:

Ehrenstedt nr 1192

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenstedt nr 1192 †

Adlad 1689-05-02, introd. 1693. Utdöd 1727. Ätten har gemensamt ursprung med Rudmanska ättegrenen av adliga ätten Bergenstråhle.


1 Um. 2 SK. 3 At (Sch). 4 Brudvers.

  • Samuel Rydelius, adlad Ehrenstedt (son av kyrkoherden Arvid Rydelius, se adliga ätten Bergenstråhle, Tab. 22), född 1655-07-16 i Västervik. Student i Uppsala 1663–1680. Häradshövding i Listers och Bräkne härader i Blekinge 1683-01-30. Hovkamrerare hos drottning Ulrika Eleonora d. ä. 1686-09-27. Adlad 1689-06-02 (introd. 1693 under nr 1192). Sekreterare i kommerskollegium 1697-09-06. Assessor därst. 1710-02-23. Konfirm.fullm. s. å. 3/10. Avsked 1717-10-07. Död s. å. 20/10 i Stockholm och begraven s. å. 23/10 i Fresta kyrka Stockholms län, varest hans epitafium uppsattes. 'Såsom student i Uppsala begick han 1680 den 18 mars dråp å sin landsman Petrus Tollbom, för vilket brott han blev dömd till döden men rymde ur riket. Han fick s. å. nåd vid drottning Ulrika Eleonoras kröning, varande i hennes svit återkommen.' Gift 1687 med drottning Ulrika Eleonoras kammarjungfru, som följt henne till Sverige, Augusta Margareta Normarck, född 1657-03-08 i Nyeköbing på Falster, död 1706-01-20, dotter av en präst på nämnda ö. Hon fick 1705-01-17 av änkedrottning Hedvig Eleonora förläning Nässelsta

Barn:

  • Ulrika Eleonora, född 1688, död 1693 (själaringning s. å. 8/7 i Jakobs kyrka i Stockholm).
  • Hedvig Sofia, född 1691-01-14, död 1772. Gift 1723-07-16 på Nässelsta med majoren vid livdragonregementet Nils Johan Aspegren, född omkr. 1682 i Stockholm, död 1726 på Kumla gästgivaregård i Turinge socken, Stockholms län under resa till Stockholm.3
  • Carl, född 1692-02-11. Student i Uppsala1 1708-03-02. Kanslist i k. kansliet. Löjtnant vid överste Bielkes dragonregemente. Friryttare vid livskvadronen. Livdrabant 1721 i dec. Avsked 1722-02-28. Drunknade ogift 1727 emellan Kungsholmen och Södermalm, och var den sista av ätten på svärdssidan, samt begraven 1728-03-03 i Fresta kyrka
  • Ulrika Eleonora, född 1693-11-20, död 1744-08-20 i Stockholm och begraven 1745-03-20 i Fresta kyrka. Gift4 1714-09-28 med vice korpralen vid livdrabantkåren Gustaf Hierzeel, adlad Stiernbielke, men ej introd.2, från vilken hon 1743 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1748-10-18 med Johanna Maria Tunvall, i hennes 2:a gifte, död 1749 Sigtuna. Gift 3:o 1749-09-07 med Catharina Ingeborg Wijnbladh, född 1704, död 1785)2, född 1695-12-21 i Stockholm, död efter 1758.
  • Fredrika Amalia, döpt 1698-06-22 i Stockholm, död strax efter dopet.
  • Charlotta Fredrika, född 1700, död ogift 1743-11-18. 'Hon hade 1720 blivit förförd av krigsrådet Johan Wefverstedt och födde ett barn.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: