemente 1785. Kadett vid Haapaniemi s. å. Rustmästare vid Kajana bataljon 1789-04-20. Fänrik därst. 1791-04-14. Löjtnant 1803-03-30. RSO 1809-07-19. Löjtnant vid Västerbottens regemente. Kapten i armén 1810-04-10. Genom byte löjtnant vid Kronobergs regemente 1814-10-07. Stabskapten därst. 1815-04-15. Majors avsked 1822-03-19. Död 1844-12-18 Svansö. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 och 1790 samt 1808–1809 och erhöll i maj 1809 guldmedaljen för tapperhet i fält. Gift 1813-03-15 på St. Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län med Margareta Catharina Lillie af Aspenäs, född 1790-03-15, död 1846-11-15 på Svansö, dotter av Brynte Lillie af Aspenäs, och hans 1:a fru Amalia Odhelius.

Barn:

 • Margareta Amalia, född 1815-10-07 Torsjö, död ogift 1888-04-03 i Jönköping.
 • Johanna Gustava Brynhilda, född 1816-12-30 på Torsjö, död ogift 1894-03-07 Fästered
 • Brynte Carl Johan Gustaf, född 1818. Lantmäteriauskultant. Död 1865. Se Tab. 4.
 • Fredrika Lovisa Matilda, född 1821-04-25 Os, död 1891-12-16 i Jönköping. Gift 1856-12-12 i nämnda stad med målaren Carl Fredrik Björkman, född 1817-06-27 i Lidköping, död 1872-07-04 i Jönköping.

TAB 4

Brynte Carl Johan Gustaf, (son av Johan Peter, tab 3), född 1818-02-17 på Torsjö. Lantmäteriexamen 1843. Lantmäteriauskultant i Jönköpings län 1843. Död 1865-12-03 i Vadstena. Gift 1858-01-31 i Värnamo socken Jönköpings län med Alexandra Matilda Vilhelmina Lagergréen, född 1828-01-17 i Kalmar, död 1881-12-29 i Jönköping, dotter av auditören Jonas Magnus Lagergréen, och hans 1:a fru Helena Sofia Lind.

Barn:

 • Per Constantin, född 1859. Professor, död 1919. Se Tab. 5.
 • Anna Vilhelmina Margareta, född 1862-05-26 i Värnamo. Föreståndarinna för en privatskola i Sjöbo Malmöhus län. Död 1933-02-24 i Färgenäs, Lundby socken Göt. o. Boh. (Södra Åsums förs, Malm., db nr 12)

TAB 5

Per Constantin, (son av Brynte Carl Johan Gustaf, tab 4), född 1859-10-19 i Värnamo socken Jönköpings län. Mogenhetsexamen i Jönköping 1878-06-05. Student vid Uppsala universitet 1879-09-13. Filosofie kandidat 1882-01-30. Amanuens vid universitetets fysiska kabinett 1884–1886. Filosofie licentiat 1889-05-21. Filosofie doktor 1890-05-31. Elektrotekniker hos Siemens & Halske i Charlottenburg vid Berlin 1892-01-01–1894-09-30. Docent i elektroteknik vid högre tekniska institutet i Köthen (Anhalt) i Tyskland 1894-10-01–1897-08-31. Chefelektriker hos Allgemeine Elektricitets-Gesellschaft i Berlin 1897-09-01–1899-08-11. Lektor, fr. o. m. 1911 professor i allmän fysik vid tekniska högskolan 1899-05-30. Extra lärare i elektricitetslära vid navigationsskolan i Stockholm 1900-09-07. RVO 1909-06-06. Avsked från sistnämnda befattning 1911-08-25. Död 1919-09-30 i Stockholm. Gift 1898-07-26 i Köthen med Clara Fanny Louise Weyergang, född 1871-04-04 i nämnda stad, dotter av handlanden Herman Weyergang och Clara Louise Teodore Hoeleman.

Barn:

 • Per, född 1899-10-24 i Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen vid högre realläroverket Östermalm Mariningenjörselev vid mariningenjörskåren s. å. 15/6. Elev vid tekniska högskolan 1919. Se Tab. 5A.
 • Ingeborg, född 1901-03-26 i Adolf Fredriks förs. Stiftsjungfru. Assistent vid statens provningsanstalts kem tekn laboratorium. Gift 1927-10-09 i Stocksunds-Danderyds förs, Stockholms län (vb nr 9) med Erhard Birger Napoleon J:son Stuube, född 1899-03-19 i Algutsboda förs, Kalmar län.
 • Sigrid, född 1902-08-29 i Adolf Fredriks förs Stiftsjungfru. Anställd i ecklesiastikdepartementet 1919.
 • Gunhild, född 1904-06-17 i Adolf Fredriks förs Stiftsjungfru. Gift 1926-09-12 med fotografen Nils Edvard Welinder, född 1901-10-05 Jakobs förs Sthlm
 • Karin, född 1906-01-29 i Adolf Fredriks förs Stiftsjungfru. Gift 1931-07-11 med civilingenjören Karl Nils Axelsson, född 1901-08-02 i Gustafs förs

TAB 5A

Pehr , (son av Pehr Constantin tab 5), född 1899-10-24 i Stockholm, Adolf Fredriks förs Huvudman 1919. Studentexamen vid Högre realläroverket på Östermalm i Stockholm 1918-05-18. Mariningenjörselev vid Mariningenjörskåren s. å. juni 15. Elev vid tekniska högskolan 1919–1926. Avgångsexamen från fackavdelningen för skeppsbyggnad. Civilingenjör. Ingenjör vid aktiebolag Bofors från 1926. Ledamot av Svenska teknologföreningen från 1926. Gift 1929-02-10 i Danderyd med Alfhild Johanna Lööf, född 1896-10-30 i Korsberga förs, dotter av trafikbilägaren Johan Ferdinand Lööf och Helvida Andersson.

Barn:

 • Ingrid
 • Pehr Johan
 • Torbjörn

TAB 6

Per Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, (son av Hans Bjerchenius, tab 1), född 1731-11-22 i Stockholm. Student i Uppsala1 1749-09-12. Filosofie kandidat 1753-05-30. Läkare på eskadern i Nordsjön 1756. Disp. 1757-05-18. Teor. medicinsk examen s. å. 28/5. Med. doktor 1757-06-09. Medlem av collegium medicum s. å. Praktiserande läkare i Stockholm s. å. Vice stadsfysikus i Stockholm 1762–1764. Läkare vid Norrmalms brunn 1764. Assessor i collegium medicum 1771-06-05. Läkare vid tullstaten 1772. Adlad och adopt. 1773-07-00 på sin äldste broders adelskap (introd. s. å. under nr 1995). Död 1774-05-29 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Gift 1762-05-27 med Johanna Margareta Christiernin, född 1738-04-27, död 1807-08-12 på Läby i likanämnda socken Uppsala län, dotter av registratorn och brukspatronen Johan Adolfsson Christiernin och Margareta Hadelin.

Barn:

 • Johan, född 1763. Assessor. Död 1823. Se Tab. 7.
 • Per, född 1765. Livmedikus. Död 1818. Se Tab. 8.
 • Samuel Fredrik, född 1766. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 10.
 • Carl Gustaf, född 1767. Kyrkoherde. Död 1804. Se Tab. 11
 • Henrik Vilhelm, född 1769-07-07. Antagen i krigstjänst 1782-12-00. Fänrik vid Västmanlands regemente 1792-12-18. Löjtnant därst. 1796-10-19. Stabskapten 1800-12-20. Död ogift 1809-02-01.

TAB 7

Johan, (son av Per Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, tab 6), född 1763-05-27. Student i Uppsala 1778. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1782. Kopist vid inrikesexpeditionen 1783. Kanslist därst. 1793. Fältsekreterare 1808. Assessors titel 1810-05-01. Död 1823-10-26 i Gävle. Gift 1789-03-24 i Stockholm med sin faders kusins änka Gustava Ulrika Wrangel af Sage och Waschel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-01-28 med kanslisten Lorentz Vilhelm Leijel, född 1759, död 1785), född 1764-03-10 i Karlskrona, död 1808-01-13 i Sala, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Ulrik Wrangel af Sage och Waschel, och Christina Barbara von Stauden.

Barn:

 • Johanna Gustava, född 1789-09-14 Lövsta. Stiftsjungfru. Död 1859. Gift 1812-08-01 i London med sin syssling, grosshandlaren i Stockholm Erik Johan Wellander, född 1778-01-17.
 • Ebba Christina, född 1791-01-26 på Lövsta. Stiftsjungfru. Död 1861-01-24. Gift 1819 med kaptenen vid Vendes artilleriregemente Carl Isak Kempe, född 1773-06-06 Alby, död 1836-01-17 vid Ulriksdal i Förlövs socken Kristianstads län.
 • Henrika Margareta, född 1792-02-28 i Husby-Långhundra socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1839-03-20. Gift 1814-06-01 Lindholmen med kyrkoherden i Bro och Lossa försars pastorat av Uppsala ärkestift Erik Rudman, född 1777-03-04, död 1816-02-01.
 • Per Gustaf, född 1793-05-24. Sergeant vid arméns flotta 1798-04-27. Flaggjunkare 1813-06-08. Underlöjtnant därst. Sköt sig 1820-09-06 på den under hans befäl varande kronojakten Brynhilda vid Härnösand.
 • Johan Otto, född 1794-09-16, död 1809-09-08 i Sala.
 • Claes Vilhelm, född 1796-02-01, död 1803-02-12 Sätra
 • Elisabet Charlotta, född 1797-11-01 i Husby-Långhundra socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-12-06.
 • Ture Abraham Samuel, född 1799-11-03, död 1801-07-29.
 • Carl Fredrik, född 1801-01-26, död s. å. 21/8.
 • Jakobina Lovisa, född 1803-12-04 i Sala. Stiftsjungfru. Död 1881-01-09 i Ramsbergs socken Örebro län. Gift 1832 med byggmästaren Anders Gustaf Strandberg, död 1856.
 • Eva Fredrika, född 1806-08-10 i Sala. Stiftsjungfru. Död 1826-01-25.

TAB 8

Per, (son av Per Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, tab 6), född 1765-01-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1779-06-08. Filosofie examen 1785-05-11. Disp. 1787-12-19. Läkare vid arméns sjukhus i Göteborg 1788-09-19. Lasarettsläkare vid armén i Finland 1789. Med. kandidat i Uppsala s. å. 16/12. Fältläkare vid sjukhuset i Lovisa 1790-02-20. Återkom till Uppsala 1792. Med. licentiat därst. s. å. 13/6. Disp. 1793-04-03. Företog en utrikes resa s. å.–1796. Promoverades, frånvarande, i Uppsala till med. doktor 1793-06-07. Kurhusläkare i Stockholm 1797-08-10. Kirurg. magister 1798-09-21. 1. livmedikus fullmakt 1802-07-29. Ledamot av medicinska societeten i Montpellier 1803-08-05. 1. fältläkare vid norra finska armén i Österbotten 1808-02-20. Regementsläkare vid Svea livgarde s. å. 28/2. RVO s. å. 21/9. Guldmed. Iqml s. å. 24/12. GMsmafm12mvb. Regementsläkare vid Upplands regemente 1809-04-23. Överfältskär vid Serafimerordenslasarettet s. å. 1/6. LVA s. å. 14/6. Assessor i collegium medicum 1810-04-05. Överfältläkares fullmakt 1812-09-29. Brigadläkare vid 2. infanteriinspektionens 3. brigad s. å. 9/12. RNO 1814-04-28. RRS:tV1O 1810. Ledamot av sällskapet Pro Patria 1815-12-21. Död 1818-02-02 i Jönköping under en resa till Göteborg och begraven i Dala kyrka Skaraborgs län [Bbl]. Gift 1:o 1798-12-21 med Brita Catharina Lind, född 1768-01-24, död 1811-03-20 i Stockholm, dotter av kornetten vid livregementets kyrassiärkår Georg Lind och Johanna Hallenberg. Gift 2:o 1811-09-23, på Långängen vid Stockholm med första hustruns svägerska Sofia Christina Wetterqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1800-12-25 Länna, med kaptenen vid Hälsinge regemente Carl Magnus Lind, född 1766, död 1808-05-28 Uddnäs

Barn:

 • 1. Johanna, född 1800, död 1877-01-23 vid Guldsmedshyttan i Lindes socken Örebro län. Gift 1820-04-23 med kyrkoherden i Börstils pastorat av Uppsala ärkestift, med. doktorn Jakob Emanuel Arpi, född 1786-05-28 i Enköping, död 1845-01-14 i Börstils prästgård.
 • 1. Per Göran, född 1803. Kapten. Död 1854. Se Tab. 9

TAB 9

Per Göran, (son av Per, tab 8), född 1803-10-30 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1820-09-19. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägareregemente 1820-10-19. Lantmäteriauskultant 1823-04-02. Avvittringslantmätare s. å. 15/5. Löjtnant vid nämnda regemente 1823-07-30. Kammarjunkare 1835-10-19. Kapten 1837-01-20. RSO 1850-06-26. Död 1854-12-28. Gift 1839-11-15 i Vists prästgård i Östergötland med Amalia Charlotta Bretzner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren vid Jämtlands hästjägarekår Reinhold Schröder, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1805-07-24 i Orlunda socken, Ög., död 1871-10-04 i Askersund)3, född 1816-02-27 i Stockholm, död 1859-04-09, dotter av snörmakareåldermannen i Stockholm Abraham Bretzner och Maria Charlotta Pira.

Barn:

 • Hedvig Johanna Amalia, född 1840-12-13, död 1841-01-14.
 • Per Abraham, född 1845-02-12 i Frösö socken Jämtlands län. Kadett vid Karlberg 1859-12-22. Utexaminerad 1870-04-19. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 10/5. Löjtnant 1874-08-14. Död ogift 1875-05-07 i Gävle och slöt denna ättegren.

TAB 10

Samuel Fredrik, (son av Per Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, tab 6), född 1766-03-27. Volontär vid Åbo läns regemente 1785-04-00. Adjutant därst. 1786-04-12. Löjtnant i armén 1796-10-26. Fänrik vid Upplands regemente 1799-12-18. Löjtnant därst. 1803-06-08. Död 1806-02-02 i Uppsala. Han bevistade 1788–90 årens krig i Finland. Gift 1800-12-21 på Läby i likanämnda socken Uppsala län med Fredrika Christina Graaner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1808-08-16 med majoren Johan Anders Boije af Gennäs, född 1766, död 1834), född 1781-02-06, död 1848-04-26 i Karlstad, dotter av majoren Johan Graaner och Anna Maria Wallner.

Barn:

 • Per Ture Johan, född 1802-01-03 på Västersta i Rasbo socken Uppsala län, död där s. å. 13/7.

TAB 11

Carl Gustaf, (son av Per Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, tab 6), född 1767-06-17 i Stockholm. Student i Uppsala 1784. Filosofie magister därst. 1791. Prästvigd 1792. Adjunkt hos överhovpredikanten Lehnberg 1797. Kyrkoherde i Dala pastorat av Skara stift 1800. Död 1804-04-23. Han belönades av Svenska akademien 1799 för ett äreminne över Sten Sture d. ä. [Hm]. Gift 1800-12-00 med sin kusin Johanna Fredrika af Bjerkén i hennes 2:a gifte, född 1767-10-20 i Finland, död 1857-11-12 på Stenåsen, dotter av kaptenen Gustaf Bjerkén, adlad och adopt. af Bjerkén, och Eva Margareta de Carnall A.

Barn:

 • Henrika, född 1801, död 1853-06-05. Gift 1833-04-19 i Dala socken med kyrkoherden och hovpredikanten Carl Erik Mannerfelt, född 1796, död 1840.
 • Per, född 1802-08-01 i Gudhems socken Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1818-09-25. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Västgöta regemente 1821-11-05. 2. löjtnant därst.3 1830-07-31. 1. löjtnant3 1837-10-01. 2. kapten3 1843-01-23. 1. kapten3 1847-12-03. RSO 1854-12-18. Död 1859-06-13 på kaptensbostället Bredegården Horn i Horns socken Skaraborgs län. Gift 1845-08-22 i Stockholm med Laura Celina Olde, född 1821-08-30 i Stockholm, död 1896-06-12 i Uppsala, dotter av assessorn Johan Olde och Catharina Johanna Wickman.
 • Johanna Margareta, född 1804-04-17 i Dala prästgård. Död 1881-01-25. Gift 1827-05-01 med komministern i Varola församl. av Skara stift Nils Jonas Linnarsson, född 1791-10-28 i Varvs socken Östergötlands län, död 1851-10-18 i Varola socken.

Källor

1Um. 2KrAB. 3Kp.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: