:

Hastfer nr 240

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Hastfer nr 1845)

Adliga och friherrliga ätterna Hastfer nr 1845 och 240 †

Natural. 1731-06-01, friherrl. s. d., men friherrebrevet ej utfärdat förrän 1755-03-12. Introd. bland adelsmän 1731 och bland friherrar 1756.


Ätten, som anses tillhöra den gamla westfaliska adeln, härstammar från övre Weser. Dess namn skrives i äldre handlingar Havesforde, Haswerde etc. Redan under den s. k. herrmästerliga tiden överflyttade medlemmar av ätten till Estland. År 1265 förekommer Bertold Haswerde som vittne i Wierland. Florekin von Haversforthe var 1325 dansk vasall i Estland och 1336-03-10 köpte Heinrich von Havesvorde och hans fru godset Langhedes av Odvard Lode. Riddaren Woldemar de Havesforde nämnes 1388 och Birgitta Hastfer va 1431 abedissa i Mariendals kloster. Vid mitten av 1400-talet var släkten utbredd i Harrien och Wierland samt delade sig i husen Kandel och Sommerhusen samt Köndes-Kattentack. Från huset Kandel härstammade grevliga ätten Hastfer, medan nedanstående ätt utgör en gren av huset Köndes-Kattentack. Sambandet mellan ätterna är visserligen icke fullt klarlagt, men då en urkund av 1453 såsom söner till Heinrich (I) Hastfer (Hastever), stamfader för husen Kandel och Sommerhusen, nämner Heinrich (II), Hans, Nikolaus och Wolmar samt en femte, vars namn är överhoppat i urkunden, och en senare urkund av 1516 kallar Heinrichs (II) son Hans kusin (Vetter) till Odert Hastfer, som bevisligen var son till Jurgen Hastfer, den första säkert kände stamfadern för nedanstående ätt, så torde med största sannolikhet den icke namngivne sonen till Heinrich I Hastfer vara identisk med nämnde Jurgen. – Ätten är såsom bosatt i främmande land avskriven från svenska riddarhuset, men torde fortleva i Tyskland [3].

TAB 1

Jurgen Hastfer, levde 1453 [3].

son:

 • Henrik, d. ä. Skrev sig 1496 till Katküll och Avendes. Ägde 1500 Köndes (Konde) i Tristfers socken, som han 1527 sålde till Gert Wrangel. Död före 1529. Gift med3 Anna von Tisenhausen, som levde ännu 1559-10-22, dotter av8 Fromhold von Tiesenhausen, till Berson, och Gertrud von Rosen.

son:

 • Henrik d. y. Lantråd i Estland. Köpte 1525 Teiles i Tristfers socken av sin farbroder Odert3. Sålde Köndes till Gert Wrangel.8 Gift med Anna Taube, till Neuenhof, dotter av Henrik Taube, till Pühs, och Dorotea Mecks, av huset Sack.

son:

 • Johan, till Kattentack i Haljalls socken i Estland. Överste i svensk tjänst. Gift med Elisabet Düker, död före 1560, dotter av Friedrich Eberhardsson Düker, till Kau och Attel, och Elisabet Heinrichsdotter Taube av huset Pühs.

son:

 • Johan, arvherre till Kattentack. Ryttmästare i svensk tjänst. Lantrichter 1570. Levde 1595. Gift med Magdalena von Lewenwalde, dotter av Johan von Lewenwalde, arvherre till Mafla och Pöddes, och Magdalena von Rosen, av huset Ralkenhof.

son:

 • Bernt, arvherre till Kattentack. Var 1606 kvartermästare vid ett regemente knektar. Flydde under krigsoroligheterna i Estland till Finland 1608. Död före 1619. Gift med Dorotea von Asserie, som levde änka 1619, dotter av Arent Arentsson von Asserie, till Höbbede och Riesenberge, och Dorotea Diedriksdotter von Farensbach, till Heijmar.

son:

 • Johan, arvherre till Sack i Kegels socken, Kattentack i Haljalls socken, Köndes i Tristfers socken och Wredenhagen i Haggers socken, alla i Estland. Född 1608-07-08 i Clemetby vid Borgå i Finland, där föräldrarna för krigsoroligheter då bodde. Kammarpage hos markgreven och administratorn av stiften Magdeburg och Halberstadt 1622. Soldat vid markgrevens livkompani 1625-12-16. Korpral vid konungens av Danmark livregemente 1626. Korpral för adelsbursarna vid överste Lohns regemente i Holland 1627. Kvartermästare vid hertig Vilhelms regemente av konung Gustaf II Adolfs armé i Tyskland 1630. Löjtnant därst. 1631. Ryttmästare vid livländska regementet. Major därst. Ridderskapets i Estland hauptman 1647. Lantråd i Estland 1650. Död 1674-08-08 i Reval och begraven 1675-01-21 i domkyrkan därst. Gift 1646 i Reval med friherrinnan Helena Taube af Karlö i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantrådet Bernhard von Scharenberg), dotter av översten och lantrådet Berent Taube, friherre Taube af Karlö, och hans 1:a fru Sofia Yxkull.

son:

 • Vilhelm Henrik, arvherre till Lilla Sack, Kattentack, Köndes och Wredenhagen. Fänrik vid livgardet 1672-07-25. Permitterad till utrikes ort 1673. Kapten i kurfurstlig sachsisk tjänst. Överste vid Henr. Horns livregemente till häst i Livland 1678-09-29. Konfirm.fullm. 1698-04-23. Lantråd i Estland. Överste för Wieriska lantmilisregementet 1701-01-25. Avsked 1704-01-11. Fången s. å. 10/8 vid Narva. Död s. å. [Lk]. Gift 1:o 1677-08-21 i Riga4 med friherrinnan Görvel Horn af Åminne, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Christer Horn af Åminne, och hans 1:a fru friherrinnan Görvel Sparre. Gift 2:o med Christina Margareta Clodt von Jürgensburg, död 1698, dotter av lantrådet Gustaf Adolf Clodt von Jürgensburg, till Peut och Bershoff m. m., och Brita Stuart, samt syster till generallöjtnanten och lantrådet Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt.

Barn:

 • 2. Johan, natural. och friherre Hastfer, född 1692, död 1769. Se Tab. 2.
 • 2. Gustaf Bernt, natural. och friherre Hastfer, född 1695, död 1759. Se Tab. 4.

TAB 2

Johan, natural. och friherre Hastfer (son av Vilhelm Henrik, Tab. 1), till Sonnäs i Ulfsby socken i Åbo och Björneborgs län. Född 1692-09-29 i Estland. Page vid hovet 1705. Dragon vid ingermanländska dragonregementet 1707. Sergeant därst. 1708. Kornett 1709-01-22. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1710-10-28. Premiärlöjtnant därst. 1711-09-18. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Kapten vid västra skånska infanteriregementet 1712-02-09. Konfirm.fullm. 1717-01-02. Ryttmästare vid livregementet till häst 1716-10-06. Ryttmästare vid livdragonregementet 1727-07-20. Natural. svensk adelsman jämte brodern 1731-06-01. Friherre jämte samma sin broder nämnda år och dag, men erhöll ej friherrebrevet förrän 1755-03-12 (introd. under nr 1845 bland adelsmän och 1756 bland friherrar under nr 240). Majors karaktär 1747-05-28. RSO 1748-11-07. Överste för Jämtlands dragonregemente 1751-01-16 och för Björneborgs regemente 1760-05-11. Avsked 1762-05-11. Död 1769-05-06 på Sonnäs. Han var med i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och bevistade med mycken mandom och tapperhet finska fälttåget på 1740-talet [Lk]. Gift 1729-12-28 med friherrinnan Margareta Elisabet Stackelberg, född 1701-01-24, död 1773-04-04 på Sonnäs, dotter av fältmarskalken Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, och friherrinnan Margareta Elisabet Maydell.

Barn:

 • Margareta Magdalena, född 1730-10-08 i Töfsala socken i Åbo län, död 1760-09-21. Gift 1758-12-28 med sin kusin majoren Bernt Johan Eneskjöld, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1777.
 • Ottiliana Hedvig, född 1735-01-11, död 1771-05-02 Karsby Gift 1760-06-24 med sin kusin, majoren friherre Arvid Adam Hastfer, född 1730, död 1796.
 • Bernt Johan, född 1737. Överste. Död 1809. Se Tab. 3.

TAB 3

Bernt Johan (son av Johan Hastfer, natural. och friherre Hastfer, Tab. 2), född 1737-05-03. Student i Åbo 17481 och i Uppsala1 1752-04-29. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1753. Fänrik därst. s. å. 13/12. Löjtnant 1754-04-04. Kapten vid regementet Deux Ponts i Frankrike 1757-04-01. Löjtnant vid Björneborgs regemente2 1760-12-09. Kapten därst. 17622. Major vid Jämtlands dragonregemente 1763-08-09. RSO 17672. Överstelöjtnant 1773-11-01. Genom byte överstelöjtnant vid Åbo läns regemente 1774-06-20. Överste därst. 1777-04-23. Chef för Savolaksbrigaden 1781. KSO2 1786-11-27. Dömd till döden som förrädare 1790-04-19, men benådades med rätt att vistas hos släkten i Skåne. Fick följande år tillstånd att lämna fäderneslandet samt uppehöll sig först i England, så i Hamburg och sist i Ryssland, där han utnämdes till brigadgeneral9. Död 1809 i Vita Ryssland.'. Gift 1765-09-06 Hässelby med grevinnan Fredrika Brigitta Bonde af Björnö, född 1743-01-17, död 1814-01-02 i Lund, dotter av riksrådet, greve Gustaf Bonde af Björnö, och hans 2:a fru Vivika Trolle.

Barn:

 • Margareta Hedvig, född 1766-10-12, död 1768 el. 1769.
 • Johan, född 1767-04-21, död s. å. 29/4.
 • Vivika Eleonora, född 1769-12-02 i Stockholm, död där 1797-06-09. Gift 1785-09-06 på Kuustö med landshövdingen, friherre (finska greven) Robert Vilhelm De Geer af Tervik, född 1750, död 1820.
 • Gustava Margareta, född 1771-06-12, död 1859-01-01 i Lund. Gift 1813-06-20 på Borreby i likanämnd socken Kristianstads län med kaptenen friherre Otto Ramel, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1801-08-11 med hennes kusin, friherrinnan Vivika Ulrika Sture, född 1775-11-02, död 1812-01-02, dotter av löjtnanten, friherre Sten Gabriel Sture, och hans 2:a fru grevinnan Eleonora Gustava Bonde af Björnö), född 1754, död 1817.
 • Brita Sofia, född 1775-07-28, död 1833-08-03 i Lund. Gift 1820-09-03 på Borreby med översten Carl Fredrik Bergenstråhle, född 1773, död 1835.

TAB 4

Gustaf Bernt, natural. och friherre Hastfer (son av Vilhelm Henrik, Tab. 1), född 1695-07-29 (21/6) på Lilla Sack i Estland. Page vid hovet 1706. Fänrik vid Upplands regemente 1711-04-26. Premiärlöjtnant vid bremiska dragonregementet 1712-01-30. Konfirm.fullm. 1715-01-13. Kapten därst. s. å. 21/12. Ryttmästare vid livregementet 1716-10-06. Jämte brodern natural. svensk adelsman 1731-06-01. Friherre nämnda dag tillika med samma sin broder, men friherrebrevet ej utfärdat förrän 1755-03-12 (introd. under nr 1845 bland adelsmän och 1756 under nr 240 bland friherrar). Avsked med majors karaktär 1735-08-04. Major vid Västgötadals regemente 1737-04-04. Avsked 1748-01-05. Kammarherre 1748-01-05. RSO s. å. 7/11. Död 1759-03-04 i Stockholm och begraven s. å. 9/3 i grevl. ätten Wrangels grav i Knutby kyrka Stockholms län. 'Han var med vid Gadebusch, Tönningen och Stresow samt blev vid de båda sistnämnda ställena fången, men frigjorde sig själv. Utnämndes 1734 till överste i rysk tjänst, men vilken utnämning han ej emottog'. Gift 1721-09-12 Björkö

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1722. Löjtnant. Död 1768. Se Tab. 5.
 • Gustaf Ludvig, född 1724. Livdrabant. Död 1774. Se Tab. 6.
 • Beata Mariana, född 1726-03-09 Gavel .
 • Johan Magnus, född 1727-05-21 på Gavel. Fänrik vid Hamiltonska regementet2 1746-11-16. Avsked2 1749-08-18. Levde 1776 i London.7 Gift där 1755 med en miss Bettford, med vilken han hade en son och två döttrar. Sonen lär ha dött ung.
 • Magdalena Christina, född 1728-08-16 på Gavel, död s. å. 15/5.
 • Arvid Adam, född 1730-07-16 på Gavel. Volontär vid fortifikationen 1739-06-25. Konstapel vid artilleribataljonen på Gotland 1741. Sergeant vid Västgötadals regemente 1742. Konduktör vid fortifikationen 1748-02-03. Löjtnant därst. 1750-03-30. Kapten 1755-01-15. Kapten vid Jämtlands regemente 1765-05-13. Majors avsked 1767-05-27. RSO s. å. 23/11. Död barnlös 1796-04-07 i Björneborg. Han bodde efter avskedstagandet på Kastelholms och Grelsby kungsgårdar på Åland, dem han hade på arrende, men vilka frånkändes honom 1767. Gift 1760-06-24 med sin kusin, friherrinnan Ottiliana Hedvig Hastfer, född 1735-01-11, död 1771-05-02 Karsby och friherre Hastfer, och friherrinnan Margareta Elisabet Stackelberg.
 • Christina Eleonora, född 1731-07-17 på Gavel, död 1804-06-21 i Uppsala. Gift 1764-03-03 på Marieberg med krigsrådet Per von Bring, adlad och adopt. Lagerbring, född 1732, död 1799.
 • Carl Jakob, född 1733-10-17 på Gavel. Löjtnant vid amiralitetet6 1754-05-04. Död 17556 på västindiska kusten.

TAB 5

Fredrik Vilhelm (son av Gustaf Bernt Hastfer, adlad och friherre Hastfer, Tab. 4), född 1722-10-09 Björkö. Ryttare vid livregementet 1733. Volontär vid fortifikationen 1738. Livdrabant 1739-12. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1742-05-17. Avsked 1749-12-29. Död 1768-02-19 i Köpenhamn. 'Han utgav 1752 i Stockholm underrättelse om fullgoda fårs ans och skötsel, vilken avhandling översattes på danska, tyska och franska. Reste 1756 för dansk räkning till Island i avsikt att förbättra fårskötseln därst. Levde slutligen i Köpenhamn av en av danska regeringen honom förunnad pension.' Gift 1753-06-19 med Vendela Christina Zelow, född 1723-12-02, död 1762-03-04 i Köpenhamn, dotter av majoren Mauritz Georg Zelow, och Margareta Charlotta von Siegroth, till Marsewitz.

Barn:

 • Gustaf Mauritz, född 1755, död 1763 på Grelsby i Åland hos sin farbroder.

TAB 6

Gustaf Ludvig (son av Gustaf Bernt Hastfer, adlad och friherre Hastfer, Tab. 4), född 1724-08-18. Livdrabant. Död 17745 i Tyskland.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1770-07-12. Var artillerilöjtnant i preussisk tjänst 1799.5 Gift 1799 med den kända tyska författarinnan Wilhelmine Christiane von Klencke, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803 med orientalisten, professor Antoine Leonard de Chezy, från vilken hon 1810 blev skild, född 1773-01-15 i Neuilly, död 1832-08-31), född 1783-01-26 i Berlin, död blind 1856-02-28 i Geneve.

Källor

1 Lå. 2 KrAB. 3 Reval. 4 Riga. 5 Ka. 6 At (P). 7 At (L). 8 Medd. av fria. M. Stackelberg, Reval. 9 NF.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: