Forbes nr 542

Från Adelsvapen-Wiki

0542.jpg


Adliga ätten Forbes nr 542 †

Naturaliserad 1651-08-02, introducerad 1652. Utdöd 1710-02-28.

Av samma stam som adliga ätten Forbes af Lund.


TAB 1

Peter Forbes, naturaliserad Forbes (son av Henrik Forbes, se adliga ätten Forbes af Lund, Tab. 1), till Schönewalde i Preussen. Var 1633 faktor vid kungliga klädkammaren. Räntmästare vid svenska krigsmakten i Tyskland 1634. Naturaliserad svensk adelsman 1651-08-02, (introducerad 1652 under nr 542). Räntmästare i Preussen 1656-10-12. Gift med Sofia von Langwin, av tysk adel.

Barn:

 • Henrik. Regementskvartermästare vid Günther von Bünows kavalleriregemente 1672-07-27. Ryttmästare. Död ogift.
 • En dotter, död ung.
 • Peter, död ung.
 • Sofia. Hovfröken. Levde änka 1686. Gift med generalauditören Bartolomeus von Sticht, adlad von Stich (ej introducerad men stamfader för adliga ätten von Sticht), död 1674.

TAB 2

Johan (son av Peter, naturaliserad Forbes, Tab. 1), till Schönewalde och Barnehof. Ryttmästare vid adelsfanan 1666-07-10. Genom byte ryttmästare vid livregementet till häst 1667 (Blr.). Avsked med överstelöjtnants karaktär (Blr.) 1676-07-11. Stadsöverste i Stockholm 1678-08-30 på magistratens anhållan. Gift 1663-01-12 med Catharina Laurelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1647-05-09 med kungliga sekreteraren Johan Mattsson Wijnbladh, adlad Wijnbladh, i hans 2:a gifte, född 1615, död 1659), död 1693, dotter av biskopen i Västerås, doktor Olaus Laurelius (fader till översten Lars Laurelius, adlad Lagersköld) och Margareta Kenicia.

Barn:

 • Peter, född 1664-11-07, död 1665-10-11 i Danzig och begraven i Östuna kyrka i Roslagen.
 • Johan Henrik, född 1666-01-12 i Upsala, död 1668-07-12 och begraven i Östuna.
 • Peter, född 1667-03-25 Risberga
 • Henrik, född 1668-07-06, död 1679-04-06 och begraven i Östuna.
 • Alexander, född 1670. Student i Uppsala 1682-01-26. Var fältväbel vid Upplands regemente 1696. Fänrik vid Upplands regemente 1700-04-03. Löjtnant 1701-09-07. Reste 1702 hem till Sverige med general Stuarts permission, men miste därför sin beställning och blev av krigshovrätten dömd till döden 1704-03-18 men benådad 1705-05-20. Major 1709-10-04. Död barnlös 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg och slöt ätten. Gift 1707-04-28 Länna med friherrinnan Christina Rålamb, född 1682-05-11 på Beatelund i Ingarö socken, Stockholms län, död 1710-11-08 på Länna av pesten, dotter av riksrådet och överståthållaren Claes Brodersson Rålamb, friherre Rålamb, och hans 3:e fru, friherrinnan Elisabet Gyllenstierna av Ulaborg, nr 18.
 • Vilhelm, född 1672-11-07, död 1677-10-11 och begraven i Östuna.
 • Sofia, stannade i Tyskland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.