:

Von Celse nr 2041

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Celse nr 2041 †

Adlad 1756-11-09, introducerad 1776. Utdöd 1838-05-26.


TAB 1

Nikolaus Magni Travillagaeus, sedan Alptaneus, född 1577. Bondson från Höglycke by i Åsby socken, Östergötlands län. Gav sig till Linköping att studera vid den tid, då Stångebro slag stod. Skolpräst i Gävle. Kapellan i Alfta och Ovanåker (Hm.) 1620. Pastor i Ovanåker 1639. Död 1658-08-15. Gift 1620 med Sigrid Unonia, dotter av rådmannen Uno Olofsson och Catharina Johansdotter.

Barn:

 • Magnus Nicolai Helsingus (kallade sig till en början Metagrius och senare Celsius), född 1621-01-16 i Alfta. Student i Uppsala 1641-02-14. Filosofie magister 1649. Rektor scholae i Uppsala 1656. Tillika filosofie adjunkt 1663. Extra ordinarie professor i Uppsala 1665. Assessor i antikvitetskollegium 1666. Mathes. professor 1668. Prästvigd i Strängnäs 1677. Kyrkoherde i Gamla Uppsala 1677. Död 1679-05-05 i Uppsala. Hans epitafium synes i Gamla Uppsala kyrka. Han var en skicklig matematiker och mekaniker och gjorde själv många instrument. Ägnade sig även åt måleri, bildhuggeri och bildskärarekonst samt ansågs av sin samtid som en lycklig skald. Hans upptäckt av Hälsingerunorna gjorde honom namnkunnig både in- och utomlands [Bl]. Gift 1657 (At (Sch).) med Sara Figrelia, född 1638, död 1720, dotter av prosten och kyrkoherden i Rappestads och Sjögestads församlings pastorat av Linköpings stift Nikolaus Edmundi och Margareta Figrelia samt syster till Edmund Figrelius, adlad och friherre Gripenhielm.

Barn:

 • Nils Celsius, född 1658-04-14 Uppsala Astronom, gift 1691 med Gunilla Spole dotter till Astronomie professor Anders Spole. och Martha Lindelia . Barn: Sara Märta Celsia född 1695 Uppsala gift 1742 med Astronom Olof Petrus Hjorter, Magnus Celsius född 1699 Uppsala, Anders Celsius född 1701-11-27 Uppsala, Astronom död 1744-04-25 Uppsala, begravd i Gamla Uppsala.


 • Olof Celsius, född tvilling 1670-07-19. Student i Uppsala 1678-12-09. Filosofie magister 1694. Adjunkt vid Uppsala akademi 1699-03-13. Akademisekreterare 1703-05-09. Graecae linguae professor 1703-07-23. Prästvigd 1706. Erhöll Börje prebendepastorat 1707. Kontraktsprost 1712. Linguarum orientalium professor 1715-04-21. Teol. doktor 1719-03-20. Teol. professor och kyrkoherde i Vaksala pastorat 1727-08-09. Kontraktsprost 1727. 2. Teol. professor 1729. Domprost i Uppsala 1736-10-04. LVA 1739-08-11. Död 1756-06-24 och ligger jämte sin hustru begraven i Gamla Uppsala kyrka. Hans barn blevo 1756-11-09 adlade (sönerna 1776 introducerade under nr 2041). Han var en utmärkt vetenskapsman. Den Österländska litteraturen var hans huvudämne. Därjämte skicklig botaniker och runolog. Han har utarbetat en Flora Uplandica, och hans stora arbete Hierobotanikon har gjort hans namn känt över hela Europa. En av stiftarna av Vetenskapssocieteten i Uppsala. Två växtarter och en insekt äro uppkallade efter honom [Hans maka, B1]. Gift 1700-01-18 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm, med Margareta Insulander, född 1682-05-08 i Stockholm (At (Sch).), död (At (Sch).) 1743-01-15 och jordfäst 1743-01-27 i Uppsala domkyrka. Dotter av bankokommissarien Bernhard Insulander och Catharina Wagner.

Barn:

 • Catharina Margareta Celsia, adlad von Celse, född 1701, död 1773-09-20 i Uppsala. Gift 1725 med räntmästaren i Uppsala Johan Landberg, död 1773.
 • Bernhard, född 1702. Student i Uppsala 1711-12-12. Död på sina utländska resor (levde ännu 1743).
 • Magnus Celsius, adlad von Celse, född 1709-01-06. Student i Uppsala 1714-12-10. Extra ordinarie amanuens vid kungliga biblioteket 1729. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen i kungliga kansliet 1731. Amanuens vid kungliga biblioteket 1740. Kunglig bibliotekarie 1750-02-23. Rikshistoriograf 1760-08-11. Kansliråds fullmakt 1762-06-29. Död barnlös 1784-07-23 i Uppsala. Gift 1756-12-16 med Anna Eleonora Georgii, född 1720-04-06, död 1804-05-14, dotter av kungliga hovapotekaren Peter Eberhard Georgii, stamfader för adlade ätten af Georgii, och Brita Eleonora Ziervogel. (LS.)
 • Margareta Celsia, adlad von Celse, född 1710-07-15, död 1782-08-12. Gift 1:o med regementspastorn vid livgardet, filosofie magister Israel Björck: Gift 2:o med direktören vid kronans auktioner, rådmannen och överdirektören Johan Christian Heitmüller, född 1706-02-12 Norsholm s socken, Östergötlands län, död 1774-10-04 i Stockholm [Öä].
 • Olof Celsius, adlad von Celse, född 1716. Se Tab. 2.

TAB 2

Olof Celsius, adlad von Cebe, men kallade sig alltid Celsius (son av Olof Celsius, Tab. 1), född 1716-12-15 i Uppsala. Student i Uppsala 1724-06-16. Filosofie magister 1740. Docent vid Uppsala universitet 1742. Vice bibliotekarie 1744-04-03. LVÄ 1746-10-23. Professor i historia 1747-06-07. Teol. doktor 1752-06-15. Kyrkoherde i Kungsholms församling 1753-02-06 och i Solna 1755 samt i Jakobs och Johannes församling 1760-03-21. Fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor 1756-10-21–1766-05-16. Pastor primarius i Stockholm och kyrkoherde i Storkyrkoförsamling samt preses i stadskonsistorium 1774-07-05 biskop i Lund 1777-08-12. LedVetSoc i Uppsala 1784-10-25. En av de 18 i Svenska Akademien 1786-04-05. KNO 1786-11-26. HedLHA 1788-01-15. Död 1794-02-15 i Lund och begraven 1794-02-26 i Lunds domkyrka. Han var en av Sveriges lärdaste biskopar och en för sin tid framstående hävdatecknare samt spelade även som politisk personlighet en ej obetydlig roll. Var riksdagsman 1755, 1760 och 1771 samt alla följande riksdagar t o m 1789 [Ak]. Gift 1:o 1744-06-21 i Uppsala (At (Sch).) med Catharina Charlotta Kyronia (Öä.), född 1728 i Uppsala, död 1765-05-31 och jordfäst 1765-06-10 i Jakobs församling, Stockholm, dotter av rådmannen Nils Kyronius och Maria Elisabet Holmberg. Gift 2:o 1766-05-18 i Stockholm med Andreetta Catharina von Stiernman, född 1734, död 1815-06-06, dotter av kanslirådet Anders Anton Stiernman, adlad von Stiernman, och Anna Catharina Wefverstedt.

Barn:

 • 1. Catharina Charlotta, född 1747, död 1803-01-02. Gift 1772-07-21 på Skogs Ekeby i Västerhaninge socken, Stockholms län, med kontraktsprosten och kyrkoherden i Söderköpings pastorat av Linköpings stift Jonas Breding i hans 2:a gifte (gift 1:o 1766-02-06 med Johanna Brodd, född 1735, död 1770-04-06, dotter av domprosten i Skara Petrus Brodd och Maria Bredberg), född 1725-03-14 i Kölaby socken, Älvsborgs län, död 1784-07-02 i Söderköping [Hans maka].
 • 1. Elisabet Ulrika, född 1752-03-19, död 1817-12-16 Viby. Gift 1776-10-31 i Stockholm med hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Västra Karups pastorat av Lunds stift Lars Anton Borg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1757-01-04 i Hälsingborg med Margareta Christina Cöster, född 1728, död 1771-04-14, dotter av handlanden Peter Cöster och Ingrid Maria Holst. Gift 2:o 1771-11-08 med Anna Christina Qviding, född 1741, död 1776-01-27, dotter av kyrkoherden Nils Qviding och Maria Elisabet Thulin), född 1727-05-16 i Malmö, död 1800-10-27 [Ssn].
 • 1. Margareta Fredrika, född 1753, död 1828-05-24 på Ormsta i Västerhaninge socken, Stockholms län. Gift 1:o 1770 i juli i Stockholm med kontraktsprosten och kyrkoherden i Roslagsbro pastorat av Uppsala ärkestift, magister Erik Westman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1763 med Regina Hydrén, dotter av domprosten i Uppsala, doktor Lars Hydrén och Regina Ljung), född 1724-09-24 i Bro socken, Stockholms län, död 1782-02-05 i Bro prästgård. Gift 2:o med förre mannens efterträdare som kyrkoherde i Roslagsbro, kontraktsprosten Nils Insulin, född 1743-06-07 i Hållnäs socken, Uppsala län, död 1809-04-27 i Bro prästgård [Hans maka].
 • 1. Inga Lovisa, född 1754 och döpt 1755-01-22 i Kungsholms församling, Stockholm, död 1811-05-08 i Skara. Gift 1784-10-12 i Lund med biskopen i Skara, doktor Ture Weidman, född 1744, död 1828, vars barn blevo adlade och adopterade Lagerheim B.
 • 1. Olof, född 1757-03-30, döpt 1757-04-03 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1774-09-16. Konduktör vid fortifikationen 1775-03-08. Löjtnant vid fortifikationen 1779-10-19. Kapten vid Älvsborgs regemente 1785-04-20. Major vid storamiralens regemente 1789-05-15. Major vid Älvsborgs regemente 1790-08-23. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1792-08-10. RSO 1794-11-24. Avsked med pension 1809-10-10. Död ogift 1838-05-26 i Stockholm och utgick med honom adlade ätten von Celse.
 • 2. Magnus Anton, född 1767-10-24 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist 1793. Häradshövdings fullmakt 1802-11-09. Häradshövding i Halmstads, Höks och Tönnersjö härader. Död ogift 1833-08-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: