Wudd nr 356

Från Adelsvapen-Wiki

0356.jpg


Adliga ätten Wudd nr 356 †

Adlad 1646-06-05, introd. 1647. Utdöd 1706.


1 At (S). 2 Um. 3 At (Sch). 4 At (L). 5 Vaksala dombok (OA).

 • Rikard Wudd, av skotsk adlig ätt. Rådman i Torshälla. Död 1646.

Barn:

 • Paul Wudd, adlad Wudd, till Idö och Strand i Jäders socken samt Skedevi och Sundby (nu Sofielund) i Forsa socken (alla i Södermanslands län). Född 1611-09-06 på Strand. K. beridare. Adlad 1646-06-05 (introd. 1647 under nr 334, vilket nummer sedan ändrats till 356). Korpral vid adelsfaneregementet 1647-09-20. Hovstallmästare. Död 1691. Gift 1:o 1643 med Anna Margareta Bonnat, född 1626-09-29, död 1666-11-20 (enl. likpredikan)1, dotter av generalmajoren och hovstallmästaren Bastian Bonnat och Margareta Jostsdotter samt styvsyster till ryttmästaren Henrik Richter, adlad Gyllenpistol. Gift 2:o med Margareta Wijnbladh, döpt 1648-04-01 i Stockholm, död 1742 och begraven s. å. 25/10 i Jäders kyrka, dotter av k. sekreteraren Johan Mattsson Wijnbladh, adlad Wijnbladh, och hans 2:a fru Catharina Laurelia.

Barn:

 • 1. En son, död barn.
 • 1. Axel, född 1645-06-14. Student i Uppsala2 1662-08-27. Fänrik vid Viborgs östra infanteriregemente 1669-11-04. Stallmästare hos greve Tott. Död ogift 1672-10-13 och begraven i Jäders kyrka, där hans vapen uppsattes.3
 • 1. Bastian. Student i Uppsala2 1662-08-27. Kapten vid Ulfeldts regemente. Död ogift efter 1677.
 • 1. Christina, född 1655, död 1728-12-12 i Vaksala socken3 Uppsala län. Gift 1:o 1694 med överstelöjtnanten Carl Albrekt Gärffelt, i hans 3:e gifte, död 1698. Gift 2:o före5 1702-09-10 med häradshövdingen Gabriel3 Duhre.
 • 1. Görvel, död före 1699. Gift 1676 med kaptenen Lennart Svinhufvud af Qvalstad, i hans 1:a gifte, död 1720.
 • 1. Två döttrar, döda unga.
 • 2. Catharina Juliana, döpt 1671-01-20 i Stockholm, död 1725-12-23 Norrby och begraven 1726-01-17 i Husby kyrka Stockholms län. Gift 1694 med sin morbrors svåger, kaptenen Erik Bure, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1735.
 • 2. Anna Margareta, levde änka 1739. Gift 1:o före 1693 med kaptenen Christer Morgenstierna, nr 339, död 1697. Gift 2:o 1700-09-28 i Dingtuna socken, Västmanlands län med kaptenen vid Västmanlands regemente Claes Ragge, död 1703-03-00 i fångenskap i Kasimierz i Polen, broder till Christoffer, Erik, Harald och Carl Ragge, adlade Reuterstierna.
 • 2. Beata Sofia, död barn.
 • 2. Fredrik, döpt 1675-04-23 i Stockholm. Student i Uppsala2 1686-08-04. Page hos konungen. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1698-01-18. Död ogift.
 • 2. Helena Sofia, levde 1739.4 Gift 1700 med ryttmästaren Claes Planting-Gyllenbåga, nr 263, född 1677, död 1712.
 • 2. Märta Charlotta, levde 1735. Gift 1:o med majoren och direktören för Hjälmare slussverk Mauritz Sixtus, död 1722. Gift 2:o 1724-08-03 med kyrkoherden i Jäders och Barva församlingars pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten, filosofie magister Johan Jung i hans 2:a gifte (gift 1:o 1703 med Maria Meurn, död 1724-01-10). Död 1745-11-20 i Jäders prästgård.
 • 2. Johan Vilhelm. Student i Uppsala2 1691-02-26. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1700-12-25. Regementskvartermästare vid M. Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703-11-20. Konfirm. fullm. 1704-01-02. Sekundkapten därst. s. å. 8/8. Premiärkapten 1706-06-07. Död ogift s. å. i juli på marschen till Sachsen och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.