:

Grotenfelt nr 1032

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Grotenfelt nr 1032

Adlad 1677-01-04, introd. 1686.

Ätten, som enligt släkttraditionen ursprungligen härstammar från Sachsen och över Östersjöprovinserna torde kommit till Finland, där den sedermera varit bosatt, har sedan 1809 icke varit representerad på svenska riddarhuset. Den immatrikulerades 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 76 bland adelsmän. En son till nedannämnda Per Groth, ryttmästaren Adam Groth till Sallentack, blev för sin egen sextonårs krigstjänst samt för sin framlidne faders och sina bröders förtjänster adlad 1653-09-16 med namnet von Grotenhielm, men tog icke introduktion [SK].

TAB 1

Baldevin Grote. Amtsverwalter under kastellanen Jakob Meck. Erhöll 1574 godset Baldwinshot i Livland i förläning.

 • ? Barn:
 • Per Groth. Ryttare under ryttmästaren Claes Wachtmeisters kompani. Fick genom k. brev 1618-07-13 och 1625-09-01 i förläning särskilda hakeland i Livland, av vilka bildades arvgodset Sallentack (Ertzmanhof) i S:t Jacoby socken, vilket övertogs av sonen Adam.

Barn:

 • Nils Persson Groth, adlad Grotenfelt, född 1631-12-20. Furir vid Fabian Berndes finska dragonregemente 1647. Förare och sergeant därst. 1650-12-08. Fänrik vid von Schwengelms dragonregemente 1655-09-00. Löjtnant vid G. Horns livregemente till häst 1656. Ryttmästare därst. 1658-07-19. Tjänstfri 1660-05-27 efter fredsslutet i Köpenhamn, då regementet reducerades. Åter i tjänst såsom kapten vid von Burghausens dragoner, sedan karelska dragonregementet2 1665-09-21. Major därst. 1668-04-29. Adlad 1677-01-04 (introd. 1686 under nr 1032). Överstelöjtnant 1678-10-14. Avsked med pension 1680, då regementet upplöstes. Överstelöjtnant för fyra dragonkompanier, som han enligt k. resolution upprättade på ödeshemman i Viborgs, Nyslotts, Nylands och Tavastehus län. Avgick med dessa dragoner 1700-04-23 från Viborgs stad för att deltaga i konung Carl XII:s krig mot Ryssland, men sjuknade under marschen till Nyenskans och nödgades lämna befälet samt återvända till Finland. Död 1703-04-06 Örnevik å. 21/9 i Jorois kyrka, där hans vapen uppsattes och till vilken han givit klockor, predikstol, fönster och altarkläde. 'Han bevistade polska kriget 1655 och deltog i Dünaburgs stormning samt i erövringen av Pasewalk och Birsen. Deltog 1656 i försvaret mot ryssarnas anfall såväl i drabbningen vid Rautus kyrka som i striderna utanför Kexholm, där han av en stormsten blev svårt sårad i huvudet. Bevistade krigen mot Danmark 1659 och 1676–1678. Blev vid stormningen av Hälsingborg 1676 svårt sårad men deltog dock med utmärkt tapperhet i slaget vid Lund s. å. Erhöll 1659-06-20 i förläning några skattemarker i Kotkalaks by i Jorois socken, där han uppförde säteriet Örnevik, som till våra dagar innehafts av ätten'. Erhöll 1674-04-21 under ärftligt frälse Järvikylä säteri i nämnda socken. Fick dessutom med sin första fru godset Seeteich i landskapet Kehdingen i Hannover och med sin andra fru säteriet Bostorp i Kläckeberga socken Kalmar län och Stora Rothult i Västra Eneby socken Östergötlands län. Gift 1:o något före 1660-02-07 med Elisabet von Göben i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Mårten Ingevaldsson Brennare, adlad Brennerfelt), född 1626(?), död omkr. 1686, dotter av kaptenen Barthold von Göben, en av stamfäderna för adliga ätten von Göben, och Maria Brummer. Gift 2:o vid årsskiftet 1687–1688 med Märta Zelow, född 1653-03-12, död 1702 på vårvintern, dotter av amiralitetskaptenen Olof Olofsson Zelow och Ingrid Hammarskjöld, samt brorsdotter till överstelöjtnanten Christer Zelow, natural. Zelow.

Barn:

 • 1. Helena Dorotea (Brita?), levde 1711 i Viitasaari socken. Gift med kaptenen Herman Harnesksköld, död 1692.
 • 1. Barbara, död 1702-01-03, begraven i Jääskis socken. Gift omkr. 1686 med översten Christoffer Freudenberg, adlad Freidenfelt, i hans 1:a gifte, född 1654, död 1724.
 • 1. Catharina, född 1668-10-12, död 1669.
 • 1. Georg Johan, född 1670. Kapten. Död 1724. Se Tab. 2
 • 1. Elisabet, född 1671-04-14.
 • 1. Nils Leonard, född 1675-01-11, död 1676.
 • 1. Carl (f. 1677?), död 1679.
 • 1. Märta (f. 1679-02-00?), död 1698 och begraven i Vederlaks socken. Gift med sin systers svåger ryttmästaren Göran Johan Freudenberg, adlad Freidenfelt, i hans 2:a gifte, född 1652, död 1708.
 • 2. Nils Leonard, född omkr. 1687, död före aug. 1711.

TAB 2

Georg Johan (son av Nils Persson Groth, adlad Grotenfelt, Tab. 1), född 1670-03-10. Förare vid överste Löschern von Hertzfelts finska dragonregemente 1677. Avsked 1680. Student i Åbo 1683. Fänrik vid Grotentelts skvadron finska dragoner 1686-12-18. Löjtnant därst. 1688. Kapten 1702-09-09. Avsked 1703 till följd av sina sår. Död 1724-01-08 på sin gård Örnevik i Jorois socken. Gift 1703 med Helena Willander, född 1684, död 1760-04-18, i Jorois socken, dotter av kyrkoherden i Kuopio Israel Willander och Helena Kyander.

Barn:

 • Helena Elisabet, född 1705-12-14, död 1777-06-03 i Rantasalmi socken. Gift 1724-01-11 med kornetten Reinhold Johan von Burghausen, död 1741.
 • Barbara, född 1707-03-10, död 1782-04-14. Gift 1730-02-12 med sin kusin kapellanen i Rautus församl. Carl Molander, död 1769-04-23.
 • Maria, född 1708-01-31, död 1709-03-15.
 • Nils, född 1710-03-20. Kornett vid karelska dragonregementet. Död ogift 1733-06-26 och begraven s. å. 6/7 i Jorois kyrka
 • Georg Johan, född 1712-01-05. Fältväbel. Avsked. Död ogift 1764-03-28 på Örnevik och begraven i Jorois kyrka.
 • Carl Gustaf, född 1714. Hovjunkare. Död 1772. Se Tab. 3
 • Märta, född 1715-02-10, död 1716-07-08.
 • Brigitta, född 1716-08-16, död 1776-11-15. Gift 1744-01-19 m. fänriken vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente Magnus Gustaf Brundert, född 1704, död 1762-08-14 genom drunkning i Ljuna fors i Jorois socken.
 • Sofia Dorotea, född 1718-03-07, död ogift 1766-05-24 på Örnevik.
 • Hedvig, född 1721-08-12, död ogift 1777-05-05 på Örnevik.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Georg Johan, Tab. 2), född 1714-01-10. Hovjunkare 1765-05-00. Död 1772-05-29. Gift 1754-06-18 med Anna Catharina Norrgren, född 1734-12-10, död 1775-09-02 Örnevik

Barn:

 • Nils Carl, född 1755. Kapten. Död 1798. Se Tab. 4
 • Helena Catharina, född 1757-05-26, död 1830-03-20 Hasula Gift 1774-04-14 med kronofogden, assessorn Paul Meinander, född 1749-11-08, död 1836-11-01 på sin gård Hasula.
 • Hedvig Barbara, född 1759-02-22, död 1839-01-16 Tiitala Gift 1780-09-19 med löjtnanten Carl Gustaf Reiher, född 1749, död 1796.
 • Carl Herman, född 1760. Överste. Död 1824. Se Tab. 22
 • Vendela Juliana, född 1763-10-02, död 1840-04-23 Bomila Gift 1792-01-12 på Örnevik med majoren vid fortifikationen, RSO, Elias Paldani, född 1758-07-04, död 1831-01-23 på Bomila.
 • Carolina Gustava, född 1766-06-04, död ogift 1845-11-08 Frugård
 • Bernt Adolf, född 1769. Överste. Död 1836. Se Tab. 33

TAB 4

Nils Carl (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1755-10-21. Volontär vid karelska dragonregementet 1766. Korpral därst. 1770-12-18 och vid livgardet till häst 1773. Sergeant därst. 1774-02-02. Avsked s. åä. 27/5. Åter korpral vid karelska dragonregementet s. å. Kornett därst. 1775-12-13 löjtnant 1776-07-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1791-04-24. Död 1798-03-16 Örnevik Han bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790. Gift 1786-10-22 Sokkala

Barn:

 • Anna Maria, född 1787-07-22 på Sokkala, död 1865-04-04 i Fredrikshamn. Gift 1805-12-10 Frugård
 • Curt Nils Carl, född 1789-11-22, död 1792-08-06.
 • Gustaf Bernt, född 1791. Godsägare. Död 1857. Se Tab. 5.
 • Erik Nils Carl, född 1794. Kapten. Död 1875. Se Tab. 13.
 • Nils Henrik, född 1795. Stabskapten. Död 1855. Se Tab. 21

TAB 5

Gustaf Bernt (son av Nils Carl, Tab. 4), född 1791-02-21 i Örnevik Kadett på Haapaniemi 1805-10-01–1808. Deltog i finska kriget 1808–1809. Kallas 1817 löjtnant. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818 under nr 76 bland adelsmän. Lantbrukare först på Örnevik, sedan såsom ägare av Järvikylä i Jorois socken. Död 1857-11-06 på sistnämnda egendom. Gift 1816-06-09 på Bomila i nämnda socken med sin kusin Anna Margareta Paldani, född 1794-05-25, död 1860-08-22 på Järvikylä, dotter av majoren Elias Paldani och Vendela Juliana Grotenfelt.

Barn:

 • Ottiliana Juliana Lovisa Carolina, född 1816-10-07 på Örnevik, död 1819-08-30.
 • Nils Karl Elias, född 1817. Hovrättsråd. Död 1868. Se Tab. 6.
 • Anna Juliana Ottiliana, född 1820-01-30 på Örnevik, död ogift 1859-11-20 på Järvikylä.
 • Catharina Charlotta Natalia, född 1821-04-25 på Örnevik, död ogift 1868-04-21 på Järvikylä.
 • Maria Amanda Alexandra, född 1822-11-05 på Örnevik, död 1827-09-19 på Järvikylä.
 • Bernt Johan, född 1824-05-06 på Järvikylä, död där 1825-05-04.
 • Gustaf Henrik, född tvilling 1826-03-31 på Järvikylä. Lantbrukare. Död ogift 1867-08-17 på nämnda egendom.
 • Gustava Berntina, född tvilling 1826-03-31 på Järvikylä, död ogift 1853-02-06 på nämnda egendom.
 • Nils Adolf, född tvilling 1828-06-23 på Järvikylä, död där 1831-02-12.
 • En dotter, född tvilling 1828-06-23 död strax.
 • Amanda, född 1830-10-22 på Järvikylä, död ogift 1892-04-30 på sin gård Bomila.
 • Herman Bernt, född 1833-12-08 på Järvikylä. Lantbrukare. Död ogift 1872-04-16 på nämnda egendom.

TAB 6

Nils Karl Elias (son av Gustaf Bernt, Tab. 5), född 1817-12-28 Örnevik Student i Helsingfors 1834-06-13 auskultant i Viborgs hovrätt 1840-02-07. E. kanslist därst. s. å. 20/6. Vice häradshövding 1842-06-18. Kanslist i nämnda hovrätt 1843-01-07. Aktuarie därst. 1846-12-15. E. fiskal 1850-08-09. Notarie 1851-07-23. Vice advokatfiskal 1856-06-07. Sekreterare 1857-12-30. Assessor 1858-06-04. RRS:tAO3kl 1863-04-29. Hovrättsråd 1866-10-23. Död 1868-04-01 i Viborg och begraven å Ristimäki begravningsplats vid nämnda stad. Gift 1844-12-26 Järvikylä

Barn:

 • Nils Gustaf Maximilian, född 1846. Överdirektör. Död 1902. Se Tab. 7.
 • Olga Anna Ottilia, född 1847-07-31 på Järvikylä, död 1855-01-12 i Viborg.
 • Karl Herman Ossian, född 1848. Lektor. Död 1910. Se Tab. 9.
 • Edit Alexandra Natalia, född 1849-12-16 i Viborg. Gift 1871-07-22 på Järvikylä med civilingenjören, artilleristabskaptenen Carl Julius Johannes Molander, född 1839-03-20 i Borgå, död 1884-04-03 i Kiev.
 • Karl Gustaf (Gösta) Johannes, född 1855-07-03 på Järvikylä. Student i Helsingfors 1873-03-16. Filosofie kandidat 1877-05-23. Promov. filosofie mag. s. å. 31/5. Studerade 1877–1879 lantbruk i Danmark och Tyskland. Deltog 1879–1883 i förvaltningen av Järvikylä. Förvaltare av Lahdentaka gård i Tyrväntö socken samt fideikommissegendomarna Laukko och Tottijärvi i Vesilaks socken 1883–1887. Inspektör för mejeri skolorna i Finland 1887. Filosofie licentiat 1889-12-07. Filosofie doktor 1890-04-00. T. f. direktör för Mustiala lantbruks- och mejeriinstitut 1891-05-14. Utländsk ledamot av svenska lantbruksakademien 1895. Professor i lantbruksekonomi och jordbrukslära vid universitetet i Helsingfors 1901-04-25. Tillika föreståndare för agrikulturekonomiska försöksanstalten i Finland 1904–1912. Ledare av anstaltens avd. för växtkultur och redskapsprovning 1904. Professor i jordbrukslära vid nämnda universitet 1906. Hedersledamot av Selskab for Norges Vel s. å. RNS:tOO1kl 1908 och RRS:tAO3kl 1909-04-11. Ordförande i Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap 1911–1914. Ordförande i lantbruksvetenskapliga samfundet i Finland 1918. Död 1922-05-05 i Helsingfors och begraven i Jorois socken. Gift 1884-06-18 i Sala med Ellen Anna Maria Moberg, född 1862-09-15 i Barsebäcks socken Malmöhus län. dotter av filosofie doktorn Svante Moberg och Erika Edlundh.
 • Sigrid, född 1859-12-24, död 1860-01-14 i Viborg.

TAB 7

Nils Gustaf Maximilian (son av Nils Karl Elias, Tab. 6), född 1846-01-10 i Viborg. Student i Helsingfors 1863-10-08. Utexamen från Ultuna lantbruksinstitut som agronom 1867-09-23. Övertog i egenskap av disponent förvaltningen av Järvikylä gods s. å. 10/10. Föreståndare för Järvikylä mejeriskola 1872–1892. Folkskolinspektör i mellersta Savolaks 1877–1883. Lantbruksråds titel 1880-05-02. Utländsk ledamot av svenska lantbruksakademien 1882. RRS:tAO3kl s. å. i dec. Ordförande i S:t Michels läns lantbrukssällskap 1884–1892. Överdirektör för lantbruksstyrelsen i Finland 1892-05-10. RRS:tStO2kl 1896-05-26. KNO2kl s. å. RRS:tAO2kl 1899-04-30. Död 1902-02-09 i Helsingfors och begraven i Jorois socken. Gift 1868-12-31 i Helsingfors med Maria von Wright, född 1846-04-11 på Haminanlaks i Kuopio socken, död 1926-10-01 i Borgå och begraven i Jorois socken, dotter av godsägaren Adolf von Wright, och Maria Charlotta Blom.

Barn:

 • Siri Maria Natalia, född 1869-11-11 på Järvikylä liksom syskonen. Utexamen från Mustiala mejeriinstitut 1887-05-00. Lärarinna vid Järvikylä mejeriskola 1888-11-01. Föreståndare därst. 1892-11-01. Död ogift 1896-02-19 på Järvikylä.
 • Vivi Ottilia Charlotta, född 1871-09-21. Student i Helsingfors 1890-05-22. Gift 1895-06-11 på Järvikylä med kustos vid Helsingfors universitets botaniska museum, filosofie doktorn Harald Lindberg, född 1871-11-02 i Helsingfors.
 • Carin Edit Vilhelmina, född 1874-02-06, död s. å. 24/3 på Järvikylä.
 • Tor Nils Adolf, född 1875. Bankdirektör. Se Tab. 8.
 • Signe Anna Berntina, född 1878-05-20, död 1880-01-06 på Järvikylä.
 • Valborg Anna Amanda, född 1881-04-18. Gift 1904-06-11 på Järvikylä med föreståndaren för Nordiska föreningsbankens filialkontor i Borgå, vice häradshövdingen Sven Hilding Andreas Meinander, född 1878-09-13 död 1926-12-06 i Helsingfors.

TAB 8

Tor Nils Adolf (son av Nils Gustaf Maximilian, Tab. 7), född 1875-03-25 Järvikylä Student i Helsingfors 1892-05-17. Filosofie kandidat 1896-05-30 och promov. filosofie mag. 1897-05-31. Föreståndare för Föreningsbankens i Finland avdelningskontor i Björneborg 1902. Nederländsk vice konsul i nämnda stad 1903 och erkänd i denna befattning s. å. 15/8 entledigad därifrån 1907. Föreståndare för Föreningsbankens avdelningskontor i Åbo 1909. Verkst. direktör för Finlands industribank 1919. Direktör vid Helsingfors aktiebanks centralkontor i Helsingfors 1922. Gift 1900-12-29 i Stockholm med Astrid Maria Ström, född 1878-05-03 i Härnösand, dotter av ingenjören Nils Mikael Ström och Johanna Maria Klockhoff.

Barn:

 • Tor Nils Gunnar, född 1901-09-23 i Helsingfors, död där s. å. 6/10.
 • Brita Astrid Ella Maria, född 1902-10-20 i Björneborg.
 • Glory Astrid Maria Torsdotter, född 1904-05-06 i Björneborg. Gift 1927-03-12 med löjtnanten vid Nylands dragoner Carl Gustaf Palmgren, född 1904-05-13 i Helsingfors.
 • Nils Bo Torsson, född 1905-05-04 i Björneborg. Student i Helsingfors 1925-05-31. Se Tab. 8 A.
 • Nils'' Östen Göran Torsson, född 1912-12-26 i Åbo. Fil mag. Godsägare.
 • Lisbet Astrid Maria Torsdotter, född 1914-04-06 i Åbo.

TAB 8 A

Nils Bo Torsson (översiktstab., son av Tor Nils Adolf tab. 8). (Av K.M:t 1952-11-14 medgiven återinträda i sina förfäders rättigheter; RHDP 1952-11-26) Född 1905-05-04 i Björneborg, Finland. Huvudman 1952. Diplomingenjör. Verkst. direktör i Abonico ab i Stockholm; kapten. FFrK4kl; FMM 1939–40. Gift 1932-06-20 med Brita Sonja Maria Söderberg född 1907-10-08 i Malmö (S: t Pauli förs.).

Barn:

 • Anita Sonja Maria. född 1933-05-25 i Helsingfors.
 • Sten Nils Bosson. född 1939-02-06 i Finland.
 • Tor Nils Bosson. född 1945-12-22

TAB 9

Karl Herman Ossian (son av Nils Karl Elias, Tab. 6), född 1848-11-10 i Viborg. Student i Helsingfors 1866-06-07. Filosofie kandidat 1873-05-12 och promov. filosofie mag. s. å. 30/5. T. f. lektor vid lyceum i S:t Michel 1877-09-01. Til. licentiat 1879-05-29. Filosofie doktor s. å. 31/5 lektor i latin vid lyceum i Kuopio 1881-01-03 och vid lyceum i Borgå 1884-12-06. Folkskoleinspektör i Borgå 1885–1910. Lärare vid fruntimmersskolan därst. 1885–1902 och vid folkhögskolan 1889–1897. Ordförande i styrelsen för Föreningen för handslöjdens befrämjande i Borgå med omnejd. RRS:tStO3kl 1896-05-26. Prorektor vid lyceum i nämnda stad s. å. 20/6. Avsked 1902. Publicist och medarbetare i ett flertal tidningar. Död 1910-06-14 i Helsingfors och begraven i Borgå. Gift 1874-08-11 Järvikylä

Barn:

 • Elin Anna Maria, född 1875-07-11 i Leipzig.
 • Nils Karl Ossian, född 1878-06-05 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1897-05-22. Utexamen som lantbrukskandidat från Landbohöiskolen i Köpenhamn 1900-04-00. Förvaltare av Järvikylä godsaktiebolag tillhöriga Järvikylä säterirusthåll och Tuomala skattehemman i Jorois socken 1900-08-01–1908-11-01 då han, sedan nämnda aktiebolag upplösts, övertog familjegodset Järvikylä. Sedan 1916 även ägare av Örnevik i Jorois socken. Ordförande i läneskogsnämnden i S:t Michels län 1918. Deltog s. å. i finska frihetskriget och blev s. å. 20/2 svårt sårad vid Varkaus. FFrMM2kl. FFrK4kl. Kommunalråds titel 1920-12-03. Gift 1908-01-10 i Djursholm med Margareta Vilhelmina Heberle, född 1885-03-02, i Sala, dotter av direktören för Sala silvergruva, ingenjören Ernst August Heberle och Sigrid Moberg.
 • Gerda Anna Ottilia, född tvilling 1880-01-27 i S:t Michel. Gift 1905-11-26 i Borgå med föreståndaren för skogvaktareskolan i Ekenäs, forstmästaren Carl Oskar Elfving, född 1872-05-27.
 • Rune Adolf Ossian, född 1880. Bankkontorsföreståndare. Se Tab. 10.

TAB 10

Rune Adolf Ossian (son av Karl Herman Ossian, Tab. 9), född tvilling 1880-01-27 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1899-05-22. Filosofie kandidat 1905-03-18. Filosofie mag. s. å. 19/4. Föreståndare för Nordiska aktiebankens filialkontor i Lovisa 1913, i Karis 1916 och i Varkaus 1918. Föreståndare för Nordiska föreningsbankens filialkontor i sistnämnda plats 1919-10-01. Gift 1906-09-21 i Kuopio med Siri Matilda Carlson, född 1880-10-01 i Kuopio, dotter av handlanden Johan Henrik Carlson och Matilda Örn.

Barn:

 • Ann-Louise, född 1910-02-08 i Helsingfors.

TAB 11

Nils Bernt Armas (son av Nils Karl Elias, Tab. 6). född 1851-12-05 i Viborg. Student i Helsingfors 1870-05-12. Filosofie kandidat 1875-12-20. Extra ordinarie amanuens vid universitetets i Helsingfors allm. bibliotek 1876–1881. Promov. filosofie mag. 1877-05-31. Jur. utr. kandidat 1881-10-01. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 10/10. Vice häradshövding 1883-05-31. Bibliotekarie vid Finlands ständers arkiv 1884–1905. Kanslist i Industristyrelsen i Finland 1885-03-19. Registrator för brevärenden i senatens för Finland ekonomidepartement 1888-03-06 skattmästare i juridiska föreningens centralbestyrelse 1891. 1:e kammarförvant i senatens finansexpedition 1893-04-07. RRS:tStO3kl 1896-04-26. Kamrerare i tullstyrelsen i Finland 1897-01-27. Assessor därst. 1900-03-20. RRS:tAO3kl s. å. 22/4. I administrativ väg föravskedad 1902-09-26. Ledamot i direktionen för städernas i Finland allm. brandstodsbolag 1903. Suppleant i direktionen för finska brandstodsbolaget för landet s. å. Suppleant i direktionen för Finlands hypoteksförening s. å. Politierådman i Helsingfors 1905-07-27. Återinsatt i assessorsämbetet i tullstyrelsen 1906-10-24. Ledamot av direktionen för hypoteksföreningen 1907. Kammarråds titel 1908-04-26. Ledamot av direktionen för finska brandstodsbolaget för landet 1909. Avsked från assessorsämbetet i tullstyrelsen 1912-06-26. Ordförande i direktionen för städernas allm. brandstodsbolag 1918. Ledamot av riddarhusdirektionen i Finland 1919-03-28. Til. jubelmag. 1927-05-31. Gift 1883-05-30 i Helsingfors med Helena Alexandra Augusta Levón, född 1863-08-26 i Vasa, dotter av kommerserådet August Alexander Levón och hans 2:a fru Terese Alexandra Gottsman.

Barn:

 • Bengt Nils August, född 1884-08-25 i Helsingfors, död där 1893-10-17.
 • Nils Åke Gustaf, född 1888. Vice häradshövding. Se Tab. 12.
 • Rut Elsa Helena, född 1901-05-10 i Helsingfors. Gift där 1920-05-08 med ryttmästaren vid Nylands dragonregemente Martin Rafaelsson Franck, född 1896-05-18 i Pojo socken.

TAB 12

Nils Åke Gustaf (son av Nils Bernt Armas, Tab. 11), född 1888-03-28 i Helsingfors. Student därst. 1906-10-01. Auskultant i Åbo hovrätt 1914-02-16. Jur. utr. kandidat s. å. 18/5. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 22/9. Vice häradshövding 1917-12-19. Biträde hos verkst. direktören för brandstodsbolaget för landet 1918-09-23. T. f. ordf. i krigsrätten vid Nylands dragonregemente 1920-06-15. RJohO s. å. 24/6. Avsked från nämnda ordförandebefattning 1921-02-02. Bitr. sekreterare vid taxeringsberedningen i Helsingfors 1924. Gift 1913-05-29 i Djursholm med sin kusins svägerska Gertrud Sigrid Ingrid Henriette Heberle, född 1890-09-04 i Sala, dotter av direktören för Sala silvergruva, ingenjören Ernst August Vilhelm Heberle och Sigrid Moberg.

Barn:

 • Nils Bengt August Åkesson, född 1914-02-13 i Helsingfors.
 • Gertrud Sigrid Helena Åkesdotter, född 1918-04-18 i Helsingfors, död där 1919-02-07.

TAB 13

Erik Nils Carl (son av Nils Carl, Tab. 4), född 1794-03-03 Örnevik Student i Åbo 1812-02-21. Kadett på Haapaniemi 1813-03-16. Underlöjtnant vid 2. finska infanteriregementet s. å. 20/10 transp. till Newska infanteriregementet 1816-05-22. Löjtnant därst. 1817-04-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 76 bland adelsmän. Transp. till Nyslottska infanteriregementet s. å. 28/7. Stabskapten därst. 1819-04-10. Kapten s. å. 4/12. Avsked 1820-10-19. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen 1835-05-06. Postmästare i Jorois 1848-09-19. Avsked 1860-10-30. Död 1875-09-25 Kotka Gift 1827-12-26 Rabbelugn

Barn:

 • Carl Adolf Ernst, född 1828-09-29 på Kotka, död där s. å. 18/11.
 • Lovisa Juliana Constance, född 1829-10-10 på Kotka, död 1897-04-20 i Helsingfors. Gift 1849-12-26 på Kotka med rektorn vid lägre elementarskolan i Borgå Johan August Bæckman, född 1821-11-02 på Stockfors, död 1868-09-14 Hailila
 • Alexander Johan Gustaf Vladimir, född 1831. Lantbrukare. Död 1900. Se Tab. 14.
 • Ottiliana Sofia Henrietta, född 1833-09-05 på Kotka, död ogift 1855-09-07 i Borgå.
 • Carl Ernst Nikolai, född 1835-12-08 på Kotka. Elev vid junkarskolan i Helsingfors 1849-04-07. Avgick därifrån 1850. Underofficer vid 1. ryska reservskarpskyttebataljonen 1852-09-17. Portepéjunkare därst. 1854-05-10. Fänrik s. å. 22/8. Underlöjtnant 1856-07-26. Transp. till Samarska infanteriregementet s. å. 3/8. Kommenderad till Kaukasien 1856–1859 och deltog i där förefallande krigsoperationer. RRS:tAO 4kl med påskr.: för tapperhet 1859-01-06 transp. till 1. infanteribataljonen av kaukasiska linjekosackerna s. å. 6/3. Sårad s. å. Övergick under konvalescenttiden till grekisk-ryska trosbekännelsen. Transp. till 19. Kubanska kosackregementet av de kaukasiska irreguljära trupperna. Död 1863 och avförd ur rullorna s. å. 18/9.
 • August Vilhelm, född 1838-03-16 i Jorois socken. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1856-06-28. Underlöjtnant därst. 1857-09-11. Löjtnant 1861-05-05. För utmärkta framsteg i Nikolajevska generalstabsakademien transp. till generalstaben med stabskaptens grad 1863-02-12. Officer för särskilda uppdrag vid generalstabsavd. vid staben i Daghestanska området s. å. 29/7. Adjoint hos äldste adjutanten vid generalkvartermästarestyrelsen för kaukasiska armén 1864-03-02. RRS:tStO3kl s. å. 29/4. Kapten 1865-09-14. Anställd för särskilda uppdrag vid generalguvernörens i Kutaisk styrelse s. å. 20/11. Adjoint hos äldste adjutanten vid staben i Charkowska militärdistriktet 1866-04-23. Anställd för särskilda uppdrag vid staben i Orenburgska militärdistriktet s. å. 14/10. Äldste adjutant vid staben i Sir-Darjanska området 1867-08-02, vid 29. infanteridivisionens stab 1869-04-26 och vid 28. infanteridivisionens stab s. å. 23/10. Major vid 54. Minska infanteriregementet 1870. Överstelöjtnant därst. 1872. Placerad på arméinfanteriet s. å. 27/4. Överstes avsked 1874-09-19. Död ogift 1877-09-17 Udelnaja
 • Constantin Fabian Anton, född 1840-01-17, död 1850-09-18 i Borgå.
 • Johan Bernt Nils, född 1841. Kollegiiråd. Död 1894. Se Tab. 20.
 • Gustaf Maximilian, född 1844-05-29 i Jorois socken. Underofficer vid 10. finska linjebataljonen, sedan Sveaborgs fästningsregemente. Portepéjunkare därst. Fänrik vid Petrovska infanteriregementet 1863-08-16. Underlöjtnant därst. 1864-10-28. Löjtnant 1866-07-20. Avsked 1868-07-19 reste till Amerika. Ingick därst. i krigstjänst som soldat vid Nebraska kavalleriregemente. Återvände hem 1874 och antogs ånyo i rysk militärtjänst som löjtnant vid 90. Onega infanteriregementet 1876-11-07. Kommenderad till 12. Astrakanska grenadjärregementet 1877 och bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO4kl med påskr.: för tapperhet 1878. Placerad på arméinfanteriet 1879-05-04. Stabskaptens avsked 1880-06-05. Överflyttade sedermera till Nordamerika. Död därst.
 • Nils Adolf, född 1847-09-26 i Jorois socken. Kadett i Fredrikshamn 1859-08-16. Transp. till pagekåren i S:t Petersburg 1864-07-14 kammarpage 1865-08-19. Fänrik vid livgardets Semenovska regemente 1866-08-20. Underlöjtnant därst. 1869-05-02. Löjtnant 1871-04-09. Stabskapten 1877-04-08. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tStO3kl m sv o ros 1878. RMM. RRumJK. Kapten 1878-09-11. RRS:tAO3kl 1882-09-11 och S:tStO2kl 1885-09-11. Överste 1888-05-06. RRS:tAO2kl 1891-09-11. Kommendör för 51. Litauiska infanteriregementet 1892-12-05. RRS:tV1O4kl m ros 1893-10-04. Död ogift 1894-07-17 i Jalta på Krim.

TAB 14

Alexander Johan Gustaf Vladimir (son av Erik Nils Carl, Tab. 13), född 1831-11-02 Kotka Kadett i Fredrikshamn 1843. Avgick utan avslutad kurs 1849-11-22. Besökte därpå Mustiala lantbruksinstitut och var 1861 bokhållare Porsaskoski Övertog 1865 Tahkoranta under Kotka. Köpte 1875 Peltomäki i Rantasalmi socken. Död där 1900-07-17. Gift 1868 i Jorois. socken med Fredrika Vilhelmina Sundell, född 1848-11-03, död 1919 12 5 Niemis

Barn:

 • Nils Alexander, född 1869-05-16 i Jorois socken, död 1873-07-06.
 • Anna Vilhelmina, född 1871-02-16 i Jorois socken. Föreståndare för Juuka postexpedition 1892-04-06 och för Heinävesi postexpedition 1893. Avsked. Död 1923-12-21 i S:t Michel. Gift 1896-06-30 i Heinävesi med kommissionslantmätaren Gustaf Albin Gustafsson, född 1867-05-02 i Töfsala socken, död 1914-07-17 i S:t Michel.
 • Carl Gustaf, född 1873. Arbetsförman. Död 1924. Se Tab. 15.
 • Nils Erik, född 1875. Lantbrukare. Död 1911. Se Tab. 16.
 • Olga Aina Maria, född 1877-08-07 i Rantasalmi socken. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Alexander Gustaf Johannes (John), född 1879. Godsförvaltare. Se Tab. 17.
 • Hilma Helmi Johanna, född 1881-06-19 i Rantasalmi socken. Gift 1905-06-01 i Helsingfors med äldre regeringssekreteraren vid finansministeriet Emil Leander Airila, född 1875-11-13 i Viborg.
 • Edit Eva Elisabet, född 1884-06-19 i Rantasalmi socken. Handarbetslärarinna vid Ihamaniemi folkskola 1906. Gift 1906-10-01 i Jorois socken med folkskolläraren Eino Antti Waahersalo, född 1881-08-21.
 • Arvid Nils Adolf, född 1886. Trädgårdsmästare. Död 1921. Se Tab. 18.

TAB 15

Carl Gustaf (son av Alexander Johan Gustaf Vladimir, Tab. 14), född 1873-06-03 i Jorois socken. Överflyttade 1897 till Nordamerika. Arbetsförman i New York. Död där 1924-01-23. Gift 1897-10-17 i Ekenäs med Matilda Gustafsdotter Bäckman, född 1874-11-23 i nämnda stad.

Barn:

 • Oiva Eero Alexander, född 1899-06-17 i Helsingfors.

TAB 16

Nils Erik (son av Alexander Johan Gustaf Vladimir, Tab. 14), född 1875-04-30 i Jorois socken. Lantbrukare. Död 1911-07-26 i Nyslott. Gift 1898-04-27 i Rantasalmi socken med Ulrika Huopalainen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Antti Lindh), född 1879-12-01.

Barn:

 • Adi, född 1898-09-23, död 1902-08-06.

TAB 17

Alexander Gustaf Johannes (John) (son av Alexander Johan Gustaf Vladimir, Tab. 14), född 1879-07-20 i Rantasalmi socken. Genomgick nordiska lantbruksskolan i Jönköping 1897. Godsförvaltare på olika ställen, sedan 1919-11-01 på Niemis gård i Kalvola socken och sedan 1924 på Kiala gods i Borgå socken. Gift 1919-06-11 i Tavastehus med Maria Elisabet (Lisbeth) Grönblad, född 1898-06-21 i Malmö, dotter av lagmannen Axel Grönblad och hans 2:a fru Terese Nilson.

Barn:

 • Carin Margareta Elisabet, född 1920-04-20.
 • Margit Elisabet, född 1921-08-16.

TAB 18

Arvid Nils Adolf, (son av Alexander Johan Gustaf Vladimir, Tab. 14). född 1886-07-07 i Rantasalmi socken. Järnvägsarbetare. Trädgårdsmästare i Jakobstad. Död 1921-01-08. Gift 1906-02-25 i Rantasalmi socken med Adolfina Kaipainen, född 1886-01-06 i Kristina socken, död 1925-02-20 i Jakobstad, dotter av sågställaren Vilho Kaipainen.

Barn:

 • Rauha Ester, född 1907-11-10 i Nyslott.
 • Maria Elisabet, född 1911-03-16 i Jakobstad, död där 1917-03-30.
 • Elma Vilhelmina, född 1912-03-29 i Jakobstad.
 • Edit Eva Elisabet, född 1916-09-07 i Larsmo socken.
 • Hilja Johanna, född 1920-11-27 i Jakobstad, död där s. å. 19/12.

TAB 19

Veikko August (son av Alexander Johan Gustaf Vladimir, Tab. 14), född 1888-07-06 i Rantasalmi socken. Farmaceut 1909-12-06. Provisor 1916-03-20. Apotekare i Mola socken 1920-01-01, FFrMM. Gift 1913-04-06 i Sagu socken med Gunhild Linnea Nilson, född 1888-05-29, dotter av godsägaren August Nilsson.

Barn:

 • Helvi Linnea, född 1914-06-15 i Sagu socken.
 • Erkki August Alexander, född 1917-12-29 i Orimattila socken.

TAB 20

Johan Bernt Nils (son av Erik Nils Carl, Tab. 13), född 1841-12-26 Kotka Kadett i Fredrikshamn 1852-12-29. Fänrik vid 7. fältartilleribrigaden 1859-06-28. Deltog i polska upprorets kuvande 1862–1863. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente 1863-07-13. RRS:tStO3kl m sv s. å. 19/7. Löjtnant 1865-09-06. Avsked med kollegiisekreterares titel s. å. 1/12. Anställd vid telegrafväsendet i Finland såsom kansliföreståndare 1866-02-04. Titulärråd 1868-11-10. Adjoint hos chefen för telegrafväsendet i Finland 1870-07-22. Kollegiiassessor 1871-11-10. RRS:tAO3kl 1872-04-28 och S:tStO2kl 1875-07-09. Hovråd s. å. 10/11. RRS:tAO2kl 1880-07-04. Kollegiiråd s. å. 24/11. RRS:tV1O4kl 1887-03-11. Avsked 1890-06-07. Död 1894-02-28 i Helsingfors. Gift där 1871-11-30 med Hilma Augusta Johanna Wallén, född 1849-02-14 i nämnda stad, död där 1896-03-23, dotter av handlanden och vice konsuln Lars Erik Wallén och Hilma Sofia Augusta Lillja.

Barn:

 • John Adolf, född 1872-09-10 i Helsingfors. Student därst. 1890-05-25. Filosofie kandidat 1893-11-27. Filosofie mag. 1896-12-00. Död ogift 1897-08-16 i Helsingfors.
 • Hilma Elisabet, född 1874-03-11 i Helsingfors, död ogift 1896-05-20 i nämnda stad.
 • Aina Helena, född 1876-09-22 i Helsingfors. Gift 1903-12-29 i Stockholm med forstmästaren för ecklesiastikstatens i Finland boställen Carl Einar Leonard Hougberg, född 1875-02-07.

TAB 21

Nils Henrik (son av Nils Carl, Tab. 4), född 1795-09-16 Örnevik Kadett vid Haapaniemi 1814-02-01. Utexamen 1817-12-13. Underlöjtnant vid 3. finska jägarregementet 1819-01-11. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 76 bland adelsmän 1818-01-30. Löjtnant 1821-10-24. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Stabskaptens avsked 1831-02-22. Död 1855-05-16 på sin egendom Örnevik. Gift 1829-04-18 Putkisalo

Barn:

 • Nikolaus Henrik Bernt, född 1830-02-05 på Örnevik, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1849-02-06. Auskultant i Viborgs hovrätt 1856-10-13. E. kanslist därst. s. å. 17/12. Vice häradshövding 1859-12-19. Kommunalråds titel 1876-04-16. Agent i finska brandstodsbolagets för landet Jokkas distrikt 1878. RRS:tStO2kl 1891-04-25. Död ogift 1898-05-11 på Örnevik.
 • Carl Olivier Nikolaus, född 1831-10-22. Kadett i Fredrikshamn 1843-08-26. Fänrik vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1853-08-25. Bevistade Bomarsunds belägring 1854. RRS:tAO4kl m påskr.: för tapperhet s. å. 21/7. Blev vid Bomarsunds övergång s. å. 16/8 fången och förd till England, därifrån han återkom 1855-09-25. Transp. till 7., Björneborgs, finska indelta skarpskyttebataljonen 1856-01-19. Underlöjtnant vid 1., Åbo, indelta skarpskyttebataljonen s. å. 6/7. Löjtnant därst. 1858-08-21. Transp. till 5., S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljonen 1862-11-03. Stabskaptens avsked 1868-06-20. Kommunalråds titel 1898-04-17. Död ogift 1915-11-29 på Örnevik.
 • Nikolaus Ferdinand, född 1833-11-17. Underofficer och elev vid junkarskolan i Helsingfors 1852. Död där s. å. 2/8.
 • Georg Oskar Nikolaus, född 1835-11-13. Underofficer vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1854-03-05. Bevistade belägringen av Bomarsund 1854. RRS:tGO:s soldatkors s. å. 21/7. Blev vid fästningens övergång fången s. å. 16/8 och förd till England, varifrån han återkom 1855-09-25. Portepéjunkare vid nämnda skarpskyttebataljon. Fänrik vid 3. skarpskyttebataljonen 1856-07-05. Underlöjtnant därst. 1859-04-27. Löjtnant 1860-04-02. Transp. till Nyslottska infanteriregementet 1863-09-16. Deltog s. å. i polska upprorets kuvande. Stabskapten s. å. 17/11. Kapten 1864-02-01 med tur från 1863-11-24. Död ogift 1865-07-05 på Örnevik.
 • Maria Ottiliana Olivia, född 1838-01-06. Död 1925-03-11 i Vasa. Gift 1856-01-06 på Örnevik med översten Carl Henrik Rosenberg, född 1816-02-07 i Jorois socken, död 1879-03-23 i Vasa.
 • Gustaf Nikolaus, född 1840-10-25. Godsägare. Död ogift 1911-08-07 på Örnevik.
 • Augusta, född 1843-05-07. Gift 1868-06-25 på Örnevik med kammarrådet Johan Teodor Jernefelt, nr 536, född 1842, död 1909.

TAB 22

Carl Herman (son av Carl Gustaf, Tab. 3). född 1760-11-08 Örnevik Volontär vid karelska dragonregementet 1766-03-12. Sergeant vid Savolaks infanteriregemente 1776-03-29. Fänrik därst. 1778-01-21. Sekundlöjtnant 1780-06-07. Löjtnant 1785-01-01. Kapten och regementskvartermästare vid Sandelska jägarebataljonen 1789-05-23. Kapten vid Sprengtportens värvade regemente 1791-04-14. Transp. till Savolaks lätta infanteriregemente 1794-05-08. Stabskapten därst. 1797-09-18. Major i armén 1803-03-09. Sekundmajor vid regementet 1804 2012 RSO 1808-07-30. Överstelöjtnant s. å. 1/4. Överstes avsked 1810-06-02. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 76 bland adelsmän. Död 1824-08-14 på sin egendom Vehmais i Jokkas socken. Gift 1794-03-13 Hasula

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1794-12-13 i Sulkava socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1802-01-16. Avsked 1808-01-10. Underlöjtnant vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Löjtnant därst. 1817-12-19. Avsked 1821. Död ogift 1842-01-08 på Vehmais.
 • Anna Maria, född 1795-12-09 på Vehmais, liksom de följande syskonen, död ogift 1881-01-04 på nämnda egendom.
 • Nils Adolf, född 1797-08-08. Kadett vid Haapaniemi 1813-02-04. Underlöjtnant vid topografiska kåren 1818-04-05. Löjtnant vid finska kadettkåren i Fredrikshamn 1823-02-26. Stabskapten 1827-05-26. RRS:tAO3kl 1829-12-18. Kapten 1832-01-24. Kompanichef vid nämnda kadettkår 1834-02-17. Tillika adjutant och kassör därst. 1835-01-231836-01-00. Transp. till Rjäsanska infanteriregementet med överstelöjtnants grad 1836-12-25 och till Räschska infanterireg:t 1840-03-01. RRS:tVlO4kl s. å. 26/4. Transp. till Navoginska infanteriregementet 1842-09-17 och till Tabardinska, furst Tjernisjevs jägarregemente 1843-01-01. Deltog i fälttåget i Kaukasien 1841–1846. RRS:tStO2kl 1843-12-21 och S:tGO4kl 1846-01-24 samt S:tAO2kl s. å. 9/3. Överstes avsked s. å. 21/7. Död ogift 1857-08-24 på Vehmais.
 • Catharina Charlotta, född 1798-10-22, död ogift 1877-11-07 på Vemais.
 • Herman Bernt, född 1800. Hovrättsråd. Död 1875. Se Tab. 23.
 • Georg Erik (Erik Göran), född 1801-07-15. Kadett vid Haapaniemi 1815-10-15. Fänrik vid 2. finska jägarregementet 1823-01-16. Underlöjtnant 1825-03-22. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Löjtnants avsked 1831-02-22. Var jämte brodern Herman Bernt ägare av Vehmais. Lantbruksråds titel 1873-04-20. Död ogift 1896-04-01 på Vehmais.
 • Reinhold Vilhelm, född 1802. Kollegiiassessor. Död 1889. Se Tab. 28.
 • Claes Johan, född 1804-01-16. Underofficer vid Nyslottska infanteriregementet 1821. Fänrik vid Villmanstrandska regementet 1824-08-09. Underlöjtnant därst. s. å. 22/12. Löjtnant 1826-04-09. Avsked 1827-01-12. Dömd adelskapet förlustig 1834-07-16. Död ogift 1882-07-04 i Puumala socken.
 • Fabian Fredrik, född 1805-04-09. Underofficer vid Villmanstrandska infanteriregementet 1822-12-05. Fänrik därst. 1826-05-18 avsked 1827-01-12. Ingick åter i tjänst som fänrik vid Gamla ingermanländska infanteriregementet 1832-04-01. Avsked 1833-02-06. Blev på äldre dagar nästan blind. Död ogift 1863-04-12 på Vehmais.
 • Carolina Elisabet, född 1806-07-20, död ogift 1889-02-14 på Vehmais.
 • Otto Mauritz, född 1808-02-08 (25/2). Student i Åbo 1824-05-10. Auskultant i Åbo hovrätt 1828-12-20. Extra ordinarie kopist i senaten för Finland 1832-02-07. Vice häradshövding s. å. 20/6. Inskriven i Vasa hovrätt 1833-01-11 och i Viborgs hovrätt 1839-10-02. Förvaltade en längre tid Jokkas domsaga, men blev avsatt 1844-08-20. Död ogift 1897-06-13 på Vehmais.
 • Constantin Julius, född 1810-10-21, död 1811-08-22 på Vemais.
 • Två döttrar, dödfödda 1812-01-21.

TAB 23

Herman Bernt (son av Carl Herman, Tab. 22), född 1800-01-14 Vehmais Student i Åbo 1817-03-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1819-12-19. E. notarie därst. 1823-06-20. Vice häradshövding 1824-12-22 sekreterare i Viborgs läns ägodelningsrätt 1828-09-01. Tillika ledamot i direktionen för arbets- och korrektionsinrättningen i nämnda län 1834-03-24–1838. RRS:tStO4kl, förändrad 3kl 1834-05-03. Häradshövdings n. h. o. v. 1837-01-12. Ordförande i nämnda ägodelningsrätt 1841-06-17. RRS:tAO3kl 1849-04-05. Hovrättsassessors titel 1856-09-07. Hovrättsråds titel 1865-04-16. RRS:tStO2kl m kejs kr 1869-12-19. Död 1875-11-02 i Viborg. Gift 1:o 1839-11-26 Frugård Gift 2:o 1846-11-26 i Viborg med Dorotea (Doris) Vilhelmina Mangelus, född 1825-05-01 i nämnda stad, död där 1909-08-23, dotter av hovrådet Didrik Anders Mangelus och Fredrika Dorotea Suppius.

Barn:

 • 1. Maria Lovisa Carolina, född 1840-09-11 i Viborg, död 1916-01-05 i Helsingfors. Gift 1859-08-03 i Viborg med geheimerådet, med. och kir. doktorn Alexander Collan, finsk adelsman von Collan, nr 246, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1857-02-24 i Viborg med sin 2:a frus kusin Adelaide Maria Grotenfelt, född 1839-03-20 i Viborg, död 1858-06-11 i S:t Petersburg, dotter av kollegiiassessorn Reinhold Vilhelm Grotenfelt och Rosalie Vilhelmina Stålarm-Tawast), född 1819-09-04 i Idensalmi socken, död 1910-06-03 i Helsingfors.
 • 2. Herman Georg, född 1848-03-23 i Viborg. Student i Helsingfors 1867-06-06 auskultant i Viborgs hovrätt 1873-06-09. Vice häradshövding 1875-12-23. Auditör vid 6., S:t Michels, finska skarpskyttebataljonen 1881-10-10. RRS:tStO3kl 1889-09-11 blev 1896 genom testamente ägare av hälften av Vehmais gård. Avsked från auditörsbefattningen 1902-03-14. Kommunalråds titel 1908-04-26. Död ogift 1916-11-28 på Vehmais.
 • 2. Adolf Reinhold Otto, född 1850-02-08 i Viborg. Student i Helsingfors 1868-05-25. Filosofie kandidat 1875-05-31. Elev vid lantmäteriet 1877-11-20. Lantmäteriauskultant 1879-12-13. Vice lantmätare i Viborgs län 1882-04-04. Promov. filosofie mag. s. å. 31/5. Äldre kommissionslantmätare i Viborgs län 1894 20 9. T. f. inspektör för lantmäterigöromål i nämnda län 1900-04-24. Kollegiiassessors titel 1903-04-19. Död ogift 1904-10-04 i Bad Nauheim i Hessen och begraven i Viborg.
 • 2. Augusta Fredrika Charlotta, född 1851-11-18 i Viborg, död ogift 1919-12-10 i Helsingfors.
 • 2. Anna Juliana, född 1853-08-10 i Viborg, död där 1855-08-09.
 • 2. Carl Didrik, född 1855. Äldre postexpeditör. Se Tab. 24.
 • 2. Bernt Julius, född 1859. President. Se Tab. 25
 • 2. Anna Vilhelmina, född 1862-11-24 i Viborg. Gift där 1886-03-28 med ledamoten i senatens för Finland justitiedepartement, senatorn Edvard Paldani, född 1858-02-23, död 1917-12-24 i Helsingfors.
 • 2. Adolfina Elisabet, född 1865-12-19 i Viborg.

TAB 24

Carl Didrik (son av Herman Bernt, Tab. 23), född 1855-07-11 på Kilpeenjoki gård i Viborgs socken. Volontär vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1874-10-02. Yngre underofficer därst. 1875-08-18. Avsked s. å. 15/1. Extra ordinarie kammarskrivare i postdirektionen 1876-03-10. T. f. bokhållare vid postkontoret i Viborg s. å. 27/11. Kontorsskrivare 1882 och bokhållare därst. 1886-10-29. Andre expeditör 1889-03-16. Förste expeditör 1892-12-00. RRS:tStO3kl 1916-04-23. Postmästares titel 1922-12-19. Avsked 1926-08-00 Äg. gård i Viborg. Gift 1894-06-24 med Ina Alexandra Rönn, född 1869-05-23 i Viborg, dotter av förste postexpeditören Johan Viktor Rönn och Sofia Vilhelmina Tanninen.

Barn:

 • Georg Didrik, född 1896-02-03 i Viborg, död där 1901-10-16.
 • Carl'' Johan, född 1898-12-31 i Viborg. Student i Helsingfors 1918-09-19 död 1922-03-25 i Viborg.

TAB 25

Bernt Julius (son av Herman Bernt, Tab. 23), född 1859-04-12 i Viborg. Student i Helsingfors 1876-05-20. Filosofie kandidat 1880-05-22 och promov. filosofie mag. 1882-05-31. Jur. utr. kandidat 1883-10-13. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 22/10. Vice häradshövding 1885-05-20. Jur. utr. licentiat 1887-12-20. Jur. utr. doktor s. d. Docent i kriminallagfarenhet och rättshistoria vid universitetet i Helsingfors 1888-03-05. E. fiskal i Viborgs hovrätt s. å. 25/4. Notarie därst. s. å. 19/5. Vice advokatfiskal 1892-07-05. Yngre ledamot i lagberedningens 1. avd. 1893-01-01–1900-11-23. Assessor i nämnda hovrätt 1893-11-03. Statens ombud i aktiebolag Städernas i Finland hypotekskassa 1898-09-28 äldre ledamot i lagberedningens 1:a avd. 1900-11-23–1903-12-01. Hovrättsråd i Viborgs hovrätt 1901-02-19. Äldre ledamot i lagberedningen 1903-12-01–1905-12-01. Prokurator i senaten för Finland 1905-12-01. Entledigad därifrån 1908-05-17. Född född yngre ledamot i lagberedningen 1908-12-01–1910-07-01 delägare i advokatbyrå i Helsingfors 1915. Senator och ledamot av senatens för Finland justitiedepartement 1917-04-03. Justitieråd 1918-08-02. KFinlVRO2kl 1919-05-16. President i Högsta domstolen 1920-12-11. KmstkFinlVRO s. å. 28/12. Ordf. i riksrätten s. å. Gift 1890-07-04 i Viborg med Aline Söderhielm, född 1865-02-25 i Viborg, död 1914-05-15 i Helsingfors, dotter av senatorn Verner Voldemar Söderhielm, och Amanda Olivia Clouberg.

Barn:

 • Erik Herman Voldemar, född 1891. Filosofie mag. Död 1919. Se Tab. 26.
 • Anne-Marie, född 1902-10-20 i Helsingfors. Student i nämnda stad 1921. Gift där 1922-09-16 med diplomingenjören Boris Doktar, född 1896-04-18.

TAB 26

Erik Herman Voldemar (son av Bernt Julius, Tab. 25), född 1891-07-24 på Peltteri gård i Viborgs socken. Student i Helsingfors 1909-05-13. Filosofie kandidat 1913-12-09 och promov. filosofie mag. 1914-05-29. Skald och publicist. FFrK4kl 1918. Reservfänrik s. å. 8/8. Död 1919-04-03 i Helsingfors. En av svenska studenter i Finland rest vård över hans grav avtäcktes 1920-04-18. Gift 1917-05-22 i Helsingfors med Siri Matilda Studd, född 1897-05-11, dotter av sakföraren Oskar Ferdinand Studd och Hanna Julia Forsström.

Barn:

 • Märta Erika, född posthuma 1919-08-13 i Helsingfors.

TAB 27

Nils Carl Julius (son av Bernt Julius, Tab. 25), född 1895-10-07 i Helsingfors. Student därst. 1913-05-15. Agronomie examen 1917-05-02. FFrK2kl. MM. Finska skyddskårernas förtjänstkors 1927. Äger tillsammans med sin fader Vehmais gård i Jokkas socken. Gift 1917-11-30 i Helsingfors med Olga Christina Helena Paulig, född 1898-05-16, dotter av konsuln och handlanden i Helsingfors Gustaf Paulig och Berta Bohnhof.

Barn:

 • Marianne Elisabet, född 1918-09-16 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Nils Gustaf, född 1923-04-10.
 • Helena Margareta, född 1925-12-16.

TAB 28

Reinhold Vilhelm (son av Carl Herman, Tab. 22), född 1802-09-27 Vehmais Kadett på Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn 1817-11-23. Fänrik vid Nyslottska infanteriregementet 1824-03-13. Underlöjtnant därst. 1825-06-08. Stabskaptens avsked 1830-12-26. Anställd vid ryska proviantkommissionen i Finland med rang i 10. rangklassen 1831-01-30. Erhöll 1837-05-17 rang i 9. klassen med tur från 1834-12-31. Kollegiiassessors titel 1842-10-22. Avsked 1843-07-24. Köpte Ristseppälä frälsedonationsgods i Heinjoki socken. Död där 1889-06-17. Gift 1831-11-20 i Viborg med Rosalie Vilhelmina Stålarm-Tawast, född 1817-07-23 i Viborg, död där 1891-02-03, dotter av verkliga statsrådet Herman Bernt Stålarm-Tawast, finska adliga ätten nr 189, och Eva Maria Floman.

Barn:

 • Rosalie Reinholdina, född 1835-07-09 i Viborg, liksom syskonen, död 1908-10-31 Hannolanpelto Gift 1856-01-25 i Viborg med provinsialläkaren i Viborgs distrikt, med. doktorn Constantin Stewen, född 1816-07-06 i Fredrikshamn, död 1868-01-01 i Viborg.
 • Carl Herman, född 1837-01-13. Kanslist vid Viborgs läns ägodelningsrätt 1852-10-20 död 1854-08-08 på Ristseppälä.
 • Adelaide Maria, född 1839-03-20, död 1858-06-11 i S:t Petersburg. Gift 1857-02-24 i Viborg med geheimerådet, med. och kir. doktorn Alexander Collan, finsk adelsman von Collan, nr 246, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1859-08-03 i Viborg med sin 1:a frus kusin Maria Lovisa Carolina Grotenfelt, född 1840-09-11 i Viborg, död 1916-01-05 i Helsingfors, dotter av hovrättsrådet Herman Bernt Grotenfelt och hans 1:a fru Lovisa Adolfina Carolina Grotenfelt), född 1819-09-04 i Idensalmi socken, död 1910-06-03 i Helsingfors.
 • Georg Reinhold, född 1841. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 23.
 • Alexander Vilhelm, född 1843. Överste. Död 1905. Se Tab. 31.
 • Augusta Vilhelmina, född 1845-12-31, död 1851-02-14 i Viborg.
 • Augusta Vilhelmina, född 1853-09-30, död 1860-10-07 i Viborg.

TAB 29

Georg Reinhold (son av Reinhold Vilhem, Tab. 28), född 1841-04-23 i Viborg. Kadett i Fredrikshamn 1853-07-14. Avgick utan avslutad kurs 1858-08-30. Student i Helsingfors 1862-09-30. Död där 1910-03-09. Gift 1:o 1871-05-15 på Taksova med sin kusin Valeria Amalia Maria Sofia Stålarm-Tawast, född 1848-06-19, död 1880-03-23 Ristseppälä ätten nr 189, och Sofia Charlotta Johanna Amalia von Ketzler. Gift 2:o 1882-10-14 i Helsingfors med Hulda Charlotta Helenius, född 1862-03-23, dotter av senatsskrivaren Gustaf Helenius och Charlotta Emilia Granberg.

Barn:

 • 1. Rosalie Maria, född 1872-02-15 på Ristseppälä, död 1895-06-01 i Helsingfors. Gift där 1894-02-15 med direktören i poststyrelsens i Finland kansliavd. John Palmgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1907 med Ingrid Maria Ahlman, från vilken han 1917 blev skild. Gift 3:o 1918 10. Gurli Beata Thulin), född 1870-04-24 i Helsingfors.
 • 1. Adelaide Sofia, född 1873-11-24 på Ristseppälä, död där 1889-03-13.
 • 1. Valeria, född 1875-04-21 på Ristseppälä, död 1909-01-31 i Viborg. Gift 1897-05-08 med vice häradshövdingen Lennart Oskar Adalbert Clouberg, i hans 1:a gifte, född 1874-02-01 i Viborg.
 • 1. Carl Reinhold, född 1877. Sanitetskapten. Se Tab. 30
 • 1. Sigrid, född 1878-12-10 på Ristseppälä. Gift 1903-08-05 i Helsingfors med sin systers svåger, föredraganden i krigsministeriets juridiska byrå, vice häradshövdingen Gustaf Palmgren, född 1873-04-03.
 • 2. Carin, född 1883-10-23 på Ristseppälä.
 • 2. Hulda Gunnel, född 1886-08-01 i Viborg. Gift 1:o 1909-05-24 i Helsingfors med arkitekten Claes Axel Gyldén, född 1879-12-15 i Viborg, död 1916-10-04 i Helsingfors. Gift 2:o med filosofie doktorn August Volmar Renwall, från vilken hon 1922 blev skild, född 1884-01-03.

TAB 30

Carl Reinhold (son av Georg Reinhold, Tab. 29), född 1877-02-08 Ristseppälä Student i Helsingfors 1895-05-16. Med. kandidat 1901-09-28. Med. licentiat 1908-11-11. Med. och kir. doktor 1912-01-00. Praktiserande läkare i Helsingfors 1912–1913, i Viborg sedan 1913-01-01. Bataljonsläkare 1918, sedan regementsläkare vid kustartilleriet. Sanitetslöjtnant 1919-07-31. Sanitetskapten 1921-05-16. Gift 1915-08-11 i Viborg med Carin Benita Eiche, född 1890-05-05 i Wesenberg i Estland, dotter av agronomen Paul Carl Eugen Eiche och Anna Marie Häwerty.

Barn:

 • Ulf Harald, född 1916-06-21 i Viborg.

TAB 31

Alexander Vilhelm (son av Reinhold Vilhelm, Tab. 23), född 1843-11-05 i Viborg. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Transp. till kejsarens pagekår 1862-06-23 gift Kammarpage 1863-06-23. Fänrik vid livgardets dragonregemente s. å. 24/6. Bevistade polska upprorets kuvande 1863. RRS:tAO4kl med påskr. för tapperhet s. å. 22/11. RMM. Löjtnant 1866-04-29. Stabskapten 1869-09-11 RRS:tStO3kl s. d. och S:tAO3kl 1871-09-11. Kapten 1875-09-11 bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tStO2kl m sv 1878-04-11 och S:tV10 4kl m sv o ros s. å. 11/7 RWendKrO 1879-08-17. Överste 1880-09-11. Placerad på gardeskavalleriet och kommenderad till tjänstg. vid kommendantstyrelsen i S:t Petersburg 1882-04-12. Placerad på gardeskavalleriets depot s. å. 23/10. Avsked 1883-08-10 död 1905-06-10 i Taipalsaari socken och begraven i Viborg. Gift 1876-01-28 i Novgorod med Natalie Riemann, född 1856-05-08 i S:t Petersburg, dotter av generallöjtnanten Carl Riemann och friherrinnan Constance von Saltza.

Barn:

 • Alexander Carl, född 1883. Bankdirektör. Se Tab. 32

TAB 32

Alexander Carl (son av Alexander Vilhelm, Tab. 31), född 1883-01-16 i Viborg. Student i Helsingfors 1901-06-05 auskultant i Åbo hovrätt 1905-02-10 och i Viborgs hovrätt 1906-03-05. Vice häradshövding 1907-12-20. Inskriven i Vasa hovrätt 1908-11-02. Kanslist därst. 1911-11-02. Notarie 1913-05-07. Ledamot i direktionen för Vasa aktiebank 1916-04-03–1924. Avsked från hovrätten s. å. 5/4. FFrK4kl 1918. Direktör i aktiebolag Unionbankens i Finland Vasadistrikt 1921-01-01. Inspektör för Unionsbankens filialer 1924. Gift 1911-07-01 i Vasa med Giulia (Gulle) Sirene Ingman, född 1890-10-28 i Saarijärvi socken, död 1926-10-08 i Helsingfors, dotter av handlanden Carl Fritiof Ingman och Ida Rajalin.

Barn:

 • Gunnel Marianne, född 1912-07-12, i Vasa, liksom syskonen.
 • Nils Herman Alexander, född 1916-04-18.
 • Paul Gustaf, född 1919-09-19.

TAB 33

Bernt Adolf (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1769-11-02 Örnevik Inskriven i krigstjänst 1783. Kadett på Haapaniemi 1784–1787. Adjutant vid Savolaks jägarkår 1784-10-18. Sekundlöjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1787-05-30. Premiärlöjtnant därst. 1789-04-16. Stabskapten 1794-11-29. Kapten 1799-04-01. Chef för Maaninga nyuppsatta kompani 1804-01-03. Sekundmajor och chef för 4. bataljonen 1805-05-25. RSO 1808-07-30. Överstelöjtnant i armén 1809-02-09. Överstes avsked 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 76 bland adelsmän. Död 1836-05-27 på Frugård i Jorois socken, vilken egendom han inköpte 1798-10-07. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1:o 1795-05-19 Södervik Gift 2:o 1814-02-15 Haga

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1796-07-04 på Södervik. Student i Åbo 1812-02-21. Kadett vid finska topografiska kåren på Haapaniemi 1814-02-04. Fänrik vid kejsarens av Österrike grenädjärregemente 1817-12-22 underlöjtnant därst. 1819-04-28. Transp. till livgardets Semenovska regemente 1821-01-24. Löjtnant 1822-04-02. Kapten vid Viborgska infanteriregementet 1825-01-04. Major vid 45. jägarregementet 1829-03-15. Transp. till Archangelska infanteriregementet s. å. 12/10. RRS:tAO3kl 1830-09-22. Transp. till Newska infanteriregementet s. å. 31/10. Död ogift 1832-05-05 i militärkolonien i Novgorodska guvernementet.
 • 1. Nils Adolf, född 1797. Hovrättsråd. Död 1836. Se Tab. 34.
 • 1. Anna Catharina, född 1800-01-08 på Frugård, död 1882-12-15 Pasala Gift 1845-01-06 med sin svåger, löjtnanten, friherre Fabian Bernhard Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1801, död 1862.
 • 1. Bernt Johan, född 1802. Generallöjtnant. Död 1882. Se Tab. 38.
 • 1. Hedvig Juliana Gustava, född 1804-01-06 på Frugård, död 1844-01-13 i Jorois socken. Gift 1829-01-01 på Frugård med löjtnanten, friherre Fabian Bernhard Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1801, död 1862.
 • 1. August Fredrik, född 1806, död 1808-04-21, på Frugård.
 • 2. Lovisa Adolfina Carolina, född 1815-04-23 på Frugård, död 1843-04-22 i Viborg. Gift 1839-11-26 på Frugård med sin kusin, hovrättsrådet Herman Bernt Grotenfelt i hans 1:a gifte, född 1800, död 1875.
 • 2. Gustaf (Gösta) Otto, född 1817-04-27 på Frugård. Student i Helsingfors 1834-06-13. Auskultant i Viborgs hovrätt 1840-02-07. E. kanslist därst. s. å. 20/6. Vice häradshövding 1842-06-18. Kanslist i nämnda hovrätt 1845-06-19. Registrator därst. 1847-05-14. E. fiskal 1851-08-01. Notarie 1852-02-16. Vice advokatfiskal 1858-01-30. Sekreterare s. å. 18/11. Assessor 1859-03-12. RRS:tA03kl 1865-04-16 hovrättsråd 1868-05-08. RRS:tStO2kl 1869-05-02 och S:tAO2kl 1875-04-29. Vice president i nämnda hovrätt 1877-12-29. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1880. RRS:tV1O3kl 1881-04-24 och S:tStO1kl 1888-10-27. Avsked s. å. 8/11. Död barnlös 1900-04-11 i Viborg och begraven i Jorois socken. Gift 1864-01-12 Lehtiniemi
 • 2. Lovisa Bernhardina Beata, född 1819-01-18 på Frugård, död ogift 1895-04-12 på nämnda egendom.
 • 2. Lovisa Gustava Rosalie, född 1820-08-02 på Frugård, död ogift 1901-09-14 på nämnda egendom.
 • 2. Lovisa Alexandra Sofia, född 1822-08-07 på Frugård, död ogift 1907-07-29 på nämnda egendom.
 • 2. Lovisa Maria Charlotta, född 1827-04-12 på Frugård, död ogift 1893-10-24 på nämnda egendom.

TAB 34

Nils Adolf (son av Bernt Adolf, Tab. 33), född 1797-11-17 Södervik Student i Åbo 1812-02-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1815-06-19. E, notarie därst. 1817-12-20. Kanslist 1818-10-16. Vice häradshövding 1820-12-19 aktuarie i nämnda hovrätt 1822-10-12. Notarie därst. 1823-04-10. Häradshövdings n. h. o. v. 1830-08-14. Protonotarie i hovrätten 1831-04-15. RRS:tAO3kl 1832-03-08. T. f. bitr. referendariesekreterare i senatens för Finland justitiedepartement 1832-05-02. Tillika häradshövding i Jokkas domsaga s. å. 12/12. Hovrättsråds n. h. o. v. 1836-01-12. Död s. å. 29/7 i Helsingfors. Gift 1822-12-17 i Åbo med Sofia Lovisa Alléen, född 1802-03-16, död 1858-12-14 i Ekenäs, innebränd jämte dottern Sofia vid Nassokinska gårdens brand i nämnda stad, dotter av hovrättsaktuarien Per Gustaf Alléen och Johanna Lovisa Barck.

Barn:

 • Augusta, född 1824-06-27 i Åbo, död 1890-06-11 i Stockholm under en resa. Gift 1852-08-21 i Helsingfors med överstelöjtnanten (finska friherren) Adolf Heribert Robert Tandefelt, född 1819. död 1904.
 • Sofia, född 1826-03-11, död 1858-12-14 i Ekenäs, innebränd på samma gång som modern. Gift 1848-01-29 i Helsingfors med hovrådet Herman Avellan i hans 1:a gifte (gift 2:o 1860-03-02 i Viborg med friherrinnan Eva Lovisa Matilda Lybecker, född 1841-03-02 i sistnämnda stad, död där 1897-03-12, dotter av hovrättsassessorn, friherre Carl Emil Lybecker, och Lovisa Agatha Krabbe), född 1820-07-28 i Åbo, död 1912-06-20 i Viborg.
 • Adolf, född 1828. Hovrättsråd. Död 1892. Se Tab. 35
 • Emilia, född 1830-01-23 i Åbo, död 1914-01-09 på Paarlammi villa i Ruovesi socken. Gift 1849-06-15 i Helsingfors med godsägaren Adolf Fredrik Aminoff, nr 456, född 1824, död 1868.

TAB 35

Adolf (son av Nils Adolf, Tab. 34), född 1828-05-07 i Åbo. Student i Helsingfors 1842-06-22 filosofie kandidat 1847-05-21 och promov. filosofie mag. s. å. 22/6. Jur. utr. kand. 1852-06-14. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 19/6. Vice häradshövding 1854-06-13. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 31/10. Kopist därst. 1856-07-08. Sekreterare vid universitetet i Helsingfors 1860-01-26. Ledamot av riddarhusdirektionen i Finland s. å. 13/3. RRS:tStO3kl 1863-04-29. Hovrättsassessors titel 1865-01-13. RRS:tAO3kl 1867. 21/2. Assessor i Viborgs hovrätt s. å. 22/3. Tillika inspektör för fängelserna i landet s. å. 21/5. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1870-02-23. Jur. doktor i Köpenhamn 1879. T. f. överdirektör i den då inrättade fångvårdsstyrelsen i Finland 1881-04-05. RRS:tVlO4kl 1882-04-09 och S:tStO2kl 1886-03-29. Överdirektör i fångvårdsstyrelsen 1888-06-07. Avsked 1891-06-25. Död 1892-12-29 i Helsingfors. Gift där 1860-02-28 med Ida Gustava Vilhelmina Rein, född 1831-11-18 i Helsingfors, död där 1918-08-31, dotter av professorn och kanslirådet Gabriel Rein, finsk adelsman Rein, nr 232, och Sedig Edla Ekbom.

Barn:

 • Gustaf, född 1861-02-28 extra ordinarie professor. Se Tab. 36

TAB 36

Gustaf (son av Adolf, Tab. 35), född 1861-04-27 i Helsingfors. Student därst. 1879-05-23. Filosofie kandidat 1883-05-30 och promov. filosofie mag. 1886-05-31. Filosofie licentiat 1887-05-28 docent i finsk, rysk och nordisk historia vid universitetet i Helsingfors s. å. 22/8. Filosofie doktor 1888-12-08. Lärare vid Helsingfors finska flickskola 1889–1892. Ledamot av finska historiska samfundet 1889. Ledamot av arkeologiska kommissionen 1890. Extra ordinarie professor i nordisk historia vid nämnda universitet 1905-08-02. Ledamot av finska vetenskapsakademien 1908. Vice ordf. i Finska litteratursällskapet 1910. Ordf. i Genealogiska samfundet i Finland 1917-02-28 vice ordf. i Finska kyrkohistoriska samfundet och i Finska fornminnesföreningen. KFinlVRO2kl 1923-12-05. Ledamot av finska statens centralexperträmnd för vetenskap 1926. Gift 1896-08-22 i Viborg med Anna Helena Matilda Silfvenius, född 1875-06-13 i S:t Andreæ socken, dotter av kyrkoherden i Haapajärvi församl. Carl Vilhelm Silfvenius och Agnes Maria Starck.

Barn:

 • Irja, född 1897-08-04 i Helsingfors, liksom syskonen. Lärarinna.
 • Lyyli, född 1899-06-11. Student i Helsingfors 1918-06-01.
 • Kyllikki, född 1901-04-23. Student i Helsingfors 1920-05-27 död 1921-09-20 nära Helsingfors.
 • Lemmitty, född 1905-07-03. Student i Helsingfors 1923-05-31.
 • Salme, född 1907-09-29. Student i Helsingfors 1926-05-31.
 • Ilona, född 1911-10-10.

TAB 37

Arvid (son av Adolf, Tab. 35), född 1863-04-10 i Helsingfors. Student därst. 1880-05-22. Filosofie kandidat 1884-12-22 och promov. filosofie mag. 1886-05-31. Filosofie licentiat 1888-10-10. Filosofie doktor s. å. 8/12. Docent i psykologi vid universitetet i Helsingfors 1889-01-14. Professor i filosofi, sedan i teoretisk filosofi 1905-05-23. Ledamot av finska vetenskapssocieteten 1908 och av finska vetenskapsakademien s. å. RRS:tAO3kl 1913-04-27. KNS:tOO2kl 1917. Ledamot av finska statens centralexpertnämnd för vetenskap 1918. KFinl VRO2kl 1923-12-05. Gift 1891-06-12 i Helsingfors med Amalia Elvina Forsgrén, född 1864-04-22 i Vichtis socken, dotter av jordbrukaren Nils Filip Forsgrén och Erika Christina Finér.

Barn:

 • Aarne Adolf, född 1894-02-01 i Helsingfors. Student därst. 1912-05-13. Filosofie kandidat 1920-12-22. Aktuarie vid finska statsjärnvägarnes statistiska kontor i Helsingfors 1926-10-01.
 • Elli Tellervo, född 1895-02-10 i Helsingfors. Student därst. 1913-05-15. Gift 1916-09-28 i Helsingfors m. m. licentiat Niilo Edvard Martti Jännes, född 1890-09-14.
 • Osmo Arvid, född 1904-03-10 i Helsingfors. Student i nämnda stad 1922-05-31.
 • Lauri Juhana Vilhelm, född 1906-05-09 i Helsingfors. Student i nämnda stad 1924-05-31.

TAB 38

Bernt Johan (son av Bernt Adolf, Tab. 33), född 1802-02-28 Frugård Kadett vid finska topografiska kåren på Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1817-07-28. Fänrik vid kejserliga sviten, sedan generalstaben, 1824. Underlöjtnant därst. 1826. Bevistade turkiska fälttågen 1828 och 1829. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet 1830-01-21. Löjtnant s. å. 19/4 med tur från 1829-10-03. Stabskapten 1832-04-22. Divisionskvartermästare vid 18. infanteridivisionen s. å. 24/10 och vid 14. infanteridivisionen 1833-07-25. Bevistade fälttåget i Kaukasien under åren 1831–1839. RRS:tVlO4kl m ros 1833-07-30. Kapten 1835-04-19. Divisionskvartermästare vid 11. infanteridivisionen s. å. 24/5. Överstelöjtnant 1839-04-07. Kvartermästare vid 10. infanteridivisionen 1841-02-04. RRS:tStO2kl 1843-03-14. T. f. överkvartermästare vid 2. infanterikåren 1844-02-25. Erhöll till S:tStO2kl kejs. kronan 1845-06-21. Överste 1846-04-19. Överkvartermästare vid 3. infanterikåren 1847-12-30. RRS:tGO4kl s. å. 8/12. Bevistade ungerska fälttåget 1849. RRS:tAO2kl s. å. 15/9, och med kejs. kr. s. å. 12/11. RÖJKrO2kl s. å. och medaljen för sistnämnda fälttåg. RRS:tVlO3kl 1851-01-24. Bevistade fälttåget mot Turkiet 1853–1855 och blev sårad vid Tjernaja 1855-08-16. Generalmajor s. å. 8/4. RRS:t StO1kl m sv s. å. 6/12 och erhöll medaljen för sistnämnda fälttåg. Chef för 1. brigaden av 11. infanteridivisionen 1856-02-18. Placerad på generalstaben med tjänstgöring vid huvudstaben 1857-04-09. Generallöjtnant 1866-04-08. Avsked s. å. 13/4. Död 1882-09-12 i S:t Petersburg. Gift 1847-11-05 i Vilna med friherrinnan Maria von Witte, född 1823-10-08, död 1898-01-19 i S:t Petersburg, dotter av statsrådet, friherre Peter von Witte och Agafia Bachtin.

Barn:

 • Olga, född 1849-01-06 i Warschau. död 1852-07-24 i Starodub.
 • Maria, född 1850-11-25 i Homel i Polen. Gift 1873-02-21 i S:t Petersburg med ministern för kommunikationerna i Ryssland, geheimerådet Adolf von Hübbenet, född 1830-09-21 i Riga. död 1901-01-06 i Paris.
 • Sofia, född 1851-12-16 i Homel. Gift 1882 i S:t Petersburg med godsägaren Peter Nikolajevitj Dubljanskij, från Tjernigovska guvernementet, född 1845, död 1889.
 • Eugenia, född 1853-05-21 i Homel, död 1854-09-08 i Starodub.

Källor

Litteratur: Norra Karl Grotenfelt, Erik Grotenfelt och Kustavi Grotenfelt, Ätten Grotenfelt. Anteckningar för släkten (1917).

1Rf 2KrAB. 3Wä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: