:

Ridderstam nr 1923

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderstam nr 1923 †

Adlad 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1858-04-12.

Den äldre grenen av ätten har gemensamt ursprung med den adopterade grenen av adliga ätten Cederbaum.


1Öä IX. sid. 295. 2Wn. 3Örebro kyrkoarkiv. 4Um. 5Blr. 6Posttidningen 1818-10-10. 7At (Sch.).

TAB 1

Peter Reincke. Inkom vid mediet av 1600-talet från Harburg i Lüneburg till Stockholm, där han blev snickare. Gift 1653 i Stockholm med Ursula Möller, död änka 1695-03-06, dotter av köpmannen i Kalmar Osvald Möller, [1]

Barn:

 • Ludvig Reincke, född 1662. Perukmakare. Död 1729. Se Tab. 3.
 • Peter Reincke, född 1670. Handlande. Död 1752. Se Tab. 2

TAB 2

Peter Reincke, född 1670 i Stockholm. Handlande i nämnda stad. Död där 1752. Gift 1704-09-01 i Stockholm med Anna Catharina Petersen, född 1686, död 1757, dotter av handlanden i Stockholm Volter Petersen och Anna Maria Kalckberner samt faster till grosshandlaren Herman Petersen, vars barn blevo adlade af Petersens. [1]

Barn:

 • Peter Reincke, född 1713 i Stockholm. Kramhandlare därst. Död 1767-07-26 Vretaberg. Gift med Anna Maria Waselia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768-09-06 i Stockholm med bergsrådet Peter Christoffer Bauman, adlad Cederbaum, född 1733, död 1795), född 1727-11-18 i Köping, död 1792-07-31 i Västervik, dotter av handlanden i Köping Jonas Waselius och hans 2:a hustru Agneta Eleonora Christiernin.

Barn:

 • Peter Reincke, adlad och adopt. Cederbaum, född 1756. Ryttmästare. Död 1785. Se adliga ätten Cederbaum, Tab. 4.

TAB 3

Ludvig Reincke (son av Peter Reincke, Tab. 1) född 1662 i Stockholm. Borgare och perukmakareål- derman i nämnda stad. Död där 1729. Gift 1689-12-29 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Magdalena Möllner, död änka, dotter av stadsskrivaren i Norrköping Erik Paulsson Möllner och Catharina Larsdotter (Stockenström). [1]

Barn:

 • Peter Reincke, adlad Ridderstam, född 1691-07-12 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1709-09-00. Kvartermästare därst. s. å. 20/10. Kornett 1710-09-05. Konfirm.fullm. 1716-10-06. Löjtnant s. å. 23/11. Regementskvartermästare 1722-12-12. Ryttmästare 1741-08-06. Avsked 1744-02-20. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1923). RSO 1751-12-04. Död 1768-09-21 i Örebro. Han bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 samt fälttågen i Norge 1716 och 1718 och i Finland på 1740-talet. Gift 1732-03-02 med Anna Elisabet Bohm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1727 med lanträntmästaren Peter Stenius, född 1698, död 1729, se Tab. 6), född 1700-07-21, död 1760-09-13 i Örebro, dotter av landskamreraren i Örebro län Jakob Bohm och Anna Maria Carlsdotter Feif.

Barn:

 • Magdalena, född 1733-01-07, död 1781-01-31 i Örebro. Gift 1757-08-07 med regementskvartermästaren Gabriel Lilliehöök af Fårdala, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1759.
 • Jakob Ludvig, född 1734-03-22 i Örebro3. Student i Uppsala 1746. Volontär vid livregementet till häst 1753. Korpral därst. 1754. Kvartermästare 1757. Sekundkornett 1758-07-03. Stabskornett 1759-05-04. Löjtnant 1762-12-31. Stabsryttmästare 1770-10-15. Överstelöjtnant i armén 1777-12-20. RSO 1779-01-24. Avsked 1780-06-07. Död ogift 1794-12-30 i Örebro, 'sedan han gjort testamente av sin kvarlåtenskap till sina syskon Anna Catharina och Axel samt systerdotter Eleonora Lilliehöök, men vilket testamente blev, på hans halvbroder August Peter Ridderstams (se tab. 6) klander, sedermera genom k. m:ts dom ändrat.' Han bevistade pommerska kriget 1760–1761.
 • Anna Catharina, född 1735-05-06 i Örebro3, död 1809-11-26 Segloraberg. Gift 1770-06-26 i Örebro med generalmajoren Erik Edman, adlad och adopt. Edenhielm, född 1736, död 1808.
 • Axel, född 1738. Överstelöjtnant. Död 1798. Se Tab. 4
 • En dotter, född 1739-04-06 och död 1740-12-19 i Örebro. [3]
 • Per Adolf, född 1742-01-13 i Örebro3. Student i Uppsala4 1759-11-05. Volontär vid livregementet till häst 1762-01-23. Korpral därst. s. å. 2/6. 2. Adjutant6 1766-12-19. Regementsadjutant6 1769-12-20. Kornett6 1770-03-14. Löjtnant 1771-10-09. Ryttmästare i regementet 1775-08-09 och vid regementet5 1778-02-11. Avsked s. å. 22/11. RSO s. å. Död ogift 1791-03-24 i Örebro.

TAB 4

Axel (son av Peter Reincke, adlad Ridderstam, Tab. 3), född 1738-03-07 i Örebro3. Volontär vid livregementet till häst 1752-02-19. Sekundkorpral därst. 1755 och korpral 17565. Kvartermästare 1759-06-26. Sekundkornett s. å. 14/8. Stabskornett 1761-09-14. Kornetts indelning 1762-12-31. Stabslöjtnant 1770-05-22. Regementskvartermästare 1774-12-14. Ryttmästare 1775-03-29. Sekundmajor 1778-02-11. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant i armén 1785-09-27. Premiärmajor vid regementet5 1789-11-21. Placerad på livregementets kyrassiärkår 1791. Avsked 1792-11-12. Död 1798-06-16 i Örebro. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1774-07-12 i Stockholm med stiftsjungfrun Maria Catharina von Törne, född 1757-04-30 på Rävsnäs i Toresunds socken Södermanlands län, död 1828-03-29 i Örebro, dotter av artillerikaptenen Fredrik von Törne, och Elisabet Cecilia Schaeij.

Barn:

 • Elisabet Augusta, född 1777-09-16 i Örebro3, död 1846-07-21 på Siene i likanämnd socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1801-08-18 med överstelöjtnanten vid Älvsborgs regemente, RSO, Gudmund Olof Bökman, född 1753-05-25 i Öxnevalla socken Älvsborgs län, dödsskjuten 1807-03-14 i ett utfall ur Stralsund vid Kedenhagen och begraven s. å. 9/4 i Löwensköldska graven i S:t Nicolaikyrkan i Stralsund. Gift 2:o 1811-04-28 i Borås med majoren vid Älvsborgs regemente, RSO, Torger Mauritz Schotte, född 1781-04-15, död 1860-10-02 Sotared
 • Per Fredrik, född 1780-03-01 i Örebro, död där 1781-09-18.
 • Axel, född 1783. Kapten. Död 1858. Se Tab. 5.

TAB 5

Axel (son av Axel, Tab. 4), född 1783-03-04 i Örebro3. Volontär vid livregementet till häst 1785-02-12. Kvartermästare därst. s. å. 17/3. Kornett s. å. 27/9. Placerad vid livregementets lätta dragonkår (sedan husarkår) 1791. Löjtnant därst. med regementskvartermästares indelning 1796-10-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1804-12-20. Kapten i armén 1809-06-26. Död 1858-04-12 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1811-10-14 Brunlid med sin systers svägerska Sofia Elisabet Schotte, född 1783-09-13 på nämnda egendom, död 1872-04-18 Fridhem o. R.), dotter av ryttmästaren Torger Mattias Schotte och Anna Maria Sinclair.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1812-06-24 Önnarp, död ogift 1864-07-25, på Fridhem i Högdals socken Göteborgs och Bohus län.
 • Augusta Lovisa, född 1815-10-16 på Önnarp, död ogift 1885-04-24 på Käringön i likanämnd socken Göteborgs och Bohus län.
 • Fredrika Axelina, född 1820-07-26 på Bräcke i Näsinge socken Älvsborgs län, död 1888-05-30 på Käringön. Gift 1845-06-21 med underlöjtnanten och bevakningskontrollören Abraham Gustaf Bildt, född 1814, död 1869.
 • Vilhelmina Carolina, född 1822-07-10, död 1899-12-02 på Strömsholm på Orust. Gift 1864-08-10 på Ammenäs i Forshälla socken (Göt. o. E.) med lantbrukaren Isak Toutin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1829 Ingelstorp, med Anna Maria Schotte, född 1782-03-16 på Brunlid i Horla socken, Älvsb., död 1862 på Ingelstorp, dotter av ryttmästaren Torger Mattias Schotte och Anna Maria Sinclair), född 1802, död 1869.

TAB 6

Den adopterade ättegrenen:

Hans Nilsson Burck. Handelsman i Örebro. Gift med Elisabet Stenia. Dotter till fältpredikant Per Stenius och Anna Håkansdotter Insulander.

Barn:

 • Peter Stenius, född 16983. Antog före 1717-07-03 morfaderns efternamn. Lanträntmästare i Närke och Värmland och slottsfogde i Örebro. Död där3 1729-04-16. Gift 1727-07-30 i nämnda stad3 med Anna Elisabet Bohm i hennes 1:a gifte, född 1700-07-21, död 1760-09-13 i Örebro. Hennes 2:a gifte 1732 med ryttmästaren Peter Reincke, adlad Ridderstam. (Tab. 3).

3. Dotter till landskamrer Jakob Bohm i Örebro och Anna Maria Carlsdotter Feif

Barn:

 • August Peter Stenius född postum 1729-12-30 i Örebro. Antog namnet Stenborg och blev därefter adlad och adopterad Ridderstam 1758-02-19 på sin styvfars adliga namn och nummer samt introducerad 1778. Student i Uppsala4 1746-10-21. Volontär vid livregementet till häst 1748-01-11. Korpral därst. 1749-03-16. Kvartermästare 1751-04-24. Stabskornett vid livdragonregementet 1757-07-23. Stabsryttmästare vid husarregementet 1758-06-04 med tur från s. å. 24/4. Sekundmajor vid blå husarregementet 1766-04-22. RSO 1767-11-23. Konfirmerad 1772-09-09 uti det av konung Adolf Fredrik 1758 honom förunnade adelskap. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Transp. till Jämtlands lätt beridna kavalleriskvadron. Överstes avsked 1802-09-22. Död 1818-11-16 i Halmstad och slöt själv på svärdssidan sin adl. ättegren. 'Han bevistade 7-åriga pommerska kriget från dess början till dess slut och deltog så uti detsamma och dess mest betydande krigsrörelser, att kommenderande generalen sådant flera gånger hos k. m:t och regeringen tillkännagav, blev också under reträtten 1760 från Prentzlow till Verdelov illa blesserad.'. Gift med Dorotea Sibilla Maria von Usedom, född 1752-09-13, död 1818-06-29, dotter av direktorn vid pommerska hovrätten Fredrik Achates von Usedom, arvherre till Nepanitz, och Margareta Lovisa von Essen.

Barn:

 • Dorotea Elisabet Lovisa, född 1769-10-30, död ogift 1845-03-25.
 • Christiana Juliana Magdalena, född 1771. Död ogift 1791-06-02 Marielund
 • Anna Carolina Fredrika, född 1773, död s. å. 24/11 i Falkenberg.
 • Gustaf Hugo Fredrik, född 1775-01-28, levde7 1796-05-06. Skall hava levat ännu 1802 och då varit anställd i engelsk örlogstjänst.6
 • Vilhelm August, född 1776-05-00. Död 1778-08-28 i Halmstad och begraven s. å. 2/9.
 • Ulrika Mariana, född 1779-04-23 i Halmstad, död 1871-03-27 i Malmö. Gift 1805-12-14 i Halmstad med borgmästaren i Karlskrona, lagmannen, filosofie doktorn Elias Gustaf Nolleroth, född 1767-12-21 i Tygelsjö socken Malmöhus län, död 1845-11-19 i Karlshamn.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Örebro RR AIa:47: 1927-07-03 jfrd med F2:3 fol 639 r.

: