:

Uttermarck nr 601

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Uttermarck nr 601 †

Adlad 1653-12-23, introd. 1654. Utdöd 1908-02-08.


1Um. 2 As. 3 Af.

TAB 1

Bengt Månsson, född Fogde-gården eller Vreta klosters socken, Östergötlands län. Blev vid 24 års ålder livknekt hos översten Anders Lennartsson, vilket han var i åtta år. Kammarlakej hos konung Carl 1602–1606. Synes därefter vistats utomlands. Uppbyggde ett bollhus i staden Güstrow i Mecklenburg-Schwerin 1615. Åtföljde hertig Carl Filip, när denne återkom från sin utländska resa till Nyköping 1618 och uppbyggde där ett bollhus. Föreståndare för rustkammaren i nämnda stad 1622–1624. Erhöll av änkedrottning Christina fullmakt att förestå gästgiveriet och färjan vid Kvarsebo Östergötlands län 1624-03-16. Levde ännu 1662 men var död 1665. Gift 1:o 1615 med kammarjungfrun hos furstinnan Margareta Elisabet Anna Knocken. Gift 2:o med N. N., som levde änka 1665.

Barn:

 • 1. Daniel Bengtsson Utter (marck), adlad Uttermarck, till Vilsta i Klosters socken, Södermanlands län samt Lövsta i Frölunda socken, som han fick i förläning3 1659-07-29. Och Lövhamra i Skepptuna socken, (båda i Sth.). Född 1617-11-20. Fältbokhållare i tyska kriget 1648-05-12. Kamrerare hos pfalzgreve Carl Gustaf 1649. Adlad 1653-12-29 (introd. 1654 under nr 571, vilket nummer sedan ändrats till 601). Slottshauptman på Gripsholm 1655-06-02. Ståthållare i änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding. Död 1683-12-31 och begraven i Eskilstuna kyrka, där hans vapen uppsattes, men sedan flyttad 1685-11-08 till hustrun grav i Riddarholmskyrkan. Redan vid sitt giftermål kallas han Uttermarck. 'Han fick 1680 den 19 april stadfästelse på Kvarsebo gästgiveri, som fadern innehaft'. Gift 1650-11-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med drottning Christinas kammarjungfru Catharina Eriksdotter, född 1623-09-20 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, död 1673-03-11 i Stockholm och begraven s. å. 1/6 i Riddarholmskyrkan, dotter av kyrkoherden i Tåby pastorat av Linköpings stift Ericus Nicolai, 'vars barn även kallade sig Uttermarck', och Christina Michaelsdotter.

Barn:

 • Maria, född 1651, levde 1681-01-00. Gift 1671-02-12 med k. rådet och presidenten Lars Larsson Wallius, adlad, friherre och greve Wallenstedt, född 1631, död 1703.
 • Carl, född 1653-07-30, död 1655-01-27 och begraven i Eskilstuna kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Christina, född 165(4), begraven 1685. Gift 1680-02-22 på Lagersberg i Fors' socken, Södermanlands län med översten Lorentz Gustaf Stöltenhielm, i hans 1:a gifte, född 1645, död 1719.
 • Daniel. Student i Uppsala 1669 1. Ryttmästare (?). Död ogift 1681 och begraven s. å. 26/6 i Eskilstuna och Fors' kyrka.
 • Bengt, född 1660-09-06. Student i Uppsala 16691. Fänrik vid Södermanlands regemente 1679-01-28. Död s. å. 13/11 och begraven 1680-02-23 i Eskilstuna-Fors' kyrka
 • Catharina, död sannolikt före 1697. Gift 1685-01-27 med häradshövdingen Erik Lagerqvist, född 1651, död 1709.
 • Anna, begraven 1678-07-07 i föräldrarnas grav i Riddarholmskyrkan
 • Margareta, levde ogift 1697.

TAB 2

Carl (son av Daniel Bengtsson Utter, adlad Uttermarck, Tab. 1), till Lövstaholm och Lövhamra. Student i Uppsala 16691. Hovjunkare hos drottning Hedvig Eleonora. Död 1693. Gift med Anna Maria Canterstierna, som levde änka 1695, dotter av hovkamreraren Anders Gudmundsson, adlad Canterstierna, och Catharina Maria N. N.

Barn:

 • Daniel. Underofficer. Död 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Anna Catharina, död 1733 på Lövhamra och begraven s. å. 4/5. Gift 1723-03-05 med överstelöjtnanten Mauritz Vilhelm Nisbeth, i hans 1:a gifte, född 1681, död 1767.
 • Margareta, död 1722-06-00. Gift med kyrkoherden i Gärdslövs pastorat av Lunds stift Nils Murman, född 1695-08-19 i Ystad, död 1722-05-29.
 • Ulrika Eleonora. Hovjungfru. Död 1726-08-18. Gift 1722-01-14 i Stockholm med handelsmannen därst. Daniel Matern, döpt 1688-07-19, död 1729-04-28
 • Carl Gustaf, född 1690. Löjtnant. Död 1737. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Gustaf (son av Carl, Tab. 2), döpt 1690-01-19 i Stockholm. Page hos generalen Axel Sparre 1793. Volontär vid livgardet 1708. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1717-04-18. Fänrik vid äntergastregementet s. å. 11/12. Löjtnant därst. 1718-09-22 och vid dalregementet 1719-05-21. Död 1737-09-02. Han var med i slaget vid Poltava, där han fick tvenne dödliga blessyrer och blev fången, men rymde ur fångenskapen och hemkom 1716 till Sverige. Gift 1721-02-15 med Beata Stiernstolpe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698-07-31 i Stockholm med kaptenen vid garnisonsregementet i Narva Gideon Wertmüller, död 1709-06-27 i Moskva under fångenskapen), född 1683-05-09, levde änka 1750, dotter av häradshövdingen Jonas Krank, adlad Stiernstolpe, och Elisabet Osenia.

Barn:

 • Carl Daniel, född 1720. Bankokamrerare. Död 1770. Se Tab. 4.
 • Johan Gustaf, född 1722-10-15, död ogift och utan känd tjänst 1751-03-01.
 • Elsa Elisabet, född 1725-08-18, död ogift 1754-08-20.

TAB 4

Carl Daniel (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1720-12-08. Student i Uppsala1 1736-03-11. Antagen på prov i banken 1745-11-18. Extra ordinarie därst. 1746-09-02. Kanslist i fiskalskontoret 1749-07-20. Kontorsskrivare vid de små transportsedlarnas kontrasignerande 1752-06-10, vid smärre transportsedelsformulären 1753-03-27 och i växelbanken 1754-02-13. Bokhållare vid nämnda banks kassaräkning 1758-12-11. Avsked 1759-05-16. Bankokamrerare. Död 1770-01-02. 'Han blev den 10 dec. 1755 för sin fattigdom och för det hans kvartalslön blivit honom frånstulen, begåvad med 219 daler kopparmynt. Bodde efter avskedstagandet Ede' Gift 1752-01-23 med Ebba Eleonora Stenholm, född 1729, död 1798-04-06 i Stockholm.

Barn:

 • Christina Carolina, född 1754-03-31 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1756. Kapten. Död 1814. Se Tab. 5
 • Johan Daniel, född 1758-02-28 i Stockholm. Reste utrikes för sin hälsa och gick på ett skepp till Cadiz för att begiva sig till Madeira, men avhördes icke mera och troddes vara omkommen under resan.
 • Elisabet Eleonora, född 1760-06-20, död 1830-05-12 i Stockholm. Gift med sidenfabrikören i nämnda stad Johan Peter Åhman, född 1756, död 1832-01-26 i Stockholm.
 • Fredrika Margareta, född 1764-01-13, död ogift 1828-12-26 i Stockholm.
 • Ebba Charlotta, född 1767-12-08.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Carl Daniel, Tab. 4), född 1756-03-03 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1773-02-11. Korpral därst. s. å. 1/6. Furir 1774-01-13. Sekundadjutant vid dalregementet 1776-06-19. Premiäradjutant därst. 1779-11-16. Fänrik 1782-03-06. Löjtnant 1784-06-11. Kapten 1789-02-16. Avsked 1797-04-08. Fältkommissarie vid norra finska generalkrigskommissariatet 1809-03-09. Sjukhusdirektör vid reservarmén 1813-04-10. Död 1814-10-10 i Vänersborg. Gift 1782-03-03 i Solna kyrka med Christina Elisabet Hedenblad, född 1763-09-11, död 1819-03-12, dotter av bergmästaren i Falun, bergsrådet Peter Hedenblad och Christina Brita Troili, som var av samma släkt som adl. ätten von Troil.

Barn:

 • Christina Eleonora, född 1788-03-06, död s. å. 6/4 på bostället Holm i Stora Tuna socken, Kopparbergs län.
 • Carolina Elisabet, född 1790-09-05, död 1792-09-08 på Holm.
 • Christina Charlotta, född 1792-01-17 på Holm, död 1824-01-27 i Falun och begraven på Kristine församlings kyrkogård2. Gift 1817-12-30 i Falun med geschwornern Hans Peter Eggertz, född 1781-05-26 på Gammalberget i Stora Kopparbergs socken, död 1867-06-13 i Falun och begraven i egen murad grav på Stora Kopparbergs kyrkogård.2
 • Carl Daniel, född 1794. Kapten. Död 1837. Se Tab. 6
 • Carolina Elisabet, född 1796-09-07 på Holm, död 1840-02-08 i Uddevalla. Gift 1816-09-07 Bona med grosshandlaren i Stockholm Johan Peter Krok.
 • Ebba Johanna, född 1799-03-10 Ullevi. Stiftsjungfru. Död 1875-06-03 i Stockholm. Gift 1832-01-28 Farsta med possessionaten först Mölnebo, sedan på Nättlaryd i Rödeby socken, Blekinge län Fredrik Adolf Carlström, född 1797-07-21 i Stockholm Maria förs. i Stockholm, död 1847-11-06 på Nättlaryd.
 • Lovisa Fredrika, född 1800-08-08 på Ullevi. Stiftsjungfru. Död ogift 1824-08-24 i Falun.

TAB 6

Carl Daniel (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1794-10-25 på Holm. Kadett vid Karlberg 1810-09-22. Konstit. officer med tjänstgöring vid krigsakademien 1812-09-28. 2. Adjutant vid Västmanlands regemente 1813-03-16. Utexaminerad från krigsakademien s. å. i april. Brigadadjutant 1814-03-10. GMtf s. å. i april. Löjtnant vid förutan. regemente 1817-05-06. Kapten i generalstaben 1819-05-12. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1826-09-21. Död 1837-01-24 i Örebro. Han bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge. Ägde Lindormsnäs i Lossa socken, Uppsala län, som han köpte av sin svåger Krok. Gift 1823-10-18 i Tierps prostgård Uppsala län med Aurora Margareta Hägg, född 1798-11-22 i Nerpes prästgård i Österbottens län, död 1869-12-27 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Nerpes, sedermera Tierp, teol. doktorn Carl Hägg och Margareta Svenonius.

Barn:

 • Selma Margareta, född 1824-07-09 på Lindormsnäs, död ogift 1900-05-11 i Mariefred.
 • Carl Teodor, född 1825-07-28 på Lindormsnäs. Student i Uppsala 1844-06-14. Kameralexamen 1849-06-07. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 28/6. Examen till rättegångsverken 1851-05-26. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 18/6. Konstit. kanslist i nämnda kollegium 1858-10-15. Kanslist därst. 1862-01-17. Avsked 1885-12-18. Död ogift 1908-02-08 på Tärnö i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län och utgick ätten med honom på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: