:

Segerfelt nr 1595

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Segerfelt nr 1595 †

Adlad 1718-10-10, introd. 1720. Utdöd 1753-12-22.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Melanderhielm.


1Um. 2Hm. 3At (P).


TAB 1

Petrus Olai, född i Ångermanland. Kyrkoherde i Söderby och Karlskyrka församlingars pastorat av Uppsala ärkestift 1577–1595.

Barn:

 • Johannes Petri, född i Roslagen (Söderby). Student i Uppsala 16111. Disp. därst. 1625 och 16262. Kyrkoherde i Väddö pastorat av Uppsala ärkestift 1635. Riksdagsman 1635 och 1643. Kontraktsprost 1640. Död 1655. Gift med Christina Naucléra i hennes 2:a gifte, död 1661, dotter av prosten och kyrkoherden i Enköping, hovpredikanten Simon Olai Nauclérus och Anna Martini samt av samma släkt som adl. ätten Furuhielm, nr 2051.

Barn:

 • Petrus Johannis Melander, född 1626. Prost och kyrkoherde. Död 1712. Se Tab. 3.
 • Magnus Johannis Melander, född 1630. Prost och kyrkoherde. Död 1693. Se Tab. 2.

TAB 2

Magnus Johannis Melander (son av Johannes Petri, tab 1), född 1630. Student i Uppsala 1649-02-001. Promov. filosofie magister 16722 och prästvigd s. å. Komminister i Jakobs församl. i Stockholm2 1674-01-18 och i Storkyrkoförsamlingen 16762. Kyrkoherde i Nyköpings västra församling 1685-03-10. Preses vid prästmötet 1688. Död 1693-08-09. Han var känd för grundlig lärdom och mycken nit för religionen. Gift med Christina Frondin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Sigtuna Erik Odenius, död 1674-02-18), levde änka 1697 på sin gård Ala i Vassunda socken, Stockholms län, dotter av prosten och kyrkoherden i Fresta pastorat av Uppsala ärkestift Erikus Petri Frondinus.[2]

Barn:

 • Simon Melander, född 1684-02-18. Student i Uppsala1 1697-04-21. Filosofie magister därst. 1710-06-07. Rektor först vid Klara skola 1716-03-01, sedan vid storskolan i Stockholm 1717. Kyrkoherde i Enköping 1727. Kontraktsprost s. å. Prost och kyrkoherde i Gävle 1740. Död 1762-05-20.[2] Gift 1717 med Justina Margareta Djurberg, född 1696-03-11, död 1774-11-01, dotter av domprosten i Uppsala, teol. doktorn, filosofie magister Daniel Djurberg och Margareta Theel.

Barn:

 • Daniel Melander, adlad Melanderhielm, född 1726. Kansliråd. Död 1810. Se adliga ätten Melanderhielm.

TAB 3

Petrus Johannis Melander (son av Johannes Petri, tab 1), född 1626. Student i Uppsala 1639. Prästvigd 1652. Komminister vid Uppsala domkyrka. Kyrkoherde i Odensala pastorat av Uppsala ärkestift 1663. Kontraktsprost 1671. Död 1712.[2] Gift 1664 med Anna Fabritia.

Barn:

 • Abraham Melander, adlad Segerfelt, till Kambol (nu Qvantensburg) i Bolstads socken, Älvsborgs län. Född 1675-11-23 i Odensala prästgård, Stockholms län. Student i Uppsala1 1690-03-01. Jur. examen därst.1 1695-10-25. Volontär vid änkedrottningens livregemente till häst 1696. Fyrverkare vid artilleriet i Stettin 1699. Sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente 1701-04-25, premiärlöjtnant därst. 1704-08-11. Kapten s. å. 29/9. Major vid Västmanlands regemente 1716-08-10. Adlad 1718-10-10 (introd. 1720 under nr 1595). Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1719-11-19. Placerad på majors exspektans vid livregementet till häst 1729-12-06. Överstes avsked 1730-10-08. RSO 1751-12-04. Död 1753-12-22 på Kambol och slöt själv sin ätt på svärdssidan. 'Han bevistade belägringen av Thörn samt slaget vid Poltava, varest han blesserades i vänstra armen, men kom med konungen till Bender. Blev kort därefter på ett parti vid Czernovitz fången av ryssarna och förd till Tobolsk, varifrån han 1715 lyckligen återkom till Sverige.' Gift 1718-01-02 med Elisabet Iserhielm, nr 1288, född 1687-08-08, död 1740-11-18, dotter av biskopen i Västerås Mattias Iser och Margareta Nyman.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1718-10-24, död 1786-08-08 på Söbyn i Grimstads socken, Älvsborgs län. Gift 1738-07-13 med överstelöjtnanten greve Carl Cronhielm af Flosta, född 1697, död 1759.
 • Matts Abraham, född 1720-01-08, död ung före fadern.
 • Carl Gustaf, född 1720-12-12, död ung före fadern.
 • Peter, född 1723. Kvävd till döds av amman.
 • Elisabet, född 1724-05-27, död ogift.
 • Carl Adam, född 1725-08-18 i Västerås3. Student i Lund3 1739-05-27. Sergeant. Död 1747.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: