:

Gyldenklou nr 269

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyldenklou nr 269 †

Adlad 1639-08-20, introd. 1640. Utdöd 1735-01-09.


1Um. 2Hm. 3Wn. 4Jakobs förs. i Sth. kyrkoarkiv. 5SK. 6KrAB. 7Söd. 8C. Af Schmidt, Anteckn. om Rönö härad (1896). 9RHG.

TAB 1

Måns Pedersson, till Slomarp i Högby socken Östergötlands län, varest han ock föddes. Kamrerare hos hertig Johan av Östergötland. Död 1644-02-20 och begraven i Mjölby kyrka, där hans epitafium och gravsten finnas. Han erhöll Slomarp av hertig Johan 1615 samt stadfästades i besittningen härav 1627. Gift 1:o med Gertrud Hansdotter, dotter av befallningsmannen Hans Larsson. Gift 2:o med N. N.

Barn:

 • Anders Gylle, adlad Gyldenklou, till Skånellaholm i Skånella socken Stockholms län samt Hylinge i Västra Husby socken. Hulterstad i Mjölby socken och Reva i Törnevalla socken (alla i Ög.). Född 1602-12-20 på Slomarp. Student i Uppsala 1622-09-001, sedan i Helmstädt, Jena, Leipzig, Rostock 1626-12-00 och Wittenberg2. Lektor i historia och filosofi vid Linköpings gymnasium 16282. Poeseos professor vid Uppsala akademi2 1631-09-24. Sekreterare i hovkansliet 1635-07-26. Tillika häradshövding i Vedens härad i Västergötland 1636-08-04. Adlad 1639-08-20 (introd. 1640 under nr 269). Häradshövding i Lyhundra härad samt Frötuna och Bro skeppslager jämte Väddö socken, allt i Roslagen, 1641-10-30. Sekreterare av staten 1645–1654. Tillika häradshövding i Hammarkinds härad i Östergötland 1653-02-06. Utn. landshövding i Östergötlands län 16542. President i regeringen och i hovrätten över Pommern 1657-07-01. Tillika legat till fredsverket i Elbingen 1659 och extra ordinarie envoyé till fredsverket med Polen i Oliva kloster 1660. Avsked 1661. Död 1665-01-10 på Skånellaholm och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm, varest hans vapen uppsattes. 'Han ägde vidsträckta kunskaper och har sammanskrivit flere lärda arbeten.'. Gift 1:o 1623 med Maria Rijk i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riksguardien i Stockholm David von Kohlen i hans 2:a gifte, död 1625, och fader till fältsekreteraren Reinhold Kohl, adlad Kohl), död 1631, dotter av tullförvaltaren i Nylödöse Reinhold Rijk. Gift 2:o 1635-02-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Anna Burea, död 1673-12-06, 'som 1669 gav till Jakobs kyrka det kostbara korskranket till åminnelse av sin man', dotter av biskopen i Strängnäs, mag. Jacobus Burens Zebråzynthius och Catharina Stiernman samt syster till stadspresidenten Nils Burensköld.

Barn:

 • 1. David, född 1629. Överstelöjtnant. Död 1686. Se Tab. 2.
 • 1. Magnus, född 1630-03-23 och död 1642-09-07 samt begraven i Jakobs kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Peter, född 1631i fänrik vid artilleriet. Död 1652-02-25 på Skånellaholm. Hans vapen uppsattes i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • 2. Jakob, döpt 1636-05-29 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3. Student i Uppsala1 1644-11-05. Assessor i Wismarska tribunalet. Död ogift 1692 (själaringning i Jakobs kyrka s. å. 20/3). 'Han efterlämnade ett stort bibliotek och ett dyrbart myntkabinett, vilket allt konung Carl XI lät överlämna till k. biblioteket.'
 • 2. Axel, döpt 1638-01-13 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3, död s. å. 8/2 och begraven i Jakobs kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • 2. Anna Maria, död 1705. 'Hon var, emot sina föräldrars vilja, förlovad – enl. Jakobs vigselbok dock gift4 där 1661-09-15– med generallöjtnanten och överkommendanten Henrik von Dellvik, natural. svensk adelsman 1661-12-18, men ej introd.5, och romersk riksfriherre von Dellvik, född 1620-09-15 i Livland, död 1696-01-07 i Hamburg, varom blev en vidlyftig rättegång.'. Gift (2:o?) 1664 med k. räntmästaren Börje Olofsson Buræus, adlad Cronberg, nr 646, i hans 2:a gifte, född 1622, död 1673.
 • 2. Catharina, döpt 1643-06-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3, död 1696-10-16. Gift 1:o 1663 med direktören Nils Appelgren, nr 230, född 1630, död 1677 i 2:o 1687-06-24 med hovkansleren Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, i hans 2:a gifte, född 1629, död 1704.
 • 2. Christina Beata, döpt 1617-08-10 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm4, död ung.
 • 2. Gideon, född 1649. Kaptenlöjtnant. Död 1676. Se Tab. 3

TAB 2

David (son av Anders Gylle, adlad Gyldenklou, Tab. 1), till Slomarp i Högby socken, Hylinge i Västra Husby socken och Hulterstad i Mjölby socken (alla i Ög.). Född 1629-07-06 i Söderköping. Student i Uppsala1 1641-01-24. Kapten vid Peder Sparres (Jämtlands) reg6 1658-01-16. Major vid Jönköpings regemente 16606. Bar vid konung Carl X Gustafs begraven s. å. 3/11 Bayerns fana. Överstelöjtnant. Död 1686-01-29 i Stockholm4 och begraven7 s. å. 29/6 i Nyköpings Allhelgona kyrka, varest hans huvudbaner uppsattes.8 Han donerade ett hemman Ödesby i Svärta socken Södermanlands län till Svärta kyrka, 1/2 hemman med kvarn i Mjölby by till Mjölby kyrka samt ett mantal Ryckelsby gästgivaregård i Ekeby socken Östergötlands län till Vadstena krigsmanshus.8. Gift med Elisabet Tungel, döpt 1632-04-23 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död före 16798, dotter av hovkansleren Nils Nilsson, adlad Tungel, och hans 1:a fru Catharina Carlsdotter Kuut eller Rosenstielke.

Barn:

 • David, född 1666-05-18, död späd [8].
 • Anna Maria, döpt 1667-03-21 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm9, död ung.
 • David, född 1668-03-03 på Hulterstad, död 1669-06-09 Ånga Hans huvudbaner uppsattes i Allhelgona kyrka i Nyköping [8].

TAB 3

Gideon (son av Anders Gylle, adlad Gyldenklou, Tab. 1), till Skånellaholm i Skånella socken Stockholms län, Husby i Stavby socken Uppsala län och Råstaholm i Kila socken Södermanlands län. Född 1649-10-12 i Stockholm. Student i Uppsala1 1657-09-26. Kanslijunkare 1674-02-23. Kornett vid livregementet till häst s. å. 10/6. Löjtnant vid livdrabanterna till häst 1675-09-10 i kaptenlöjtnant därst. 1676. Död s. å. 25/12 i Malmö samt begraven i Gyldenklouska familjegraven i Jakobs kyrka. Han var med i fältslagen vid Halmstad och Lund. Gift 1674-05-31 med sin systers styvdotter Maria Eufrosyne Cronberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovstallmästaren Esbjörn Reutercrantz, i hans 2:a gifte, död före 1717). Född 1657, levde 1721-04-09. men var död 1722-02-09, dotter av räntmästaren Börje Olofsson Buraeus, adlad Cronberg, och hans 1:a fru Maria Hansdotter.

Barn:

 • Anders Gideon, till Skånellaholm, Husby och Råstaholm. Född 1675-02-23 student i Uppsala1 1685-06-05. Volontär vid livgardet 1694-11-17. Livdrabant 1695-07-30. Kornett vid livreg:t till häst 1697-04-15. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-01-03. Regementskvartermästare därst. s. å. 29/11. Kapten 1702-07-14. Generaladjutant av flygeln 1708-09-15i överstes titel 1721-11-14. Överstelöjtnant vid dalregementet s. d. Generaladjutant hos konung Fredrik i 1722-12-12. Generalmajors avsked 1733-02-22. Död barnlös 1735-01-09 på Husby och begraven s. å. 19/1 i sin nya grav i Stavby kyrka s kor, men upptogs s. å. 15/12 och fördes till Gyldenklouska graven i Jakobs kyrka i Stockholm. Han slöt ätten. 'Han måste efter slaget vid Poltava 1709 och sedan han gjort ett tappert motstånd, giva sig fången till ryssarna.'. Gift med friherrinnan Christina Lagercrona, dotter av generalmajoren Anders Lagercrona, friherre Lagercrona, och Margareta Gyllenadler.
 • Börje, född 1676. Student i Uppsala1 1685-06-05. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1697-01-01. Livdrabant s. å. 1/6. Kapten vid livdragonregementet. Stupade ogift 1708-12-06 i Polen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: