Von Schwerin af Spantekow nr 1775

Från Adelsvapen-Wiki

1775.jpg

Adliga ätten von Schwerin af Spantekow nr 1775 †

Natural. 1723, introd. 1723. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i högre värdigheter. Natural. och adopt. 1734-12-02, introd. 1734. Den adopterade ättegrenens sist levande medlem adopt. på grevliga ätten von Schwerin.


1Crusenstolpe, Huset Tessin. 2At (P).


TAB 1

Otto Fredrik von Schwerin, natural. von Schwerin af Spantekow (son av Johan Bogislaus von Schwerin, se friherrliga ätten von Schwerin, Tab. 6), arvherre till Wopersnow, Lieps och Schellin i Mecklenburg, herre till Knutstorp i Kågeröds socken, Malmöhus län och Näs i Östra Stenby socken, Östergötlands län. Född 1692-11-15 Putzar Volontär i preussisk krigstjänst 1709. Fänrik därst. Gick 1711 i svensk tjänst och blev löjtnant vid bremiska dragonregementet s. å. 13/7. Kaptenlöjtnant därst. 1712. Ryttmästare vid svenska pommerska kavalleriregementet 1713-05-13. Konfirm.fullmakt 1718-05-28. Kapten vid livgardet 1718-05-24. Natural. svensk adelsman 1723 (introd. s. å. under nr 1775). Överstelöjtnants avsked 1740-08-26. Död 1741-01-27 på Knutstorp och begraven s. å. 2/2 i Kågeröds kyrka i Skåne. 'Han nämnes bland de sökande av ätten, för vilka svenska regeringen i Pommern den 1 juli 1705 beviljade bekräftelse å deras gamla länsbrev. Utstod den svåra belägringen av Stade och blev 1712-09-07 vid stadens övergång dansk krigsfånge, men efter ett års fångenskap utväxlad. Bevistade sedermera 1718 års fälttåg i Norge och belägringen av Fredrikshall.' Gift 1:o 1720-02-09 i Göteborg med Sara Catharina Schröder, adlad Köppen, död 1728 och begraven s. å. 17/7 i Stockholm, Jakobs församling, dotter av handelsmannen i Göteborg Frans Schröder och Sara Tham. Gift 2:o 1729-03-09 i Stockholm med grevinnan Hedvig Charlotta Tessin, född 1691-04-12 i Stockholm1, död 1737-05-28 på Näs, dotter av riksrådet och överstemarskalken Nikodemus Tessin, friherre och greve Tessin, och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock. Gift 3:o 1738-07-06 med grevinnan Regina Catharina Cronhielm af Flosta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1728 med ryttmästaren friherre Claes Anckarstierna, nr 96, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1730), född 1710-12-10 i Stockholm, död 1774-11-24 Holma och jordfäst s. å. 9/12 i Hörs kyrka samt gravsatt s. å. 13/12 i Knutstorpsgraven i Kågeröds kyrka, dotter av k. rådet och presidenten friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru, grevinnan Maria Wallenstedt.

Barn:

 • 1. Fredrik Bogislav, född 1721-04-13 på Runö i Österåkers socken, Stockholms län. Student i Lund2 1739-11-22. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift 1741-03-23 i Frankrike.
 • 1. Sara Beata, född 1722-11-08 på Runö, död ogift 1758-06-10.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1724-03-12, död s. å. på Runö och begraven s. å. 31/10 i Österåkers kyrka.
 • 1. Dorotea Eleonora, född 1725-08-28 på Runö, död 1740-06-30 på Knutstorp, begraven s. å. 4/7.
 • 1. Ottiliana, född 1726-11-12, död 1758-07-03 på Hakunge i Össebygarns socken, Stockholms län. Gift 1750-06-26 med sin 2:a styvmoders kusins son, översten greve Axel Fredrik Cronhielm af Hakunge, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1773.
 • 2. Otto Fredrik, född 1730, död ung i Paris, under sina utrikes resor.
 • 3. Gustava Sofia, född 1739-05-08 på Knutstorp, död 1795-04-06 Fogdaröd. Gift 1776-07-21 i Lund med löjtnanten Carl Niklas Cronacker, född 1751, död 1779.
 • 3. Otto Julius, adopterad friherre von Schwerin, född 1740. Hovjägmästare. Död 1780. Se friherrliga ätten von Schwerin, Tab. 17.

Den adopterade ättegrenen.

TAB 2

Verner Detlov von Schwerin, natural. och adopt. von Schwerin af Spantekow (son av Verner Detlov von Schwerin, se friherrliga ätten von Schwerin, Tab. 3), född 1694-08-30 Aurose Musketerare vid elbingska infanteriregementet 1710-05-09. Sergeant därst. s. å. 1/6. Fältväbel s. å. 1/12. Fältväbel vid livgardet 1711-05-09. Fänrik därst. s. å. 10/11. Konfirm.fullm. 1712-11-21. Löjtnant 1716-01-03. Kapten 1720-01-02. Kompanichef 1731-07-01. Naturaliserad svensk adelsman och adopterad 1734-12-02 på sin frändes kaptenen Otto Fredrik von Schwerins af Spantekow adl. namn och nummer, nr 1775 (introd. s. å.). Sekundmajor vid livgardet 1747-10-29. RSO 1748-11-07. Premiärmajor 1751-06-01. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1757-03-12. Överstes avsked 1761-04-29. Död 1762-08-23 på Stegeborgs södra ladugård i Skällviks socken, Östergötlands län och begraven s. å. 15/9 i Skällviks kyrka. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1743-03-03 med friherrinnan Maria Banér i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737-08-00 med generalmajoren friherre Schering Rosenhane, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1738), född 1708-02-20 i Filadelfia i Amerika, död 1746-10-14 på Stegeborg, dotter av översten friherre Isak Banér, och Marie Losquette.

Barn:

 • Ebba Maria, född 1743-11-29 Tistad, död 1762-08-24 Lambohov. Gift 1761-09-03 på Stegeborg med majoren Henrik Rosenstierna. född 1730, död 1769.
 • Verner Detlov, adopt. greve von Schwerin, född 1746, kammarherre. Död 1810. Se grevliga ätten von Schwerin, Tab. 12.
 • Catharina, född 1746-10-08 i Skällviks socken, död där s. å. 22/11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.