Ehrnrooth nr 1123

Från Adelsvapen-Wiki

1123.jpg

Adliga ätten Ehrnrooth nr 1123

Adlad 1687-11-19, introducerad 1689.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 85 bland adelsmän, har efter Finlands införlivande med Ryssland 1809 icke varit representerad i Sverige. Före mitten av 1700-talet synes namnet i allmänhet hava skrivits Ehrenroot(h), men riddarhusstamtavlan har Ehrnrooth, i enlighet med de avskrifter av originalsköldebrevet, som finnas på Riddarhuset. I Finland immatrikulerades ätten under namnet Ehrnrooth.


Ehrnrooth A1123B00.jpg

TAB 1A

Hans Plag(e)man (översiktstab. 1). Knekthövidsman i Finland. 1591-06-30 var ryttare under Moritz Wrangels fana. Gift med N. N. (Agnes?) Jakobsdotter Finno.

Barn:

 • Hans Hansson Plagman, född omkring 1601. Kämnär i Åbo 1633-05-25. Rådman 1634. Stadens representant vid riksdagarna i Stockholm 1659 och 1660. Död 1679 och begraven 1680-03-07 i Åbo domkyrka. Gift med Elisabet Finno, begraven 1679-07-20 i Åbo, dotter av kyrkoherden i Tavastkyrö Henrik Finno och Valborg N. N.[T. carpelan, Åbo i genealigiskt hänseende på 1600-talet och början av 1700-talet.]

Barn:

 • Johan Plagman, adlad Ehrnrooth, född 1623 i Åbo. Student i Åbo 1644 och i Uppsala 1648 (Wä.). Auskultant i Åbo hovrätt 1651. Krigsfiskal i Finland 1663-02-04. Tillika mantalskommissarie i Åbo hovrätt 1663. Häradshövding 1671-06-07. Häradshövding över hela Kexholms län 1680-12-30. Adlad 1687-11-19 (introducerad 1689 under nr 1123). Död 1696 och begraven i Hiitola kyrka, Finland. 'Han förvaltade sitt häradshövdingämbete med det nit och den skicklighet att intet den allra ringaste klagan över hans förhållande hördes eller inkom.' Gift 1:o med N. N. Nordanväder. Gift 2:o 1681-02-15 i Stockholm enligt kunglig tillstånd 1681-11-05 med Brita Uggla, död 1692, dotter av majoren Hildebrand Uggla, och Maria Ekeblad. Gift 3:o med Eva Christina Taube i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Göran Johan Freidenberg, adlad Freidenfelt, i hans 3:e gifte, född 1652, död 1708), född 1677, död 1721, dotter av ryttmästaren Claes Johan Taube, och hans 1:a fru Helena Zöge von Manteuffel.

Barn:

 • 1. Johan, född 1679. Student i Åbo 1696 (Wä.). Död 1697 under överresa till Sverige.
 • 2. Carl, född 1682, död 1683.
 • 2. Maria Elisabet, född 1683, död 1719. Gift 1702-05-27 i Hiitola sn. med sin styvmoders broder, överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, i hans 1:a gifte, född 1682, död 1732.
 • 2. Brita, född 1685, död 1750-11-11 Lurböle av fil. doktor, friherre T. Carpelan, Helsingfors.). Gift 1705-03-23 i Kexholm med kaptenen vid Nylands infanteriregemente Georg Didrik Freijtag, född omkring 1682, död 1742-07-23 på galejan Snell under kommendering.
 • 2. Johan Reinhold, född 1688, död 1689.
 • 2. Gustaf Henrik, född 1692. Major. Död 1759. Se Tab. 2
 • 3. Johan Reinhold, född 1696-01-18, död halvtannat år gammal.

TAB 2A

Gustaf Henrik, (son av Johan Plagman, adlad Ehrnrooth, Tab. 1), döpt 1692-04-13 (född 1692-04-14) i Viborgs sn., två mil från Viborg. Rustmästare vid Björneborgs läns fördubblingsbataljon 1708-03-24. Sergeant vid Björneborgs läns fördubblingsbataljon 1708-11-05. Fänrik vid Kexholms garnison 1709-12-10. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1711-01-10. Konfirmationsfullmakt 1721-01-19. Regementskvartermästare vid Savolaks infanteriregemente 1727-08-25. Kapten vid Savolaks infanteriregemente 1741-08-07. RSO 1749-01-13. Premiärmajor 1749-03-21. Avsked 1759-01-05. Död 1759-01-21 och begraven 1759-01-30 i Rantasalmi kyrka. Han blev flera gånger illa blesserad samt fången 1714-08-06 i Savolaks och förd till Tobolsk, därifrån han flydde 1718-12-26 och hemkom 1719-07-00. 'Övergav efter Nystadska freden Pukkenhovi allodialgods med därunder liggande många frälsehemman samt Rokkala dubbla rusthåll och nedsatte sig under Sveriges lydno 1723'. Gift 1727-06-24 med Christina Catharina Hästesko af Målagård, född 1706 i Savolaks, död 1780 i Rantasalmi, dotter av överstelöjtnanten Samuel Jakob Hästesko af Målagård, och Maria Hoffman.

Barn:

 • Maria Brita, född 1728-12-24, död 1731-11-03.
 • Magnus Johan, född 1730. Major. Död 1785. Se Tab. 3
 • Samuel Jakob, född 1732-10-12, Död 1734-11-25.
 • Agneta Sofia, född 1734-07-07, död 1762-07-07 i Jokkas socken, i Savolaks (Wä.). Gift 1761-01-13 med kaptenen vid Savolaks regemente Carl Henrik Lundéen, född 1717-12-00 i Jokkas (Wä.), död 1788-06-11.
 • Maria Christina, född 1736-01-04, död 1801-01-10 på Sokkala gård i S:t Michels socken i Finland. Gift 1757-04-12 med översten Carl Henrik Furumarck, född 1727, död 1788.
 • Gabriel Johan, född 1737-08-15, död 1740-08-25.
 • Gustaf Henrik, född 1739-07-24, död 1740-08-24.
 • Gabriel Johan, född 1741. Stabskapten. Död 1783. Se Tab. 14
 • Brita Catharina, född 1742-09-03 död 1770-05-05 och begraven i Leppävirta kyrka, Finland. Gift 1759-02-07 med häradshövdingen, friherre Henrik Johan Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1772.
 • Carl Gustaf, född 1744. Generalmajor och KSO. Död 1817. Se adliga ätten Ehrnrooth 1123 A, Tab. 1.
 • Ulrika Eleonora, född 1748-09-12 död 1783-06-19, på Liukkola majorsboställe i S:t Michels socken i Finland. Gift 1774-04-14 [Ckb.] (1774-04-24) med majoren Georg Adolf von Sticht (nr 2175), i hans 1:a gifte, född 1735, död 1806.

TAB 3A

Magnus Johan (översiktstab. 2? A, son av Gustaf Henrik, Tab. 2), född 1730-10-23 i Kristina socken i Savolaks. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1745-09-01. Rustmästare vid Savolaks infanteriregemente 1749-03-01. Furir 1751-01-27. Sergeant 1756-02-19. Fänrik 1756-10-14. Löjtnant 1764-03-08. Kapten 1772-09-18. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1783 "19/12. Död 1785 (Wä.). Gift 1764-07-08 (1764-07-23) med Christina Elisabet Reiher, född 1743-09-29, död 1829 Idenlaks

Barn:

 • Maria Christina, född 1765-04-20, död 1765-05-15.
 • Gustaf Henrik, född 1766. Löjtnant. Död 1845. Se Tab. 4
 • Magnus Johan, född 1767. Överstelöjtnant. Död 1824. Se Tab. 5.
 • Hedvig Christina, född 1770-12-07 död ogift 1843-02-19 på Idenlaks.
 • Maria Elisabet, född 1773, död 1832-11-24 på Strömsvik i Sulkava socken. Gift 1800-11-12 (1800-10-12) med kaptenen Carl Magnus von Fieandt, född 1767, död 1833.
 • Carl Adolf, född 1775. Löjtnant. Död 1844. Se Tab. 6
 • Helena Catharina, född 1777-05-03, död ogift 1832-04-18 Kaipola
 • Gabriel, född 1779-05-15 i Savolaks. Volontär vid Savolaks infanteriregemente (Wä.). Kadett vid Haapaniemi 1792-00-00–1794-00-00 (Wä.). Stabsfänrik vid Österbottens regemente 1794-11-06. Avsked 1797-05-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 85 bland adelsmän. Död ogift 1855-03-25 i Sulkava socken.
 • Malkolm, född 1783-04-29, död 1783-08-14 [Ckb.].

TAB 4A

Gustaf Henrik (översiktstab. 2? A, son av Magnus Johan, Tab. 3), född 1766-08-21, i Savolaks. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1778. Kadett vid Haapaniemi 1781-00-00–1787-00-00. Fänrik vid Savolaks lätta infanteriregemente 1783-09-17. Löjtnant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1790-03-25. Dömdes 1804-05-05 av krigshovrätten från tjänsten för det han rymt över till Ryssland och begått egennytta i tjänsten. Död 1845-12-20 i S:t Michel. Gift 1826-05-16 med Catharina Manninen, född 1791 i Sulkava socken, död 1860-06-12, 'med vilken han före äktenskapet hade fem barn, därav tre söner, vilka genom vid vigseln av honom avgiven skriftlig förbindelse förklarades för lagliga, men vilka icke annorlunda blivit legaliserade och icke å riddarhuset i Finland immatrikulerade'. Efter sönerna fortlever en talrik ättegren som bönder i S:t Michels socken.

Barn:

 • Charlotta Leonilda, född 1828-04-27, död ung.
 • Gustava Molvina, född 1829-12-13. Död 1904-09-16. Var till äktenskap förelyst med bondesonen Johan Pulkkinen, men erhöll från honom skillnad 1851. Gift 1851-10-06 med banvakten Matts Wiinikainen, född 1830-01-16.
 • Axel Edvard, född 1832-09-29, död 1832-11-15.
 • Araminta Isolina, född 1834-06-09 död 1910-12-26, i S:t Michels socken. Gift 1:o 1855-07-04 med bondesonen Hans Peter Juvonen, från Sääminge socken, död på 1850-talet. 2:o på 1850-talet i Sääminge socken med torparen Carl Niironen. Död 1870. Gift 3:o 1872-06-16 med bonden Abraham Pulkkinen, från Norola by i S:t Michels socken, död 1899-09-28.

TAB 5A

Magnus Johan (översiktstab. 2? A, son av Magnus Johan, Tab. 3), född 1767-09-09, i Rantasalmi socken i Savolaks län. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1779-08-21. Kadett vid Haapaniemi 1780-00-00–1786-00-00. Sergeant vid Savolaks jägarekår 1784-07-08. Fänrik vid Savolaks jägarekår 1786-04-12. Löjtnant 1789-04-16. Löjtnant vid Österbottens regemente 1789-11-21. RSO 1790-08-21. Stabskapten vid Savolaks infanteriregemente 1794-11-26. Major i armén 1808-07-21 och i regementet 1809-06-29. Överstelöjtnants avsked 1810-10-30. Introducera på riddarhuset i Finland under nr 85 bland adelsmän. Död 1824-04-24 Baijars Han bevistade finska krigen 1788-00-00–1790-00-00 och 1808-00-00–1809-00-00 samt blev särad i slaget vid Ruona. Gift 1812-12-27 Koskipää

Barn:

 • Sofia Christina Lovisa, född 1815-08-15, död 1845-03-23 på Baijars. Gift där 1840-09-20 med kaptenen Claes Otto Segerstråle, av finska adlad ätten nr 156, och av en i Finland adopterad gren av svenska adlad ätten Segerstråle, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1848-09-27 Gammelbacka

TAB 6A

Carl Adolf (översiktstab. 2? A, son av Magnus Johan, Tab. 3), född 1775-08-04, i Sulkava socken. Volontär vid Savolaks infanteriregementet 1784. Kadett vid Haapaniemi 1791-00-00–1794-00-00. Fänrik vid Tavastehus regementets jägarebataljon 1794-06-23. Transportera till Savolaks infanteriregemente 1799-06-03. Sekundlöjtnant vid Savolaks infanteriregemente 1804-12-20. Avsked 1809. Immatrikuterad på riddarhuset i Finland under nr 85 bland adelsmän. Död 1844-03-17 Idenlaks Gift 1817-08-19 Engelsnäs

Barn:

 • Carl Johan Sebastian, född 1820. Överste. Död 1898. Se Tab. 7.
 • Vilhelm Constantin, född 1823-04-04 på Idenlaks, död 1831-10-20 på Engelsnäs.
 • Alexander Gustaf, född 1825. Vice häradshövding. Död 1910. Se Tab. 10.
 • Vilhelmina Angelique Elisabet, född 1827-09-24, död 1890-09-22, i Helsingfors. Gift 1848-08-26 på Idenlaks med sin kusin, kamreraren i senaten för Finland, statsrådet Julius Gustaf Reinhold Telén, född 1812-08-08 i Haukivuori, död 1887-07-13 i Helsingfors.
 • Adolf Reinhold Viktor, född 1832. Generalmajor. Död 1896. Se Tab. 11.
 • Fanny Viktorina, född 1834-04-02, död 1906-03-13. Gift 1856-03-26, med kapellanen i Lappvesi församling Anders Ulrik Wiksten, född 1824-02-22 i Sulkava socken, död 1886-03-03, i Lappvesi socken.

TAB 7A

Carl Johan Sebastian (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1820-08-05, i Sulkava socken. Kadett i Fredrikshamn 1834-01-26. Fänrik vid 5. lätta ridande artilleribatteriet 1841-09-11 med tur från 1841-08-17. Underlöjtnant vid artilleribatteriet 1846-03-11. Löjtnant 1848-02-09. Transportera till Alexandrovska kadettkåren i Brest 1850-07-18. Stabskapten vid Alexandrovska kadettkåren 1851-07-13. Kapten 1853-07-07. RRS:tStO3kl 1857-04-29 och S:tAO3kl 1862-04-29. Transportera till Vilenska distriktsintendenturen såsom bokhållare och placerad med majors grad på armékavalleriet 1863-08-28. Anställd vid greve Araktjejevs militärgymnasium. Placerad på 5. ridande artilleribrigaden med kaptens grad 1867-03-10 och kvarstående vid innehaven befattning. Överstelöjtnant 1867-04-28. Placerad på fältridande artilleriet 1869-03-18. Transporterad till militärundervisningsanstalterna med kvarstående vid nämnda militärgymnasium 1871-11-02. RRS:tStO 2kl 1873-09-11, S:tAO2kl 1876-09-11 och S:tVIO4kl m ros 1878-10-04. Överstes avsked 1882-12-04. Död 1898-09-19 i Nisjnij-Novgorod. Gift 1848-06-18 med Mana Baranovskij-Grzymala, född 1825-10-01, död 1883-12-10 i S:t Petersburg, dotter av överproviantmästaren vid 5. infanterikåren N. N. Baranovskij.

Barn:

 • Maria Teresia Henriette, född 1849-07-24, i Brest-Litovski. Med. kand. vid universitetet i S:t Petersburg 1880. Studerade därefter i Zurich och Paris. Föreståndare för avdelningen för ögonsjukdomar vid S:t Georgs barmhärtighetssystrars hospital i S:t Petersburg 1886. Senare jämväl ögonläkare vid Maria Magdalena och Petro-Paulovska hospitalen i nämnda stad. Röda korsets utmärkelsetecken 2kl 1895-11-23. GM i S:tAO:s band med påskrift: för nit 1916-07-05.
 • Angelique Sofia, född 1851-01-07. Föreståndarinna för fruntimmersgymnasium i Nisjnij-Novgorod. Avsked. Död ogift 1916-12-13 i Moskva.
 • Alexander Sebastian, född 1852. Överste. Död 1902. Se Tab. 8.
 • Viktoria, född 1853-10-29. Död 1919-03-10 i Moskva. Gift 1874-07-00 med professorn i matematik vid universitetet i Moskva Viktor Bobinin, död 1919-11-23 i Moskva.
 • Edvard Stanislaus Johan, född 1855-05-17. Elev vid Paulovska militärläroverket. Fänrik vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1873-08-27. Transportera med underlöjtnants grad till gamla ingermanländska infanteriregementet 1876-09-21. Löjtnant vid gamla ingermanländska infanteriregementet 1877-06-20. Bevistade turkiska fälttåget 1877-00-00–1878-00-00. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet och S:tStO 3kl m sv o. ros. Transportera till livgardets Semenovska regemente med underlöjtnants grad 1879-02-22 och till 2. östra sibiriska skarpskyttebataljonen med löjtnants grad 1885-03-28. Stabskapten 1886-04-05. Avsked 1890-03-05. Kollegiiassessor. Död ogift 1897-06-22 i Nisjnij- Novgorod.
 • Eugenia Maria, född 1863-09-27. Gift 1893 med verkliga statsrådet Alexander Usjakov, död 1912-10-19.

TAB 8A

Alexander Sebastian (son av Carl Johan Sebastian, Tab. 7), född 1852-07-20 i Brest-Litovski. Elev vid Paulovska militärläroverket 1869-08-22. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1871-08-23. Underlöjtnants avsked 1876-08-13. Tjänade därefter i serbisk militärtjänst under kriget mot Turkiet 1876 och erhöll därunder kaptens grad samt Takova Orden och tapperhetsmedaljen. Ingick åter med fänriks grad vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1876-12-16. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1877-04-08. Bevistade turkiska kriget. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-04-23 och 3kl m sv o. ros 1879-01-04 samt S:tStO3kl 1879 m sv o. ros 25/1. Löjtnant 1881-04-24. Stabskapten 1885-11-09. RRS:tStO2kl 1886-09-11. Kapten 1890-09-11. RRS:tAO2kl 1894-09-11. Överste 1897-04-25. RRS:tVIO4kl 1897-10-04. Kommendör för 4. Uleåborgs finska skarpskyttebataljon 1899-04-11. RRS:tVIO3kl 1901-01-14. Ställd på indragningsstat 1902-09-20. Död 1902-10-29 i Borgå och begraven i Pernå socken. Gift 1880-08-28 Tervik Tavastehus, dotter av generallöjtnanten Gustaf Robert Ehrnrooth A, och friherrinnan, (finska grevinnan) Vilhelmina Ottiliana Lovisa De Geer af Tervik.

Barn:

 • Helena Maria Lovisa, född 1881-07-28, på Tervik, död där 1884-07-07.
 • Robert Sebastian, född 1882-11-15 i Helsingfors, död 1900-05-26 i Uleåborg och begraven i Pernå.
 • Märta Fanny, född 1884-03-17, i Helsingfors. Anställd å advokatkontor i Helsingfors Anställd vid Finlands beskickning i Oslo 1919-00-00–1924-05-01. Prokurist vid Frenckellska tryckeriaktiebolag i Helsingfors 1925-05-01. Edsvuren translator.
 • Alice Helena, född 1885-06-04, på Tervik. Utexaminerad från industriskolans i Helsingfors byggnadsavdelning 1906-04-03. Gift 1909-10-09 i Helsingfors med ingenjören Verner August Fredrik Spåre, finska adlad ätten nr 9, född 1883.
 • Jarl Alexander, född 1888-07-26, på Tervik. Tekniker. Anställd vid H. Borgström juniors tobaksfabrik i Helsingfors 1913. FFrMM.
 • Birger Edvard, född 1891. Inspektör. Se Tab. 9
 • Maja, född 1897-09-04, i Helsingfors.
 • Karin Eva Vilhelmina, född 1899-05-26 i Helsingfors. Finländsk stiftsjungfru.

TAB 9A

Birger Edvard (son av Alexander Sebastian, Tab. 8), född 1891-09-04 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1912. Tjänstgörande under Finlands frihetskrig 1918 först vid Borgå skyddskår och sedan vid Helsingfors jägarbrigads 2. regemente. Reservfänrik 1918. FFrK4kl 1918. FFrM1kl 1918. Tjänstgöring sedan vid Björneborgs regemente. Avsked 1920-09-16. Inspektör vid Kotkan Tukinosto O. Y. Gift 1922-09-30 på Halla vid Kotka med Gunnel Isabella Blumenthal, född 1901-04-22, i Jyväskylä, dotter av forstmästaren Artur Rudolf Blumenthal och Elisabet Sofia Soini.

Barn:

 • Gun Elisabet

TAB 10A

Alexander Gustaf (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1825-01-14 i Sulkava socken. Student i Helsingfors 1842-12-15. Auskultant i Viborgs hovrätt 1847-07-03. Extra kanslist i Viborgs hovrätt 1847-12-17. Vice häradshövding 1851-06-21. Död 1910-01-22 i Helsingfors. Ägde Idenlaks i Sulkava socken, som han sålde 1898. Gift 1:o 1859-07-07 i Nyslott med Gustava Ottiliana Thomé, född 1836-01-06 i Jääskis socken, död 1863-02-26 på Idenlaks, dotter av extra ordinarie kommissioslantmätaren Gustaf Henrik Thomé och Ottiliana Winter. Gift 2:o 1875-07-06 i Sulkava socken med Alice Amalia Scheele, född där 1856-09-24 död 1889-01-31 på Idenlaks, dotter av sågverksbokhållaren Gottfrid Scheele och Amelie Björklund.

Barn:

 • 1. Johanna Gustava Lilly, född 1861-05-13 på Idenlaks. Gift 1885-12-27 i Sulkava socken med referendariesekreteraren i senaten för Finland Otto Artur Gabriel Kniper, född 1857-06-06 i Kristina socken, död 1904-11-19 i Helsingfors.
 • 2. Elna Alexandra Amalia, född 1876-08-09 på Idenlaks. Student i Helsingfors 1896-05-19. Gift 1899-11-30 i Helsingfors med sin kusin, ledamoten av Kansallis Osake-Pankkis direktion, vice häradshövdingen Anders Israel Wiksten, född 1863-11-24 i Luumäki socken.
 • 2. Anna Alice Carolina, född 1881-11-03 på Idenlaks. Gift 1904-05-26 i Helsingfors med född där registratorn i Finlands statsråd, verkställande direktören i finska handelsaktiebolag Adrian Alarik Flinckman, född 1868-08-28 i Nurmijärvi socken.

TAB 11A

Adolf Reinhold Viktor (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1832-07-20 i Sulkava socken. Kadett i Fredrikshamn 1846-08-12. Fänrik vid livgardets grenadjärregemente 1852-08-25. Underlöjtnant vid livgardets grenadjärregemente 1854-09-03. Löjtnant 1861-05-05. Stabskapten 1863-09-11. Efter 1863 genomgången kurs vid Nikolajevska generalstabsakademien adjoint hos äldsta adjutanten vid staben i finländska militärdistriktet 1864-09-13. Transporterad till generalstaben med kaptens grad 1865-02-20. Anställd för särskilda uppdrag vid staben i nämnda militärdistrikt 1865-11-12. RRS:tAO3kl 1866-04-08. Överstelöjtnant och äldste adjutant vid nämnda stab 1867-04-28. RRS:tStO2kl 1868-04-12. Anställd för särskilda uppdrag hos kommenderanden av trupperna i finländska militärdistriktet 1868-05-16. Överste 1870-04-29. RRS:tAO2kl 1872-09-11 och S:tVIO4kl 1876-07-17. Kommendör för 130. Chersonska infanteriregementet 1877-10-02. Bevistade turkiska fälttåget 1877-00-00–1878-00-00. Erhöll guldsabel med påskrift: för tapperhet 1879-12-00. Placerad på generalstaben och entledigad från regementschefsbefattningen 1879-12-10. Krigskommissarie i Nylands län 1880-10-13. RRS:tVIO3kl 1881-01-19. Avsked ur militärtjänsten med generalmajors grad 1882-06-12. Död 1896-05-31 i Helsingfors och begraven i Tusby socken. Gift 1867-06-15, i Tusby socken med Olga de la Garde, född 1848-01-22, död 1919-04-13 i Helsingfors och begraven i Tusby socken, dotter av kollegiirådet Alexander Magnus de la Garde och Carolina Fredrika Pfenning.

Barn:

 • Olga Carolina, född 1868-03-02 i Tusby socken. Gift 1892-12-30 i Helsingfors med Intendenten vid nationalmuseum i Finland, fil. doktorn Alfred Leopold Fredrik Hackman, finska adlad ätten nr 247, född 1864-10-14, i Viborg.
 • Maria (Mary), född 1869-02-21 i Helsingfors. Gift där 1892-12-07 med hovrättsrådet i Viborgs hovrätt Artur William Forsman, finska adlad ätten nr 227, född 1863-09-22, i Viborg.
 • Anna, född 1871-11-27 i Helsingfors. Gift 1898-07-23 i Tusby socken med hovstallmästaren och senatorn, vice ordföranden i senatens för Finland ekonomidepartement Sten Carl Tudeer, adlad Tudeer, finska adlad ätten nr 272, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1870 med Rosa Evelina Krogius, född 1850-01-06, död 1897-02-19), född 1840-10-23 i Vanå socken, död 1905-01-05 i Helsingfors.
 • Leo Reinhold, född 1877. Politieborgmästare. Se Tab. 12
 • Adolf Reinhold, född 1885-02-12, i Helsingfors, död där 1885-02-15.
 • Harald, född 1886-04-21 i Helsingfors, död där 1886-04-25.

TAB 12A

Leo Reinhold (son av Adolf Reinhold Viktor, Tab. 11), (gen. på Finl. RH) född 1877-03-10 i Helsingfors. Student där 1894-05-20. Jur. utr. kand. 1901-05-21. Auskultant i Åbo hovrätt 1901-06-03. Ombudsman i finska metallindustriens arbetsgivareförbund samt mekaniska verkstädernas och järnbrukens olycksfallsförsäkringsbolag 1904-08-01–1906-08-01. Jur. utr. lic. 1906-03-12. Tillförordnad protokollssekreterare i senatens för Finland handels- och industriexpedition 1906-08-01. Utnämnd härtill 1906-10-19. Jur. utr. doktor 1906-11-14. Föreståndare för kommunala centralbyrån i Finland 1912-10-01–1917-09-08. Avsked från protokollssekreterarebefattningen i senaten 1913-05-13. Senator och ledamot av senatens ekonomidepartement samt chef för handels- och industriexpeditionen vid kommunala centralbyrån 1917-03-26. Avsked från dessa befattningar 1917-11-27. Vice ordförande i styrelsen för Finlands stadsförbund 1917-10-00. och ordförande i styrelsen för Finlands stadsförbund 1918-06-00–1920-09-00. Verkställande direktör i finska sågverksägareföreningen och ombudsman i finska sågindustriens arbetsgivareförbund samt i finska sågverksägares försäljningsförening 1918-01-01 1918-09-01. Legationsråd ad interim och handelsfullmäktig vid Finlands legation i Berlin 1918-05-15–1918-09-01. Generaldirektör för finska pappersindustriens centralkontor 1918-09-01 och tillika generaldirektör för finska träförädlingsindustriernas centralförbund 1919-01-01–1921-05-01. Minister i Finlands statsråd och biträdande chef för utrikes ministeriet 1919-03-11. KFinlVRO1kl 1919-05-16. Avsked 1919-06-19. Handels- och industriminister i Finlands statsråd 1920-03-15. Avsked 1920-08-12. Ledamot av direktionen för Helsingfors aktiebank 1921-05-01–1925-12-31. Vice kansler i ordenskapitlet för Finlands Vita Ros 1921. KVO1kl 1923-01-05. KmstkNO 1925-08-21. Ordförande hos stadsfullmäktige i Helsingfors 1923-00-00–1925-00-00. Politieborgmästare i Helsingfors 1925-12-16. Gift 1904-11-07 i Helsingfors med Kerstin Selma Ida Sofia Niklander, född 1886-06-07 i Viborg, dotter av trafikdirektörsassistenten vid statsjärnvägarna i Finland Johan Gustaf Niklander och Selma Vilhelmina Molander (gen. på Finl. RH).

Barn:

 • Maria, född 1905-09-22, död 1905-10-05 i Helsingfors.
 • Kerstin Ulrika (Ulla), född 1906-11-10 i Helsingfors.
 • Nils Gustaf Reinhold
 • Olga Anita

TAB 13A

Erik Robert (son av Adolf Reinhold Viktor, Tab. 11), född 1890-07-18 i Tusby socken. Student i Helsingfors 1908-09-18. Fil. kand. 1917-05-15. Biträdande driftsingenjör vid Helsingfors stads gasverk 1917-00-00–1918-10-01. Disponent för aktiebolag Källströms tekniska fabrik i Åbo 1919-11-01–1922-00-00. Kemist hos aktiebolag P. Sinebrychoff i Helsingfors 1925. Gift 1:o 1915-10-20 i Helsingfors med Ell'-Ann' Margit von Willebrand, från vilken han 1919-06-00 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1919-09-30 i Helsingfors med vice häradshövdingen Rolf Björn Vilhelm von Hausen, född 1888-12-04 i Helsingfors), född 1896-07-06 i Åbo, dotter av tullförvaltaren August von Willebrand, och Ina Amanda Wilenius. Gift 2:o 1921-06-05 i Viborg med skådespelerskan Edda Adelaide Mielck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1916 med kaptenen Georg von Bidder, stupade 1918-12-31 vid Hintzenberg vid Riga), född 1893-03-22 i Viborg, dotter av konsuln Teodor Mielck och Irene Angelika Fabritius.

Barn:

 • 1. Björn-Erik Reinhold

TAB 14A

Gabriel Johan, (son av Gustaf Henrik, Tab. 2), född 1741-01-26. Student i Åbo 1755-07-15. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1759-01-01. Furir vid livgardet 1759-06-30. Fänrik vid Björneborgs regemente 1761-11-24. Sekundadjutant vid Savolaks infanteriregemente 1767-09-01. Löjtnant vid Savolaks infanteriregemente 1771-06-05. Stabskapten 1778-01-21. Död 1783-06-27. Gift 1773-10-21, i Jokkas prästgård med Anna Juliana Poppius, född 1754-12-28, död 1811-09-03 Paukkula

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1774-08-09 i Rantasalmi socken, död 1775-06-07.
 • Catharina Gustava, född 1776-06-07, död 1808-12-12 Frugård Gift 1795-05-19 Södervik
 • Anna Juliana, född 1778-06-24, död 1808-11-06 i Rantasalmi socken. Gift 1807-05-14 med majoren Germund Fredrik Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1767, död 1816.
 • Maria Sofia, född 1781-10-16, död 1808-05-25 i Rantasalmi socken. Gift 1805 Södervik
1123.jpg

Adliga ätten Ehrnrooth nr 1123 A

Uppflyttad i forna riddarklassen 1801.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 73 bland adelsmän, och har icke efter 1809 varit representerad i Sverige.

Ehrnrooth A1123A00.jpg

TAB 1

Carl Gustaf Ehrnrooth, (son av Gustaf Henrik Ehrnrooth, se adliga ätten Ehrnrooth, B, Tab. 2), född 1744-10-07 i Puumala socken i Savolaks. Student i Åbo 1758. Volontär vid karelska dragonregementet 1761. Korpral vid karelska dragonregementet 1762-03-17. Livdrabant 1765-09-30. Genom byte kornett vid Nylands och Tavastehus dragonregemente 1769-08-09. Stabslöjtnant vid Nylands dragonregemente 1771-11-27. RSO 1772-09-22. Löjtnant 1773-03-31. Kapten vid karelska dragonregementet 1775-12-13. Major karelska dragonregementet 1780-12-21. Överstelöjtnant 1781-12-12. Överste i armén 1789-05-21. Överste för Österbottens regemente 1789-10-11. RmstkSO 1790-08-21. Överste för Tavastehus regemente 1790-12-02. Generaladjutant 1794-08-30. Avsked från regementet 1794-08-30. Generalmajor 1797-11-01. KSO 1801-11-23 och uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1123 A. Död 1817-06-02 Sesta Han bevistade 1788-00-00–1790-00-00 års finska krig och tog därunder vid Parkumäki tre kanoner samt fiendens läger och tross och tillfångatog 17 officerare och 500 man. Gift 1775-04-20 med Hedvig Sofia Munck af Fulkila, född 1751-12-12, död 1839-03-30, dotter av överstelöjtnanten Anders Erik Munck af Fulkila, och Hedvig Juliana Wright.

Barn:

 • Erik Magnus, född 1776. Överstelöjtnant. Död 1845. se Tab. 2.
 • Gustaf Adolf, född 1779. Generalmajor. Död 1848. Se Tab. 3

TAB 2

Erik Magnus, (son av Carl Gustaf Ehrnrooth, Tab. 1), född 1776-07-23, i Rantasalmi socken. Volontär vid karelska dragonregementet 1779-06-23. Kornett på extra stat vid karelska dragonregementet 1781-04-04. Student i Uppsala 1791-09-26 och i Åbo 1791-00-00–1792-00-00. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1792-08-10. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-10-05. Fänrik vid Tavastehus regementets jägarebataljon 1799. Löjtnant vid Savolaks fotjägareregemente 1800-09-08. Kapten i armén 1802-07-09. Kapten vid Tavastehus regementets jägarebataljon 1804-12-26. Major i armén 1809-06-21. GMtf 1809. Överstelöjtnants avsked 1810-05-03. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 73 bland adelsmän. Död 1845-07-01 vid Porla hälsobrunn Örebro län. Gift 1806-08-05 Sarvlaks

Barn:

 • Sofia Elisabet Christina, född 1810-07-01 i Sibbo socken, död 1835-05-15 i Stockholm. Gift 1834-07-15 på Lakspojo gård i Lojo socken, Finland med kammarherren, greve Axel Mauritz Piper, i hans 1:a gifte, född 1810, död 1866.
 • En dödfödd son 1783-09-04 Bajars [Ckb.].

TAB 3

Gustaf Adolf (son av Carl Gustaf, Tab. 1), född 1779-05-03 i Lieslaks i Rantasalmi socken. Kornett vid livdragonregementet 1788-09-09. Fänrik vid Åbo läns lätta infanteriregemente 1789. Student i Uppsala 1791-09-26 och i Åbo 1791-00-00–1792-00-00. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1797-03-17. Kornett vid livhusarregementet 1797-09-24. Löjtnant vid livhusarregementet 1800-09-10. Sekundmajor vid Savolaks lätta infanteriregemente 1803-03-09. RSO 1808-04-28 och mstk 1808-10-24. Överstelöjtnant 1809-06-29. Transportera till Smålands dragonregemente 1810-05-08. Överstes avsked 1810-08-07. Gick i finsk tjänst. Överste och chef för 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Generalmajor 1819-09-11. Divisionschef för finska militären 1821-06-28. Tillförordnad ordförande i överkrigsdomstolen för finska militären 1821. RRS:tV1O3kl 1825-03-29. Avsked 1826-03-30. Död 1848-04-25 i Lovisa. Gift 1814-09-13 Gammelgård Död 1873-06-11 i Helsingfors, dotter av översten Gustaf Bogislaus von Plåten, nr 1922, och Margareta Elisabet Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Sofia Margareta Elisabet, född 1815-08-26 i Lovisa, död ogift 1900-07-22 Sesta
 • Carl Gustaf, född 1817-06-22, och död 1818-09-04, i Lovisa.
 • Matilda Johanna, född 1818-08-24, och död 1821-05-10 i Lovisa.
 • Magnus Fridolf Ernst, född 1820-01-10. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1839-10-06. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1841-02-16. Löjtnant 1842-01-08. Tjänstgjorde vid generalstaben och överfördes dit 1845-02-07. Stabskapten vid generalstaben 1845-04-27. Äldste adjutant för generalstabsärenden vid 2. infanterikårens stab 1845-09-10. Biträdande äldste adjutant vid generalkvartermästarestyrelsen för aktiva armén 1849-03-09. Bevistade ungerska fälttåget 1849. Kapten vid generalstaben 1849-07-09. RRS:tVIO4kl med ros 1849-08-20 och S:tAO2kl 1849-11-15 samt medaljen för nämnda fälttåg. RÖLeopO 1849. I särskilt uppdrag hos chefen för aktiva arméns övre stab och generalkvartermästaren för armén 1850-07-15. RRS:tAO2kl med kejs. kr. 1851-11-05. Äldste adjutant för generalstabsärenden vid aktiva arméns stab 1852-10-14. Överstelöjtnant 1853-05-01. Bevistade kriget mot Turkiet 1853 och 1854. Erhöll guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet 1854-11-22. Transportera till Schlüsselburgska jägareregementet 1855-05-18. Tillförordnad chef för Kostromska jägareregementet 1855-09-11. Överste 1856-08-30 och därjämte chef för Kostromska jägareregementet. RRS:tStO2kl med kejs. kr. 1858-08-06. Död ogift 1860-02-01 i Warschau.
 • Gustaf Robert, född 1821. Generallöjtnant. Död 1911. Se Tab. 4.
 • Johanna Vilhelmina, född 1823-05-25 i Helsingfors, död 1829-09-10, på Sesta [Ckb.].
 • Henriette Rosina Gustava, född 1824-07-30, död 1855-01-10 i Lovisa. Gift 1843-06-24, på Sesta med bankdirektören, häradshövdingen Axel Fredrik Boije af Gennäs, född 1805, död 1876.
 • Lovisa Adelaide, född 1826-01-17 på Sesta. Skriftställarinna. Hedersledamot av Universella Fruntimmersföreningen i Paris 1890-01-25. Död ogift 1905-01-13 i Helsingfors och begraven i Nastola socken.
 • Otto Fritiof, född 1827-02-00, död 1829-10-17 på Sesta.
 • Alexander, född 1829. död späd.
 • Alexander Reinhold, född 1830-02-01, död 1831-03-14 på Sesta.
 • Carl Albert, född 1831. Protokollssekreterare. Död 1873. Se Tab. 9.
 • Johan Casimir, född 1833-11-26. Kadett i Fredrikshamn 1845-07-18. Kornett vid livgardets ulanregemente 1850-08-20. Löjtnant livgardets ulanregemente 1851-12-18. Studerade vid krigsakademien. Stabsryttmästare 1855-05-21. Äldste adjutant för generalstabsärenden vid staben för livgardets reservinfanterikår 1856-03-07. Transportera med majors grad till furst Vorontsovs infanteriregemente, sedermera benämnt kurinska infanteriregementet 1856-07-25. Deltog i fälttåget mot kaukasiska bergsborna 1857. RRS:tAO3kl med svensk 1858-02-16 och RS:tStO2kl med svensk 1859-03-15. Erhöll guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet 1859-03-31. Överstelöjtnant 1859-09-11 med transportera till generalstaben. RRS:tVIO4kl med svensk o. ros 1859. Chef för 9. infanteridivisionens stab 1860-07-09 och för 15. infanteridivisionens stab 1860-11-15. RRS:tAO2kl med kejs. kr. o. svensk 1861-07-00. Överste 1862-09-07. Chef för 6. infanteridivisionens stab 1863-02-15. Kommendör för 27. Vitebska infanteriregementet 1863-05-23. RRS:tV1O3kl med svensk. Transportera till generalstaben 1866-03-17. Sekreterare vid huvudstabens militärvetenskapliga kommitté 1867-05-10. Generalmajor på arméinfanteriet med fortfarande anställning vid huvudstaben 1868-09-11. Adjoint hos chefen för 17. infanteridivisionen 1868-10-03 och hos chefen för 6. infanteridivisionen 1870-11-07. Kommendör för 1. brigaden av sistnämnda division 1873-09-11. RRS:tStO1kl 1874-09-11. Kommendör för 1. brigaden av 13. infanteridivisionen 1876-12-08. Tillförordnand chef för 11. infanteridivisionen med placering på generalstaben 1876-12-15. Bevistade fälttåget i Turkiet 1877-00-00–1878-00-00. Generallöjtnant och stadfäst i innehavande befattning 1878-11-03. RRS:tAO1kl med svensk. Avsked 1880-03-23. Ingick 1880 i bulgarisk krigstjänst såsom krigsminister i detta land. RRS:tVIO2kl 1881-01-18. Avgick 1881 från bulgarisk tjänst samt återinträdde i rysk med placering vid generalstaben 1881-07-27. RRumSO mstk. RHessPhO mstk. Adjoint hos ministerstatssekreteraren för Finland 1882-01-31. RPolskaVÖO 1883-04-14. RBulgS:tAO1kl 1883-07-00. RRS:tAlexNewO 1887-04-17. Ministerstatssekreterare för Finland 1888-11-09. RRS:tAlexNewO i brilj. 1890-01-13. Avsked från ministerstatssekreterarämbetet 1891-04-05 och ur krigstjänsten 1891-04-11. Död ogift 1913-02-05 i Helsingfors och begraven i Nastola. Han försålde sin egendom Sesta till sin brorson, vice häradshövdingen G. C. Ehrnrooth.
 • Ida Johanna, född 1835-10-12, död 1836-05-26 på Sesta.
 • Emilie Charlotta, född 1838-02-11, död ogift 1863-10-21 på Sesta.

TAB 4

Gustaf Robert, (son av Gustaf Adolf, Tab. 3), född 1821-01-31 i Lovisa. Student i Helsingfors 1837-06-21. Underofficer på extra stat vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1838-02-10 och på ordinarie stat 1838-11-24. Porte-épéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1839-01-29. Fänrik 1839-12-13. Underlöjtnant 1841-05-12. Löjtnant 1842 "12/6. RRS:tAO3kl 1846-01-13 och S:tWIO4kl 1848-08-14. Stabskapten 1849-06-16. Kapten 1851-12-18. RRS:tAO2kl 1852-12-18. Överstelöjtnant 1854-07-07. Transportera till 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljonen 1854-07-15. Kommendör för 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljonen 1854-12-15. Överste 1859-05-01. Kommendör för livgardets finska skarpskyttebataljon 1861-05-05. RRS:tAO2kl med kejs. kr. 1861-09-11, och S:tVIO3kl 1863-09-11. Flygeladjutant hos kejsaren med kvarstående i innehavande befattning 1863-09-18. Generalmajor vid kejserliga sviten 1864-09-11. RRS:tStO1kl 1866-09-11. Adjoint hos inspektören för skarpskyttebataljonerna i Ryssland 18663/12. RRS:tAO1kl 1869-05-02. Anställd i särskilt uppdrag hos inspektören för skarpskyttebataljonerna 1871-03-27. RRS:tAO1kl med kejs. kr. 1871-04-09 och S:tVIO2kl mstk 1874-09-11. Avförd från innehavande befattning med kvarstående vid kejserliga sviten 1876-10-20. Generallöjtnant vid gardesinfanteriet 1878-01-13. Transportera till gardesinfanteriets depå 1885-09-13. Död 1911-10-25 i Helsingfors och begraven i Pemå socken. Gift 1853-09-12 på Tervik i nämnda socken med friherrinnan (finska grevinnan) Vilhelmina Ottiliana De Geer af Tervik, född 1834-09-13 i Lovisa, död 1916-06-29, på Tervik och begraven i Pemå, dotter av gardeskaptenen, friherre (finska greven) Robert Fredrik De Geer af Tervik, och Lovisa Fredrika Fock. B.

Barn:

 • Robert Gustaf, född 1854-07-17 på Porloms gård i Lappträsks socken. Kadett i Fredrikshamn 1872-07-06. Avgången 1874-02-20. Frivillig underofficer vid 21. muromska, storfursten Vjatjeslav Konstantinovitj' infanteriregemente 1874. Elev vid infanterijunkarskolan i Warschau 1874. Porte-épéejunkare 1877. Fänrik vid regementet 1877-09-08. Död ogift 1877-11-29 i Plock i Polen och begraven i Pernå socken.
 • Fanny Lovisa, född 1857-04-21 i Tavastehus, död 1906-10-12 i Helsingfors. Gift 1879-04-21, i Helsingfors med gardeslöjtnanten, affärsmannen Carl Teodor von Frenckell, finska adlad ätten nr 243, född 1855-02-16 i Tammerfors, död 1902-06-09 i Wiesbaden och begraven i Helsingfors.
 • Helena Sofia, född 1858-12-26 i Tavastehus. Gift 1880-08-28 på Tervik med sin faders sysslings son, översten Alexander Sebastian Ehrnrooth B, född 1852, död 1902.
 • Anna Vilhelmina, född 1860-09-05, död 1861-09-02 på Tervik.
 • Anna Eleonora, född 1862-07-11 på Tervik. Gift 1:o 1883-05-23 i Helsingfors med överstelöjtnanten Alexander Vilhelm von Knorring, från vilken hon 1896 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1898-09-20 i Stockholm med friherrinnan Josefina Maria Thérése Klinckowström, född där 1876-05-15, dotter av kammarherren, friherre Vilhelm Leonard Agaton Klinckowström, och Matilda Josefina Esping), född 1853. 2:o 1896-06-12 i Helsingfors med extra ordinarie professorn vid Helsingfors universitet, överläkaren vid med. avd. vid Maria sjukhus i Helsingfors, med. och kir. doktorn Jarl Alarik Hagelstam, född 1860-03-28 Västerkulla
 • Alina Rosina, född 1865-01-02 i Helsingfors. Gift 1:o där 1889-05-14 med affärsmannen Artur Hjalmar Borgström, från vilken hon 1915 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1859-09-14 i Helsingfors. Gift 2:o 1919-10-18 i Paris med artisten Johan Fahle Henrik Basilier, född 1880-06-04 i Vasa.
 • Alexander Casimir, född 1869. Godsägare. Se Tab. 8
 • Mary Dagmar, född 1876-11-08 i Helsingfors, död där 1885-01-27 och begraven i Pernå socken.

TAB 5

Carl Vilhelm (son av Gustaf Robert, Tab. 4), född 1856-02-01 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1871-07-05. Avgången 1877-06-16. Genomgick kurs vid Mustiala lantbruksinstitut 1877-00-00–1879-00-00. Suppleant i direktionen för Finlands hypoteksförening 1899 och ledamot av direktionen 1904-00-00–1919-00-00. Var först ägare av Labby i Pemå socken och därefter av Backas i Helsinge socken, vilken Backas han sålde 1916. Gift 1:o 1886-10-27 i Tammerfors med Aina Procopé, från vilken han 1901 blev skild, född 1865-03-28 i Tammerfors, dotter av borgmästaren i Tammerfors, lagmannen Fredrik Vilhelm Procopé och Elfrida Augusta Axelina Federiey. Gift 2:o 1903-10-24 med Olga Edith Kuhlefelt, född 1872-07-23 Siversberg

Barn:

 • 1. Katri Vilhelmina, född 1887-11-05 i Helsingfors, död 1910-12-03 i Tammerfors och begraven i Helsinge socken. Gift 1909-08-01 på Backas med ingenjören Jarl Sigurd Taucher, född 1885-02-15 i Vasa.
 • 1. Håkan Robert Fredrik, född 1889. Ingenjör. Se Tab. 6.
 • 1. Stål Alexander, född 1900-06-19, på Backas. Genomgick högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors handelsinstitut. Anställd hos maskin- och brobyggnadsaktiebolag i Helsingfors 1920-06-15. Speditör. Gift 1924-09-06 i Helsingfors med Märta Lydia Lagus, född 1904-08-04 i Kolari socken, dotter av telegraftjänstemannen och kollegiiassessorn Edvard Gabriel Lagus och Eudoxia Kulkova.
 • 2. Carl August, född 1904-07-14, på Backas. Reservfänrik 1925-09-12. Kadett.

TAB 6

Håkan Robert Fredrik (son av Carl Vilhelm, Tab. 5), född 1889-12-25 Backas Student i Helsingfors 1907-05-14. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors 1907-09-01. Utexaminerad därifrån såsom diplom., maskin- och textilingenjör 1912-03-27. Anställd hos The British Northrop Loom Co i Blackburn i England 1913-09-01, hos Forssa aktiebolag i Finland 1916-10-01 och hos Tampereen Puuvillateollisuus O. Y. i Tammerfors 1916-12-00. Teknisk ledare vid Tampereen Puuvillateollisuus O. Y. fabriker 1921-09-01. Gift 1918-11-08 i Tammerfors med Mary Sylvia Sommers, född 1897-03-04 i Tammerfors, dotter av ingenjören Teodor Vilhelm Sommers och Sylvia Vera Geitel.

Barn:

 • Carl Gustaf Teodor
 • Magnus Gustaf

TAB 7

Sture Carl (son av Carl Vilhelm, Tab. 5), född 1894-11-24 på Backas. Genomgick lantbruksskola i Sverige. Slöt sig under Finlands frihetskrig till Svidjakåren 1918-01-30. Reservfänrik vid 2. fältartilleriregementet 1918-08-08. Efter avlagd officersexamen fänrik vid 2. fältartilleriregementet 1920-02-25 med tur från 1919-12-06. Löjtnant 1921-12-06. Kapten 1925-03-16. Gift 1922-01-25 i Viborg med Alice (Lally) Marie Perret, född där 1900-11-15, dotter av järnvägsläkaren Eugen Emile Perret och Märta Söderling.

Barn:

 • Gay Sturesson
 • Else-May

TAB 8

Alexander Casimir (Sascha) (son av Gustaf Robert, Tab. 4), född 1869-10-03 i Helsingfors. Ägnade sig, efter genomgången kurs vid Mustiala lantbruksinstitut, åt jordbruk. Har ägt fädernegodset Gammelgård i Lampis socken. Äger sedan 1917 dels enligt testamente, dels, genom köp av samarva Terviks allodialsäteri samt Baggnäs gärd, båda i Pernå socken. Gift 1:o 1893-01-11 i Helsingfors med Ellen Etholén, född 1874-05-23 på Terra Nova i Lampis socken, död 1920-04-01 i Helsingfors och begraven i Pernå socken, dotter av stabskaptenen och godsägaren Georg Nikolai Etholén, finska adlad ätten nr 226, och Sofia Ottiliana Roos. Gift 2:o 1922-05-22 i Helsingfors med Kajsa-Lisa Carlson, född 1900-05-22 i nämnda stad, dotter av vice häradshövdingen Ernst Fredrik Carlson och Katarina Kercoff.

Barn:

 • 1. Gösta Georg Robert, född 1894-11-22 i Helsingfors. Student där 1914-05-13. Fil. kand. 1920-05-05. Agron. examen 1920-12-22. Fil, mag. 1923-05-31. Fil. lic. 1923-12-21. Fil. doktor 1924-11-20. Äger Gammelgård.
 • 2. Louis Ernst Osvald
 • 2. Mimmi Mary Lise Caterine

TAB 9

Carl Albert, (son av Gustaf Adolf, Tab. 3), född 1831-11-24 Sesta Student i Helsingfors 1847-06-05. Auskultant i Åbo hovrätt 1851-12-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1852-06-19. Vice häradshövding 1854-12-20. Registrator vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1857-10-31. Biträdande expeditionssekreterare vid kejsarens kansli och statssekretariat 1860-06-19. Tillförordnad protokollssekreterare i senatens för Finland jordbruksexpedition 1861-11-29. Protokollssekreterare vid jordbruksexpedition 1862-04-30. RRS:tAO3kl 1867-04-28. Protokollssekreterare i senatens finansexpedition 1870-02-08. RRS:tStO2kl 1872-04-28. Biträdande kamrerare i senatens finansexpedition hos senaten 1872-12-26. Död 1873-07-09 i Helsingfors. Gift 1862-05-22 Häkansböle

Barn:

 • Carl Gustaf Robert, född 1863-02-23 i Helsingtors. Lantbrukare. Död 1890-10-11 på sin egendom Laitiala i Hollola socken. Gift 1886-07-28 Ersta
 • Maria Lovisa, född 1864-08-27 i Helsingtors. Gift 1889-09-07 Marielors
 • Georg Casimir, född 1866. Vice häradshövding. Se Tab. 10.
 • Axel Reinhold, född 1867. Bankdirektör. Se Tab. 12
 • Aina Johanna, född 1869-07-17 på Sesta. Sångerska. Gift 1896-12-05 på Mariefors med vice häradshövdingen och bankdirektören, friherre (finska greven) Carl Erik Johan Mannerheim, född 1865, död 1915.
 • Ernst Hjalmar, född 1871. Extra ordinarie professor. Se Tab. 16
 • Naëma Vilhelmina, född 1873-02-09 i Helsingtors. Gift 1893-10-01 på Mariefors med sin broders svåger, järnvägsläkaren, med. lic. Rurik Valter Rosenius, född 1865-06-28 i Viborg.

TAB 10

Georg Casimir (son av Carl Albert, Tab. 9), född 1866-04-04 i Helsingfors. Student Helsingfors 1886-05-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1889-06-03. Vice häradshövding 1892-05-31. Verkställande direktör i finska brandstodsbolaget för landet 1896-06-16–1921-07-01. Ordförande i förvaltningsrådet för lantmannabanken aktiebolag 1914. Ledamot av förvaltningsrådet för Unionbanken 1920. Köpte 1902 fädernegodset Sesta i Nastola socken och senare Porlom i Lappträsks socken. Gift 1897-09-01 i Helsingfors med Anna Gabriella (Ella) af Nyborg, född där 1874-01-23, dotter av vice ordföranden i senatens för Finland justitiedepartement, senatorn Carl August Nybergh, adlad af Nyborg, finska adlad ätten nr 269, och Johanna Amalia Paqvalin.

Barn:

 • Carl Johan Casimir, född 1898. Vice häradshövding. Se Tab. 11.
 • Georg Magnus Gabriel, född 1901-03-06 i Helsingtors. Student där 1920-05-27. Fil. kand. 1925-12-10.
 • Göran Robert, född 1905-04-01 i Helsingfors. Student där 1923-09-14.
 • Johanna Lovisa Gabriella

TAB 12

Axel Reinhold (son av Carl Albert, Tab. 9), född 1867-10-25 i Helsingfors. Student där 1887-05-25. Kontorschef i aktiebolag Helsingfors folkbank 1892. Direktör i privatbanken i Helsingfors, aktiebolag 1896-08-05. Verkställande direktör vid privatbanken i Helsingfors 1904. FFrK2kl 1918 för visad fosterlandskärlek genom insamlande av penningbidrag för skyddskårers bildande under röda upproret. Ordförande i direktionen för aktiebolag Kemi 1921-01-01. Avgick från privatbanken 1922-01-31. Ordförande i Emissionsbolagets i Helsingfors direktion 1922-02-01–1922-02-23. Verkställande direktör i Aktiebanken för utrikeshandel 1922-02-21–1923-06-30. Verkställande direktör i firman Fedi Procopé & C:o 1924-02-01 och tillika i aktiebolag Kannuskoski 1924-03-01. Äger Brobacka frälsehemman i Esbo socken. Gift 1891-06-07 på Kaivola med Etta Lovisa Olga Rosenius, född 1868-06-16, dotter av kommerserådet Carl Johan Rosenius och Henrietta Aurora Fagerström.

Barn:

 • Carl Axel, född 1892-03-28 Mariefors Student i Helsingfors 1911-09-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1916-12-00. Deltog i finska frihetskriget 1918. Död ogift 1919-04-13 i Helsingfors.
 • Jarl Erik, född 1895. Banktjänsteman. Se Tab. 14
 • Etta Margareta, född 1897-04-25 i Helsingfors. Gift 1920-08-05 i Esbo socken med banktjänstemannen Per Salomon Jansson, född 1895-08-13 i Helsingfors.
 • Claes Henrik, född 1899. Trävaruagent. Se Tab. 15
 • Marianne Lucia, född 1903-08-15 i Helsingfors.
 • Nils Olof, född 1907-03-31 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1925-05-29.

TAB 13

Bror Gunnar (son av Axel Reinhold, Tab. 12), född 1893-09-02, Marietore Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Äger sedan 1916 Gumböle gård i Esbo socken. Gift 1918-09-28 i Helsingfors med Margareta (Maggie) Johanna Brusiin, född 1900-04-15 i Vana socken, dotter av agronomen Hugo Brusiin och Ester Lupander.

Barn:

 • Carl Axel
 • Ester Maria Elisabet
 • Hugo Johan

TAB 14

Jarl Erik (son av Axel Reinhold, Tab. 12), född 1895-07-14 i Tusby socken. Student i Helsingfors 1915-09-25. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrMM. Reservkornett 1919 -07-00. Anställd vid Aktiebanken för utrikeshandel i Helsingfors 1920-05-01–1923-06-30 och vid aktiebolag S. Nikolajeff 1923-09-01–1924-10-01. I Helsingfors aktiebanks tjänst 1925-06-01. Biträdande föreståndare för dess kontor i Gamlakarleby 1926-05-15. Gift 1919-05-03 i Helsingfors med Marie-Louise Hinnerichsen, född 1900-11-26 i Helsingfors, dotter av direktören Hugo Hinnerichsen och Malin Avellan.

Barn:

 • Christine-Louise
 • Gustaf Erik
 • Göran Erik

TAB 15

Claes Henrik (son av Axel Reinhold, Tab. 12), född 1899-07-11 i Tusby socken. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Student i Helsingfors 1918-05-18. Reservfänrik 1919-08-05. FFrM2kl. Studier i Schweiz och Paris 1919-00-00–1921-00-00. Anställd hos trävaruabolaget Kemi 1922-05-00–1923-10-00. och hos firman Price & Pierce i London 1923-11-00. Trävaruagent hos firman Winter & C:o i London sedan 1924-11-01. Gift 1924-11-22 i Uleåborg med Märta Åström, född 1903-03-08 i Uleåborg, dotter av kommerserådet Hemming Emanuel Åström och Hilda Harriet Smith.

Barn:

 • Gunvor

TAB 16

Ernst Hjalmar (översiktstab. 4 A, son av Carl Albert, Tab. 9), född 1871-07-10 Sesta Student i Helsingfors 1890-05-25. Med. kand. 1894-05-28. Med. lic. 1899-05-03. Med. och kir. doktor 1901. Assistent vid universitetets i Helsingfors patologisk-anatomiska inrättning 1902-03-01. Docent i patologisk anatomi vid Helsingfors universitet 1903-07-11. Extra ordinarie professor i rättsmedicin vid Helsingfors universitet 1904-12-21. Tillika tillförordnad läkare vid Helsingfors stads sinnessjukhus 1905 och överläkare vid Stengärds sjukhus invid Helsingfors 1905. RKHt 1915. FFrK4kL. Äger Tyris, Siggas och Jofs frälsehemman i Kyrkslätts socken. Gift 1:o 1896-08-15 på Kymmene bruk i Valkeala socken med Karin Selin, född 1876-08-06 i Viborgs socken, dotter av fabriksdisponenten, civilingenjören Knut Voldemar Selin och Alma Lovisa Alexandra Frey. (Skilda 1927). 1927-11-03.

Barn:

 • Lars Carl Albert, född 1897-06-03 på Kymmene bruk. Student i Helsingfors 1915-05-15. Deltog i finska frihetskriget 1918 i egenskap av plutonchef vid den sk Pellingekåren. Reservfänrik 1918-05-28. Fänrik vid jägarartilleriet 1918-12-24. FFrM2 o. 1kl. Transportera såsom kornett till Nylands dragonregemente 1919-05-20. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1920-12-06. RFinlVRO2kl 1926-01-01. Se Tab. 16 A
 • Ernst Gustaf Valdemar, född 1898-12-07 i Helsingfors. Deltog i finska frihetskriget 1918. Elev vid Finlands kadettkår 1919. FFrM2kl. Kornett vid Nylands dragonregemente 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1920-12-06. Transportera till staben för finska kavalleribrigaden 1921-01-01–1922-04-06 och ånyo 1924-10-16–1926-01-23. Ryttmästare 1924-12-06.
 • Karin Louise, född 1901-02-11, i Helsingfors, död där 1910-08-17.
 • Irmelin, född 1902-10-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1921-05-31.
 • Adolf Erik, född 1905-02-09 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1922-05-31. Genomgick Finlands kadettskola. Kornett vid Nylands dragonregemente 1924-10-16.

TAB 16 A

Lars Carl Albert, (son av Ernst Hjalar tab. 16) född 1897-06-03 på Kymmene bruk. Student i Helsingfors 1915-05-15. Deltog i finska frihetskriget 1918 i egenskap av plutonchef vid den sk Pellingekåren. Reservfänrik 1918-05-28. Fänrik vid jägarartilleriet 1918-12-24. FFrM2 o. 1kl. Transportera såsom kornett till Nylands dragonregemente 1919-05-20. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1920-12-06. RFinlVRO2kl 1926-01-01. Överstelöjt. ia. Generalstabsofficer. Nämndeman. Ledamot av riddarhusdir. och styrelsen för Finlands adels förbund. Ordf. i Kyrkslätts allm. jaktvårdsfören. och i släktföreningen Ehrnroth. Militärattaché vid Finlands beskickning i Stockholm. Gift 1928-12-29 med Brita Margareta (Bie) Tallberg, född 1909-02-15.

Barn:

 • Jan Larsson
 • Christina Larsdotter
 • Margareta Larsdotter
 • Georg Larsson
 • Lars Larsson

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.