Roxendorff nr 1081

Från Adelsvapen-Wiki

1081.jpg

Adliga ätten Roxendorff nr 1081 †

Adlad 1686-09-10, introd. 1686. Ättens sist levande medlem 1762 upphöjd i friherrlig värdighet.

TAB 1

Jonas Månsson. Löjtnant vid Östgöta regemente till häst. Gift på 1650-talet med Catharina Elisabet von Osten, som härstammade från Holstein, död Kimstad och begraven 1696-09-13 i Skeppsås kyrka .

Barn:

 • Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff, död 1702. Se Tab. 2.
 • Bertil Roxman, adlad Roxendorff, född 1657, död 1711. Se adliga ätten Roxendorff, Tab. 1.

TAB 2

Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff (son av Jonas Månsson, Tab. 1), född på 1650-talet i Östergötland. Pikenerare vid livgardet 1672-10-18. Fänrik vid Jönköpings regemente 1673-12-20. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1677-02-09. Kapten 1678-11-10. Adlad 1686-09-10 (introd. 1686 under nr 1081). Död 1702-12-18 i Polen under kriget. Bevistade slaget vid Fehrbellin, Wolgasts erövring, Stettins belägring och undsättningen av Bohus. Gift 1680-03-23 i Göteborg med Metta Braun, döpt 1657-07-06, dotter av kommissarien Lorentz Braun och Margareta Seth.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1679, död 1739-08-28. Gift 1:o 1711-12-26 i Älvestads socken, Östergötlands län med korpralen Anders Börling. Gift 2:o 1725-05-09 Kölja s socken, med kaptenen vid Hamiltonska regementet, RSO, Hans Achates Hauswolff, adlad och adopterad Hauswolff, men ej introd., i hans 1:a gifte (gift 2:o 1740-08-24 med Anna Christina Freidenfelt, född 1711-08-29, död 1799-03-29 Gishult, dotter av majoren Christoffer Freidenfelt, och Anna Dorotea Taube), född 1693-04-30 i Karlskrona, död 1759-05-05 på Mörsebo junkargård i Nye socken, Jönköpings län, broder till presidenten Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff.
 • Lars, född 1680. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 3.
 • Adolf, född 1682-03-21 Alarp. Volontär vid guvernörsregementet i Wismar 1702-05-01. Gemen vid artilleriet 1702-08-10. Sergeant vid artilleriet 1703-05-01. Minör 1705-04-01. Fänrik 1710-08-01. Löjtnant 1711-03-03. Kapten vid artilleriet i Arensburg 1712-04-30. Konfirmationsfullmakt 1713-03-30. Major 1717-05-16. Överstelöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1719-12-02. Transporterad till finska fältstaten 1722-06-26. Transporterad till Stockholm 1727-05-09. Död ogift 1729-09-16.
 • Bernt Johan, född 1683-04-09 Rössby. Korpral vid Jönköpings regemente. Förare vid Jönköpings regemente 1702-06-22. Sergeant. Fänrik 1703-10-23. Slagen ogift 1704 i Sachsen.
 • Margareta, född 1686-10-31 på Rössby, död på Rössby 1687-03-16.
 • Carl, född 1688-07-20 på Rössby, död 1689-05-12.
 • Catharina Elisabet, född 1689-07-22.
 • Margareta Charlotta, född 1690-12-21 Härjesta. Död Härjesta 1691 och begraven 1691-12-11 i Degelagraven i Lommaryds kyrka .
 • Gustaf, begraven 1693-01-08 i Roxendorffska graven i Lommaryds kyrka.
 • Metta Christina, född 1693-11-30 på Härjesta, död 1771-01-16 Trehörna. Gift 1735-01-14 på Kölja med överstelöjtnanten Casper Fredrik von Gröninger, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1771.
 • Anna Greta, döpt 1695-03-06 på Härjesta, död på Härjestad 1701 och begraven 1701-07-02.
 • Carl Gustaf, friherre von Roxendorff, född 1697. Generallöjtnant. Död 1784. Se friherrliga ätten von Roxendorff, Tab. 1.

TAB 3

Lars (son av Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff, Tab. 2), född 1680-12-23 Alarp. Kom i tjänst 1697. Fänrik vid Jönköpings regemente 1702-06-22. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1703-10-23. Kapten 1706-03-29. Majors karaktär 1722-06-26. Placerad på posseska värvade regementet i Stralsund 1723-01-15. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1732-09-06. Död 1740-06-13. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Galitj, varifrån han hemkom 1722-05-00. Gift 1723-05-15 i Klockrike socken, Östergötlands län med Beata Elisabet Sandberg, född 1684-12-13 Karstorp, dotter av lagmannen Olaus Sandberg, och Anna Catharina Hyltenia.

Barn:

 • Metta Catharina, född 1725, död 1725 i Älvestads socken, Östergötlands län och begraven 1725-08-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.