:

Wudd nr 356

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1646-06-05, introd. 1647. Utdöd 1706.

1 At (S). 2 Um. 3 At (Sch). 4 At (L). 5 Vaksala dombok (OA).

TAB 1

Rikard Wudd, av skotsk adlig ätt. Rådman i Torshälla. Död 1646.

Barn:

 • Karl Rikardsson Wudd, † 1649. Borgmästare i Torshälla. "Gift" med "Karin Månsdotter".
 • Fredrik Wudd, † i maj 1698 i Sverige.
 • Paul Wudd född 1611-09-06, † 1691 på Strand. Adlad Wudd, till Idö och Strand i Jäders sn, Skedevi och Sundby (nu Sofielund) i Forsa sn (alla i Södermanlands län). Kunglig beridare. Adlad 1646-06-05 och introducerad 1647 under nr 334, vilket nummer sedan ändrats till 356. Korpral vid adelsfaneregementet 1647-09-20. Hovstallmästare. Gift 1:o 1643 med Anna Margareta Bonnat född 1626-09-29, död 1666-11-20 (enl. likpredikan)1, dotter till generalmajoren och hovstallmästaren Bastian Bonnat och Margareta Jostsdotter samt styvsyster till ryttmästaren Henrik Gyllenpistol. Gift 2:o med Margareta Wijnbladh döpt 1648-04-01 i Stockholm, † 1742 och begravd s. å. 25/10 i Jäders kyrka, dotter av k. sekreteraren Johan Mattsson Wijnbladh och hans 2:a fru Catharina Laurelia.

Barn i 1:a giftet:

 • En son, död barn.
 • Axel Wudd, född 1645-06-14. Student i Uppsala2 1662-08-27. Fänrik vid Viborgs östra infanteriregemente 1669-11-04. Stallmästare hos greve Tott. Död ogift 1672-10-13 och begraven i Jäders kyrka, där hans vapen uppsattes.3
 • Bastian Wudd, † ogift efter 1677. Student i Uppsala2 1662-08-27. Kapten vid Ulfeldts regemente.
 • Christina Wudd, född 1655, död 1728-12-12 i Vaksala socken3 Uppsala län. Gift 1:o 1694 med överstelöjtnanten Carl Albrekt Gärffelt, i hans 3:e gifte, död 1698. Gift 2:o före5 1702-09-10 med häradshövdingen Gabriel3 Duhre.
 • Görvel Wudd, död före 1699. Gift 1676 med kaptenen Lennart Svinhufvud af Qvalstad, i hans 1:a gifte, † 1720.
 • 1. Två döttrar, döda unga.

Barn i 2:a giftet:

 • Catharina Juliana Wudd döpt 1671-01-20 i Stockholm, † 1725-12-23 Norrby och begravd 1726-01-17 i Husby kyrka Stockholms län. Gift 1694 med sin morbrors svåger kaptenen Erik Bure född 1664, † 1735 i hans 1:a gifte.
 • Anna Margareta Wudd, levde som änka 1739. Gift 1:o före 1693 med kaptenen Christer Morgonstierna, † 1697. Gift 2:o 1700-09-28 i Dingtuna sn, Västmanlands län med kaptenen vid Västmanlands regemente Claes Ragge, död 1703-03-00 i fångenskap i Kasimierz i Polen, broder till Christoffer, Erik, Harald och Carl Ragge, adlade Reuterstierna.
 • Beata Sofia Wudd, död barn.
 • Fredrik Wudd döpt 1675-04-23 i Stockholm, † ogift. Student i Uppsala2 1686-08-04. Page hos konungen. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1698-01-18.
 • Helena Sofia Wudd levde 1739.4 Gift 1700 med ryttmästaren Claes Planting-Gyllenbåga född 1677, † 1712.
 • Märta Charlotta Wudd, levde 1735. Gift 1:o med majoren och direktören för Hjälmare slussverk Mauritz Sixtus, † 1722. Gift 2:o 1724-08-03 med kyrkoherden i Jäders och Barva församlingars pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten, filosofie magister Johan Jung i hans 2:a gifte (gift 1:o 1703 med Maria Meurn, död 1724-01-10). Död 1745-11-20 i Jäders prästgård.
 • Johan Vilhelm Wudd. Student i Uppsala2 1691-02-26. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1700-12-25. Regementskvartermästare vid M. Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703-11-20. Konfirm. fullm. 1704-01-02. Sekundkapten därst. s. å. 8/8. Premiärkapten 1706-06-07. Död ogift s. å. i juli på marschen till Sachsen och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: