:

Von Matérn nr 1963

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Matérn nr 1963

Adlad 1751-11-21, introducerad 1756.

Matérn A196300.png

TAB 1

Fredrik Matérn Inkom från Tyskland samt blev borgare och remsnidare i Stockholm 1671-10-10. Död omkring 1717. Gift med Catharina Wiborg, död 1729, dotter av remsnidaren Peter Petersson Wiborg och Catharina Hansdotter.

Barn:

 • Johan Anton Matérn, adlad von Matérn, född 1683-10-22 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen 1704-11-06. Löjtnant vid fortifikationen 1708-03-26. Kaptens karaktär 1722-06-26. Kapten vid fortifikationsbrigaden i Göteborg 1731-12-04. Major vid fortifikationsbrigaden 1741-03-05. Generalkvartermästarelöjtnant vid finska brigaden 1742-07-23. Flyttad till Stockholmsbrigaden och fortifikationskontoret 1744-11-10. RSO 1748-09-26. Överste och kommendant i Landskrona 1748-10-27. Adlad 1751-11-21 (introducerad 1756 under nr 1963). Avsked 1760. Död 1767-12-20 i Alvhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län och begraven 1768-01-05. 'Han blev 1708 kommenderad från armén för att göra kartor över Polen, Samogitien och Litauen. Bevistade 1708-07-04 slaget vid Holofzin samt 1709 belägringen av Poltava, där han med egen hand uppsatte skanskorgarna längs efter linjen till betäckning av svenska armén. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk i Sibirien, varest han sysselsatte sig med kartors förfärdigande över Sibirien. Kom 1722 hem ifrån fångenskapen och förestod sedan fästningsbyggnaderna vid Oxdjupet utanför Stockholm.' Gift 1734-12-13 i Göteborg med Anna Sofia Habicht, född 1714, död 1793-05-19 i Göteborg, dotter av handelsmannen i Göteborg Claes Habicht och Anna Sofia Schröder.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1735. Generalkvartermästarelöjtnant. Död 1811. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf, född 1737. Major. Död 1808. Se Tab. 16
 • Anton Johan, född 1739-10-12. Konstapel vid artilleriet 1751. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1757-01-21. Extra löjtnant på örlogsflottan till Pommern 1759. Underofficer vid kadettkåren 1762-05-02. Löjtnant vid amiralitetet 1763-03-19. Död ogift 1763 under en resa till Kina vilken han gjorde såsom lärstyrman på Ostindiska kompaniets skepp »Riksens ständer».
 • Axel, född 1741-06-10, död 1742-10-07.
 • Anna Sofia, född 1744-04-14, död ogift 1821-04-19 i Karlstad.

TAB 2

Johan Fredrik, (son av Johan Anton Matérn, adlad von Matérn, tab 1), född 1735-11-15 i Göteborg. Volontär vid fortifikationen 1743-11-01. Underkonduktör vid fortifikationen 1749-07-26. Konstituerad konduktör 1758-11-10. Konduktörsfullmakt vid Göteborgsbrigaden 1762-03-26 med tur från 1758-11-10. Löjtnant vid fortifikationen 1769-09-19. Kapten i armén 1771-09-18. Kapten vid fortifikationen 1776-12-18. Major 1788-11-19. Generalkvartermästarelöjtnant 1795-04-07. Erhöll fortifikationsbefälet i Göteborg och över de övriga fästningarna på rikets västra gräns 1802-06-08. Död 1811-06-25 i Göteborg. 'Han inställde sig 1758 på egen bekostnad vid svenska armén, som då stod i Uckermark, samt bevistade hela fälttåget i Pommern.' Gift 1774-11-30 i Göteborg med Maria Elisabet Bremer, född 1756, död 1821-01-07 Aspberg s socken, Värmlands län, dotter av inspektören vid Ostindiska kompaniet Peter Hermansson Bremer och hans 2:a hustru Maria Hellstadia.

Barn:

 • Johan Anton, född 1776. Major. Död 1834. Se Tab. 3
 • Gustaf Peter, född 1777-09-03. Volontär vid Göta artilleriregemente 1787. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1788-07-12. Levde 1795, men död före modern.
 • Sofia Elisabet, född 1780, död ogift 1799-03-19 på Bråte i Segerstads socken.
 • Carl Fredrik, född 1782. Kapten. Död 1851. Se Tab. 6
 • Axel, född 1783-09-01, död före modern.
 • David Vilhelm, född 1785-02-07. Fänrik vid Bohusläns vargering 1808-06-30. Död ogift 1809-01-10 i Strömstad. (ZU)
 • Axel Magnus, född 1786. Major. Död 1877. Se Tab. 7
 • Maria Charlotta, född 1789-12-06, död 1821-10-08 på Fredrikslund. Gift 1812-12-31 på Aspberg med majoren Gustaf Vilhelm Stiernstam, i hans 2:a gifte, född 1773, död 1827.
 • Emanuel, född 1794. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 15

TAB 3

Johan Anton, (son av Johan Fredrik, tab 2), född 1776-01-18 i Göteborg. Sergeant vid fortifikationen 1789-04-28. Konduktör vid fortifikationen 1792-06-13. Officersexamen 1800. Löjtnant i armén 1806-06-09 och vid fortifikationen 1811-01-15. Kapten vid ingenjörskårens fortifikationsbrigad 1815-05-02. Major vid ingenjörskårens fortifikationsbrigad 1829-08-21. Död 1834-09-15 i Göteborg. Gift 1820-07-20 på Krattorp i Upphärads socken, Älvsborgs län med Maria Margareta Malmström, född 1795-10-29 på Krattorp, död 1864-03-15 i Göteborg, dotter av kommissarien Anders Malmström och Sara Häger.

Barn:

 • Johan Fredrik, född tvilling 1821-08-17 i Göteborg. Påmönstrad som matros 1844-05-24. Styrmansexamen 1846-06-16. Styrman å olika fartyg. Död ogift 1852-06-13 i Rio Janeiro.
 • Carl August, född tvilling 1821-08-17 i Göteborg. Kofferdist 1836–1838. Överflyttade till Sydamerika och bosatte sig i New Bredford. Delägare i en valfiskefirma i New Bredford. Död i New Bredford.
 • Anton Vilhelm, född 1823-05-20 i Göteborg. Överflyttade till Nordamerika. Var en tid banktjänsteman i Kalifornien och intressent i något gruvföretag i Kalifornien. Lantbrukare. Död 1891 i San Francisco.
 • Frans Pontus Ferdinand, född 1825. Sjökapten. Död 1904. Se Tab. 4.

TAB 4

Frans Pontus Ferdinand, (son av Johan Anton, tab 3), född 1825-12-18 i Göteborg. Anställd i handelsflottan 1841. Sjökaptensexamen 1848-08-24. Befälhavare å olika fartyg 1853–1888, av vilka fregattskeppet Gripen 1873–1888. Död 1904-06-08 i Göteborg. Gift i Göteborg 1862-02-08 med Hilda Amalia Bredelius, född 1838-04-09 i Göteborg (Karl Johans församling, fb), död 1915-06-07 i Johannes församling, Stockholm ]], dotter av tullkontrollören Peter Lorens Bredelius och Johanna Fredrika Wikander.

Barn:

 • Ernst Pontus Viktor, född 1862-09-29, död 1863-03-12.
 • Edit, född 1867-01-18 i Göteborg
 • Harald, född 1868. Död 1932. Läkare. Se Tab. 5
 • Rudolf, född 1869-12-19 i Göteborg. Anställd i handelsflottan 1885. Styrmansexamen 1889-05-02 och sjökaptensexamen 1890-04-28. Förste styrman å fregattskeppet Gripen 1890–1892, därefter å andra fartyg till 1899. Haveriexpert hos försäkringsaktiebolaget Ocean i Göteborg från 1899. död 1940-04-14 i Göteborg genom olyckshändelse, Örgryte församling, (db nr 110).

TAB 5

Harald (son av Frans Pontus Ferdinand, tab 4), född 1868-12-12 i Göteborg. Mogenhetsexamen vid Göteborgs högre elementarläroverk 1889-05-23. Student i Uppsala 1889. Med. fil. kand. i Uppsala 1890-12-12 och med. kand. vid Karolinska institutet 1895-09-14. Med. lic. 1899-11-29. Amanuens och underkirurg vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 1900-01-01–1900-07-31. Amanuens och underläkare vid Karolinska institutets pediatriska klinik 1900-08-01–1901-06-30. Först amanuens, sedan underläkare vid Karolinska institutets barnpoliklinik vid allmänna barnhuset i Stockholm 1901-06-11–1905-11-30. Assistent vid Karolinska institutets barnpoliklinik 1906-01-02–1907-09-30. Föreståndare för Stockholms södra barnpoliklinik 1907-11-28–1917-06-08. Praktiserande läkare i Stockholm sedan 1903. RVO 1926-06-06. Död 1932-05-21 i Engelbrekts församling, Stockholm (db nr 124). Biogr. i Väd?. Gift 1906-06-02 på Dalen med Maria Elisabet (Lisa) Ameln, född 1881-08-30 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Henrik Adolf Ameln och Maria Elisabet Jahn.

Barn:

 • Märta Elisabet, född 1907-04-06 i Stockholm, liksom syskonen. Kontorist. Gift 1:o 1933-03-07 i Engelbrekts församling Stockholm (vd 25), med assuranceintendenten Arnold Ragnar Vestberg, född 1888-02-09
 • Mary-Anne Elisabet, född 1908-12-25 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (fb 401). Gift 1934-02-09 i Oscars församling, Stockholm (vb 21), med civilingenjören Curt Örtegren, född 1907-06-13.
 • Gösta Harald, född 1913-10-10 i Stockholm. Se Tab. 5A
 • Carin Elisabet, född 1919-02-15 i Johannes församling, Stockholm. Gift 1945-02-24 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm (Oscars församling vb nr 68) med civilingenjören, löjtnanten vid Ingenjörstruppernas reserv Claes Bengt Lars Lindgren, född 1916-12-11 i Göteborg och Bohuslän, verkst. dir. i Swedegas AB.

TAB 6

Carl Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 2), född 1782-05-12 i Göteborg. Volontär vid Värmlands fältjägarregemente 1798. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1798-07-10. Fänrik vid Stedingkska värvade infanteriregement 1800-06-12. Stabsfänrik vid Stedingkska värvade infanteriregement 1800-11-27. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1801-10-26. Artilleriofficersexamen 1802-10-11. Stabslöjtnant vid Stedingkska värvade infanteriregement 1808-02-01. Löjtnant vid Stedingkska värvade infanteriregement 1810-09-06. Kaptens n. h. o. v. 1818-09-06. Depotkapten vid regementet 1836-08-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1843-09-22. Död 1851-04-04. Gift 1820-05-07 Instön med Sofia Amalia Wendel, född 1797-04-18 i Lycke socken, död 1837-03-26 i Göteborg.

Barn:

 • Johan Filip, född 1822-04-16 i Marstrand, liksom syskonen. Gick till sjöss 1838-05-04. Kontorist hos grosshandelsfirman Olof Wijk & C:o i Göteborg 1848. Burskap som handlande i Göteborg 1855-11-16. Död ogift 1903-12-17 i Göteborg.
 • Carl Emil, född 1823-08-31 i Marstrand, död 1824-06-17 i Marstrand.
 • Carl Axel Fritiof, född 1827-04-21 i Marstrand, död 1828-11-05 i Marstrand.
 • Axel Fredrik, född 1829-01-31 i Marstrand. Gick till sjöss 1846-04-08. Sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Göteborg 1850-11-15. Styrman och befälhavare å olika fartyg 1850–1858. Överflyttade sedan till Nordamerika. Död enligt en uppgift 1890 i San Francisco, enligt en annan 1896 i Chicago.
 • Emilia Charlotta Rosalia Natalia Elvira, född 1831-07-16 i Marstrand, död ogift 1914-01-27 i Vasa församling, Göteborg.

TAB 7

Axel Magnus, (son av Johan Fredrik, tab 2), född 1786-12-07 i Göteborg. Underofficer vid arméns flotta 1804-05-04. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1808-03-07. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-04-09. Löjtnant i armén 1809-06-29. GMtf 1809. Löjtnant vid Närkes regemente 1810-11-27. Kapten vid Närkes regemente 1817-12-16. Avsked såsom major i armén 1824-02-24. Avsked ur armén 1825-04-19. Carl XIV Joh:s medalj 1854. Död 1877-12-05 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Bevistade krigen mot Norge 1808–1809 och i Tyskland 1813–1814. Ägde Ek Ek socken, Skaraborgs län 1826-11-17–1827-02-28, Edö i Askersunds landsförsamling 1827-03-14–1847-03-04 och del i Skogaholms bruk i Svennevads socken, Örebro län sedan 1848-11-01. Gift 1:o 1822-07-09 på Stjärnsund i Askersunds landsförsamling, Örebro län med Beata Charlotta Burenstam, född 1790-01-29 på Stjärnsund, död 1837-05-10 på Edö, dotter av bruksägaren Olof Buren, adlad Burenstam, och Carolina Camitz. Gift 2:o 1841-12-20 på Edö med Johanna Ulrika Charlotta (Hanna) Keyser, född 1816-03-18 Hagelstad, död 1889-04-06 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, dotter av handlanden Abraham Keyser och Catharina Björner.

Barn:

 • 1. Carolina Charlotta, född 1823-04-20 i Askersund, död ogift 1896-09-02 i Uppsala.
 • 1. Emma Fredrika, född 1824-06-12, död 1838-12-30, i Uppsala.
 • 1. Mariana, född tvilling 1826-05-20 i Askersund, död 1907-03-20 på Anneborg, Vissefjärda socken, Kalmar län. Gift 1859-06-08 i Stockholm med godsägaren Carl-August Lagergren, född 1829-08-16 i Norrköping, död 1900-06-29 på sin egendom Johannesberg i Rödeby socken, Blekinge län.
 • 1. Augusta, född tvilling 1826-08-16 i Askersund, död ogift 1903-10-19 i Stockholm.
 • 1. Hedvig Sofia (Hedda), född 1827-07-26 på Edö, död 1894-11-02 i Stockholm. Gift i Stockholm 1867-07-05 med handlanden och bagaren Per Gustaf Ljungholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1843-06-12 i Stockholm med Maria Charlotta Haffrin, född 1820-01-06 i Stockholm, död i Stockholm 1860-04-02, dotter av bagaren Carl Fredrik Haffrin och Maria Mellgren), född 1815-09-13 i Tåby socken, Östergötlands län, död 1882-01-16 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.
 • 2. Anna Sofia Catharina, född 1843-08-08 på Edö, död 1916-01-04 i Stockholm (K. Svea art. reg:s församling. Gift i Stockholm 1869-08-07 med förste komministern i Adolf Fredriks församling i Stockholm, bataljonspredikanten vid 1. Svea artilleriregemente Jöns Vicander, född 1834-11-25 i Västra Vrams socken, Kristianstads län, död 1919-01-02 i Stockholm.
 • 2. Ebba Johanna, född 1845-03-17 på Edö, död ogift 1916-05-03 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.

TAB 8

Jakob, (son av Johan Fredrik, tab 2), född 1791-01-26 i Göteborg. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1807-03-24. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1807-08-16. Fänrik vid Värmlands fältjägarbataljon 1808. Adjutant vid Värmlands fältjägarbataljon 1808. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1809-06-29. GMtf 1809-07-03. 2. Löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-03. 1. löjtnant. Stabskapten 1814-05-23. Kapten 1814-07-12. Avsked 1818-01-13. Död 1854-07-24 i Göteborg och begraven på Ljungs kyrkogård, Göteborgs och Bohus län. Gift 1818-12-23 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län med stiftsjungfrun, grevinnan Anna Gustava Cronhielm af Flosta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1801-05-22 på Östanås bruk i Älvsbacka socken, Värmlands län med majoren och krigsrådet, RSO, Per Adolf Geijer (broder till översten Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer) från vilken hon 1817 blev skild, född 1767-08-05 på Lindfors bruk i Nyeds socken, Värmlands län, död 1826-08-02 i Åmål), född 1783-09-06 Bottna, död 1854-04-16 i Göteborg, dotter av kanslirådet, greve Salomon Cronhielm af Flosta, och Margareta Lovisa Heijkenskjöld.

Barn:

 • Sofia Catharina Lovisa, född 1819-07-22 i Göteborg, död ogift 1902-03-29 i Stockholm.
 • Johan Fredrik, född 1820. Kapten. Död 1899. Se Tab. 9
 • Nelly, född 1824-07-12 i Göteborg, död i Göteborg 1824-07-28.

TAB 9

Johan Fredrik, (son av Jakob, tab 8), född 1820-10-22 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1837-03-17. Konstapel 1837-09-23. Sergeant 1838-01-11. Officersexamen 1839-04-30. Avsked 1840-05-13. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1840-05-19. Underlöjtnant vid vid Bohusläns regemente 1841-06-22. Löjtnant 1847-02-02. Kapten 1860-03-06. RSO 1865-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1874-02-20. Avsked ur armén 1890-02-07. Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns frökontrollanstalt i Göteborg 1891. RVO 1898-12-01. Död 1899-11-13 i Göteborg. Ägde Torp i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län 1860– 1898. Gift i Hjärtums socken 1847-07-26 med Charlotta Lovisa Christina Nycander, född 1824-07-26 i Åsbräcka socken, Älvsborgs län, död 1904-10-12 i Göteborg, dotter av kaptenen Carl Axel Nycander och Charlotta Johanna Hansson.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1848. Generallöjtnant. Död 1920. Se Tab. 10.
 • Anna Charlotta Lovisa, född 1850-08-27 Vesten Död 1900-07-12 i Göteborg. Gift 1874-12-19 på Torp med sin moders kusin, kollegan vid lägre allmänna läroverket i Uddevalla, fil. kand. Valdemar Magnus Hansson, född 1838-01-19 Utby
 • Hulda Maria, född 1852-05-26, död 1852-12-02.
 • Maria Catharina (Karin), född 1854-05-03 på Utby, död 1924-05-28 i Berlin. Gift 1881-10-21, på Torp med löjtnanten Carl Gustaf Adolf Leijonmarck, född 1843, död 1915.
 • Ida Maria, född 1856-05-17 på Utby, död 1870-06-04 på Torp.
 • Bror Jakob Hugo, född 1858. Kapten. Död 1907. Se Tab. 12
 • Carl Reinhold, född 1861, död 1938-06-02. Bankdirektör. Se Tab. 13.
 • Charlotta, född och död 1863-03-07 på Torp.
 • Knut, född 1864. Vice häradshövding. Död 1927. Se Tab. 14.
 • Fredrika Sofia, född 1866-06-08 och död 1876-01-07 på Torp.
 • Johan Adolf (John), född 1869-09-23 Torp. Studentexamen i Vänersborg 1888. Genomgick Göteborgs handelsinstituts högre avdelning 1888–1889. Bokhållare vid Skandinaviska kreditabohs huvudkontor i Göteborg 1889. Tjänsteman hos järnexportfirman Cassel Hofsten & C:o i Göteborg 1889. Prokurist för firman Aug. Cassel 1893-02-13. Delägare i firman Matérn & Göransson i Stockholm 1895-04-00. Ensam innehavare av Matérn & Göransson 1904–1906. Vice verkställande direktör i Söderberg & Haak aktiebolag, Stockholm 1908-02-00–1920-03-01 chef för Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags dotterbolag i England 1920-08-00. Verkställande direktör och ledamot av styrelsen för Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags dotterbolag i England 1920-10-12. RVO 1925-09-19. Död barnlös 1928-09-21 i London. Gift 1906-12-18 i Göteborg med Yvonne Helga Emelie Gardell-Ericson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1932-07-03 i Lysekil med generalkonsul Axel Christer Holmfrid Uggla, född 1865-09-12 i Göteborg. död 1945-10-04 i Kungsholmens förs Stockholm (db nr 237).

TAB 10

Axel Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 9), född 1848-06-04 Vesten Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1869-11-16. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1869-11-23. Löjtnant 1875-05-21. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1879-01-17. Kapten vid generalstaben 1881-07-07. Kapten vid Göta artilleriregemente 1884-12-05. RNS:tOO 1885-03-24. Stabschef i 3. militärdistriktet 1888-09-04. Major vid generalstaben 1890-01-08. RSO 1890-12-01. LKrVA 1893-10-17. Överstelöjtnant i armén 1893-11-17. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1894-01-08. RPrKrO2kl 1896-02-08. Överste och chef för Västgöta regemente 1896-09-04. KDDO1gr 1897-08-27. KSO2kl 1900-12-01. KNS:tOO 2kl 1902-12-01. KSO1kl 1903-12-01. Generalmajor i armén och chef för 1. arméfördelningen 1904-07-01. GVSbmt 1906-09-20. RRS:tStO1kl 1908. RÖJKrO1kl 1908-12-10. StkBKrO 1910. Generallöjtnant i armén 1911-10-27. KmstkSO 1912-06-06. StkDDO 1912-11-18. Avsked 1915-07-02. Död 1920-06-08 i Engelbrekts församling, Stockholm ]], jordfäst 1920-06-14 i Engelbrektskyrkan. Ägde villa i Skövde. Biogr. i Väd. Gift 1887-10-11 i Stockholm med Fanny Carolina Frestadius, född 1857-06-02 i Stockholm, död 1937-11-24 i Hedvig Elonoras församling, Stockholm (db nr 253), dotter av konsuln och grosshandlaren Anders Vilhelm Frestadius och hans 1:a fru Rosina Charlotta Julin.

Barn:

 • Ella, född 1888-09-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1926-12-29 i Nizza (Hedvig Elonoras församling, Stockholm, db).

TAB 11

Nils Axelsson, (son av Axel Fredrik, tab 10), född 1893-05-03 i Skövde. Studentexamen i Hälsingborg 1911-06-06. Elev vid tekniska högskolan 1913. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1917-06-06. Civilingenjör. Officersexamen 1917-12-22. Anställd vid Stockholms stads byggnadskotnors broavdelning 1918. Vattenbyggnadsbyrån 1918–1919. Vid Holmens bruks- och fabriks aktiebolags kraftverksbyggn. Bergsbron - havet 1919–1921. Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1921-12-31. Anställd vid Norrlands statsarbeten 1921–1923. Hos Christiani & Nielsen, Paris 1923. Vid Statens provningsanstalt 1924. Vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1924. Vägkonsulent i Kalmar län 1924-07-16–1929. Förste ingenjör och sekreterare i Svenska väginstitutet 1929-01-01–1934. Kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1929-12-31. Förste ingenjör vid Statens väginstitut 1934–1939. RVO 1936-06-06. Förordnad att vara ledamot av direktionen för Statens väginstitut 1938-06-10 fr. o. m. 1938-07-01–1939-06-30. Förordnad att vara överingenjör och chef Statens väginstitut 1939-06-09 fr. o m. 1939-07-01–1945-06-30. RNO 1941-11-15. LSTF från 1917. KNO 2 kl. 1945-06-06. Gift 1922-03-18 i Hedvig Elonora församling, Stockholm ]] med Lisa Jungstedt, född 1901-02-17 i Stockholm, dotter av professorn vid konsthögskolan Axel Adolf Harald Jungstedt och Sigrid Nilsson-Dag.

Barn:

 • Bengt Axel Fredrik, född 1923-12-29 i Stockholm.
 • Hans Erik, född 1926-10-18 i Kalmar.
 • Sten Johan Axel, född 1930-09-08 i Stockholm.
 • Nils Åke, född 1936-05-01 i Djursholm, Stockholms län.
 • Folke Wilhelm, född 1939-02-22 i Djursholm, Stockholms län.

TAB 12

Bror Jakob Hugo, (son av Johan Fredrik, tab 6), född 1858-06-29 Utby. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1875-09-13. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1879-09-29. Volontär vid Bohusläns regemente 1879-12-12. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1880. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-25. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1881-11-25. Transporterad som underlöjtnant till (1.) Göta artilleriregemente 1881-12-30. Lantmäteriauskultant 1885. Löjtnant 1891-04-02. Kapten 1896-09-18. RSO 1903-05-15. Död 1907-01-29 i Göteborg. Gift i Göteborg 1889-04-12 med Ellen Emilia Börjesson, född 1863-12-14 i Göteborg, död i Gamlestadestadens församling ]], Göteborg 1929-08-07, dotter av bryggaren Lars Börjesson och Emilia Charlotta Rhodin.

Barn:

 • Dagmar Charlotta, född 1893-11-04 i garnisonsförsamlingen i Göteborg. Gift 1:o 1913-05-31 i Kristine kyrka i Göteborg (Släps församling, Hallands län, vb) med kaptenen vid intendenturkåren Johan Olof Örtenblad, född 1888-10-24 i Göteborg, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1933-06-28. Gift 2:o 1934-05-05 i Släps annex församling, Hallands län (Johannes församling, Göteborg, vb), med Carl Gustaf Frans Örtenblad, född 1897-06-06, från vilken hon blev skild genom Göteborgs rhtt:S lagakraftvunna dom 1955-02-28.

TAB 13

Carl Reinhold (son av Johan Fredrik, tab 9), född 1861-05-13 Torp. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1877-09-14– 1879-06-20. Bokhållare vid Skandinaviska kreditaktiebolaget i Göteborg 1880. Föreståndare för dess låneavdelning 1881. Kamrer vid Skandinaviska kreditaktiebolaget 1898-01-01. Verkställande direktör lör enskilda banken i Vänersborg 1903-03-16. Huvudman i Vänersborgs sparbank 1904-09-27. Stadsfullmäktig i Vänersborg 1909-11-08–1919-04-01. RVO 1913-06-06. Suppleant i Älvsborgs läns landsting 1914-09-01–1922-08-31. Ledamot av styrelsen för centralgruppens emissionsaktiebolag 1918-03-01. Verkställande direktör för aktiebolag Brätte i Vänersborg 1918-02-27. Ledamot av direktionen för lasarettet i Vänersborg 1920-09-24. Ledamot av svenska bankföreningens styrelse 1923-10-26. RNO 1928-06-16. Död 1938-06-02 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db nr 139). Biogr. i Väd?. Gift 1898-07-20 Älmedal med Davida Eleonora (Ellen) Busck, född 1873-03-27 på Älmedal, död 1940-09-01 i Vänergsborg, (db nr 82), dotter av disponenten Johan Georg Busck och Augusta Teresia Ullman.

Barn:

 • Carl Bertil, född 1900-02-20 i Göteborg, liksom syskonen. Studentexamen i Göteborg 1918-06-10. Student i Uppsala. 1929-03-21 jur. kandidat examen i Uppsala. Död 1934-01-30 i Stockholm å S:t Eriks sjukhus (Kungsholms församling db 32).
 • Karin, född 1902-05-06 i Göteborg. Tjänstman i Svenska Handelsbanken.
 • Torsten Georg, född 1903-10-10 i Göteborg. Se Tab. 13A

TAB 13A

Torsten Georg Fredrik, (son av Carl Reinhold tab 13), född 1903-10-10 i Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1922-06-06. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1922–1923. Kontorist. Direktör. Gift 1938-09-10 i Hagneryd i Kullerstads församling, Östergötlands län (vb nr 11), med Dagny Anna Louise von Boisman nr 1713, född 1908-02-06 i Västerbotten, dotter av majoren i armén Eric Georg Ludvig von Boisman och Anna Maria-Louise Beckman.

Barn:

 • Reinhold Christer Torstensson, född tvilling 1940-01-03 i Stockholm.
 • Karin Marie-Louise Torstensdotter, född tvilling, 1940-01-03 i S:t Matteus, Stockholm (fb nr. 17).
 • Johan Lennart Torstensson, född 1944-01-26 i Solna.

TAB 14

Knut, (son av Johan Fredrik, tab 9), född 1864-06-12 på Torp. Mogenhetsexamen 1882-06-07. Student i Uppsala 1882-09-19. Jur. fil. examen 1884-01-29. Jur. kand. 1889-09-04. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1889-09-16. Auskaltant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1890-08-29. Vice häradshövding 1893-05-30. Sekreterare i justitieombudsmansexpeditionen 1895-12-21. Sekreterare i egnahemskommissionen 1899. RNO 1906-12-01. Avsked 1915-02-24. Död 1927-02-22 i sin villa i Lidingö. Biogr. i Väd. Gift 1896-10-15 i Ystad med Tyra Elvira Ragnhild Kemner, född 1870-10-11 i Ystad, 1938-07-14 i Lidinög församling, Stockholm (db nr 58), jordfäst och begraven å Stockholms Norra begravningsplats, dotter av grosshandlaren Lars Daniel Kemner och hans 2:a hustru Ingeborg Hildegard Bruzelius.

Barn:

 • Knut Axel, född 1897-07-07 i Stockholm, död 1905-07-21 i Åre.

TAB 15

Emanuel, (son av Johan Fredrik, tab 2), född 1794-07-27 i Göteborg. Kadett vid amiralitetet 1809. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1810-07-27. Avsked 1813-02-27. Fältväbel vid Värmlands regemente 1814-04-01 konstituerad fänrik vid Värmlands regemente 1814-05-21. Därtill konfirm. 1814-07-12. Löjtnant 1822-06-11. Avsked 1822-09-12. Död 1877-07-02 i Kungälv. Bevistade krigen mot Ryssland 1809 och Norge 1814. Gift 1822-10-25 Segermon med Ingeborg Catharina Thomée, född 1788-06-28, död 1854-04-13 i Göteborg, dotter av prosten och kyrkoherden Tomas Thomée och Elsa Sofia Mandorff.

Barn:

 • Gustava Maria Charlotta, född 1823-03-06, död 1842-12-06 i Halmstad.
 • Sofia Catharina, född 1824-06-16 på Hagalund Värmlands län, död 1868-09-10 i Karl Johans församling i Göteborg. Gift i Göteborg 1853 med sjökaptenen, RVO, Johan Ferdinand Strömberg, född 1825-12-24, i Göteborg, död i Göteborg 1894-10-19.
 • Tomas Fredrik, född 1826-11-13, död 1827-04-06.
 • Frans Gustaf, född 1830-05-19, död 1831-05-12.
 • Vilhelmina Charlotta (Aina), född 1832-12-29 i Göteborg, död ogift 1914-12-26 i Kungälv.

TAB 16

Carl Gustaf, (son av Johan Anton Matérn, adlad von Matérn, tab 1), född 1737-09-04. Volontär vid fortifikationen 1748. Student i Lund 1752–1753 kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1754 fänrik vid Hessensteinska värvade regementet 1756-11-01 löjtnant vid Hessensteinska värvade regementet 1765-06-17. Kapten vid Gyllengranatska regementet 1770-10-09. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1789-03-24. Död 1808-08-02 Bråte s socken, Värmlands län. 'Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 60-talen och därunder belägringen av Demmin, anfallet vid Fehrbellin samt affären vid Damgarten, där han på befallning, men emot sin egen protest, avslöt kapitulationen om passets uppgivande till preussarna.' Gift 1775-03-12 i Segerstads kyrka med Justina Margareta von Eckstedt, född 1754, död 1825-08-05 i Karlstad, dotter av majoren Svante Adolf Ekstedt, adlad och adopterad von Eckstedt, och Elsa Catharina Uggla.

Barn:

 • Johan Anton, född 1777. Major. Död 1851. Se Tab. 10
 • Sofia Catharina, född 1778-11-14 Karterud s socken, död 1811-02-07 i Karlstad. Gift i Karlstad 1810-05-10 med majoren Gustaf Vilhelm Stiernstam, i hans 1:a gifte, född 1773, död 1827, som i sitt 2:a gifte fick hennes kusin.

TAB 17

Johan Anton (son av Carl Gustaf, tab 16), född 1777-07-02 Karterud s socken, Värmlands län. Fänrik vid Västmanlands regemente 1792-11-22. Sekundlöjtnant vid Jämtlands fältjägarbataljon 1795-04-07. Premiärlöjtnant vid Jämtlands fältjägarbataljon 1798-02-21. Stabskapten 1803 GMtf 1808-08-30. Major i Jämtlands fältjägarbataljon 1809-06-29. RSO 1809-07-03. Chef för Värmlands och Älvsborgs läns gränstulldistrikt 1825. Död 1851-06-11 i Karlstad. Han var en av stiftarna av Värmlands läns hushållningssällskap, vars beredningsutskott han tillhörde till 1844. Gift 1813-12-07 på Höglunda i Nors socken, Värmlands län med Johanna Elisabet Maule, född 1793-07-21 Frugården, död 1852-11-21, dotter av krigsrådet Jakob Maule, naturaliserad Maule, och Christiana Lund.

Barn:

 • Christian Anton, född 1815-05-00, död 1817-01-20 i Karlstad.

Källor

O. Nycander, Adliga ätten nr 1963 von Matérn och dess ofrälse släktingarMatérn (1925).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: