Von Ganschou nr 1866

Från Adelsvapen-Wiki

1866.jpg


Adliga ätten von Ganschou nr 1866 †

Adlad 1719-08-16, introd. 1743. Utdöd 1760-05-30.


1Lk. 2G. Weman, Om släkten Weman (1912). 3KrAB.

  • Joakim Georg Ganschou, adlad von Ganschou, född 1674 i Kallundborg i Danmark1. Tjänte törst i sju år vid den allierade armén under konung Vilhelms av Storbritannien befäl samt bevistade åtskilliga drabbningar i Irland, Brabant och Flandern. Gick 1700 i svensk tjänst såsom volontär vid ingermanländska värvade dragonregementet. Löjtnant vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1701-02-12. Sekundkapten därst. s. å. 18/3. Konfirm.fullm. s. å. 15/5. Sekundkapten vid Savolaks och Nyslotts fördubblingsinfanteriregemente 1706-07-05. Premiärkapten därst. 1707. Avsked 1709-10-001. Major vid enrolleringsmanskapet i Stockholm 1710-04-18. Stadsmajor för Stockholms borgerskap s. å. 25/11. Överstelöjtnant vid ingermanländska dragonregementet 1716-08-24. Adlad 1719-08-16 (introd. 1743 under nr 1866). Kaptens indelning vid Åbo läns regemente 1721-10-31). Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1728-07-08. Överste för regementet 1739-08-14. Generalmajors avsked 1747-10-30. RSO 1748-11-07. Död 1760-05-30 i Kempele socken i Finland och slöt ätten. Gift med Elisabet Freidenfelt, född 1691-07-12 Laukkala

Barn:

  • Barbara Sofia, född 1710-05-19, död 1774-11-03 Strömsböle Gift 1730 i Villmanstrand med landssekreteraren i Savolaks och Kymmenegårds län Carl Printz [2].
  • Georg Christoffer, döpt 1712-04-13 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Fältväbel vid Österbottens infanteriregemente 1729. Tillika garnisonsadjutant i Villmanstrand 1730. Fänrik 1741-04-07. Löjtnant 1742-05-04. Stabsadjutant hos den kommenderande chefen över försvarsverket i Öster- och Västerbotten 1743-05-01. Regementskvartermästare s. å. 2/12. Kapten 1747-05-21. Major s. å. 1/9. Överstelöjtnant 1750-10-10. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente3 1757-06-14. RSO 1759-04-28. Död barnlös 1760-05-28 i Stockholm. Gift 1748-04-12 i Stockholm med Charlotta Ehrenkrook, född 1722, död 1811-03-11 i nämnda stad, dotter av kanslirådet Olof Ehrenkrook B, och Catharina Charlotta Silfvercrantz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.