:

Cronstedt nr 1104

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cronstedt nr 1104

Adlad och adopterad 1693-03-18 introducerad 1693. Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1778. Utgången i Sverige 1862-06-23, fortlever å spinnsidan i Finland.

Ätten immatrikulerades 1818-01-30 under nr 70 bland adelsmän på riddarhuset i Finland, varest en medlem 1870-02-08 upphöjdes i friherrligt stånd, och introducerades 1870-09-29, under nr 50, men utdog 1883-03-05.

Cronstedt A1104A00.png

TAB B1

Mårten Gavelius, adlad Cronstedt (son av Peder Pedersson Gavelius, se adliga ätten Cederschiöld, Tab. 4), till Fullerö och Almo, båda i Barkarö socken, Västmanlands län. Född 1638 i Stockholm. Student i Uppsala 1646-11-12. Var en tid inspektor med direktörs titel över Oxenstiernska godsen. Adlad 1686-19-17 (introducerad 1689 under nr 1104). Död barnlös 1709-06-05 på Fullerö och begraven 1709-06-16 i sin grav i Barkarö kyrka s sakristia, samt slöt således själv sin adlade ättegren. På hans begäran blevo hans styvbarn adlade och introducerade på hans namn och nummer. Gift med Anna Gerdes i hennes 2:a gifte, död 1701 och begraven 1701-06-04 i Barkarö kyrka, dotter av handelsmannen Johan Gerdt Gerdes i Stockholm, stamfader för ätterna Gerdessköld, och Anna Simonsdotter Depken, samt änka efter handelsmannen Anders Olderman, se vidare Tab. B2.

De adopterade ättegrenarna

TAB B2

Anders Olderman, född i Rostock. Handelsman i Stockholm och 1659-02-15 en av Tyska kyrkan s föreståndare i Stockholm, död 1679 i Stockholm. Gift 1651-12-07 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm (Ldk.) med Anna Gerdes, se vidare Tab. 1. Deras barn blevo 1693-03-18 adlade och adopterade på styvfaderns adlade namn och nummer.

Barn:

 • Christina Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, döpt 1656-01-31 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm. Gift med överkrigskommissarien Lorentz Strokarch, adlad Strokirch, född 1642, död 1725.
 • Johan Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, född 1660. Professor. Död 1697. Se Tab. 3.
 • Anna Elisabet Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, född 1665-05-29, död 1737-07-21. Gift 1688-05-03 med bankokommissarien Augustin Marheim, adlad Mannerheim, född 1654, död 1732.
 • Jakob Olderman, adlad och adopterad samt friherre och greve Cronstedt, född 1668. Riksråd. Död 1751. Se friherrliga och grevliga ätterna Cronstedt, nr 151 och 83. Tab. 1.
 • Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, född 1670. Generallöjtnant. Död 1757. Se adliga ätten Cronstedt, Tab. 1.
 • Carl Olderman, adlad och adopterad samt friherre Cronstedt, född 1672. General och president. Död 1750. Se friherrliga ätten Cronstedt, Tab. 1.

TAB B3

Johan Olderman, adlad och adopterad Cronstedt (son av Anders Olderman, Tab. B2), döpt 1660-10-03 i Tyska församlingen (Ldk.), Stockholm. Student i Uppsala 1675-05-29. Mag. i Uppsala. Teol. lic. i Tubingen 1688. Extra ordinarie teol. prof. i Uppsala 1692-09-24. Tillika prost och kyrkoherde i Börje pastorat av ärkestiftet. Adlad och adopterad Cronstedt 1693-03-18 jämte sina syskon, men behöll, eftersom han var präst, ofrälse namnet Olderman. Ordinarie teol. professor samt prost och kyrkoherde i Danmarks pastorat. Död 1697-07-22 i Uppsala och begraven i domkyrkan i Uppsala. Gift 1694-11-13 med Anna Maria Svebilia, adlad Adlerberg B, född 1677-11-14, död 1733-11-08 i Stockholm, dotter av ärkebiskopen doktor Olaus Svebilius och Elisabet Gyllenadler.

Barn:

 • Olof, född 1696-01-19. Student i Uppsala 1712-12-13 och i Lund. Auskultant i Göta hovrätt 1714. Auditör vid fältartilleriet 1717. Överauditörs titel 1722-12-18. Död ogift 1728-05-10 och slöt denna ättegren.
 • Johan, född 1697. Student i Uppsala 1708-02-21. Auskultant i Svea hovrätt. Vice häradshövding. Död ogift 1727.

TAB 1

Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, (son av Anders Olderman, se adlade ätten Cronstedt B, tab B2), till Siggesta i Värmdö socken och Ströppsta i Turinge socken (båda i Stockholms län). Född 1670-05-02 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1679-03-02. Adlad och adopterad Cronstedt, jämte sina syskon 1693-03-18. Volontär vid fortifikationen 1694. Löjtnant vid fortifikationen 1695-07-19. Informationskapten vid fortifikationskontoret i Stockholm 1700-06-12. Major 1709-11-19. Konfirmationsfullmakt 1712-09-09. Generalkvartermästarelöjtnants karaktär och rang 1716-02-09. Överstelöjtnant samt fortifikationsbefälhavare vid Jämtländska armén 1718-05-21. Överste vid fortifikationen 1719-12-01. Generalmajor av infanteriet samt direktör vid fortifikationen 1741-10-19. Överkommendant över befästningarna i Stockholms skärgård 1743-06-16. KSO (Lk. ) 1748-04-16 till följd varav ätten sedermera 1778 blev uppflyttad i den dåvarande riddarklassen under nr 1104, A. Generallöjtnants fullmakt i armén 1755-06-10. Avsked 1757-06-28. Död 1757-09-07 på Siggesta. Han började 1714 att informera hertigen av Holstein i fortifikationen. Lade 1718-08-00 över norska fjällen mot Trondhjem en 7 mils lång väg av faskiner, varpå halva armén arbetade. Slog 1718 över Byälven, 1 1/2 mil från Trondhjem, en brygga av 160 alnars längd och bestående av 18 särskilda flottar, vilka på en natt sammansattes. Gjorde 1719 en försänkning vid Stocksund, att fienden icke den vägen skulle kunna komma till huvudstaden.' Gift 1:o 1699-06-04 med Brita Österling, född 1671-10-28 i Stockholm, död 1714-08-01 vid Kila (Sätra) hälsobrunn i Kila socken, Västmanlands län och begraven 1714-08-04 i Kila kyrka, dotter av hovkamreraren Jonas Andersson Österling, adlad Österling, och hans 2:a fru Ingeborg Lithman. Gift 2:o 1715-01-10 med sin svägerskas brorsdotter Maria Elisabet Adlerberg, född 1694-01-28 i Jönköping, död 1750-12-12 i Stockholm, dotter av assessorn Samuel Swebilius, adlad Adlerberg B, och grevinnan Dorotea Beata Dahlbergh. Generallöjtnanten Cronstedt hade med sina båda fruar tillsammans tjugufem barn.

Barn:

 • 1. Anna, född 1700-10-16 i Stockholm, död 1701-01-00.
 • 1. Eva Christina, född 1701-08-29, död 1742-02-21. Gift 1724-12-17 på Siggesta med artilleritygmästaren Lars Adlerhielm, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1761.
 • 1. Anna Ingeborg, född 1702-10-16, död 1705-04-23.
 • 1. Carl Anders, född 1703-09-13, död 1703
 • 1. Johan, född 1704-08-10, död 1705-04-22.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1705-10-08, död 1705.
 • 1. Brita Maria, född 1706-11-25, död strax.
 • 1. Arvid, född 1708-04-12. Konduktör vid fortifikationen 1729-11-15. Löjtnant vid fortifikationen 1735-12-12. Död ogift 1745-12-18.
 • 1. Charlotta, född 1709-06-27, död omkring 1750. Gift 1:o 1733-11-00 med kaptenen Johan Breitholtz, från vilken hon blev skild 1744-02-06, i hans 1:a gifte, född 1701, död 1760. Gift 2:o 1744 med bruksinspektören Widich Harkman i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Catharina Theander, i hennes 1:a gifte, född 1718, död 1794, dotter av kaptenen vid dalregementet Gudmund Theander och Ebba Hvitkopp) (Öä.), född 1720. (Öä.)
 • 1. Ulrika, född 1711-12-18, död 1738. Gift 1730-08-30 på Siggesta med kaptenen Alexander Johan Planting-Bergloo, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1758.
 • 1. Carl Jakob, född 1714-03-24 i Stockholm. Antagen till krigstjänst 1737. Löjtnant i armén 1738. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1741. Kapten 1757-05-26. Död barnlös 1769-08-09 i Karlskrona. (At (P).) Han gjorde flera sjöresor till Ostindien. Gift 1760-11-21 i Karlskrona med Eva Christina Ziegelhoff, född 1718, död 1769 och jordfäst 1769-09-16 i Karlskrona.
 • 2. Dorotea Beata, född 1715-11-17, död 1716-06-02.
 • 2. Beata Margareta, född 1717-10-14 död 1736-09-24 på Siggesta och begraven 1736-09-28 i Värmdö socken.
 • 2. Anna Maria, född 1718-12-17, död ogift 1791-08-29 Brunn
 • 2. Johan Gabriel, född 1720. Major. Död 1774. Se Tab. 2
 • 2. Erik Gustaf, född 1721. Major. Död 1764. Se Tab. 8
 • 2. Axel Fredrik, född 1722. Bergmästare. Död 1765. Se Tab. 13
 • 2. Elsa Juliana, född 1724-05-30, död 1799-10-06 på Brunn. Gift 1746-02-00 med sin kusins svåger, löjtnanten, friherre Gustaf Cederström, född 1727, död 1773.
 • 2. Samuel Vilhelm, född 1726-04-04 på Siggesta, död på Siggesta ogift 1739-06-03, och begraven 1739-06-09.
 • 2. Olof Leonard, född 1728. Major. Död 1794. Se Tab. 15
 • 2. Hedvig Sofia, född 1729-10-15, död 1730-02-27.
 • 2. Hedvig Sofia, döpt 1730-11-20 på Siggesta, död 1731-02-05.
 • 2. Jakob, född 1732-09-27. Underkonduktör vid fortifikationen. Död 1752-10-20.
 • 2. Ulrik Daniel, född 1734. Notarie. Död 1781. Se Tab. 17
 • 2. Anders, född 1736-03-10 på Siggesta, död i Siggesta-10-00 och begraven 1736-10-23 i Värmdö socken.

TAB 2

Johan Gabriel, (son av Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, tab 1), född 1720-07-12 på Ströppsta. Student i Uppsala (Um.) 1737-03-29. Volontär vid artilleriet 1737-08-01. Lärkonstapel 1738-03-00. Konstapel 1739-05-00. Furir 1740-07-04. Sergeant 1741. Styckjunkare 1742-02-00. Överfyrverkare 1743. Underlöjtnant 1746-04-25. Löjtnant vid artilleriets finska bataljon 1750-02-27. Kapten 1760-03-07. Major i armén 1772-09-12. RSO 1760-03-07. Död 1774-03-23. Gift 1755-10-19 med Hedvig Juliana Jägerhorn af Spurila, född 1720-07-20, död 1787-03-09 Gunnarskulla, dotter av kaptenen Hans Christer Jägerhorn af Spurila, och Gertrud Helena von Köhler.

Barn:

 • Carl Olof, född 1756. Vice amiral och kommendant på Sveaborg. Död 1820. Se Tab. 3.
 • Hedvig Sofia, född 1759-04-06, död ogift 1793-02-11 på Gunnarskulla.
 • Hans Axel, född 1760-05-31 i Helsinge socken i Nylands län. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1769-04-08. Sergeant vid artilleriet i Finland 1770-11-08. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1776-08-19. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-19. Löjtnant vid arméns flotta 1783-07-14. RSO 1788-07-22. Kapten 1789-05-03. Major i armén och överadjutant hos konungen 1792-05-09. Ledamot av storamiralsämbetet för arméns flotta 1794-10-19 generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1795-11-02. Ledamot i kommittén över arméns flottas ärenden 1797-01-16. Direktör för riddarklassen i riddarhusdirektionen 1799-03-08. Sekundmajor vid arméns flottas sjöartilleriregemente i Stockholm 1802-06-16. Överste i flottornas generalstab 1819. Chef för norra lotsdistriktet. Avsked därifrån 1836-01-23. Död ogift 1851-03-23 i Stockholm. 'Han tog 1781 tjänst på franska flottan och bevistade därunder belägringen av Gibraltar. Var befälhavare på hemmema Oden i sjöslaget vid Svensksund 1789-08-24, då han blev fången av ryssarna. Benådades vid återkomsten ur fångenskapen 1790 av konung Gustaf III med en värja.'

TAB 3

Carl Olof, (son av Johan Gabriel, tab 2), född 1756-10-03 Botby i Finland. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1765-05-05. Rustmästare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1768-09-15. Kadett vid artilleriet 1769-05-15. Sergeant vid arméns flotta 1770-06-25. Underlöjtnant vid artilleriet 1772-08-12. Fänrik vid arméns flotta 1773-04-22. Löjtnant vid arméns flotta 1774-05-02. Kapten 1777-02-19. Adjutant hos generalamiralen af Trolle 1780. RSO 1781-04-23. Major 1783-09-17. Sekundmajor vid sjöartilleriregementet 1785-01-26. Ledamot i utredningskommissionen till örlogsflottans utrustande 1788. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1789-08-27. RSOmstk 1790-07-09. Generaladjutant hos konungen och överste i armén 1790-07-22. Statssekreterare för sjöärendena 1790-10-26. Chef för finska eskadern av arméns flotta 1790-12-09. Avsked från statssekreterareämbetet 1792-09-28. Konteramiral av blå flaggan 1793-12-22. KSO 1796-11-21. Tjänstgörande generaladjutant för flottorna 1797-06-26. KmstkSO 1799-11-16. KmstkJohO 1800-12-13, därtill utnämnd av ryske kejsaren. Viceamiral av blå flaggan 1801-04-09. Kommendant på Sveaborg 1801. Uppgav 1808, tvärt emot de honom givna order. Sveaborgs fästning till ryssarna, varför han 1808-05-04 entledigades från kunglig maj:ts och kronans tjänst och förklarades ovärdig att bära svenska ordenstecken. Immatrikulerad 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 70 bland adelsmän. Död 1820-04-07 på sin egendom Härtonäs i Helsinge socken. 'Han var i yngre åren en skicklig och tapper officer samt förde i det stora och lyckliga sjöslaget vid Svensksund 1790 befälet näst konungen, och fick till åminnelse av nämnda slag en större guldmedalj att bära.' Gift 1794-08-31 Fogelmara med grevinnan Beata Sofia Wrangel af Sauss, född 1762-05-06, död 1840-12-09 i Helsingfors, dotter av en av rikets herrar, förste amiralen, greve Anton Johan Wrangel af Sauss, och grevinnan Charlotta Regina Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född 1795-09-10. Rysk hovfröken 1811-04-17. Död 1868-04-07 på Myllylä gård i Elimä socken i Finland. Gift 1819-05-14 med landshövdingen Johan Abraham Stiernschantz, född 1787, död 1864.
 • Gabriel Anton, född 1798. Geheimeråd. Död 1893. Se Tab. 4
 • Carl Olof, född 1800. Senator. Död 1883. Se Tab. 7

TAB 4

Gabriel Anton, (son av Carl Olof, tab 3), född 1798-12-08. Page vid kejserl. ryska hovet 1816-02-23. Kammarpage 1819-04-10. Fänrik vid livgardets Preobrasjenska regemente 1820-02-08. Underlöjtnant vid livgardets Preobrasjenska regemente 1821-03-04. Tillförordnad adjutant hos generalguvernören över Finland 1822-03-15. Löjtnant vid livgardets Preobrasjenska regemente 1823-04-15. Adjutant hos generalguvernören över Finland 1824-05-05. Stabskapten 1824-12-24. RRS:tAO3kl 1826-03-31. Äldste adjutant hos generalguvernören 1827-10-27. Kapten 1828-11-20. Transporterad till Petrovska infanteriregementet med överstes grad 1832-01-26. Anställd för särskilda uppdrag hos generalguvernören över Finland 1832-03-02. RRS:tVIO4kl 1833-06-11. Placerad på arméinfanteriet 1833-11-10. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1834-05-05. RRS:tStO2kl 1835-08-24. Tillförordnad guvernör i S:t Michels län 1837-01-06 och i Åbo och Björneborgs län 1840-11-16. Generalmajor i armén 1841-07-13. Guvernör i Åbo och Björneborgs län 1842-11-16 med tillstånd att kvarstå i armén. RRS:tVIO3kl 1845-04-26 och S:tStO1kl 1850-05-04. Geheimeråd 1856-08-05. Avsked från guvernörsbefattningen och militärtjänsten 1856-08-05. Död 1893. Han ägde Linna i Helsinge socken. Gift 1:o 1833-02-12 i Helsingfors med (friherrinnan) Beata Sofia Johanna Hjärne, född 1802-02-06 i Stockholm, död 1850-11-10 i Åbo, dotter av geheimerådet (finska friherren) Gustaf Hjärne, och Gustava Sofia Rosenborg. Gift 2:o 1852-03-30 i Åbo med Johanna Elisabet Nassokin, född 1826-05-22. Död 1909-12-22. Dotter av generalmajoren Johan Reinhold Nassokin, och hans 2:a fru, Lovisa Carolina Gustava Bergenstråhle, nr 1626.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Anton Alfred, född 1834-08-13 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1852-10-09. Fänrik vid Asovska infanteriregementet 1855-05-09. Bevistade fälttåget på Krim. Stupade 1855-05-09 vid Tjernaja.
 • 1. Selma Sofia Alexandra Gabriella, född 1837-08-08 i Helsingfors. Rysk hovfröken 1856-03-27. Död 1921-09-09 på Räikkä i Ylöjärvi socken. Gift 1858-03-10 i Helsingfors med överstelöjtnanten Teodor Ulrik af Forselles, född 1827, död 1896.
 • 1. Hedvig Aina Fanny Johanna, född 1839-04-27 i Heinola, död 1898-07-24 Korso Gift 1860-06-16 på Linna med sin styvmoders broder, protokollssekreteraren Reinhold Peter Nassokin, född 1831, död 1885.
 • 2. Elisabet, född 1854-05-08 i Åbo. Gift 1874-05-08 i Helsingfors med underlöjtnanten, greve Henrik Carl Adam Falkenberg af Bålby, född 1845, död 1898.
 • 2. Carl Anton Reinhold Ludvig, född 1858. Bankdirektör. Död 1914. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Anton Reinhold Ludvig, (son av Gabriel Anton, tab 4), född 1858-04-10 i Linna Ägde i arv Linna, till 1908. Student vid svenska normallyceet i Helsingfors 1875-05-28. Allmän rättsex 1881-01-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1881-09-12. Vice häradshövding 1883-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1884-01-14 och i dess ekonomidepartement 1884-01-16. Auditör vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1885-03-23. Deltog i ldd 1885-1906. Kanslist i senatens civilexpedition 1887-11-22. Tillika riddarhuskanslist 1890-04-15. Riddarhuskamrerare 1891-06-16. Sekr i arbetarförsäkringskomm 1891-1893. Protokollssekreterare 1892-08-08. T f riddarhussekreterare 1897. Avsked från protokollssekreteraretjänsten 1898-04-18. Direktör för Nordiska aktiebankens för handel och industri filialkontor i Helsingfors 1898. Stadsfullmäktig 1899-1904. Avsked från auditörsbefattningen 1906-03-24. Direktör (ledamot av direktionen) för Nordiska aktiebankens centralkontor i Helsingfors 1907-04-01. RRySt3 1893, A3 1897. RRS:tStO3kl 1893-03-28 och S:tAO3kl 1897-04-25. Död 1914-02-10 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1887-12-15 med Sigrid Paulina Brunou, född 1862-01-17 i Helsingfors. Dotter av senatorn Alexander August Brunou och Anna Pauline Dammert.

Barn:

 • Carl Olof Anton, född 1889-07-29 i Helsingfors. Se Tab. 6
 • Sigrid Anna Elisabet Anna Lisa, född 1892-06-07 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1921-03-01 med ingenjören Reidar August Jürgen Teilman född 1892-12-23 i Oslo.
 • Hans, född 1896-02-17 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1913-05-21. Med. kand. 1917-10-17. Stupade 1918-01-31 vid Kervo i striden mot de finska rebellerna (de röda). Etter döden tilldelad FFrK4kl 1918. Till hans minne stiftade modern ett pris för medicinska avhandlingar på svenska språket vid Helsingfors universitet.

TAB 6

Carl Olof Anton, (son av Carl Anton Reinhold Ludvig, tab 5), född 1889-07-29 i Helsingfors. Student vid svenska normallyceet i Helsingfors 1907-05-14. Elev vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1907-1908 och i Dresden 1908-1914. Arkitekt i Dresden 1917. Anställd på Frosterus och Gripenbergs arkitektbyrå i Helsingfors 1918-1924. Innehade egen arkitektbyrå 1924-1930. E o arkitekt vid byggnadsstyrelsen 1930. Gift 1:o 1913-09-15 i Dresden med Clementine Tosca Elfride Ellen Schmidt från vilken han 1918 blev skild, född 1895-05-09 i Dresden. Dotter av musikern Robert Hugo Schmidt och Sofie Vilhelmine, född Schmidt. Gift 2:o 1919-02-04 i Helsingfors med Greta Westerlund, född 1896-06-27 i Åbo. Dotter av direktören Sven Westerlund och Hulda Hästesko.

Barn:

 • 1. Sigrid Ellen Beata, född 1914-05-22 i Dresden.
 • 2. Ulla Margareta, född 1920-02-19 i Helsingfors.
 • 2. Carlie Gerd Elisabet, född 1922-01-28 i Helsingfors.

TAB 7

Carl Olof, finsk friherre Cronstedt, (son av Carl Olof, tab 3), född 1800-10-18. Page vid pagekåren i S:t Petersburg 1816-02-23. Kammarpage vid kejserl. hovet 1819-04-10. Fänrik vid livgardets Semenovska regemente 1820-02-08. Löjtnant vid Petrovska infanteriregementet 1820-11-14. Divisionsgevaldiger vid 23. infanteridivisionen 1822-04-16. Stabskapten vid Petrovska regementet 1824-05-12. Adjutant hos chefen för 23. infanteridivisionen 1827-05-28. Äldste adjutant vid 23. infanteridivisionen 1827-09-02. Kapten vid Petrovska regementet 1829-08-14. Kapten vid livgardets grenadjärregemente 1830-08-14. RRS:tAO3kl 1832-01-03. Avsked ur militärtjänsten med överstes grad 1833-02-01. Biträde hos statssekreteraren för Finland vid styrelsen av finska passexpeditionen i S:t Petersburg 1833-04-24. Vice landshövding i Wasa län 1834-09-11. Landshövding, sedan guvernör i Wasa län 1837-03-23. RRS:tAO2kl 1839-12-18 och S:tVIO3kl 1844-01-19. Ledamot i kejserl. senatens ekonomidepartement 1845-04-16. Avsked från guvernörsämbetet i Wasa 1845-04-16. RRS:tStO1kl 1850-05-04 och S:tAO1kl 1855-12-19. Senator 1857-11-28. Geheimeråds titel 1862-04-29. RRS:tVIO2kl m. st. k. 1864-05-01. RRVÖO 1868-04-12. Tillförordnad chef för kammar- och räkenskapsexpeditionen i senaten 1868. Finsk friherre 1870-02-08 och introducerad på riddarhuset i Finland under nr 50 1870-09-29 jämte sin svärson Johan Frans Andreas Galindo, vilken av svärfadern enligt utverkat tillstånd av 1870-03-30 blivit i friherrevärdigheten adopterad. Avsked 1870-04-20. Död 1883-03-05 i Helsingfors. Gift 1833-09-05 med Vilhelmina Augusta von Schwanebach, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten vid artilleriet Peter Schwenzon, från vilken hon blev skild), född 1798-09-21, död 1878-02-03 i Helsingfors, dotter av översten Anton von Schwanebach och Helena Spalding.

Barn:

 • Olga Beatrice, finsk friherrinna, född 1834-07-18 i S:t Petersburg. Hovfröken 1854-03-15. Död 1870-05-25. Gift 1857-06-19 i Helsingfors med bankdirektören Johan Frans Andreas Galindo, adopterad finsk friherre Cronstedt i hans 1:a gifte, född 1832-11-11 i Fredrikshamn, död 1907-04-25 i Helsingfors. Hans friherrliga gren fortlever.
 • Carl, född 1837-01-16, död 1837-02-06.
 • Carl Alfons, född 1838-08-17, död 1841.

TAB 8

Erik Gustaf, (son av Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, tab 1), född 1721-10-11 Ströppsta. Volontär vid fortifikationen 1733-09-03. Fortifikationsexamen (KrAB. ) 1737. Underkonduktör 1739-07-18. Adjutant och konduktör 1742-01-13. Löjtnant 1743-09-21. Kapten 1749-08-09. Major 1757-04-01 RSO 1759-04-28. Avsked (At (P).) 1764-06-26. Död 1764-06-21 Siggesta. Gift 1756-07-29 med sin kusin Catharina Maria Adlerberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1769 med överstelöjtnanten Carl Ludvig Christoffer von Scheven, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1809), född 1736-01-24, död 1773-03-05 på Siggesta och begraven i sin farmors fars, greve Erik Dahlberghs grav i Turinge kyrka, dotter av löjtnanten Samuel Adlerberg B, och friherrinnan Anna Barbara Hummerhielm.

Barn:

 • Gabriel Jakob, född 1757-12-05, död 1759-08-10 på Siggesta och begraven 1759-08-26.
 • Erik Axel, född 1759. Kapten. Död 1806. Se Tab. 9
 • Carl Gustaf, född 1761-09-27 på Siggesta, död 1763.
 • Olof, född 1763-03-08, död ung.

TAB 9

Erik Axel, (son av Erik Gustaf, tab 8), född 1759-11-18 på Siggesta. Kadett vid artilleriet 1773-02-19. Volontär vid fortifikationen 1776-04-13. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1776-09-21. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1776-10-09. Hovjunkare hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1779-02-12. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1782-10-07. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1786-04-12. Avsked (KrAB.) 1790-12-20. Magasinsförvaltare vid Gripsholms spannmålsmagasin 1801-12-00. Död 1806-09-25 i Mariefred och begraven 1806-10-06 i Dahlberghska graven i Turinge kyrka. Gift 1786-10-12 Lundby med sin både kusin och syssling Maria Gustava Cronstedt, född 1760-09-14 Skårby

Barn:

 • Gustava Erika Maria, född 1789-10-08, död 1790-06-29.
 • Antoinetta Beata Charlotta, född 1793-06-06 på Bergvik, död 1808-04-26 i Mariefred.
 • Erik Gustaf Leonard, född 1796-04-19, död 1796-04-22 Mörtviken och begraven 1796-05-01 i Boo kapellförsamling, Stockholms län.
 • Claes Carl Axel, född 1797. Tullöveruppsyningsman. Död 1848. Se Tab. 10.
 • Carl Gustaf Gabriel, född 1801. Komminister. Död 1862. Se Tab. 11

TAB 10

Claes Carl Axel, (son av Erik Axel, tab 9), född 1797-07-03 Mörtviken. Skeppsgosse vid örlogsflottan 1806. Medelstyrman 1806-06-12. Överstyrman vid Sveaborgseskadern 1807-12-31. Avsked 1817-09-07. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1817-09-07. Tullinspektor vid Döderhultsvik, nu Oskarshamn, 1826-03-30. Postmästare i Oskarshamn 1834-03-03. Död i Oskarshamn 1848-02-09. Gift 1823-10-05 i Jönköping med Maria Christina Lundström, född 1798-06-10 i Ödestugu socken, Jönköpings län, död 1871-03-30 i Oskarshamn, dotter av mönsterskrivaren och hovrättskommissarien Johan Lundström och Elsa Christina Malmberg.

Barn:

 • Maria Christina Charlotta, född 1823-11-25 i Jönköping, död 1901-11-12 i Stockholm. Gift 1849-09-03 med sjökaptenen Carl Peter Fröberg, född 1814-10-31 i Kalmar, död 1891-05-15 i Oskarshamn.
 • Sofia Vilhelmina Ottiliana, född 1826-11-24, död 1906-10-14 i Kalmar. Gift 1848-07-09 i Oskarshamn med tullinspektören Johan Gustaf Palmgren, född 1822-07-15 i Kalmar, död 1879-03-17 i Mönsterås.
 • Ebba Elise Gustava, född 1828-04-27 i Döderhultsvik, död 1910-09-09 i Oskarshamn. Gift i Oskarshamn 1847-12-31 med handlanden och rådmannen i Oskarshamn Johan Gustaf Engström, född 1817-10-24 i Döderhultsvik, död 1900-03-04 i Oskarshamn.
 • Carl Axel Viktor, född 1830-11-16 i Döderhultsvik, död.
 • Hedvig Erika Carolina, född 1833-06-07 i Döderhultsvik, död 1862-12-16 i Oskarshamn. Gift i Oskarshamn 1856-09-25 med handlanden Carl Viktor Cedergren.
 • Lovisa Eugenia Augusta Axelina, född 1838-04-23 i Döderhultsvik, död ogift 1859-07-18 i Oskarshamn.
 • Antoinetta Henrietta Fredrika Gabriella Teresia Amalia, född 1841, död 1842-11-30.

TAB 11

Carl Gustaf Gabriel, (son av Erik Axel, tab 9), född 1801-01-01 Mörtviken. Student i Uppsala 1821. Prästvigd i Uppsala 1825-12-11. Skolmästare och förste komminister i Ingarö församl. av Uppsala ärkestift 1827-05-23. Pastoralexam. 1838-03-15. Avsked från nämnda tjänst 1848-12-08. Komminister i Frösthults och Hernevi församlingar av ärkestiftet 1849-04-02. Död 1862-06-23 i Torstuna socken, Västmanlands län. Gift 1828-01-00 med Anna Carolina Marquard, född 1800-04-09 i Stockholm, död 1865, dotter av boktryckaren och husägaren Carl Fredrik Marquard och Anna Sofia Montelius.

Barn:

 • Anna Maria Gabriella Ella, född 1828-11-01 på Pilhamn i Ingarö socken, död 1899. Gift 1867-12-22 i Stockholm med kontorsskrivaren vid statens järnvägstrafik Otto Fredrik Öman, född 1833-10-23 i Västra Ryds socken, Uppsala län, död 1888-03-22 vid Tumba i Botkyrka socken, Stockholms län.
 • Aurora Carolina Matilda, född 1830-03-09, död 1832-11-16.
 • Carl Ernst Vilhelm, född 1835-12-31, död 1836-02-15.
 • Claes Gabriel Constantin, född 1838-04-15, död 1845-09-26.

TAB 12

Axel Fredrik August, (son av Carl Gustaf Gabriel, tab 11), född 1833-04-05. Reste utrikes 1856 och bosatte sig på ön Tongoa, tillhörande ögruppen Nya Hebriderna i Stilla oceanen. Se Biografica. Död 1906-07-26 på ön Mélé utanför Port Vila på Efate, Nya Hebr. Gift 1872-12-24 i Balmain, NSW, Austr., (vbu) med Ester Rose Ellis, född 1850-06-10 i Devonshire i England (enl. andra källor Bristol, Engl.), död 1912-04-28 i Port Vila, Efate, Nya Hebr., dotter av mästersmeden Charles Ellis o. Mary Ann Tucker.

Barn:

 • Frederick Anton, född 1873, död som barn.
 • Caroline Mary, född 1874 (?), död som barn.
 • Carl Harley, född 1876-07-05 i Amountee på Ansityum, Nya Hebr. Se vidare Biografica. Död 1917-08-04 i Matté-Vulu, Luganville, Santo, N H. En tid anställd hos rederiet Burns, Philip & Co. Ltd i Sidney samt Fremantle, Western Australia. Fransk medborg 1908-05-23. En vinddriven existens.
 • Christian Veit, född 1877-08-17 på Aneityum, Nya Hebr., död 1901-05-30 drunkn tills m yngre bror Otto Alexander då deras båt kapsejs utanf nordsp av ön Emae.
 • Alexina Jean, född 1879-02-20 på Anetyum, Nya Hebriderna, Lämnade 1933-03-00 i Nya Hebr. o bosatte sig i NZ. Gift 1:o 1908-01-22 på Epi, Nya Hebr. m plantageäg o köpm John Mawson Sarginson, född 1871-08-09 i Penrith, Cumberland, Engl., död 1914 trol i juli i Port Vila, Efate, Nya Hebr., son av målaren John Mawson Sarginson o Julia Ann Dixon. Gift 2:o 1915-11-16 på Epi, Nya Hebr. med plantageäg o köpmannen William James Ayton, född 1879-12-17 i Waimate, Nya Zealand, död 1921-03-15 i Toowoomba, Queensland, Austr.
 • Agnes Lilly, född 1880-11-13 på Aneityum, Nya Hebr. Död 1905-07-01 i Sidney, NSW, Australien. Gift 1897-10-23 i Port Vila, Efate, Nya Hebr. med John Nicolson Creamer, född 1872-10-05 i Picton, NSW, Austr. Ingenjör. Död 1925-12-21 i Sidney, NSW, Australien o begraven i Picton utanf nämnda stad (liksom hustrun). Son av John Creamer o Caroline.
 • Vinifred McMurdo, född 1882-11-05 på Aneityum, Nya Hebr., död 1932-10-03 i Auckland, Nya Zealand. Gift 1908-04-29 i Sidney, Austr. med kamreraren Norman MacKenzie, född 1879-04-28 på Efate, Nya Hebr., död 1935-03-31 i Auckland, Nya Zealand, son av presbyter missionären Dr John William MacKenzie o Amanda Bruce.
 • Ferdinand de Lasseps, född ca 1884 på Aneityum, död där som barn.
 • Otto Alexander, född 1886-07-28 på Aneityum, Nya Hebr., död 1901-05-30, drunkn tills m äldre brodern Christian Veit då deras båt kapsejs utanf nordsp av ön Emae.
 • Ella Ester, född 1888-07-31 på Aneityum, Nya Hebriderna. Gift 1907-02-20 i Port Vila, Efate, Nya Hebr. med tjänstem i franska kolonialförvaltn Lucien Hugues Arthur Nielly, född 1880-03-04 i Noméa, Nya Kaledonien.
 • Agnes Vilhelmina Watt, född 1892-11-16 på Tongoa, Nya Hebr.. Gift 1911-02-20 i Port Vila, Efate, Nya Hebr. med Frederick England Johnson, chef f finans o tullväs på protektor. Britt Salomonöarna o ledamot av öarnas Advisory Council, född 1878-03-18 i Wandsworth, Surrey, England, (fbu), son av poliskonstap James England o Mary Ann Feaver.
 • Fred, född 1873.
 • Carl Harley, född 1874-07-05.
 • Christian Veit, född 1877-08-17, död 1901-05-30.
 • Alexine Jane, född 1879-02-20.
 • Agnes Lily, född 1880-11-13. Gift 1897 med ingenjören Jack Creamer, född 1873.
 • Vinifred, född 1882-11-05.
 • Otto Alexander, född 1886-07-28, död 1901-05-30.
 • Ella Ester, född 1888-07-31.
 • Agnes Vilhelmina Watt, född 1892-11-16.)

TAB 13

Axel Fredrik, (son av Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, tab 1), född 1722-12-23 Stroppsta. Student i Uppsala 1739. Auskultant i bergskollegium 1742-02-08. Extra ordinarie notarie i bergskollegium 1746-04-18. Geschworner i Öster- och västerbergslagerna 1848-01-29. LVA 1753-05-05. Bergmästare i nämnda distrikt 1758-07-04. Död 1765-08-19 på Nisshytte bruk i Säters socken, Kopparbergs län och begraven 1765-08-22. Utmärkt kemist och mineralog räknas han såsom den moderna mineralogiens och geognosiens grundläggare. Utgav bl a 1758 Försök till Mineralogien eller Mineralrikets uppställning, vilket arbete översattes till flera språk. 'Utsatte sig under sina resor och besök i gruvorna för många livsfarligheter'. Gift 1760-09-23 Ängelsberg med Gertrud Charlotta Söderhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747-10-06 på Ängelsberg med kaptenen Sven Ekestubbe, född 1724, död 1755. Gift 3:o 1767-09-10 på Nisshytte bruk med landshövdingen, friherre Gustaf Gottfrid Reuterholm, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1803), född 1728-11-08, död 1789-11-30 på Stora Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, och Aletta Maria Cederberg.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1761-12-17 på Nisshytte bruk, död på Nisshytte bruk 1766-05-25.
 • Fredrika, född 1762-12-17, död 1831-10-28 Amsta. Gift 1791-09-27 på Stora Ekeby med majoren, greve Göran Ludvig Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1757, död 1804.
 • Carl, född 1765-08-22 på Nisshytte bruk. Levde utan tjänst. Död ogift 1798-01-14 i Stockholm.

TAB 14

Axel, (son av Axel Fredrik, tab 13), född 1763-12-00 på Nisshytte bruk. Hovjunkare. Lagman i Nylands och Tavastehus läns lagsaga 1792-11-27. Död 1795-02-27 i Ekenäs strax efter hemkomsten från en utrikes resa. Gift 1793 i England med Harriet Durell i hennes 1:a gifte (gift 2:o med baroneten sir Robert Barclay, i hans 2:a gifte), född 1771, dotter av översten Charles Durell.

Barn:

 • En dödfödd son 1794-04-30 i Övergrans socken (Övergräns kyrkbok.) Uppsala län.
 • Axel Gustaf, född posthumus 1795-03-23 på Sveaborg, död 1797 i Bremen.

TAB 15

Olof Leonard, (son av Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, tab 1), född 1728-06-27 Siggesta. Volontär vid fortifikationsstaten i Stockholm 1740-04-13. Underkonduktör Volontär vid fortifikationsstaten i Stockholm 1745-06-28. Konduktör 1747-08-27. Löjtnant 1754-05-21. Löjtnant vid fortifikationen i Stralsund 1757-06-14. Beordrad tjänstgöra vid fästningsbyggnaderna i Finland (KrAB. ) 1749-07-21 och i Sverige 1751-03-05. Fortifikationsbefälhavare vid Vaxholms och Fredriksborgs fästningar (KrAB. ) 1752-06-16. Kapten 1760-12-09 med tur från 1755-04-14. RSO 1778-11-01. Majors avsked 1781-07-16. Död 1794-08-22 Brunn. Gift 1:o 1757-07-07 med sin kusin Gustava Christina Klingstedt, född 1730-01-08 Skårby, död 1771-01-19 Ytterby, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Klingstedt, och hans 3:e fru Elsa Christina Adlerberg B,. Gift 2:o 1776-04-17 på Carlstens fästning med Anna Margareta Tallberg, född 1760, död 1786-16-04 på Östra Älvsala i Värmdö socken och begraven 1786-10-12, dotter av överfyrverkaren Conrad Tallberg och Christina Söderberg.

Barn:

 • 1. Gabriel, född 1757-09-14 Skårby, död 1766-01-28 på Älvsala (At(Sch).) och begraven i Djurhamns kapellförs. Stockholms län.
 • 1. Elsa Beata, född 1758-09-27 (28/9) På Skårby, död ogift 1832-02-22 i Pilhamn i Ingarö socken.
 • 1. Maria Gustava, född 1760-09-14 på Skårby, död 1809-06-12 i Mariefred. Gift 1786-10-12 Lundby
 • 2. Olof Leonard, född 1777. Kaptenlöjtnant. Död 1845. Se Tab. 16.
 • 2. Gabriel, född 1781-01-18, död 1788-01-28 på Östra Älvsala.
 • 2. Vilhelmina Margareta, född 1782-12-17 i Djurö socken, Stockholms län, död 1784-06-14.
 • 2. Conrad, född 1785-05-03 i Djurö socken, död 1785-12-12.

TAB 16

Olof Leonard, (son av Olof Leonard, tab 15), född 1777-12-09. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexam. (Hc.) 1796-03-29. Fänrik vid arméns flotta 1796-04-20. Adjutant vid krigsakademien 1796 (Hc.). Löjtnant 1801-11-16. Avsked 1811-10-11. Ingick i finsk tjänst. Löjtnant vid 1. finska sjöekipaget. Kaptenlöjtnant vid finska sjöekipaget 1831-01-11. Avsked 1833-10-30 med rang av kapten av 2. rangen. Privatlärare i navigation i Helsingfors. Död i Helsingfors 1845-12-15. Gift 1:o med Hebbla Sofia Gezelius, dotter av kommissionslantmätaren i Vasa län Lars Gezelius och Ulrika Beata Scarin. Gift 2:o med Anna Catharina Lindeqvist, död 1860-02-22.

Barn:

 • Carl Axel Ramunder Starkodder Sigurd, född 1808-02-02 i Stockholm. Port d'épée fänrik vid 9. finska linjebataljonen. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1836-03-26. Underlöjtnant vid finska linjebataljonen 1839-05-28. Avsked 1839-11-23. Åter i tjänst vid 1. Tjernomorska (svartahavs) linjebataljonen 1841-03-06. Död ogift 1841-10-00.

TAB 17

Ulrik Daniel, (son av Gabriel Olderman, adlad och adopterad Cronstedt, tab 1), född 1734-04-24 Siggesta. Student i Uppsala (Um.) 1750-04-13. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1753-11-03. Kopist på nya staten 1758-05-24. Kanslist på nya staten 1759-04-27. Kopist på gamla staten 1763-09-28. Kanslist där 1770-12-09. Promotorial för honom 1772-06-30. Död 1781-10-24 [Ak]. Gift 1758-08-15 med Brita Margareta Meijer, född 1731, död 1764-05-18 på Lersundet i Östra Ryds socken, Stockholms län, dotter av överstelöjtnanten vid artilleriet Peter Meijer och Christina Gavelius.

Barn:

 • Peter Ulrik, född 1759-05-18. Reste 1772 till Amerika och spordes sedan icke mer.
 • Maria Christina, död ogift 1821-07-26 död på Hertonäs vid Helsingfors.
 • Ulrika Carolina Gustava, född 1762, död 1762 på Lersundet och begraven 1763-01-00 i Vaxholm, 3 1/2 mån. gammal.
 • Carl Johan Birger, född 1764-02-10. Page hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1781-12-10. Levde sedan utan tjänst. Död ogift 1808-12-18 Väsby

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: