:

Von Böhnen nr 1854

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Böhnen nr 1854 †

Natural. 1731-06-12, introd. s. å. Utdöd 1875-07-31.

Härstammar från en urgammal adlig ätt i Hinter-Pommern, känd redan 1308 genom Otto de Böhnen, och för i vapnet tre över varandra springande hundar i rött fält. En gren upphöjd i bajerskt friherrestånd 1813.


TAB 1

Georg Böhnen. Gift med Dorotea Schiven (eller Schürer) till Crulow.

Barn:

 • Claus Böhnen. Gift med Agnes Ramel.

Barn:

 • Mikaël Böhnen, till Gronikow i Hinter-Pommern. Gift med Barbara von Rekowen.

Barn:

 • Markus Böhnen, till Gronikow. Pommerskt furstl. råd. Gift med Agnes Putkammer.

Barn:

 • Casper von Böhnen, till Gronikow och Ziegnitz. Geheimeråd hos fursten av Croija samt pommerskt lantråd. Gift med Barbara Jatzkow, dotter av Asmus Jatzkow till Gotzow.

Barn:

 • Casper von Böhnen, till Värpinge, numera Trolleberg, i Flackarps socken, Malmöhus län. Född 1645-06-15 på stamgodset Gronikow. Kaptenlöjtnant vid bergsregementet 1676-02-04. Kapten därst, s. å. 9/6. Major vid drottningens livreg, i Pommern 1679-10-08. Död 1698-07-26 i Malmö och begraven i Lunds domkyrka, där hans likkista och vapen, båda med svenska påskrifter, finnas. Gift 1:o 1689 med Anna Maria Winstrup, dotter av biskopen i Lund, doktor Petrus Winstrupius, adlad Winstrup, och hans 1:a fru Maria Badenia. Gift 2:o 1695 med Magdalena Ranck, friherrinna Ranck, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generallöjtnanten och landshövdingen friherre Reinhold Rehbinder, i hans 2:a gifte, död 1709), född 1675, död 1733 Gripenberg och begraven s. å. 29/10, dotter av generalmajoren och landshövdingen Sven Andersson Ranck, adlad Ranck, och Anna Bergengren.

Barn:

 • 2. Svante Casper von Böhnen, natural, von Böhnen, född 1696, död 1763. Se Tab. 2.
 • 2. Ludvig Gustaf von Böhnen, natural, von Böhnen, född 1697, död 1748. Se Tab. 5.

TAB 2

Svante Casper von Böhnen, natural, von Böhnen (son av Casper von Böhnen, Tab. 1), född 1696-08-01, i Malmö. Volontär vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1710-05-05. Förare därstädes 1711-08-12. Sergeant 1712-02-19. Fänrik s. å. 13/9. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1713-12-18. Avsked 1716-09-03. Kapten vid Skaraborgs regemente s. å. 13/8. Konfirm.fullm. s. å. 13/12. Avsked 1720-08-15. Natural, svensk adelsman 1731-06-12, jämte brodern (introd. s. å. under nr 1854). Regementskvartermästare vid adelsfanan 1743-09-21. Ryttmästare därstädes 1744-05-30. Sekundmajor 1757-01-21. RSO s. å. 28/4. Premiärmajor 1761-08-12. Avsked med pension 1762-03-09. Död 1763-09-22, på Vanstad i likanämnd socken, Malmöhus län. Gift 1720-03-29, Kyleberg med friherrinnan Hedvig Margareta von Seidlitz, född 1697-08-03, i Livland, Död 1750-01-05, på Kyleberg, dotter av ryttmästaren, friherre Hans Christoffer von Seidlitz och friherrinnan Christina Catharina von der Pahlen.

Barn:

 • Johan Casper, född 1721-04-30 på Kyleberg, död s. å. och begraven 2/5.
 • Johan Casper, född 1722-04-02 på Kyleberg. Antagen i tjänst 1736. Hovjunkare 1742. Auskultant i Göta hovrätt 1743. Vice häradshövding 1755. Kammarherre 1761. Lagman i Västernorrland (RAR.) 1768-05-09. Avsked (RAR.) 1777-02-19. Död 1793-08-15 i Vadstena. Gift 1773-03-00 i Söderhamn med Gertrud Elisabet Fock, född 1728, död 1813-12-05 i Söderhamn, dotter av generalmajoren Reinhold Otto Fock, adlad och adopterad Fock, och Judita Brun.
 • Carl Ludvig, född 1723. Kapten. Död 1791. Se Tab. 3
 • Claes Bogislaus, född 1726-04-12 på Kyleberg (sannolikt det barn, som begravdes 1727-06-26 i Lund).
 • Fredrik, född 1728. Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 4
 • Magdalena Hedvig, född 1732-07-08, på Värpinge, död 1816-07-01 i Vadstena. Gift 1754-06-18, på Kyleberg med ryttmästaren Johan Jakob Boij, född 1716, död 1796, farfader till generalmajoren Johan Fredrik Boij, adlad Boy.

TAB 3

Carl Ludvig (son av Svante Casper von Böhnen, natural, von Böhnen, Tab. 2), född 1723-10-03. Volontär vid adelsfanan 1732. Korpral 1739-07-05. Fänrik vid Västmanlands regemente 1743-06-15. Kapten i fransk tjänst 1745. Fänriks indelning vid regementet 1747-10-03. Avsked 1751-04-06. Kapten vid Bohusläns dragoner. Död 1791-02-03 på Kvistrunas gästgivaregård i Foss socken, Göteborgs och Bohuslän.). Gift 1:o 1752-02-28, med stiftsjungfrun Maria Elisabet Bildt, född 1733-07-07, död 1764-06-06 dotter av kanslisten Knut Reinhold Bildt, och Juliana Schmoll. Gift 2:o 1765-05-02 med Maria Magdalena Pereswetoff-Morath, född 1745-09-08, på Sällerås i Längbems socken, Älvsborgs län, död 1828-04-16, dotter av majoren Carl Gustaf Pereswetoff-Morath, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta von Lietzen.

Barn:

 • 2. Hedvig Charlotta, född 1767-08-01, död ogift 1850-05-26 i Stockholm.
 • 2. Maria Elisabet, född 1769-11-01. Död 1793 Torreby
 • 2. Carl Gustaf, född 1773-11-14. Underofficer vid änkedrottningens livregemente 1786. Fänrik i armén 1789-08-17. Löjtnant vid Kajana bataljon 1790-03-01. Löjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Kapten därstädes 1805-05-25. Kapten vid Dalregementet 1810-06-19. Kompanichef vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Död 1854-05-00 i staden Lens i Frankrike, och utgick med honom äldre grenen av ätten. Han blev 1807-08-25, efter ett tappert motstånd tagen till fånga av fransmännen vid Dänholmens överraskande.
 • 2. Gustava, född 1775-05-18. Död 1813-01-23 på Lundby i likan socken, Göteborgs och Bohus län. Gift med Erik Landberg.

TAB 4

Fredrik (son av Svante Casper von Böhnen, natural. von Böhnen, Tab. 2), född 1728-02-29. Volontär vid fortifikationen 1738. Kvartermästare vid adelsfanan 1743. Fänrik vid von Lantingshausens, sedan Cronhielms regemente 1751-02-26. Löjtnant därstädes 1758-10-13. Avsked 1759-11-01. Död 1786-09-15, på Åmmeberg i Hammars socken, Örebro län. Gift 1765-12-22 på Åmmeberg med Eva Christina Prytz, född 1740-11-13 på Stora Ålberga i Kila socken, Södermanlands län, död 1766-12-03 på Åmmeberg, dotter av överstelöjtnanten Claes Prytz, och Christina Juliana von Essen.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1766-12-02, död 1852-05-04. Gift 1787-12-26 på Åmmeberg med sin kusin, löjtnanten vid änkedrottningens livregemente Anders Vilhelm Boij, född 1762, död 1851, farbroder till generalmajoren Johan Fredrik Boij, adlad Boy.

TAB 5

Ludvig Gustaf von Böhnen, natural, von Böhnen (son av Casper von Böhnen, Tab. 1) till Råbelöv och Odersberga i Fjelkestads socken, Kristianstads län. Född 1697-08-03 på Värpinge. Volontär vid Smålands tremänningsregemente till fot 1712-02-03. Fänrik därst, s. å. 3/9. Konfirm.fullm. 1716-12-14. Löjtnant 1717-10-25. Kapten 1718-06-26. Kapten vid västra skånska regementet till fot 1719-08-31. Placerad vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-01-15. Natural, svensk adelsman 1731-06-12, jämte brodern (introd. s. å. under nr 1854).

 • Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1736-04-21. Major därstädes 1745-08-18. Död 1748-02-06, och begraven i Råbelövs kyrka i Skåne s. å. 24/2. 'Han var en vaksam, redlig och tapper krigsman.' Gift 1725-07-22 med Anna Catharina Ridderschantz, född 1694-08-23, död 1763-08-27 på Råbelöv, dotter av överstelöjtnanten Johan Haltast, adlad Ridderschantz, och Sofia Maria Ulfelt, nr 19.

Barn:

 • Johan, född 1726. Överstelöjtnant. Död 1775. Se Tab. 6.
 • Sofia Christina, född 1727-07-15 död ogift 1786-05-08 på Odersberga. Hon fick 1763-02-06 genom moderns testamente Råbelöv och Odersberga till fideikommiss.
 • Hedvig Barbro, född 1728-07-07, död ogift 1806-01-15 på Råbelöv. Hon innehade fideikommisset efter systern.
 • Casper Ludvig, född 1729-09-13. Häradshövding 1758-04-25. Assessor i Göta hovrätt 1762-06-29. Hovrättsråd därstädes 1772-12-31. Ledamot av högsta domstolen 1792. RNO 1794-11-24. Död ogift 1796-07-11 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1731-02-22, död 1795-11-12 i Vadstena. Gift 1763-12-06 på Vanstad i likan, socken, Malmöhus län med kaptenen Peter Ulrik Freidenfelt, född 1733, död 1799.
 • Ebbe Christoffer, född 1732, död s. å.
 • Carl Gustaf, född 1733. Major. Död 1786. Se Tab. 9
 • Ebba Christina, född 1736-10-20, död 1755-05-24 Hjälmshult

TAB 6

Johan (son av Ludvig Gustaf von Böhnen, natural. von Böhnen, Tab. 5), född 1726-06-10. Volontär vid Adlerfeltska regementet 1735-07-01, rustmästare därstädes 1741. Avsked s. å. 14/8. Rustmästare vid kronprinsens regemente 1743-05-18. Fänrik vid hessiska grenadjärregementet 1745-07-17. Avsked 1746-01-00. Löjtnant vid general Carnabis regemente i holländsk tjänst s. å. 12/10. Grenadjärlöjtnant vid furstens av Waldeck regemente. Sergeant vid kronprinsens regemente 1747-01-01. Regementskvartermästare vid Posseska regementet 1749-03-21. Stabskapten 1750-06-26. Kapten s. å. 21/8. Överadjutant hos generallöjtnanten friherre von Lantingshausen 1757 (KrAb.). Major och chef för fribataljonen 1758-12-21. Transp, till Blixenska regementet 1766-12-31. RSO 1767-11-23. Kommendant i Wismar. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1771-12-18. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1775-02-16,. Död s. å. 16/5 i Stockholm. Han var med i många bataljer under sin tjänst utomlands. Gift 1751-04-04 med Johanna Celestina von Schwartzer, född 1731-09-12, död 1790-09-06, i Stuttgart, dotter av överstelöjtnanten Johan Georg von Schwartzer, och Christina Maria Wolf.

Barn:

 • Ludvig Gustaf, född 1751-11-03, död 1756-07-14.
 • Johan Axel, född 1753-03-04, död s. å. 3/4.
 • Anna Christina, född 1754-05-13, död 1819-06-02, på Odersberga. Gift 1781 i sept. i Råbelövs kyrka med hovmarskalken Johan Göran von Rosen, född 1743, död 1823. Hon innehade, efter fastern, Råbelövs och Odersberga fideikommiss.
 • Brita Ebba Celestina, född 1756-01-01 i Wismar. Underhovmästarinna hos kronprins Gustaf Adolf, sedermera konung Gustaf IV Adolf. Död 1839-04-01 i Kristianstad. Gift 1:o 1776-06-30 i Stockholm med översten Abraham von Stauden, född 1741, död 1776. Gift 2:o med hovmarskalken Carl Ludvig Boltenstern, född 1744, död 1802.
 • Hedvig Sofia, född 1757-05-18, död s. å. 10/6.
 • Carl Axel Ludvig, bajersk friherre, född 1760. Geheimeråd. Död 1829. Se Tab. 7.
 • Johan Gustaf, född 1761-04-08, i Ystad. Volontär vid Västmanlands regemente 1768. Kadett vid militärakademien i Würtemberg 1775. Fänrik i wittenbergsk tjänst s. å. 9/2. Furir vid Sprengtportens regemente i svensk tjänst 1776-02-17. Löjtnant i würtembergsk tjänst 1778. Underofficer vid Åbo läns regemente 1779. Fänrik därst, s. å. 10/11. Kapten i würtembergsk tjänst 1787-07-07–1794. Kapten vid drottningens livreg, i Stralsund 1797-05-29. Avsked 1807-11-20. Död ogift 1818-05-27 i Ystad.

TAB 7

Carl Axel Ludvig (son av Johan, Tab. 6), bajersk friherre, född 1760-05-29 i Stockholm. Student i Stuttgart 1775. Löjtnant vid wurtembergska gardet till häst 1779. Kammarjunkare vid würtembergska hovet s. å. Kammarherre vid bajerska hovet 1782. Hovmarskalk vid förstn, hov 1785. Preussisk kammarherre 1796. Bajerskt verkl. goheimeråd 1803-01-13. Kommendör, ad honores, av Malteserorden i kapellet i Catania s. å. Upptagen i bajerskt friherrl, stånd, tillika med barnen, 1813-01-13. Storkors av Pfaltziska LejonO. KNO 1821-09-11. Död 1829-09-24, i Regensburg. Gift med friherrinnan Sofia Christina Schertel von Burtenbach, född 1774-03-05, död 1842-03-05, i Regensburg. (At(Sch)).

Barn:

 • Frans Carl Gustaf, bajersk friherre, född 1795-02-21, i Kirchheim i Würtemberg. Page hos konungen av Bajern 1808. Löjtnant vid 1. Chevaux légersregementet i bajersk tjänst 1812. Bajersk kammarherre och premiärlöjtnant 1816. Hade utmärkelsetecken för tapperhet i tält. Död (At (Sch).) 1843-10-02.
 • Axel Frans Anton, bajersk friherre, född 1800, död 1875. Se Tab. 8.
 • Carolina Fransisca, född 1805-05-12 i Kirchheim, död 1813 i Bechingen i Bajern.
 • Celestina Fransisca Carolina Maria Albertina, baiersk friherrinna, född 1811-08-29 på slottet Sindlingen i Würtemberg. Stiftsjungfru. Död 1885-01-28, i München. Hon innehade genom överenskommelse med äldre brodern under hans livstid Råbelöv. Gift 1846-09-03, i Regensburg med kaptenen vid Vendes artilleriregemente, majoren, RSO med med John William Kennedy, född 1806-03-20, i Göteborg, död 1874-06-15, på Råbelöv.
 • Alfred Hans, född 1814-01-13 i Bechingen. Bajersk friherre. Död.

TAB 8

Axel Frans Antonsson (son av Carl Axel Ludvig, Tab. 7), bajersk friherre, född 1800-05-21 i Klrchheim i Würtemberg. Intagen i Pestalozzis institut vid universitetet i Wurzburg 1800. Överflyttade till Sverige. Död 1875-07-31 utan söner i Riseberga socken, Kristianstads län och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1856-10-15 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (von Böhmer i vigselboken) med Elsa Maria Pålsson, född 1829-06-03, i Råga Hörstad i Asmundtorps socken, Malmöhus län, (Ls.) död 1888-07-12, i Landskrona, dotter av hemmansägaren och rusthållaren Pål Nilsson och Pernilla Jönsdotter. (Ls.)

Barn:

 • Sofia Fransisca, bajersk friherrinna, född 1865-07-02, död 1876-11-04 i Stockholm. Hon tillträdde efter faderns död fideikommissen Råbelöv och Odersberga.

TAB 9

Carl Gustaf (son av Ludvig Gustaf von Böhnen, natural, von Böhnen, Tab. 5), född 1733-04-02, volontär vid general Björnbergs regemente 1748 . Förare s. å. Sergeant s. å. Fänrik vid J. A. von Lantingshausens regemente 1750-12-31. Transp, till J. M. Löwenfels' regemente 1755-10-11 vid Löjtnant vid jägarkåren till häst 1758-03-25. Kapten vid broderns fribataljon s. å. 14/10, och därifrån placerad vid kronprinsens regemente 1762 i nov. Kapten vid Västgötadals regemente 1766-08-13. Genom byte transp, till Sprengtportens regemente 1767-09-01. RSO 1770-04-28. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1771-08-21. Avsked 1785-12-14. Död 1786-09-27 på Säby kungsladugård. Gift 1773-12-29 i Landskrona med Christina Charlotta von Numers, född 1753, död 1784-12-09, dotter av översten Fredrik Magnus von Numers, och hans 1:a fru Eleonora Juliana von Olthoff.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1774-10-00. Död 1775-01-30 i Landskrona.
 • Carl Fredrik, född 1777-05-03 i Landskrona. Kornett och adjutant vid livregementets husarer 1796-05-14. Löjtnant därstädes 1801-04-23. Ryttmästare 1805-12-20. Major i regementet 1809-06-29. RSO s. å. 3/7. 1. Major 1812-12-29. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Kommenderade regementet såsom t. f. chef under kriget mot Norge 1814. Överstelöjtnant i regementet 1815-06-20. Avsked från 1. majors beställningen med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementet 1816-05-21. Överste i konungens generalstab samt chef för 1. kavalleriinspektionens stab s. å. 13/8. Avsked 1822-03-26. Död ogift 1840-11-17 Ullavi
 • Christina Charlotta Sofia, född 1778, död ogift 1857 i Kristianstad.
 • Johan Casper, född. 1781-05-17. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1812 (KrAK.). Kassaskrivare i krigskassörskontoret 1814-07-02. Kamrerare 1817-07-04. Aktuarie och registrator 1835 (KrAK.). Tjänstfri 1843 (KrAK.). Död barnlös 1853-09-04, i Stockholm i Katarina församling, Stockholm. Gift 1849-01-09 med Augusta Beckman, född 1806-10-04, död 1867-02-07 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: