Edenhielm nr 1842

Från Adelsvapen-Wiki

1842.jpg


Adliga ätten Edenhielm nr 1842 †

Adlad 1727-08-04, introd. 1731. Utdöd 1748-09-28. Ånyo adlad och adopt. 1777-08-16, introd. 1778. Utdöd 1862-04-29.


1Lns.

TAB 1

Erik, 'knap-Erik kallad'. Oxhandlare.

Barn:

 • Sven Eriksson i Bäck, född i Västergötland.

Barn:

 • Erik Svensson Edman. Hauptman över Braheska grevskapet Visingsborg. Han kallade sig Edman efter hemmanet Ed och från honom här stammar även en vitt utgrenad släkt Edman. Död 1662-04-05 och begraven i Visingsö kyrka 1. Gift med Christina Holm, död 1687-01-24, dotter av konung Carl IX:s sekreterare Johan Holm.

Barn:

 • Gustaf Edman, född 1647. Häradshövding. Död 1714 Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Edman (son av Erik Svensson Edman, Tab. 1). Vice fiskal i kammarkollegium 1687. Assessor i Göta hovrätt 1691-03-06. Död 1698-06-22 i Jönköping. Gift 1:o med Helena Johansdotter, död 1691 i Stockholm och begraven s. å. 12/2 i Jakobs kyrka. Gift 2:o med Catharina Willemoth, född i Fjällskär i Stigtomta socken Södermanlands län, död 1711-07-07, dotter av borgmästaren i Nyköping Johan Willemoth och Maria Störning.

Barn:

 • 2. Gillis Edman, adlad Edenhielm, född 1694-11-19 i Stockholm. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1708. Furir därst. 1709. Förare s. å. Sergeant 1710. Fänrik vid Jönköpings regemente 1712-11-15. Konfirm. fullm. 1714-12-17. Löjtnant därst. 1715-09-28. Sekundlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente s. å. 10/10. Premiäriöjtnant därst. 1716-01-24. Ryttmästare 1718-03-06. Adlad 1727-08-04 (introd. 1731 under nr 1842). Premiärryttmästare 1732-11-20. Livdrabant 1747-01-21. Avsked s. å. 10/3. Död 1748-09-28 i Stockholm och slöt själv sin ättegren. 'Han bevistade 1715 Stralsunds belägring, därunder han blev blesserad, ävensom den skarpa drabbningen vid Stresow på Rügen, var också med 1718 i Norge och 1741 och 1742 i Finland.'. Gift 1726-05-19 i Floby socken Skaraborgs län med Hebla Elisabet Broman, född 1705-02-10 i Jönköping, död 1734-10-00, dotter av landshövdingen Erland Broman, adlad Broman, och hans 1:a fru friherrinnan Barbara Dorotea Cronhielm.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1727-07-02 Redeby, död där 1728 och begraven s. å. 4/3.
 • Eva Catharina, född 1728, död 1745-10-14 i Jönköping och begraven i Mörnerska graven i stadskyrkan därst.
 • Barbara Dorotea, född 1729-07-10 på Redeby, död 1801-07-12 i Linköping. Gift 1751 med häradshövdingen Gustaf Gustafsson Mobeck, född 1713-12-24, död 1788-12-24 Lindhult
 • ? Johan, född 1730, död s. å.
 • Elisabet Maria, född 1731, död 1785-05-15 på Långås i Hällestads socken Älvsborgs län. Gift där 1757-05-13 med kornetten Lars Frölich, född 1733, död 1785.
 • Ulrika Fredrika, döpt 1732-06-15 på Redeby, död s. å.
 • Carl Erland, född 1734, död 1735.

TAB 3

Gustaf Edman (son av Erik Svensson Edman, Tab. 1), född 1647-09-17. Student i Åbo1 1663-07-27. Amanuens hos riksdrotset greve Per Brahe 1667. Hans sekreterare och bibliotekarie 1668. Landssekreterare i Jönköpings län 1687. Häradshövding i Tveta, Mo och Vista härader i Småland 1698-08-29. Tillika adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1708-12-15. Död 1714-08-21 Dykärr och begraven s. å. 30/5 i Habo kyrka. Gift 1677-01-19 på Torp med Anna Hadelin, född 1656-01-12 i Haddängen i Darestorps socken Skaraborgs län, död 1714-03-25 på Dykärr och begraven på samma gång som mannen, dotter av häradshövdingen Tyres Gunnarsson och Anna Andersdotter Stille.

Barn:

 • Johan Edman, född 1699-04-10 volontär vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712. Förare därst. 1713. Fältväbel 1716. Fänrik vid Västmanlands regemente 1717-10-25. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 29/12. Avsked 1725-04-08. Sekundlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1741-05-28. Premiärlöjtnant därst. 1742-08-21. Kaptenlöjtnant 1743-06-13. Stabskapten s. å. 21/9. Kapten 1746-10-21. RSO 1748-11-07. Avsked 1750. Död 1770-10-16 på Dykärr. Gift 1724-09-13 i Barnarps socken Jönköpings län med Maria Elisabet Granatenhielm, född 1705-01-08 i Kalmar, död 1749-08-14 Sjögården, dotter av majoren Anders Granatenhielm, och Maria Elisabet Wirsenia, adlad Cederstierna.

Barn:

 • Erik Edman, adlad och adopt. Edenhielm, till Segloraberg i Seglora socken Älvsborgs län. Född 1736-10-01. Volontär vid Älvsborgs regemente 1749. Sergeant därst. 1750-06-26. Fänrik 1754-12-30. Löjtnant 1762-05-26. Kapten 1771-06-05. Major 1776-11-13. Adlad 1777-08-16 och adopt. på sin faders kusins, ryttmästaren Gillis Edenhielms utdöda namn och nummer (introd. 1778). RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant 1786-07-25. Överste i armén 1790-08-21. Överste för Älvsborgs regemente 1800-06-11. Generalmajors avsked 1805-11-18. Död 1808-08-08 på Segloraberg. 'Han bevistade hela pommerska kriget och var med i träffningarna vid Demmin, Neu-Ruppin, Pasewalk, varest han blev blesserad i högra armen av en muskötkula, vid Meijenkrebs, Neu-Brandenburg, Klemptenow, Hummelport och Neu-Kalen. Deltog även i finska kriget på 1780-talet.'. Gift 1770-06-26 i Örebro med Anna Catharina Ridderstam, född 1735-05-06 i nämnda stad, död 1809-11-26 på Segloraberg, dotter av ryttmästaren Peter Reinke, adlad Ridderstam, och Anna Elisabet Bohm.

Barn:

 • Anna Maria, född 1771-03-28 Öresten, död 1810-10-29 i Värö prästgård Hallands län. Gift 1797-12-24 på Segloraberg med hovjägmästaren, greve Polykarpus Cronhielm af Flosta, född 1774, död 1810.
 • Catharina Helena, född 1772-01-09 på Öresten, död s. d.
 • Johan Gillqvist, född tvilling 1773-01-18 på Öresten, död s. å. 4/4.
 • Per Erik, född tvilling 1773-01-18 på Öresten, död 1774-11-29.
 • Johan Gustaf, född 1774-06-11 på Öresten. Sergeant vid Älvsborgs reg, 1781. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 20/8. Transp. till Älvsborgs regemente 1788. Löjtnant vid Älvsborgs vargering 1789-05-20 och vid Älvsborgs regemente 1790-11-10. Död 1795-01-02 på Segloraberg.
 • Erik Magnus, född tvilling 1776-08-14 på Öresten. Antagen i krigstjänst 1783. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 20/8. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1788. Löjtnant därst. 1789-05-20. Stabslöjtnant 1796. Kapten 1803-08-30. RSO 1809-07-03. Major 1812-07-14. Överstelöjtnant i armén 1814-08-25. Avsked från regementet 1822-04-03. Död ogift 1826-08-07 på Segloraberg.
 • Ulrika Lovisa, född tvilling 1776-08-14 på Öresten, död 1860-09-27 i Jönköping. Gift 1806-01-31 på Öresten med kammarherren Carl Fredrik von Dellwig, född 1769, död 1834.
 • Gillis, född 1778-05-06 på Öresten. Förare 1786-12-10. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1788-12-30. Premiäradjutant - vid Sprengtportska regementet 1795-05-04. Löjtnant vid Danckwardtska regementet 1796-05-29. Genom byte transp. till Stedingkska regementet 1797-12-06. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1801. Kapten därst. s. å. 26/10. RSO 1807-04-28. Major i armén 1811-02-05. 4. major vid regementet 1812-02-18. Överstelöjtnant i armén 1813-10-23. Överstelöjtnant i artilleriet 1816-01-03. Överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 23/1. Överste och chef för samma regemente 1817-10-17. RRS:tAO2kl och RPrOPlemér. LKrVA 1818. Generaladjutant 1823-07-04. Kommendant i Göteborg 1825-02-06. Generalmajor 1830-06-24. KSO 1833-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i artilleriet 1834-07-05. Över kommendant på rikets västra kust s. å. 21/11. Vice landshövding i Göteborgs och Bohus län s. å. 22/11. Landshövding därst. 1835-11-14. RCXIIIsO 1838-01-28. KmstkSO 1841-07-04. Avsked från landshövdingämbetet 1843-06-19 och ur krigstjänsten 1845-01-09. Död 1862-04-29 i Stockholm och utgick ätten med honom. Ägde det gamla fädernestället Ed på Visingsö, men var bosatt i Stockholm. 'Bevistade med mycket lovord kriget i Pommern 1807 mot fransmännen och blev av dem fången vid Ückermünde. Blev vid Leipzig 1813-10-19 illa blesserad i ena armen.'. Gift 1814-10-24 med Carolina Lovisa Boij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1807-07-02 Kyleberg, med greve Johan Löwen, från vilken hon blev skild, född 1782, död 1820), född 1791, död 1873-07-29 i Stockholm, dotter av majoren Adolf Fredrik Boij (fader till generalmajoren Johan Fredrik Boij, adlad Boy), och Ulrika Albertina Bergenstråhle.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.